ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

ንቕሑ!  |  ሚያዝያ 2014

 ሃገራትን ህዝብታትን

ናብ ካምቦድያ እተገብረ ምብጻሕ

ናብ ካምቦድያ እተገብረ ምብጻሕ

ኣብ ልዕሊ ማይ እተሰርሐ ኣቝሻት፡ ብዙሕ ንጥፈታት ዘለዎ ዕዳጋታት፡ ከም ደርሁ ዝኣመሰላ እንስሳታትን ከም ፍሪጅ ዝኣመሰለ ኣቝሑን ዜበጻጽሓ ብሽክለታ ሞተር ብብዝሒ ዚንቀሳቐሳሉ መገድታት፡ ገለ ኻብቲ ኣብ ካምቦድያ ዚርአ ልሙድ ተርእዮታት እዩ።

ህዝቢ ካምቦድያ ፍሽሑዋትን ምቕሉላትን እዮም፣ ንሓድሕዶም ከኣ ተቐራሪቦም እዮም ዚነብሩ። ንመጀመርታ ግዜኦም ኪራኸቡ ኸለዉ እውን ከይተረፈ፡ ንሓድሕዶም ሓው፡ ሓብቲ፡ ሓትኖ፡ ኣሞ፡ ኣኮ፡ ሓወቦ፡ እኖሓጎ፡ ወይ ኣቦሓጎ ብዚብል ማዕርጋት እዮም ዚጸዋውዑ።

ገሊኦም ካምቦድያውያን ኣብ ጃላቡ እዮም ዚነብሩ፡ ገሊኦም ከኣ ኣብ ልዕሊ ማይ ኣብ እተሰርሐ ኣባይቲ እዮም ዚነብሩ። ኣብ ልዕሊ ማይ እተሰርሐ ኣብያተ ትምህርትን ክሊኒካትን ሹቓትን መዐደል ነዳድን እውን ኣሎ

ፍረ ድራጎን ሓደ ኻብቲ ኣብ ካምቦድያ ዚፍቶ ፍረ እዩ

ሩዝ ሓደ ኻብቲ ልሙድ ምግቢ ካምቦድያውያን እዩ። ኣብ ሓደ መኣዲ ሰለስተ ወይ ኣርባዕተ ዓይነት ምግቢ እዩ ዚቐርብ፣ መብዛሕትኡ ግዜ ኸኣ መረቕ ይቐርብ እዩ። ዓሳ እውን ዚፍቶ ምግቢ እዩ። ምቁርን ምጽጽ ዝበለን ጨው ዘለዎን ምግቢ ድማ ይዝውተር እዩ።

ክልተ ሽሕ ዓመት ይገብር፡ ናብ ቻይና ዚኸዱ ህንዳውያን ነጋዶን ተጓዓዝትን ብገማግም ካምቦድያ ይመላለሱ ነበሩ። ከም ሃርን እተፈላለየ ዓይነት ማዕድናትን ከኣ ብቕመማትን ጥዑም ብዝጨናኡ ኣዕጻውን ብስኒ ሓርማዝን  ብወርቅን ይቕይርዎ ነበሩ። ድሕሪ ግዜ፡ ህዝቢ ካምቦድያ ብህንድን ብቻይናን ተጸልዉ እሞ፡ ኣብ ካምቦድያ ሂንዱነትን ቡድህናን ተኣታተወ። ሎሚ፡ ልዕሊ 90 ሚእታዊት ህዝቢ ካምቦድያ፡ ቡድሃውያን እዮም።

ኣብ ካምቦድያ ዚነብሩ ናይ የሆዋ መሰኻኽር፡ መልእኽቲ ተስፋ መጽሓፍ ቅዱስ ይእውጁ ኣለዉ። በታ መጽሓፍ ቅዱስ ብሓቂ እንታይ እዩ ዚምህር፧ ዘርእስታ መጽሓፍ፡ ንብዙሓት ሰባት ሓጊዞም እዮም። እዛ መጽሓፍ እዚኣ፡ ንካምቦድያኛ ሓዊስካ ብልዕሊ 250 ቋንቋታት ትርከብ እያ።

ልዕሊ 1,500 ዝዀኑ ካምቦድያውያን ምስ ናይ የሆዋ መሰኻኽር መጽሓፍ ቅዱስ የጽንዑ ኣለዉ። “ምዉታት ኣበይ እዮም ዘለዉ፧” ከምኡ እውን “ኣምላኽ ንምድሪ ዘለዎ ዕላማ እንታይ እዩ፧” ንዚብል ሕቶታት ከኣ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ መልሲ ይረኽቡሉ ኣለዉ

እዛ ኣብዚ እትርአ ዘላ ብናይ የሆዋ መሰኻኽር እተሓትመት፡ መጽሓፍ ቅዱስ ብሓቂ እንታይ እዩ ዚምህር፧ ዘርእስታ መጽሓፍ፡ ብካምቦድያኛ እውን ትርከብ እያ።