ዚርከበሉ ኣገባብ ኣዐሪ

ቋንቋ ምረጽ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

ንቕሑ! ሰነ 2014

ናይ ሓቂ ዓርኪ ኸመይ ዝበለ እዩ፧

ሎሚ፡ ሓያሎ ሰባት ናይ ሓቂ ዓርኪ ዘይብሎም ምዃኖም ዜሕዝን እዩ። ከምዚ ኪኸውን ግና ምተገብአዶ፧ ነባሪ ዕርክነት ንምምስራት እንታይ የድሊ፧ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ እዚ እንታይ ግብራዊ ምኽሪ ኸም ዚህብ ርአ።

ካብ ከባቢ ዓለም

ተወሳኺ ዛዕባ፦ ኣብ ካናዳ ዘለዉ ክሊኒካት ፍርያምነት፡ ንሕግን ንስነ ምግባርን ኣብ ግምት ብምእታው ንምውሳን ዘጋጠሞም ጭንቂ፣ ኣብ ክንዲ ስጋ፡ ኣማራጺ፣ ከምኡ እውን ኣብ ኣይርላንድ ብኢዘሀራውያን ዚፍጸም ሓድሽ ኣገልግሎት መርዓ።

ናይ ሓቂ ዓርኪ ኸመይ ዝበለ እዩ፧

መብዛሕትኦም ሰባት ናይ ሓቂ ኣዕሩኽ ኪህልዉኻ ኣገዳስነት ዘለዎ ዀይኑ ይስምዖም። ንኻልኦት ሰባት ናይ ሓቂ ዓርኪ ኽትከውን እትኽእል ብኸመይ ኢኻ፧ እዛ ዓንቀጽ እዚኣ፡ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዚርከብ ኣርባዕተ መምርሒ ትህብ።

ሞት

ምስ ሞትና እንታይ ኢና እንኸውን፧ ሞይቶም ምስ ዘለዉ ፍቑራትና እንደገና እንራኸበሉ ኣጋጣሚ ኣሎዶ፧ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ሞት ንዚለዓል ሕቶታት እንታይ ዜጸናንዕ መልሲ ኸም ዚህብ ርአ።

ጆሴፍ ፕሪስትሊ

ጆሴፍ ፕሪስትሊ ብዛዕባ ስነ ፍልጠት ኰነ ብዛዕባ ሃይማኖት ኪጽሕፍ ከሎ፡ ንኽልሰ ሓሳባትን ንልምድታትን ብምንጻግ፡ ኣብቲ ሓቂ ዝዀነ ነገራት ይምርኰስ ነበረ። እቲ ዝረኸቦ ነገራትን ጽሑፋቱን፡ ክሳዕ ሎሚ ጽልዋ ዜሕድር ዘሎ ብኸመይ ምዃኑ ርአ።

ሕማም ግርጻን—ኣብ ሓደገኛ ዅነታት ዲኻ ዘለኻ፧

ሕማም ግርጻን፡ ኣብ ዓለም ብብዝሒ ዚርአ ሕማም ኣፍ እዩ። ጠንቁ እንታይ እዩ፧ ሕማም ግርጻን እንተ ኣልዩካ ብኸመይ ትፈልጥ፧ ነቲ ዜስዕቦ ሓደጋኸ ብኸመይ ክትንክዮ ትኽእል፧

ንወጻኢታት ብኸመይ ከም እትቈጻጸሮ

ብዛዕባ ኣጠቓቕማ ገንዘብ ንኽትሓስብ፡ ክሳዕ ገንዘብ እትውድእ ክትጽበ የብልካን። ገና ብኣጋኡ ብኸመይ ንወጻኢታትካ ኸም እትቈጻጸሮ ፍለጥ።

ሕንዚዝ ዒባ ኣንፈቱ ዚፈልጠሉ ኽእለት

ሕንዚዝ ዒባ ኣንፈቱ ንምፍላጥ እንታይ እዩ ዚጥቀም፧ ሰባትከ ኻብኡ እንታይ ኪመሃሩ ይኽእሉ፧