ዚርከበሉ ኣገባብ ኣዐሪ

ቋንቋ ምረጽ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

ንቕሑ! ጥቅምቲ 2014

ናይ ሓቂ ዓወት እንታይ እዩ፧

ነቲ ልብኻ ዚብለካ ምስዓብ ድዩ፧ ሓሳብ ልብኻ ኺሰምረልካ ኸሎ ዚርከብ ድዩ፧ ወይ ካብኡ ብዝያዳ ዝዓመቘ ድዩ፧

ናይ ሓቂ ዓወት እንታይ እዩ፧

ዝሓሰብካዮ ኸይሰመረልካ ኻብ ዚተርፍ ንላዕሊ፡ ናይ ሓሶት ዓወት ኣዝዩ ይገድድ።

ንዓወት ብምንታይ ኢኻ እትዕቅኖ፧

ብኣርባዕተ ኣብነታት ጌርካ ርእስኻ ፈትን።

ናይ ሓቂ ዓወት ብኸመይ ከም ዚርከብ

ናብ ናይ ሓቂ ዓወት ኪመርሓካ ዚኽእል ሓሙሽተ ግብራዊ ነጥብታት።

ካብ ከባቢ ዓለም

ተወሳኺ ዛዕባ፦ ሒደት ገዝሚ ዜስዕቦ ሓደጋ, ሃብቲ ሸፋቱ ባሕሪ, ዚንኣድ ጽንዓት ፈለስቲ ኣዕዋፍ

ንፈተና ብኸመይ ከም እትቃወም

ንፈተና ኽትቃወሞ ምኽኣል፡ ምልክት ናይ ሓቂ ሰብኡትን ኣንስትን እዩ። ንፈተና ምእንቲ ኽትቃወሞን ንገዛእ ርእስኻ ኻብቲ ንፈተና ኢድካ ብምሃብ ዚመጽእ ጭንቀት ምእንቲ ኽትሰትራን፡ ሽዱሽተ ስጕምታት ኪሕግዘካ ይኽእል እዩ።

ናብ በሊዝ እተገብረ ምብጻሕ

ካብ ዓለም እቲ ናይ መጀመርታ ንመንበሪ ጃጕዋር ተባሂሉ እተሓዝአ ቦታን ሓደ ኽፋል እቲ ኻብ ዓለም ብንውሓቱ ኻልኣይ ደረጃ ዝሓዘ ዝዓበየ መርጀንን፡ ኣብዛ ንእሽቶ ሃገር እዚኣ ይርከብ።

ኣብ ትሮፒካዊ ጫካ ዚርከባ ኣየር ወለድ ኣታኽልተኛታት

እተን “ዚነፍራ ወኻሩ” ተባሂለን እውን ዚፍለጣ ፍሩት ባትስ ዚብሃላ ዓይነት መንካዕ፡ ንኣከባቢ ምድሪ ኣዝየን ኣገደስቲ እየን።

ምስልታት

ቀዳሞት ክርስትያናት ኣብ ኣምልኾኦም ምስልታት ይጥቀሙ ነይሮም ድዮም፧

እግሪ ፈረስ

መሃንድሳት ንንድፊ እግሪ ፈረስ ኪቐድሕዎ ዘይከኣሉ ስለምንታይ እዮም፧