ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

ንቕሑ! ሰነ 2014 | ናይ ሓቂ ዓርኪ ኸመይ ዝበለ እዩ፧

ሎሚ፡ ሓያሎ ሰባት ናይ ሓቂ ዓርኪ ዘይብሎም ምዃኖም ዜሕዝን እዩ። ከምዚ ኪኸውን ግና ምተገብአዶ፧ ነባሪ ዕርክነት ንምምስራት እንታይ የድሊ፧ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ እዚ እንታይ ግብራዊ ምኽሪ ኸም ዚህብ ርአ።

ካብ ከባቢ ዓለም

ተወሳኺ ዛዕባ፦ ኣብ ካናዳ ዘለዉ ክሊኒካት ፍርያምነት፡ ንሕግን ንስነ ምግባርን ኣብ ግምት ብምእታው ንምውሳን ዘጋጠሞም ጭንቂ፣ ኣብ ክንዲ ስጋ፡ ኣማራጺ፣ ከምኡ እውን ኣብ ኣይርላንድ ብኢዘሀራውያን ዚፍጸም ሓድሽ ኣገልግሎት መርዓ።

ገበር

ናይ ሓቂ ዓርኪ ኸመይ ዝበለ እዩ፧

መብዛሕትኦም ሰባት ናይ ሓቂ ኣዕሩኽ ኪህልዉኻ ኣገዳስነት ዘለዎ ዀይኑ ይስምዖም። ንኻልኦት ሰባት ናይ ሓቂ ዓርኪ ኽትከውን እትኽእል ብኸመይ ኢኻ፧ እዛ ዓንቀጽ እዚኣ፡ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዚርከብ ኣርባዕተ መምርሒ ትህብ።

ርእይቶ መጽሓፍ ቅዱስ

ሞት

ምስ ሞትና እንታይ ኢና እንኸውን፧ ሞይቶም ምስ ዘለዉ ፍቑራትና እንደገና እንራኸበሉ ኣጋጣሚ ኣሎዶ፧ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ሞት ንዚለዓል ሕቶታት እንታይ ዜጸናንዕ መልሲ ኸም ዚህብ ርአ።

ከመይ ይመስል ነበረ፧

ጆሴፍ ፕሪስትሊ

ጆሴፍ ፕሪስትሊ ብዛዕባ ስነ ፍልጠት ኰነ ብዛዕባ ሃይማኖት ኪጽሕፍ ከሎ፡ ንኽልሰ ሓሳባትን ንልምድታትን ብምንጻግ፡ ኣብቲ ሓቂ ዝዀነ ነገራት ይምርኰስ ነበረ። እቲ ዝረኸቦ ነገራትን ጽሑፋቱን፡ ክሳዕ ሎሚ ጽልዋ ዜሕድር ዘሎ ብኸመይ ምዃኑ ርአ።

ሕማም ግርጻን—ኣብ ሓደገኛ ዅነታት ዲኻ ዘለኻ፧

ሕማም ግርጻን፡ ኣብ ዓለም ብብዝሒ ዚርአ ሕማም ኣፍ እዩ። ጠንቁ እንታይ እዩ፧ ሕማም ግርጻን እንተ ኣልዩካ ብኸመይ ትፈልጥ፧ ነቲ ዜስዕቦ ሓደጋኸ ብኸመይ ክትንክዮ ትኽእል፧

ንስድራ ቤት

ንወጻኢታት ብኸመይ ከም እትቈጻጸሮ

ብዛዕባ ኣጠቓቕማ ገንዘብ ንኽትሓስብ፡ ክሳዕ ገንዘብ እትውድእ ክትጽበ የብልካን። ገና ብኣጋኡ ብኸመይ ንወጻኢታትካ ኸም እትቈጻጸሮ ፍለጥ።

ተነዲፉ ድዩ፧

ሕንዚዝ ዒባ ኣንፈቱ ዚፈልጠሉ ኽእለት

ሕንዚዝ ዒባ ኣንፈቱ ንምፍላጥ እንታይ እዩ ዚጥቀም፧ ሰባትከ ኻብኡ እንታይ ኪመሃሩ ይኽእሉ፧

ኣብ ኢንተርነት ዝወጸ ተወሳኺ ዓንቀጻት

መዛኑኻ እንታይ ይብሉ፧—ሞባይል ተሌፎን

ብዙሓት መንእሰያት ንሞባይል ተሌፎን ከም ማሕበራዊ መራኸቢኦም ገይሮም እዮም ዚጥቀሙላ። ጥቕምን ጕድኣትን ሞባይል ተሌፎን እንታይ እዩ፧