ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

ንቕሑ!  |  ሰነ 2015

ሕንጻይ ዓሳ—ሑጻ ዚሰርሕ ማሽን

ሕንጻይ ዓሳ—ሑጻ ዚሰርሕ ማሽን

ሑጻ ኻበይ እዩ ዚመጽእ፧ ካብ ብዙሕ ነገራት እዩ ዚመጽእ። እቲ ኣብዛ ዓንቀጽ እዚኣ ተገሊጹ ዘሎ ምንጪ ሑጻ ግና ኼገርመካ ይኽእል እዩ። ብዛዕባ እቲ ንመርጀን (ኮራል) ባሕሪ ቘርጢሙ ናብ ሑጻ ዚቕይሮ ሕንጻይ ዓሳ (ፓፓጋሎ ዓሳ) ኢና ኽንርኢ።

ሕንጻይ ዓሳ ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ዚርከብ እተፈላለየ ትሮፒካዊ ማያት እዩ ዚነብር። እዚ ዓሳ እዚ፡ እተሰብረ መርጀን ብምውሓጥ፡ ነቲ ኣብኡ ዚርከብ ንእሽቶ ምግቢ ድሕሪ ምብላዑ፡ ነቲ ዝተረፈ ነገራት ብመልክዕ ሑጻ የውጽኦ። ነዚ ዕዮ እዚ ንምዕያይ ድማ፡ ነቲ መትኰብ ዚመስል ተሪር ምንጋጋኡን ነቲ ኣብ ዳሕረዋይ ሸነኽ ኣፉ ዚርከብ ድልዱል ኣስናኑን እዩ ዚጥቀም። ገሊኦም ዘርኢ እቲ ዓሳ፡ ኣስናኖም ዋላ ሓንቲ ኸይኰነ ን20 ዓመት ኪነብሩ ይኽእሉ እዮም።

ኣብ ገሊኡ ኸባቢ፡ እቲ ዓሳ ነቲ ዝሞተ መርጀን ብብዝሒ ስለ ዚበልዖ፡ ካብቲ ሑጻ ዚስርሓሉ ኻልእ ባህርያዊ መስርሕ ንላዕሊ እዩ ሑጻ ዚሰርሕ። ገሊኦም ተመራመርቲ ኸም ዚግምትዎ፡ ሓደ ሕንጻይ ዓሳ ኣብ ዓመት ብኣማእታት ኪሎ ግራም ዚምዘን ሑጻ ይሰርሕ።

ጽልም ዝበለ ሕንጻይ ዓሳ

ሕንጻይ ዓሳ ኻልእ ኣገዳሲ ዕዮ እውን ይዓዪ እዩ። ነቲ ዝሞተን ብሰበባ እተሸፈነን መርጀን ኰነ ኣታኽልቲ ኺበልዖ ኸሎ፡ ኣብ ጽሬት እቲ መርጀን እጃሙ የበርክት እዩ። ስለዚ፡ እቲ ፍልይ ዝበለ ኣመጋግባ እቲ ዓሳ፡ ነቲ መርጀን ብጽቡቕ ኵነታት ንኪቕጽል የኽእሎ እዩ። እዚ ዓሳ እዚ ዀነ ኻልኦት ኣታኽልቲ ዚበልዑ ዓሳ ኣብ ዘይብሉ ኸባቢ፡ እቲ መርጀን ብቕልጡፍ ብሰበባን ብጻህያይ ባሕርን እዩ ዚውሓጥ። ሪፍ ላይፍ ዘርእስታ መጽሓፍ፡ “ኣታኽልቲ ዚበልዑ ዓሳ እንተ ዘይህልዉ ነይሮም፡ እዚ ሎሚ ዘሎ መርጀን ከምቲ ሕጂ ዘለዎ ዓይነት መልክዕ ከም ዘይህልዎ ዚገልጹ ሰባት ኣለዉ” በለት።

ሕንጻይ ዓሳ ነቲ ኣብ ላዕሊ እተጠቕሰ ኸቢድ ዕዮ ኺዓዪ ምስ ወዓለ፡ ለይቲ ጽቡቕ ድቃስ ኪድቅስ ኣለዎ፣ ኣብዚ መዳይ እዚ እውን እንተ ዀነ፡ እቲ ዓሳ ፍልይ ዝበለ እዩ። ኣብቲ መርጀን ብዙሓት ሃደንቲ ዓሳታት ስለ ዘለዉ፡ እዋን ለይቲ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ። እቲ ሕንጻይ ዓሳ፡ መብዛሕትኡ እዋን ኣብ ትሕቲ ኸውሒ ተሓቢኡ ዚድቅስ እኳ እንተ ዀነ፡ እዚ መሕብኢ እዚ ግና ኵሉ ሳዕ ካብ ዝጠመየ ኸልቢ ዓሳ (ሻርክ) ኣየዕቍቦን እዩ።

ገሊኦም ሕንጻይ ዓሳ ንተወሳኺ ድሕንነት ኢሎም፡ ለይቲ ተሸፊኖም እዮም ዚሓድሩ። ካብ ውሽጢ ሰብነቶም፡ ንመላእ ኣካላቶም ዚሽፍን ልፋጭ የመንጭዉ እዮም፣ እዚ ኸኣ ኣሕሊፉ ዜርኢ ብጃማ ዀይኑ የገልግሎም። ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት ባሕሪ፡ እቲ ሕማቕ ዝጨናኡ ልፋጭ፡ ካብ ሃደንቲ ዓሳታት ከም ዜዕቍቦም እዮም ዚኣምኑ።

ሕንጻይ ዓሳ ካብቶም ኣብ መርጀን ዚነብሩ ኻልኦት ዓሳ፡ ብቐሊሉ ዚርአን ዚስሕብን ዓይነት ዓሳ እዩ። ተባዕታይን ኣንስተይትን ሕንጻይ ዓሳ፡ እተፈላለየ ዓይነት ደሚቕ ሕብርታት እዩ ዘለዎም፣ እናዓበዩ ኪኸዱ ኸለዉ ድማ ሕብሮም ይቀያየር እዩ። ልዕሊ ዅሉ ግና፡ ሕንጻይ ዓሳ ኣብቲ ብብዝሒ ዘይግፈፈሉ ቦታታት፡ ብቐሊሉ እዩ ናብ ሰብ ዚቐርብ። ስለዚ፡ ሓደ ኻብቶም ብቐሊሉ ኽትርእዮም እትኽእል ዓይነት ዓሳ እዩ።

ናብ ሕንጻይ ዓሳ ቕርብ ኢልካ፡ መርጀን ኪቝርጥም ከሎ ምርኣይን ምስማዕን፡ ሓደ ኻብቲ መርጀን ኪርእዩ ዚኸዱ ሰባት ዘይርስዕዎ ፍጻመ እዩ። እዚ ዚስሕብ ሕብርታት ዘለዎ ዓሳ እዚ ኣብቲ መርጀን ኪጓዓዝ ከሎ፡ ነቶም ኣብቲ መርጀን ዚነብሩ ኻልኦት እንስሳታት ኰነ ንሰባት፡ እቲ ባሕሪ ጽሩይ ከም ዚዀነሎም እዩ ዚገብር።