ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

ንቕሑ!  |  ጥሪ 2015

 ተነዲፉ ድዩ፧

ጎጎ መዓር

ጎጎ መዓር

ኣናህብ ንጎጎ መዓር ብስምዒ ገይሮም እዮም ዚሰርሕዎ፣ እዚ ኸኣ በቲ ኣብ ታሕተዋይ ሸነኽ ከብዶም ዚርከብ ጽኪ እዩ ዚዳሎ። ጎጎ መዓር ከም ዜደንቕ ውጽኢት ምህንድስና ጌርካ እዩ ዚርአ። ስለምንታይ፧

ነዚ ዚስዕብ ሕሰበሉ፦ ክኢላታት ሕሳብ፡ ስዱስ ጐድኒ (ሽዱሽተ ጐድኒ ዘለዎ ቕርጺ)፡ ካብ ቅኑዕ ስሉስ ኵርናዕ ወይ ካብ ርቡዕ ኵርናዕ፡ ወይ እውን ካብ ዝዀነ ይኹን ቅርጺ ዝበለጸ ኸም ዝዀነ ኻብ ዚፈልጡ ነዊሕ ዘመናት ኰይኑ እዩ፣ ከመይሲ፡ ስዱስ ጐድኒ፡ እኹል ቦታ ኸም ዚህልወካ ዚገብር ጥራይ ዘይኰነስ፡ ብዙሕ ናውቲ ህንጸት እውን ኣየድልዮን እዩ። ኰይኑ ግና፡ እቶም ክኢላታት ሕሳብ፡ ከምኡ ዝዀነሉ ምኽንያት ኪገልጹ ኣይኽእሉን እዮም ነይሮም። ብ1999 ፕሮፌሰር ቶማስ ሄልስ፡ ንጎጎ መዓር ዚመስል ቅርጺ ብዛዕባ ኺህልዎ ዚኽእል ጥቕሚ ዚገልጽ ሕሳባዊ መርትዖ ኣቕረበ፣ ነዚ ኸኣ፡ “ክልሰ ሓሳብ ጎጎ መዓር” ኢሉ ጸውዖ። በዚ ኸምዚ፡ ቶማስ ሄልስ፡ ቅኑዕ ስዱስ ጐድኒ፡ ንሓደ ቦታ ኣዝዩ ድልዱል ዝዀነ ድጋፍ ከየድለዮ፡ ብማዕረ ንኽትመቕሎ ኸም ዜኽእል ኣርኣየ።

ኣናህብ፡ ሽዱሽተ ዝጐድኑ ዋህዮታት ዘለዎ ሰፈር ስለ ዘለዎም፡ ነቲ ዘለዎም ቦታ ብዝበለጸ መገዲ ተጠቒሞም፡ ፈኲስ ግናኸ ጽኑዕ ጎጎ መዓር ኬዳልዉ ይኽእሉ እዮም፣ ከምኡ ንምግባር፡ ብዙሕ ስምዒ ኺጥቀሙ ዘየድልዮም እኳ እንተ ዀነ፡ ኣብታ ዘላቶም ቦታ ግና፡ ብዙሕ መዓር ኪኽዝኑ ይኽእሉ እዮም። ጎጎ መዓር ከም “ዜደንቕ ውጽኢት ምህንድስና” ጌርካ እንተ ተገልጸ እምበኣር ኣየገርምን እዩ።

ሎሚ ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት ንጎጎ መዓር ብምቕዳሕ፡ ድልዱልን ብዙሕ ቦታ ዘይወስድን ነገራት ኪሰርሑ ይጽዕሩ ኣለዉ። ንኣብነት፡ ነፈርቲ ዚሰርሑ መሃንድሳት፡ ንጎጎ መዓር ዚመስል ኣብ ነፈርቲ ዚልጠፍ ነገራት ብምስራሕ፡ ድልዱላት ግናኸ ፈኰስቲ ነፈርቲ ኼዳልዉ ኽኢሎም እዮም፣ በዚ ምኽንያት እዚ ድማ፡ ነዳዲ ኪቝጥቡ ኸኣሉ።

እንታይ ይመስለካ፧ እቲ ዝበለጸ ንድፊ ዘለዎ ጎጎ መዓር ብፍልቀት ድዩ መጺኡ፡ ወይስ ተነዲፉ እዩ፧