ዚርከበሉ ኣገባብ ኣዐሪ

ቋንቋ ምረጽ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

ንቕሑ! መስከረም 2014

ሓይልኻ ምስ ዚጽንቀቕ እንታይ ክትገብር ትኽእል፧

ብሰንኪ ስራሕ ሓይልኻ ምስ ዚጽንቀቕ፡ ክትሓምምን ክትቀዝንን ትኽእል ኢኻ። ነዚ ጸገም እዚ ንኽትዋጽኣሉ እንታይ ክትገብር ትኽእል፧

ካብ ከባቢ ዓለም

ተወሳኺ ዛዕባ፦ ውሉዳት ብዕድመ ንዝደፍኡ ወለዶም ኪከናኸኑ ዚጠልብ ሕጊ፣ ካብ ዘይትጽበዮ ኣካል ኣብ ልዕሊ ኣንስቲ ዚወርድ ዓመጽ፣ ከምኡ እውን ብብልሓት ዚግበር ምድንጋር።

ሓይልኻ ምስ ዚጽንቀቕ እንታይ ክትገብር ትኽእል፧

ስራሕካ ንኸይቀትለካ ኺሕግዘካ ዚኽእል ኣርባዕተ ነጥብታት ኣሎ።

ጸሎት

ናብ መላእኽቲ ወይ ናብ ቅዱሳን ክንጽሊ ይግብኣና ድዩ፧

ቂም ካብ ምሓዝ ብኸመይ ከም እትርሕቕ

መጻምድትኻ ንዝፈጸሞ በደል ይቕረ ንምባል፡ ነቲ ጕዳይ ኣትሒትካ ኽትርእዮ ወይ ከኣ ከም ዘይተፈጸመ ጌርካ ኽትቈጽሮ ኣሎካ ማለት ድዩ፧

ሽኮርያ—ንገዛእ ርእስኻ ኽትከላኸለላ ትኽእል ዲኻ፧

ካብቶም ቅድመ ሽኮርያ ዘለዎም ሰባት፡ እቶም ተስዓ ሚእታዊት ዚዀኑ ብዛዕባ ሕማሞም ኣይፈልጡን እዮም።

ስጳኛ ንሞሪስኮስ ሰጒጓቶም

እዚ ኣብ መበል 17 ዘመን ዘጋጠመ መስጐጕቲ፡ ምሉእ ብምሉእ ካቶሊክ ዝዀነት ሃገር ፈጠረ።

ንምንቅስቓስ ኣንበጣ ብደቂቕ ዚቈጻጸሮ ኒውሮን

ዕስለ ኣንበጣ ንሓድሕዶም ከይተጋጨዉ ኺጓዓዙ ዚኽእሉ ብኸመይ እዮም፧