ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

ንቕሑ!  |  ነሓሰ 2014

 ርእይቶ መጽሓፍ ቅዱስ

ካብ ኣምላኽ ዚመጽእ ሕልምታት

ካብ ኣምላኽ ዚመጽእ ሕልምታት

ኣምላኽ ናብ ሰባት መልእኽቲ ንምትሕልላፍ ብሕልምታት ተጠቒሙ ድዩ፧

‘እቲ ነብዪ ኣምላኽ ዝዀነ ዳንኤል ኣብ መደቀሲኡ ኸሎ፡ ሕልሚ ረኣየ። ሽዑ ነቲ ሕልሚ ጸሓፎ፡ ርእሰ ነገሩ እውን ኣዘንተዎ።’—ዳንኤል 7:1

መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብል፧

ኣምላኽ ንሰባት ብእተፈላለየ መገዲ ገይሩ ኣገዳሲ መልእኽቲ ነጊርዎም እዩ። ብግዜ መጽሓፍ ቅዱስ፡ ሓድሓደ ሳዕ ሕልምታት ተጠቒሙ እዩ። እቲ ሕልምታት ግና፡ ከምቲ በብመዓልቱ እንሓልሞ ዘይንጹርን ትርጕም ዘይብሉን ሕልሚ ዘይኰነስ፡ ንጹርን ትርጕም ዘለዎን መልእኽቲ ዜመሓላልፍ እዩ ነይሩ። ንኣብነት፡ ነብዪ ዳንኤል ብሕልሚ፡ ካብ ባቢሎን ጀሚሩ ኽሳዕ እዚ ግዜና ንዚቕጽል ፖለቲካዊ ግዝኣት ዜመልክቱ ኣራዊት ብተኸታታሊ ርእዩ እዩ። (ዳንኤል 7:1-3, 17) ብዘይካዚ፡ ኣምላኽ ነቲ ንየሱስ ዘዕበዮ ዮሴፍ ብዓል ናዝሬት ብሕልሚ፡ ንሰበይቱን ንወዱን ሒዙ ናብ ግብጺ ኺሃድም ነጊርዎ ነበረ። በዚ ኸምዚ ድማ፡ የሱስ በቲ ጨካን ንጉስ ሄሮድስ ካብ ሙማት ደሓነ። ሄሮድስ ምስ ሞተ፡ ኣምላኽ ንዮሴፍ ብሕልሚ ሓበሮ፣ ንስድራ ቤቱ ሒዙ ናብ ዓዱ ንኺምለስ ከኣ ኣዘዞ።—ማቴዎስ 2:13-15, 19-23

 ሎሚ፡ ኣምላኽ ምሳና ንምዝርራብ ሕልምታት ይጥቀም ድዩ፧

“ክንየው እቲ ጽሑፍ ኣይትኺድ።”—1 ቈረንቶስ 4:6

መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብል፧

ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተመዝጊቡ ዚርከብ ሕልምታት፡ ሓደ ኽፋል እቲ ኣምላኽ ብጽሑፍ ከም ዚሰፍር ዝገበሮ መልእኽቱ እዩ። ካልኣይ ጢሞቴዎስ 3:16, 17 ብዛዕባ እዚ ኽትገልጽ ከላ፡ “ኵሉ ቕዱስ ጽሑፍ ብመሪሕነት መንፈስ ኣምላኽ እተጻሕፈ፡ ንትምህርትን ንመግናሕትን ንምቕናዕን ብጽድቂ ንምግሳጽን ከኣ ዚጠቅም እዩ፣ እዚ ድማ፡ እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ፡ ንሰናይ ግብሪ ዘበለ ኣጸቢቑ እተዳለወ፡ ምሉእ ብምሉእ ብቑዕ ምእንቲ ኪኸውን እዩ” ትብል።

መጽሓፍ ቅዱስ፡ ብዛዕባ ኣምላኽን ብዛዕባ ባህርያቱን ብዛዕባ ስነ ምግባራዊ ስርዓታቱን ኣብ ዕላማ ምድሪ ብዛዕባ ዘሎና ግደን ስለ ዚገልጽ፡ ‘ኣጸቢቕና እተዳሎና’ ንኽንከውን ይሕግዘና እዩ። ስለዚ፡ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣምላኽ ብሕልምታት ተጠቒሙ ናብ ደቂ ሰብ መልእኽቲ ኣየመሓላልፍን እዩ። ብዛዕባ መጻእን ብዛዕባ እቲ ኣምላኽ ካባና ዚደልዮ ብቕዓትን ክንፈልጥ እንተ ደሊና፡ “ክንየው እቲ ጽሑፍ፡” ማለት ክንየው መጽሓፍ ቅዱስ ክንከይድ ኣየድልየናን እዩ። ብዘይካዚ፡ ዳርጋ ዅሉ ሰብ ንመጽሓፍ ቅዱስ ኪረኽቦ፡ ነቲ ኣብኡ ተመዝጊቡ ዘሎ ራእያትን ሕልምታትን ድማ ኬጽንዖ ይኽእል እዩ።

ነቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተመዝጊቡ ዘሎ ሕልምታትን ራእያትን ክትኣምኖ እትኽእል ስለምንታይ ኢኻ፧

“ሰባት ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ካብ ኣምላኽ እተዛረብዎ እዩ።”—2 ጴጥሮስ 1:21

መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብል፧

መብዛሕትኡ እቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተመዝጊቡ ዘሎ ሕልምታትን ራእያትን፡ ብዛዕባ ኣብ መጻኢ ዚኸውን ፍጻመታት ዚገልጽ ትንቢት እዩ። ጸሓፍቲ መጽሓፍ ቅዱስ ነዚ ትንቢታት እዚ ብምምዝጋቦም፡ ብዛዕባ ሓቅነቶምን ብዛዕባ ሓቅነት ቅዱሳት ጽሑፋትን መርሚርካ ኺረጋገጽ ይከኣል እዩ። እሞኸ እቲ ዝጸሓፍዎ ነገራት ልክዕ ድዩ ነይሩ፧ ነቲ ኣብ ዳንኤል 8:1-7 ዚርከብ ኣብ ኣጋ መወዳእታ ሃጸያዊ ግዝኣት ባቢሎን እተመዝገበ ራእይ እስከ ኸም ኣብነት ንውሰድ።

እቲ ትንቢት፡ ሓደ ድዑልን ነዚ ድዑል እዚ ብምስዓር ዝረገጾ ድቤላን ዜጠቓልል ምሳልያዊ ትንቢት እዩ ነይሩ። ዳንኤል ብዛዕባ ትርጕም እቲ ራእይ ኪግምት ኣየድልዮን እዩ ነይሩ። ካብ ኣምላኽ እተላእከ መልኣኽ፡ “እቲ . . . ኽልተ ዝቐርኑ ድዑልሲ ነገስታት ሜዶንን ፋርስን እዮም። እቲ ጨጓር ድቤላ ድማ ንጉስ ዮናኒ [ወይ ግሪኽ] እዩ” በሎ። (ዳንኤል 8:20, 21) ሜዶንን ፋርስን ንባቢሎን ስዒበን ሓይሊ ዓለም ከም ዝዀና፡ ብታሪኽ ተረጋጊጹ እዩ። ድሕርዚ ኣስታት ክልተ ሚእቲ ዓመት ጸኒሑ ድማ፡ እቲ ግሪኻዊ ዝነበረ እስክንድር ዓብዪ ንሜዶንን ፋርስን ሰዓረን። እዚ ኸኣ፡ ትንቢት መጽሓፍ ቅዱስ፡ እንተላይ ትንቢታዊ ሕልምታት ብዜደንቕ መገዲ ልክዕ ምዃኑ ዜርኢ እዩ። እዚ ሓቂ እዚ ንበይኑ፡ መጽሓፍ ቅዱስ ካብ ካልእ ቅዱስ ዚብሃል መጻሕፍቲ እተፈልየ ምዃኑ ዚሕብር እዩ፣ ብእኡ ኽንተኣማመን ድማ ንኽእል ኢና።