ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

ንቕሑ!  |  ነሓሰ 2014

 ንስድራ ቤት | ወለዲ

ብኸመይ ‘ኣይፋል’ ከም እትብል

ብኸመይ ‘ኣይፋል’ ከም እትብል

ጸገም

ውሉድካ፡ ‘ኣይፋል’ ኢልካዮ ኣይሰምዕን እዩ። ‘ኣይፋል’ ክትብሎ ኸለኻ ዚህበካ ስነ ስርዓት ዘይብሉ መልሲ ድማ፡ ንትዕግስትኻ እዩ ዚጽንቅቖ። * ዝበልካ እንተ በልካ ወይ ዝገበርካ እንተ ገበርካ፡ ፈጺሙ ኣይሰምዕን እዩ፣ በዚ ምኽንያት እዚ ኸኣ፡ ኢድካ ኻብ ምሃብ ሓሊፉ ኽትገብሮ እትኽእል ነገር ዘየልቦ ዀይኑ ይስምዓካ። ካብ ውሳነኻ ምንቕ ከም ዘይትብል ወሲንካ እኳ እንተ ነበርካ፡ ኣብ መወዳእታኡ ግና ከይፈተኻ ብሓርቖት ‘ሕራይ’ ትብል።

ይኹን እምበር፡ ካብዚ ዅሉ ኽትስተር ትኽእል ኢኻ። ብቐዳምነት ግና፡ ‘ኣይፋል’ ብዛዕባ ምባል ክትፈልጦ ዘሎካ ረቛሒታት ኣሎ።

ክትፈልጦ ዘሎካ

‘ኣይፋል’ ምባል ጭካነ ኣይኰነን። ገሊኦም ወለዲ፡ ‘ንውሉድካ ኸተረድኦን ክትገልጸሉን፡ ሕሉፍ ሓሊፍካ እውን ከተእምኖ ኽትጽዕር ኣሎካ ደኣ እምበር፡ “ኣይፋል” ክትብሎ የብልካን’ ይብሉ። ብናታቶም ኣረኣእያ፡ ንውሉድካ ‘ኣይፋል’ ምባል፡ ኬሕርቖ ይኽእል እዩ።

ሓቂ እዩ፡ ንውሉድካ ‘ኣይፋል’ ምባል ኣብ ፈለማ ኼጕህዮ ይኽእል እዩ፣ ይኹን እምበር፡ ከምኡ ምግባርካ፡ ኣገዳሲ ትምህርቲ እዩ ዚምህሮ፣ ከመይሲ፡ ውሉድካ ኣብ ናይ ሓቂ ዓለም፡ ዝደለዮ ዅሉ ኣይረክብን እዩ። ኵሉ ሳዕ ውሉድካ ዝበለካ ዘበለ ትፍጽመሉ እንተ ዄንካ ግና፡ ንስልጣንካ ተዳኽሞ ኢኻ፣ ንውሉድካ ኸኣ፡ ገለ ነገር ኪደሊ ኸሎ ምኒን ብምባል ድላዩ ኸም ዚረክብ ኢኻ እትምህሮ። ከምኡ ትገብር እንተ ዄንካ፡ እቲ እትህቦ ምላሽ ድሕሪ ግዜ ንውሉድካ ብዝያዳ ኼሕርቖ ይኽእል እዩ። ምኽንያቱ፡ ሓደ ውሉድ፡ ብቐሊሉ ኺጠዋውዮ ንዚኽእል ወላዲ ኬኽብሮ ኪኸብዶ ይኽእል እዩ።

‘ኣይፋል’ ምባል፡ ንውሉድካ ንግዜ ንእስነትን ንብጽሕናን የዳልዎ እዩ። ንውሉድካ ‘ኣይፋል’ ምባል፡ ንገሊኡ ነገራት ንኺነጽጎ ኺምህሮ ይኽእል እዩ። ብቝልዕነቱ ነቲ ትምህርቲ እተማህረ ውሉድ፡ ኣብ እዋን ንእስነቱ ሓሽሽ ንኺወስድ ወይ ካብ ሓዳር ወጻኢ ጾታዊ ርክብ ንኺፍጽም ንዜጋጥሞ ጸቕጢ ኢዱ ኣይህብን እዩ።

ብዘይካዚ፡ ‘ኣይፋል’ ምባልካ ንውሉድካ፡ ንብጽሕና እውን የዳልዎ እዩ። ዶክተር ዴቪድ ዎልሽ፡ “ከም ሓቂ እንተ ዀይኑ፡ [በጽሕታት] ኵሉ ሳዕ ዝደለናዮ ነገር ኣይንረክብን ኢና። ስለዚ፡ ንደቅና ዅሉ ሳዕ ዝደለይዎ ነገር ንገብረሎም እንተ ዄንና፡ ጽቡቕ ትምህርቲ ኣይኰንናን እንምህሮም” ኢሉ ጸሓፈ። *

 ክትገብሮ እትኽእል ነገራት

ኣብ ሸቶኻ ኣተኵር። ውሉድካ እኹልን ብስምዒታዊ መዳይ ዝበሰለን ዕዉትን በጽሒ ኪኸውን ኢኻ እትደሊ። ኰይኑ ግና፡ ዝሓተቶ ዘበለ ትህቦ እንተ ዄንካ፡ ሸቶኻ ኣይክትወቅዕን ኢኻ። መጽሓፍ ቅዱስ፡ “ካብ ንእስነቱ ዝሓንቀቐ” ሰብ፡ ‘ደሓር ዘየመስግን ከም ዚኸውን’ ይገልጽ እዩ። (ምሳሌ 29:21NW) ስለዚ፡ ‘ኣይፋል’ ምባል፡ ሓደ መዳይ እቲ ንውሉድካ እትህቦ ውጽኢታዊ ተግሳጽ እዩ። ከምዚ ዓይነት ስልጠና ድማ፡ ንውሉድካ ይሕግዞ ደኣ እምበር፡ ኣይጐድኦን እዩ።—ስርዓት መጽሓፍ ቅዱስ፦ ምሳሌ 19:18

‘ኣይፋል’ ክትብል ከለኻ፡ ጽኑዕ ኩን። ውሉድካ መሰታኻ ኣይኰነን። ስለዚ፡ ‘ኣይፋል’ ዝበልካሉ ምኽንያት ንኸተእምኖ ኢልካ ምስኡ እትከራኸረሉ ምኽንያት የብልካን። ሓቂ እዩ፡ ውሉድካ እናዓበየ ኪኸይድ ከሎ፡ ‘ቅኑዕን ጌጋን ንምፍላይ ልቦናኡ ኼላምድ’ ኣለዎ። (እብራውያን 5:14) ብዕድመ ምስ ዝዓበየ ውሉድካ ኽትረዳዳእ ምፍታን ጌጋ የብሉን። ኰይኑ ግና፡ ‘ኣይፋል’ ዝበልካሉ ምኽንያት ንውሉድካ ምእንቲ ኸተረድኦ ኢልካ፡ ኣብ ዘየድሊ ዕንክሊል ኣይትእቶ። ምስ ውሉድካ ብዝያዳ ብእተኸራኸርካ መጠን፡ ‘ኣይፋል’ ምባልካ፡ ውሳነ ዘይኰነስ ልመና ኺመስል እዩ።—ስርዓት መጽሓፍ ቅዱስ፦ ኤፌሶን 6:1

ኣብ ውሳነኻ ጽናዕ። ውሉድካ ዝደለዮ ምእንቲ ኽትገብረሉ፡ ምኒን ብምባል ወይ ብምልማን፡ ኢድካ ኸም እትህብ ኪገብረካ ይጽዕር ይኸውን። ኣብ ቤትካ ኸምኡ ዜጋጥመካ እንተ ዀይኑ፡ እንታይ ክትገብር ትኽእል፧ ላቪንግ ዊዝኣውት ስፖይሊንግ ዘርእስታ መጽሓፍ፡ “ውሉድካ ንበይኑ ኸም ዚኸውን ግበር። ‘ምኒን ትብል እንተ ዄንካ፡ ክሰምዓካ ኣይደልን እየ። ናብ ክፍልኻ ኺድ። ምኒን ምባልካ ኽሳዕ እትውድእ፡ ኣብኡ ንበይንኻ ኽትከውን ትኽእል ኢኻ’ በሎ” ትብል። ኣብ ፈለማ፡ ከምዚ ዓይነት ጽኑዕ ስጕምቲ ምውሳድ፡ ንዓኻ ዀነ ንውሉድካ ኪኸብደኩም ይኽእል እዩ። ኰይኑ ግና፡ ውሉድካ ኣብ ውሳነኻ ኸም እትጸንዕ እንተ ተገንዚቡ፡ ምኒን ምባሉ ኺንኪ እዩ።—ስርዓት መጽሓፍ ቅዱስ፦ ያእቆብ 5:12

ወላዲ ምዃንካ ንኸተርኢ ኢልካ ጥራይ ‘ኣይፋል’ ኣይትበል

ሚዛናዊ ኹን። ወላዲ ምዃንካ ንኸተርኢ ኢልካ ጥራይ ‘ኣይፋል’ ኣይትበል። የግዳስ፡ ‘ልዙብ ምዃንካ ኣብ ኵሉ ይፈለጥ።’ (ፊልጲ 4:5) ውሉድካ ምኒን ክሳዕ ዘይበለን ሕቶኡ ቕቡል ክሳዕ ዝዀነን፡ ‘ሕራይ’ እትብለሉ እዋን እውን ኪህሉ ይኽእል እዩ።—ስርዓት መጽሓፍ ቅዱስ፦ ቈሎሴ 3:21

^ ሕ.ጽ. 4 ኣብዛ ዓንቀጽ እዚኣ፡ ነቲ ውሉድ ብተባዕታይ ጾታ እኳ እንተ ጠቐስናዮ፡ እቲ መሰረታዊ ስርዓታት ግና፡ ንኽልቲኡ ጾታ ዚምልከት እዩ።

^ ሕ.ጽ. 10 ኖ፦ ዋይ ኪድስ—ኦቭ ኦል ኤጅስ—ኒድ ቱ ሂር ኢት ኤንድ ወይስ ፓረንትስ ካን ሰይ ኢት ካብ ዘርእስታ መጽሓፍ እተወስደ።

ዝያዳ ፍለጥ

ንቕሑ!

ንዚቝጣዕ ውሉድ ብኸመይ ከም እትሕዞ

ውሉድካ ኪቝጣዕ ከሎ እንታይ ክትገብር ትኽእል፧ ስርዓታት መጽሓፍ ቅዱስ፡ ነዚ ኣጸጋሚ ዅነታት እዚ ንኽትሰግሮ ኺሕግዘካ ይኽእል እዩ።

ንቕሑ!

ኣብዛ ንጥቕሚ ርእሳ ጥራይ እተቐድም ዓለም፡ ሓለይቲ ውሉዳት ምዕባይ

ደቅኻ ኣብ ጥቕሚ ርእሶም ጥራይ ምእንቲ ኸየተኵሩ ኽትሕግዘሉ እትኽእል ሰለስተ መዳያት መርምር።

ንቕሑ!

ውሉዳት እዙዛት ንኪዀኑ ምምሃር

ንስኻን ውሉድካን፡ ‘ኣነ ዝበልክዎ እንተ ዘይኰነ’ ብዚብል ጕዳይ ኵሉ ሳዕ ትከራኸሩ፡ ወትሩ ኸኣ ውሉድካ ዝበሎ ድዩ ዚፍጸም፧ ንኣተዓባብያ ውሉዳት ዚምልከት ሓሙሽተ ምኽሪ ኣንብብ።