ኣብቲ ኣብ ከተማ ሂሮሺማ፡ ጃፓን ዚርከብ ምብራቓዊ ገማግም ሩባ ሞቶያሹ፡ ብ1945 እተወሰነ ሸነኹ ዝፈራረሰ ሓደ ህንጻ ኣሎ። ንምንታይ እዩ ግና ንኣስታት 70 ዓመት እንደገና ዘይተሃንጸ፧

እዚ ብ1915 እተዛዘመ ህንጻ፡ ብሕጡብን ብስሚንቶን እተሰርሐን ክልተ ደርቢ ዝነበሮን እዩ ነይሩ፣ ንዕቤት ኢንዱስትሪ ዜተባብዕ ቦታ ምርኢት ከኣ እዩ ነይሩ። እዚ ዅሉ ግና ብ6 ነሓሰ 1945፡ ሰዓት 8:15 ቅ.ቀ. ተቐየረ። ኣብታ ህሞት እቲኣ፡ እቲ ናይ መጀመርታ ኣቶማዊ ቦምብ፡ ካብ 550 ሜተር ብራኸ ኣብ ልዕሊ እታ ኸተማ፡ ብፍላይ ከኣ ኣብ ጥቓ እቲ ቦታ ምርኢት ተፈንጀረ። ኣብ ውሽጢ እቲ ህንጻ ዝነበሩ ዅሎም ሰባት ከኣ ብኡብኡ ሞቱ። ቀንዲ ኽፋል እቲ ህንጻ ግና ክሳዕ ሎሚ ኣሎ።

ሓደ ብዩኔስኮ * እተዳለወ ዓንቀጽ ከም ዝገለጾ፡ እቲ ህንጻ ኸይተዓረየ ዝጸንሓሉ ምኽንያት፡ “ነቲ ብደቂ ሰብ እተማህዘ ኣዝዩ ኣዕናዊ ሓይሊ ዜዘኻኽር ዘየወላውልን ሓያልን ምልክት” ስለ ዝዀነ እዩ። ብ1996 እቲ ህንጻ፡ “መዘከርታ ሰላም ሂሮሺማ” ብዚብል ስም፡ ኣብ መዝገብ ቅርስታት ዓለም ዩኔስኮ ተመዝገበ።

እቲ ዜሕዝን ግና፡ ከምቲ ኣብ ላዕሊ እተጠቕሰ ዓይነት መዘከርታታት፡ ነቲ ብሰንኪ ስስዐን ሃገራውነትን ከምኡ እውን ነቲ ብሰንኪ ዓሌታውን ሃይማኖታውን ቀቢላውን ጽልኢ ዚልዓል ውግእ ደው ኣየበሎን። እሞኸ ውግእ መናብርትና ኪኸውን እዩ ማለት ድዩ፧

መጽሓፍ ቅዱስ፡ ‘ኣይፋልን’ ኢሉ ይምልስ። መዝሙር 46:9፡ “[ኣምላኽ] ንውግእ ክሳዕ ወሰን ምድሪ መወዳእታ ይገብረሉ፡ ንቐስቲ ይሰብሮ፡ ንዂናት ይቐራስሞ፡ ንሰረገላታት ብሓዊ የንድዶ” ትብል። ብዘይካዚ፡ ኣምላኽ ንሰብኣዊ ኣገዛዝኣ ብናቱ መንግስቲ ኪቕይሮ እዩ፣ እዛ መንግስቲ እዚኣ ኸኣ፡ በቲ “ንጉሰ ነገስት” ዝዀነ የሱስ ክርስቶስ እትግዛእ መንግስቲ ኣምላኽ እያ።—ራእይ 11:15፣ 19:16

ድሕሪኡ፡ ንዕሽነት ውግእ ዜዘኻኽር መዘከርታ ኣይኬድልን እዩ። ከመይሲ፡ ከምቲ ኣብ ኢሳይያስ 65:17 ተገሊጹ ዘሎ፡ “እቲ ናይ ቀደም፡” ማለት ሎሚ ዘሎ ጭንቀትን ጓህን፡ “ኣይኪዝከርን ኣብ ልቢውን ኣይኪሕሰብን እዩ።”

^ ሕ.ጽ. 4 ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ ትምህርታውን ስነ ፍልጠታውን ባህላውን ውድብ።