መንገብገብ ጽምብላሊዕ ኣዝዩ ተነቃፊ ስለ ዝዀነ፡ ሒደት ዶሮና ወይ ነጠብጣብ ማይ እውን እንተ ዀነ፡ ነታ ጽምብላሊዕ ንኽትነፍር ኬጸግማ ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር፡ መንገብገባ ወትሩ ጽሩይን ንቑጽን እዩ። ከምዚ ኪኸውን ዝኸኣለሉ ምስጢር እንታይ እዩ፧

መንገብገብ ጽምብላሊዕ፡ እተደራረበ ደቂቕ ቀጸላታት ኣለዎ

ነዚ ዚስዕብ ሕሰበሉ፦ ነታ ሰማያዊ ዝሕብራ ሞርፎ (ሞርፎ ዲዲዩስ) እትብሃል ገዛፍ ጽምብላሊዕ መጽናዕቲ ዝገበሩላ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦሃዮ ዚርከቡ ተመራመርቲ፡ መንገብገብ እታ ጽምብላሊዕ ብዓይኒ ሰብ ኪርአ ኸሎ ልሙጽ እኳ እንተ መሰለ፡ ልክዕ ነቲ ኣብ ናሕሲ ዚንጸፍ ማቶኔላ ዚመስል ንኣሽቱ እተደራረበ ቐጸላታት ኣለዎ። ኣብ ልዕሊ እዚ ቐጸላታት እዚ ዚርከቡ ኣዝዮም ዝደቐቑ ሃጓፋት ድማ፡ ንርስሓትን ንነጠብጣብ ማይን ብቐሊሉ ኸም ዚወርድ ይገብርዎ። መሃንድሳት ነቲ መንገብገብ ብምቕዳሕ፡ ኣብ ኢንዱስትሪን ኣብ ናውቲ ሕክምናን ዚውዕል፡ ገዛእ ርእሱ ኻብ ርስሓትን ካብ ማይን ኪከላኸል ዚኽእል ብልዑል ተክኖሎጂ ዚዓዪ መሸፈኒ ኺሰርሑ ይጽዕሩ ኣለዉ።

መንገብገብ ጽምብላሊዕ፡ ስነ ፍልጠት ካብቲ ኣብ ህያዋን ነገራት ዚርአ ንድፊ ኪቐድሕ ከም ዚጽዕር ዜርኢ ተወሳኺ ኣብነት እዩ። ባራት ቡሻን ዝስሙ ተመራማሪ፡ “እቲ ኻብ ንኣሽቱ ነገራት ጀሚርካ ኽሳዕ እቲ ኣዝዩ ዝዓበየ ነገራት ዜጠቓልል ተፈጥሮ፡ ንነዊሕ ዘመናት ንደቂ ሰብ ብዘደነቐ ምህንድስና ዝመልአ እዩ” በለ።

እንታይ ይመስለካ፧ መንገብገብ ጽምብላሊዕ ብፍልቀት ድዩ መጺኡ ወይስ ተነዲፉ እዩ፧