ዚርከበሉ ኣገባብ ኣዐሪ

ቋንቋ ምረጽ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

ንቕሑ! ሓምለ 2014

ዜሕዝን ነገራት ኬጋጥም ከሎ ብኸመይ ከም እትጻወሮ

ከቢድ መከራ ኼጋጥመካ ኸሎ፡ እንታይ ኢኻ እትገብር፧

ካብ ከባቢ ዓለም

ተወሳኺ ዛዕባ፦ ሰታያት ደቂ ኣንስትዮ ኻብ ሰታያት ደቂ ተባዕትዮ ዚበዝሓሉ ቦታ፣ ህይወት ዝሰሰነሉ ዜደንቕ ከባቢ፣ ከምኡ እውን ክብደት ምእንቲ ኺንክዩ ኢላ ንህዝባ ወርቂ ዝኸፈለት ሃገር።

ዜሕዝን ነገራት ኬጋጥም ከሎ

መጽሓፍ ቅዱስ ነዚ ንኽትጻወሮ ኺሕግዘካ ይኽእል እዩ።

ዕንወት ንብረት

ከይ ብሰንኪ እቲ ብ2011 ኣብ ጃፓን ዘጋጠመ ሱናሚ፡ ኵሉ ንብረቱ ዓነወ።

ስእነት ጥዕና

ማርበል ሓኪም ፊዝዮተራፒ ዀይና ትዓዪ ነበረት። መጥባሕቲ ጥረ ሓንጐል ምስ ገበረት ግና፡ እቲ ንተሓከምታ ዜጋጥሞም ዝነበረ ብድሆታት፡ ንዓኣውን ኣጋጠማ።

ሞት እተፍቅሮ ሰብ

16 ዓመት ይገብር፡ ሓሙሽተ ኣባላት ቤተ ሰብ ሮናልዶ ብሓደጋ ማኪና ሞቱ። ሮናልዶ ኣብ ህይወቱ ሃጓፍ ከም ዘሎ ዀይኑ ዚስምዖ እኳ እንተ ዀነ፡ ውሽጣዊ ሰላም ረኺቡ እዩ።

ብሞባይል መልእኽቲ ኽትልእኽ ከለኻ፡ ብኸመይ ጽቡቕ ጠባይ ከም እተርኢ

ነቲ ብሞባይል እተላእከልካ መልእኽቲ ንምርኣይ ኢልካ ንዕላልካ ኸተቋርጾ ነውሪ ድዩ፧ ንዕላልካ ምእንቲ ኸይተቋርጾ ኢልካ ነቲ መልእኽቲ ሸለል ምባልከ ነውሪ ድዩ፧

ስርዓተ ምፍራይ እታ ንእንቋቝሖኣ ኣብ ከስዐኣ እትሓቝፎ እንቍርዖብ

ሓደ ኣብ ፍልቀት ዚኣምን ሰብ፡ እዛ እንቍርዖብ “ኣብቲ ምስ ስርዓተ ምፍራይ ዚተሓሓዝ ስነ ህይወት ቀስ ብቐስን በብደረጃኡን ለውጢ ኸም ዝገበረት ዚገልጽ ሓሳብ ዘይእመን እዩ” ዝበለ ስለምንታይ እዩ፧

ሃይማኖት

መጽሓፍ ቅዱስ፡ ብዙሓት ሃይማኖታት ዘለዋ ስለምንታይ ምዃኑ ይገልጽ እዩ።