ዳርጋ 500 ዓመት ይገብር፡ ስጳኛውያን ናብዛ ሕጂ ኤል ሳልቫዶር እትብሃል ዘላ ሃገር ምስ ኣተዉ፡ ኣብቲ ኸባቢ ዝነበሩ ዓብለልቲ ዓሌት ንኽሎም፡ “ኩስካትላን” ኢሎም ሰመይዎ፣ ትርጕሙ ድማ “ምድሪ ዕንቊ” ማለት እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ፡ ኣብ ኤል ሳልቫዶር ዚነብሩ መብዛሕትኦም ሰባት፡ ዘርኢ እቶም ደቀባት ዝዀኑ ዓሌታትን ዘርኢ እቶም ካብ ኤውሮጳ ዝፈለሱን እዮም።

ተቐማጦ ኤል ሳልቫዶር ህርኩታትን ምቕሉላትን ወራዙትን ኣኽበርቲ ሰብን እዮም። ዝርርብ ቅድሚ ምጅማሮም ወይ ናብ ጕዳዮም ቅድሚ ምእታዎም ከኣ፡ “ብወኖስ ድያስ” (ከመይ ሓዲርኩም፧) ወይ ከኣ “ብወናስ ታርደስ” (ከመይ ውዒልኩም፧) ብምባል ብትሕትና እዮም ሰላምታ ዜቕርቡ። አረ እቶም ኣብ ገጠርን ኣብ ንኣሽቱ ኸተማታትን ዚነብሩ ተቐማጦ ኤል ሳልቫዶርሲ፡ ንሓላፍ መገዲ ሰላም ከይበልካ ረጊጽካዮ ምሕላፍ፡ ከም ነውሪ እዮም ዚቘጽርዎ።

ኤል ሳልቫዶር ብምፍራይ ቡን ትፍለጥ

ሓደ ኻብቲ ተቐማጦ ኤል ሳልቫዶር ብዝያዳ ዚፈትውዎ ምግቢ፡ ፑፑሳ እዩ። እዚ ምግቢ እዚ፡ ብዕፉን (ወይ ብሩዝ) እተሰርሐ ባኒ ዀይኑ፡ ኣብ ማእከሉ ጅብናን ባልደንጓን፡ ከምኡ ድማ ስጋ ሓሰማ ወይ ካልእ ነገራት ኣእቲኻ እዩ ዚዳሎ። መብዛሕትኡ ግዜ ኸኣ ምስ ስልስን ምስ ኩርቲዶን እዩ ዚቐርብ። ኩርቲዶ፡ ካውሎን ካሮትን ሽጕርትን እተቓመመ ኣቸቶን ኣወሃሂድካ ዚዳሎ ምግቢ እዩ። ገሊኣቶም ፑፑሳ ኺበልዑ ኸለዉ፡ ካራን ፋርኬታን ዚጥቀሙ እኳ እንተ ዀኑ፡ ባህላዊ ኣመጋግባ ፑፑሳ ግና ብኢድ እዩ።

ፑፑሳ ሓደ ኻብቲ ኣብ ኤል ሳልቫዶር ህቡብ ዝዀነ ምግብታት እዩ

ኣብ ከተማ ሱቺቶቶ ዚርከብ መንጫዕጫዕታ ሎስ ቶርስዮስ

 ትፈልጥዶ፧ ኤል ሳልቫዶር “ምድረ እሳተ ጎመራ” ተባሂላ ትጽዋዕ እያ። ኣብታ ሃገር ልዕሊ 20 እሳተ ጎመራ ኣሎ፣ ገሊኡ ኸኣ ንጡፍ እዩ። መንጫዕጫዕታ ሎስ ቶርስዮስ፡ ኣብ ልዕሊ እቲ ብእሳተ ጎመራ እተፈጥረ ሽዱሽተ ዓምዲ ዘለዎ ኣኻውሕ እዩ ዚፈስስ።

ኣብ ኤል ሳልቫዶር ልዕሊ 38,000 ናይ የሆዋ መሰኻኽር ኣለዉ፣ ኣብ ኣስታት 700 ጉባኤታት እተወደቡ ድማ እዮም። ንልዕሊ 43,000 ሰባት ከኣ ብስጳንኛን ብእንግሊዝኛን ብቛንቋ ምልክት ኤል ሳልቫዶርን መጽሓፍ ቅዱስ ይምህርዎም ኣለዉ።