ዚርከበሉ ኣገባብ ኣዐሪ

ቋንቋ ምረጽ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

ንቕሑ! ግንቦት 2015

ንግዳም ሓደርን ንድኻታትን ዚኸውን ተስፋ

መጽሓፍ ቅዱስ፡ ግዳም ሓደርን ድኻታትን ሎሚ ብኸመይ ኪሕገዙ ኸም ዚኽእሉ ይገልጽ ጥራይ ዘይኰነስ፡ ስእነት ቤትን ድኽነትን ብዛዕባ ዚጠፍኣሉ እዋን እውን ይንበ እዩ።

ኣትኵሮ ኣብ እስያ

ሃገራት እስያ ንዜጋታተን ኣብ ምምሃርን ኣብ ምዕቋብን እንታይ ጸገማት እዩ ዜጋጥመን ዘሎ፧ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዚርከብ ጥበብ ኪሕግዘን ይኽእልዶ፧

ንግዳም ሓደርን ንድኻታትን ዚኸውን ተስፋ

ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዚርከብ ግብራዊ ርእይቶታት፡ ንቝጠባዊ ውሕስነትካን ንስምዒታዊ ጥዕናኻን ኬመሓይሾ ይኽእል እዩ።

ውሉዳት እዙዛት ንኪዀኑ ምምሃር

ንስኻን ውሉድካን፡ ‘ኣነ ዝበልክዎ እንተ ዘይኰነ’ ብዚብል ጕዳይ ኵሉ ሳዕ ትከራኸሩ፡ ወትሩ ኸኣ ውሉድካ ዝበሎ ድዩ ዚፍጸም፧ ንኣተዓባብያ ውሉዳት ዚምልከት ሓሙሽተ ምኽሪ ኣንብብ።

“ኣምላኽ፡ ንኽንሓዊ ይሕግዘና ኣሎ”

ኣብቲ ብ2004 ኣብ ልዕሊ ቤት ትምህርቲ በስላን እተፈጸመ መጥቃዕቲ ዝነበሩ ሰለስተ ብጅሆ እተታሕዙ ሰባት፡ እቲ ሓደገኛ ዅነታት ንዘሕደረሎም ፍርሂ ኺዋጽኡሉ ዝኸኣሉ ብኸመይ ምዃኖም ገሊጾም።

ኣልዃሪዝሚ

እዚ ኣብ ሻምናይ ዘመን ዚነብር ዝነበረ ዓረብ፡ ነቲ “ኻብቶም እተማህዙ ሕሳባዊ ሜላታት እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ” ዝዀነ ሜላ ኸም ዝጀመረ እዩ ዚንገረሉ።

ዓመጻ

ኣምላኽ ንዓመጻ ብኸመይ እዩ ዚርእዮ፧ ዓመጽቲ ኪቕየሩ ይኽእሉ ድዮም፧

ኣብ ሃዋይ ዚርከብ ቦብተይል ስኲድ ዜመንጭዎ ብርሃን

እዚ እንስሳ እዚ፡ ናይ ገዛእ ርእሱ ብርሃን ኬመንጭው ይኽእል እዩ፣ ንኺርኢ ወይ ንኺርአ ኢሉ ግና ኣይኰነን።

ኣብ ኢንተርነት ዝወጸ ተወሳኺ ዓንቀጻት

ኣብ ኣዳራሽ መንግስቲ ኣምላኽ እንታይ እዩ ዚግበር፧

ኣብኡ እንታይ ከም ዚግበር እስከ ርአ።