ዚርከበሉ ኣገባብ ኣዐሪ

ቋንቋ ምረጽ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

ንቕሑ! ለካቲት 2015

መጽሓፍ ቅዱስ ሎሚ እውን ይዓዪ ድዩ፧

ልክዕ ከምቲ እተጻሕፈሉ እዋን፡ ሎሚ እውን ከም ዚዓዪ ዜርኢ ኣርባዕተ ስርዓታት መርምር።

መጽሓፍ ቅዱስ ሎሚ እውን ይዓዪ ድዩ፧

ሂልተን ካብ ቤት ኪወጽእ ከሎ፡ ወለዱ ብእኡ ተስፋ ቘሪጾም ነበሩ። ድሕሪ 12 ዓመት ምስ ተመልሰ ግና፡ ምሉእ ብምሉእ ስለ እተቐየረ፡ በቲ ዝረኣይዎ ኺኣምኑ ኣይከኣሉን። እንታይ እዩ ኣጋጢሙ፧

ሓቀኛነት

ራኬል ጉቦ ብምቕባል ብዙሕ ገንዘብ ክትረክብ ትኽእል እኳ እንተ ነበረት፡ ነቲ ጉቦ ብምንጻግ ካብ ገንዘብ ዚበልጽ ነገር ዝረኸበት ኰይኑ እዩ ዚስምዓ።

ርእሰ ግትኣት

ሓደ ካስዩስ ዝስሙ ሰብኣይ፡ ንሓርቖቱ ንኺቈጻጸሮ ዝሓገዞ እንታይ እዩ፧

ተኣማንነት

ሓንቲ ሰበይቲ ብዙሕ መከራ ምስ ኣሕለፈት፡ ንሰብኣያ እምንቲ ኽትከውን ከም ዘለዋ ተማህረት። ሓዳራ ኻብ ምብትታን ይድሕንዶ ይኸውን፧

ፍቕሪ

መጽሓፍ ቅዱስ መብዛሕትኡ ሳዕ ብዛዕባ ፍቕሪ ኺገልጽ ከሎ፡ ምስ ኣንጻር ጾታ ወይ ምስ ጾታዊ ርክብ ብዚተሓሓዝ ኣይኰነን።

ኣትኵሮ ኣብ ጥዕና

ኣብ ቀረባ እዋን እተረኽበ ዜና፡ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ጥዕና ዚብሎ ነገራት ልክዕ ምዃኑ ዚሕብር እዩ።

እተዕቍብ ጥበብ

ትርጕም እታ፡ “ሃብታም ብገንዘቡ ንህይወቱ ይብጀዋ፡ ድኻ ግና ዜፈራርሆ የብሉን” እትብል ምሳሌ እንታይ እዩ፧

ውሉድካ ብዛዕባ ሞት ኪሓትት ከሎ

ንሕቶታቶም ንኽትምልሰሎምን ንሞት ዜፍቅርዎ ሰብ ብኸመይ ከም ዚኽእልዎ ንኽትነግሮምን ኪሕግዘካ ዚኽእል ኣርባዕተ ነጥብታት።

ሓደ ኻህን ንቤተ ክርስትያኑ ዝሓደገሉ ምኽንያት

ኣንቶንዮ ደላ ጋታ ናብ ኣምላኽ ንኪቐርብ ብዛዕባ ዝገበሮ መንፈሳዊ ጕዕዞ ኣንብብ።

መሲሕ

እቲ መሲሕ፡ ግዲኡ ቕድሚ ምፍጻሙ ኸም ዚመውት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብትንቢት ተገሊጹ ኸም ዘሎ ትፈልጥዶ፧

ጫፉ ንላዕሊ እተዓጽፈ ኣኽናፍ ኣዕዋፍ

መሃንድሳት ነፈርቲ ነዚ ንድፊ እዚ ብምቕዳሕ፡ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ዓመት፡ 7,600 ሚልዮን ሊትሮ ነዳዲ ኪቝጥቡ ኽኢሎም እዮም።