ምዉታት ኣበይ እዮም ዘለዉ፧

“መሬት ኢኻ እሞ፡ ናብ መሬት ድማ ትምለስ።” ዘፍጥረት 3:19

ሰባት እንታይ ይብሉ፧

ገሊኦም ሰባት፡ ሰብ ምስ ሞተ፡ ህይወቱ ኣብ ካልእ ቦታ፡ ማለት ኣብ ሰማይ፡ ኣብ ሲኦል፡ ኣብ ቦታ ንስሓ፡ ወይ ኣብ ካልእ ፍሉይ ቦታ እትቕጽል ኰይኑ ይስምዖም። ገሊኣቶም ከኣ ሰብ ካልእ ዓይነት ህይወት ሒዙ ኸም ዚውለድ ይኣምኑ። እቶም ንትምህርቲ ሃይማኖት ዘይቅበልዎ ሰባት ድማ፡ ሞት ማለት መወዳእታ ህልውና ሰብ ከም ዝዀነ ይኣምኑ።

መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብል፧

መክብብ 9:10፡ “ኣብቲ እትኸዶ ሲኦልሲ ዕዮን ሓሳብን ፍልጠትን ጥበብን የልቦን” ትብል። ብዘይካዚ፡ መጽሓፍ ቅዱስ፡ ሰባትን እንስሳታትን ምስ ሞቱ እንታይ ከም ዚዀኑ ይምህር እዩ። ከምዚ ይብል፦ “ኵሎም ናብ ሓንቲ ቦታ ይኸዱ፡ ኵሎም ካብ መሬት ኰኑ፡ ኵሎምውን ናብ መሬት ይምለሱ።”—መክብብ 3:20

 ምዉታት ኣብ ከመይ ዝበለ ዅነታት እዮም ዘለዉ፧

“ትንፋሱ ይወጽእ፡ ናብ መሬቱ ይምለስ፡ በታ መዓልቲ እቲኣ ሃቐናኡ ይጠፍእ።” —መዝሙር 146:4

ሰባት እንታይ ይብሉ፧

መብዛሕትኦም ሰባት፡ እቲ ንሓደ ሰብ ምስ ሞተ ዜጋጥሞ ዅነታት፡ ኣብቲ ኣብ ምድሪ ኸሎ ዝገበሮ ግብሪ ኸም ዚምርኰስ እዮም ተማሂሮም። ብመሰረት እቲ ትምህርቲ፡ እቲ ሰብ ጽቡቕ እንተ ገይሩ፡ ንዘለኣለም ብሓጐስ ይነብር፣ ሕማቕ እንተ ገይሩ ኸኣ ንዘለኣለም እናተሳቐየ ይነብር። ብዘይካዚ፡ ሰባት ምስ ሞቱ ናብ ኣምላኽ ቅድሚ ምቕራቦም፡ ካብ ሓጢኣት ኪነጽሁ ኸም ዜድልዮም፡ እቶም ዘይነጽሁ ግና ንዘለኣለም ካብ ሓጐስ ተጠልዮም ከም ዚነብሩ እዩ ዚንገር።

መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብል፧

ምዉታት ኣይሕጐሱ፡ ኣይሳቐዩ። ገለ እኳ ስለ ዘይፈልጡ፡ ዋላ ሓንቲ ተመክሮ የብሎምን። ንህያዋን ኪጠቕሙ ዀነ ኺጐድኡ እውን ኣይክእሉን እዮም። ብመሰረት መክብብ 9:5, 6፡ “ህያዋንሲ ኸም ዚሞቱ ይፈልጡ እዮም፡ ምዉታት ግና ገለ እኳ ኣይፈልጡን . . . ፍቕሮምን ጽልኦምን ቅንኣቶምን ድሮ ጠፊኡ እዩ፡ ካብቲ ኣብ ትሕቲ ጸሓይ ዚግበር ዘበለ ዅሉ ኸኣ ንዘለኣለም ግደ የብሎምን።”

ምዉታት ተስፋ ኣለዎምዶ፧

“ሰብ ድሕሪ ሞይቱ መሊሱዶ ህያው ኪኸውን እዩ፧ ምብራየይ ክሳዕ ዚመጽእ፡ ዘመን ሰልፈይ ኵሉ ምተጸቤኹ።”—እዮብ 14:14

ሰባት እንታይ ይብሉ፧

ሓደ ሰብ ናብ ገሃነም ኪኣቱ እንተ ተመዲቡ፡ ምንም ተስፋ ኸም ዘይብሉ እዮም ሓያሎ ሰባት ዚኣምኑ። ገሃነም ዘለኣለማዊ መሳቐዪ ቦታ ኸም ዝዀነ ድማ እዮም ዚኣምኑ። እቶም ኣብ ቦታ ንስሓ ዘለዉ ግና፡ ሓጢኣቶም ብሓዊ ይነጽህ እሞ፡ ድሕሪኡ ናብ ሰማያዊ ሓጐስ ከም ዚኣትዉ እዩ ዚንገር።

መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብል፧

ሞይቶም ዘለዉ ሰባት፡ ኣዕሪፎም እዮም ዘለዉ፣ ወዲ ኣምላኽ ከኣ ኬተንስኦምን ኣብ ምድሪ ኼንብሮምን እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ፡ “ኣብ መቓብር ዘለዉ ዅላቶም ድምጹ ዚሰምዑላ ሰዓት ስለ እትመጽእ፡ በዚ ኣይትገረሙ” ይብል። (ዮሃንስ 5:26, 28, 29) ሓደ ሰብ ናይ ዘለኣለም ህይወት ኪረክብ እንተ ዀይኑ ዚውሰን፡ ብመሰረት እቲ ድሕሪ ትንሳኤ ዚገብሮ ተግባር እዩ። *

^ ሕ.ጽ. 14 ብዛዕባ ትንሳኤ ዝያዳ ሓበሬታ እንተ ደሊኻ፡ ኣብታ ብናይ የሆዋ መሰኻኽር እተሓትመት፡ መጽሓፍ ቅዱስ ብሓቂ እንታይ እዩ ዚምህር፧ ዘርእስታ መጽሓፍ፡ ኣብ ምዕራፍ 7 ርአ። ኣብ www.jw.org/ti እውን ትርከብ እያ።