ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

 ርእይቶ መጽሓፍ ቅዱስ

ዓመጻ

ዓመጻ

ታሪኽ ደቂ ሰብ ብዓመጻ ዝመልአ እዩ። እሞኸ እዚ ዜሕዝን ኵነታት እዚ ንዘለኣለም ዚቕጽል ድዩ፧

ኣምላኽ ንዓመጻ ብኸመይ እዩ ዚርእዮ፧

ሰባት እንታይ ይብሉ፧

ንሃይማኖተኛታት እውን ሓዊስካ ብዙሓት ሰባት፡ ሓደ ሰብ እንተ ኣበሳጭይዎም፡ ኪዕምጹ ኸም ዚኽእሉ ዀይኑ ይስምዖም። ብሚልዮናት ዚቝጸሩ ሰባት ድማ፡ ነቲ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ዚርአ ዓመጻ፡ ተቐባልነት ዘለዎ መዘናግዒ ኸም ዝዀነ ገይሮም እዮም ዚርእይዎ።

መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብል፧

ጥቓ እታ ኣብ ሰሜናዊ ዒራቕ እትርከብ ከተማ ሞሱል፡ ፍርስራስ ሓንቲ ጥንታዊት ዓባይ ከተማ ኣሎ፣ ንሳ ኸኣ እታ ርእሰ ኸተማ ጥንታዊ ሃጸያዊ ግዝኣት ኣሶር ዝነበረት ነነዌ እያ። እታ ኸተማ እናሰሰነት ኣብ እትኸደሉ ዝነበረት እዋን፡ ኣምላኽ ‘ንነነዌ ኸም ዜባድማ፡’ መጽሓፍ ቅዱስ ተነብዩ ነበረ። (ጸፎንያስ 2:13) ኣምላኽ ብዛዕባ ነነዌ ኺዛረብ ከሎ፡ “መላገጺ ኽትኰኒውን ክውፍየኪ እየ” በለ። ስለምንታይ፧ ነነዌ “ኸተማ ደም” እያ ነይራ። (ናሆም 1:1፣ 3:1, 6) የሆዋ ኸኣ ከምቲ ኣብ መዝሙር 5:6 ተገሊጹ ዘሎ፡ ‘ንደመኛ ይፍንፍኖ እዩ።’ ፍርስራስ ነነዌ፡ ኣምላኽ ቃሉ ኸም ዝፈጸመ ዜርኢ እዩ።

ምንጪ ዓመጻ፡ እቲ ቐንዲ ጸላኢ ኣምላኽን ደቂ ሰብን ዝዀነ ሰይጣን ድያብሎስ እዩ፣ የሱስ ክርስቶስ ድማ፡ “ቀታል ነፍሲ” ኢሉ ጸዊዕዎ ኣሎ። (ዮሃንስ 8:44) “ብዘላ ዓለም እውን ኣብ ትሕቲ ቝጽጽር እቲ እኩይ” ስለ ዝዀነት፡ ባህርያት ሰይጣን ኣብቲ ሰባት ብዛዕባ ዓመጻ ዘለዎም ህቡብ ኣረኣእያ ይንጸባረቕ ኣሎ፣ እዚ ኸኣ ነቲ ዓለም ብዛዕባ እቲ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ዚርአ ዓመጻ ዘለዋ ፍቕሪ ዜጠቓልል እዩ። (1 ዮሃንስ 5:19) ስለዚ፡ ንኣምላኽ ምእንቲ ኸነሐጕሶ፡ ዓመጻ ኽንጸልእን ኣምላኽ ዜፍቅሮ ኸነፍቅርን ኣሎና። * ግናኸ ኸምኡ ኽንገብር ንኽእል ዲና፧

‘የሆዋ ንፈታው ግፍዒ ነፍሱ ትጸልኦ።’ መዝሙር 11:5

ዓመጽቲ ኪቕየሩ ይኽእሉ ድዮም፧

ሰባት እንታይ ይብሉ፧

ዓመጻ፡ ኪቕየር ዘይክእል ባህርይ ደቂ ሰብ እዩ።

መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብል፧

“ነድሪ፡ ቍጥዓ፡ ክፍኣት፡ ጸርፊ፡ ጽዩፍ ዘረባ ኻብ ኣፍኩም ኣርሕቑ” ይብል። ኣስዕብ ኣቢሉ እውን፡ “ነቲ ኣረጊት ስብእና ምስ ግብርታቱ ቐንጢጥኩም፡ . . . ሓድሽ ስብእና ልበሱ” ይብል እዩ። (ቈሎሴ 3:8-10) ኣምላኽ ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ኽንገብር ድዩ ዚሓትተና ዘሎ፧ ኣይኰነን። ሰባት ኪቕየሩ ይኽእሉ እዮም። * ብኸመይ፧ 

 ብቐዳምነት ክንወስዶ ዘሎና ስጕምቲ፡ ልክዕ ፍልጠት ኣምላኽ ምጥራይ እዩ። (ቈሎሴ 3:10) ቅኑዕ ልቢ ዘለዎ ሰብ ብዛዕባ እቲ ዚስሕብ ባህርያትን ስርዓታትን ፈጣሪና እንተ ተማሂሩ፡ ብፍቕሪ ናብ ኣምላኽ ይቐርብ እዩ፣ ንኼሐጕሶ እውን እዩ ዚድረኽ።1 ዮሃንስ 5:3

እቲ ኻልኣይ ስጕምቲ፡ ምስ ምርጫ ፈተውትና ዚተሓሓዝ እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ፡ “መገዱ ምእንቲ ኸይትምሀር እሞ፡ ንነፍስኻ ኸይተፈንጥረላ፡ ምስ ኰራዪ ሰብ ኣይትመሐዞ፡ ምስ ተቘጣዒ ኸኣ ኣይትኺድ” ይብል።ምሳሌ 22:24, 25

እቲ ሳልሳይ ስጕምቲ፡ ምስትውዓል ዜጠቓልል እዩ። ነቲ ናይ ሓቂ እንታይነት ዓመጻ ኽትርድኦ ኣሎካ፣ ከመይሲ፡ እቲ ባህርይ እቲ፡ ርእሰ ግትኣት ዚጐድሎ ኸቢድ ድኽመት እዩ። ሰላማዊ ሰብ ግና፡ ውሽጣዊ ብርታዐ ኣለዎ። ምሳሌ 16:32፡ “ንዅራ ደንጓዪ ዝዀነ ኻብ ጅግና ይበልጽ” ትብል።

“ምስ ኵሉ ሰብ፡ ሰላም . . . ስዓቡ።”እብራውያን 12:14

ዓመጻ የኽትም ደዀን ይኸውን፧

ሰባት እንታይ ይብሉ፧

ዓመጻ ምሳና ዘሎን ምሳና ዚቕጽልን ነገር እዩ።

መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብል፧

“ቅሩብ ጸኒሑ እቲ ረሲእ የሎን፡ . . . ትሑታት ግና ንምድሪ ኺወርስዋ እዮም፡ ብብዝሒ ሰላም ከኣ ደስ ኪብሎም እዩ።” (መዝሙር 37:10, 11) እወ፡ ኣምላኽ ነቶም ትሑታትን ሰላማውያንን ምእንቲ ኼድሕኖም፡ ነቶም ዓመጻ ዜፍቅሩ ኸምቲ ንጥንታዊት ነነዌ ዝገበራ ኺገብሮም እዩ። ድሕሪኡ፡ ምድሪ ብዓመጻ ኣይክትበላሾን እያ።መዝሙር 72:7

“ልኡማት ንምድሪ ኺወርስዋ እዮም።” ማቴዎስ 5:5

ስለዚ፡ ሰላማዊ ጠባይ ከነጥሪ ብምጽዓር፡ ሞገስ ኣምላኽ ክንረክብ እንጽዕረሉ እዋን ሕጂ እዩ። ካልኣይ ጴጥሮስ 3:9፡ “የሆዋስ፡ ኵሎም ናብ ንስሓ ኺበጽሑ እምበር፡ ሓደ እኳ ኺጠፍእ ስለ ዘይደሊ፡ ምእንታኹም ይዕገስ ኣሎ” ትብል።

“ኣስያፎም ንማሕረሻታት፡ ኲናውቶምውን ንገዘሞታት ኪሰርሕዎ እዮም።” ኢሳይያስ 2:4

^ ሕ.ጽ. 7 ኣምላኽ ንጥንታውያን እስራኤላውያን፡ ንኸባቢኦም ምእንቲ ኺከላኸሉ፡ ምስ ካልኦት ኣህዛብ ኪዋግኡ ፈቒድሎም እዩ። (2 ዜና መዋእል 20:15, 17) ይኹን እምበር፡ ኣምላኽ ምስ እስራኤላውያን ዝነበሮ ኺዳን ኣቋሪጹ፡ ዋላ ሓንቲ ዶብ ዘይብላ ክርስትያናዊት ጉባኤ ምስ ኣቘመ፡ እቲ ዅነታት ተቐየረ።

^ ሕ.ጽ. 11 ብዛዕባ እቶም ህይወቶም ዝቐየሩ ሰባት ዚገልጽ ኣብነታት እንተ ደሊኻ፡ ነታ ኣብ ግምቢ ዘብዐኛ እትወጽእ፡ “መጽሓፍ ቅዱስ፡ ህይወት ሰባት ይቕይር” እትብል ዓምዲ ርአ።