ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

ንቕሑ!  |  ጥሪ 2014

 ቃለ መጠይቕ | ፌንግ-ሊንግ ያንግ

ሓንቲ ኽኢላ ማይክሮባዮሎጂ ብዛዕባ እምነታ ዝገለጸቶ

ሓንቲ ኽኢላ ማይክሮባዮሎጂ ብዛዕባ እምነታ ዝገለጸቶ

ፌንግ-ሊንግ ያንግ ኣብቲ ኣብ ታይፐይ፡ ታይዋን ዚርከብ ማእከላይ ኣካዳሚ ምርምር፡ ዝለዓለ ቦታ ዘለዋ ሓጋዚት ተመራማሪት እያ። እቲ ዝገበረቶ ምርምር፡ ኣብ ስነ ፍልጠታዊ መጽሔታት ተሓቲሙ እዩ። ፌንግ-ሊንግ ያንግ፡ ቀደም ኣብ ክልሰ ሓሳብ ፍልቀት ትኣምን ነይራ እያ። ደሓር ግና ኣረኣእያኣ ቐዪራ። መጽሔት ንቕሑ! ብዛዕባ እቲ እተጽንዖ ስነ ፍልጠትን ብዛዕባ እምነታን ሓቲታታ ኣላ።

ብዛዕባ ኣተዓባብያኺ እስከ ንገርና።

ወለደይ ኣመና ድኻታት እዮም ነይሮም፣ ኣደይ ድማ ምንባብ ኣይትኽእልን እያ ነይራ። ኣብቲ ኣብ ጥቓ ኸተማ ታይፐይ ዚርከብ ብዙሕ ምዕልቕላቕ ማይ ዜጋጥሞ ኸባቢ፡ ሓሰማታት ነራብሕን ኣሕምልቲ ንዘርእን ኔርና። ወለደይ ጻዕራም ክኸውንን ንኻልኦት ሰባት ክሕግዝን ምሂሮምኒ እዮም።

ስድራ ቤትኪ ሃይማኖተኛታት ድዮም ነይሮም፧

ስድራ ቤትና ሰዓብቲ ታኦነት እዮም ነይሮም። ነቲ “ሰማያዊ ኣምላኽ” ዚኸውን መስዋእትታት ነቕርብ እኳ እንተ ነበርና፡ ብዛዕባኡ ግና ዋላ ሓንቲ ኣይንፈልጥን ኢና ኔርና። ‘ሰባት ስለምንታይ እዮም ዚሳቐዩ፧ ብዛዕባ ጥቕሚ ርእሶም ጥራይ ዚሓስቡኸ ስለምንታይ እዮም፧’ ኢለ እሓስብ ነይረ። ብዛዕባ ታኦነትን ቡድህናን ኰነ ብዛዕባ ምብራቓውን ምዕራባውን ታሪኽ ዚገልጽ መጻሕፍቲ ኣንቢበ እየ። ናብ ገሊኡ ኣብያተ ክርስትያን እውን ከይደ ነይረ እየ። ንሕቶታተይ ዚኸውን መልሲ ግና ኣይረኸብኩን።

ስለምንታይ ኢኺ ስነ ፍልጠት ኣጽኒዕኪ፧

ሕሳብ እፈቱ ነይረ፣ እቲ ንቕርጽታት ገሊኡ ነገራት ዚቈጻጸር ኣካላውን ከሚካውን ሕግታት ድማ ይስሕበኒ ነይሩ። ካብቲ ኣዝዩ ገዚፍ ዩኒቨርስ ጀሚሩ ኽሳዕ እቶም ዝደቐቑ ነፍሳት፡ ብሕግታት ዚምራሕ ቅርጺ ኣለዎም። ነቲ ሕግታት ድማ ክርድኦ እደሊ ነይረ።

ንኽልሰ ሓሳብ ፍልቀት ከም ሓቂ ጌርኪ ተቐቢልክዮ ዝነበርኪ ስለምንታይ ኢኺ፧

ንዕኡ ጥራይ ስለ እተመሃርኩ እየ። ካብ ማእከላይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ጀሚሩ ኽሳዕ ዩኒቨርሲቲ፡ ክልሰ ሓሳብ ፍልቀት እንተ ዘይኰይኑ፡ ካብኡ እተፈልየ ትምህርቲ ኣይተመሃርኩን። ድሕሪኡ ኸኣ፡ ተመራማሪት ስነ ህይወት ስለ ዝዀንኩ፡ ንፍልቀት ክቕበሎ እዩ ትጽቢት ዚግበረለይ ነይሩ።

ተመራማሪት ስነ ህይወት ስለ ዝዀንኩ፡ ንፍልቀት ክቕበሎ እዩ ትጽቢት ዚግበረለይ ነይሩ

 መጽሓፍ ቅዱስ ንኸተንብቢ ዝደረኸኪ እንታይ እዩ፧

ብ1996 ናይ ድሕረ ምረቓ መጽናዕተይ ምእንቲ ኽጅምር፡ ናብ ጀርመን ከይደ ነይረ። ንዓመታኡ ሲሞን ምስ እትብሃል ሰበይቲ ተላልየ። ናይ የሆዋ ምስክር እያ ነይራ፣ ንሕቶታተይ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ከም እትምልሰለይ ድማ ነጊራትኒ። መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ዕላማ ህይወት ከም ዚገልጽ ምስ ነገረትኒ፡ ኣዝየ እየ ተገሪመ። ለይቲ ሰዓት ኣርባዕተን ፈረቓን እናተንሳእኩ ድማ ንሓደ ሰዓት መጽሓፍ ቅዱስ ከንብብ ጀሚረ። ድሕሪኡ ብእግረይ እናኸድኩ ብዛዕባ እቲ ዘንበብክዎ አስተንትን ነይረ። ኣብታ ቐጺላ ዝነበረት ዓመት፡ ንብምሉኡ መጽሓፍ ቅዱስ ኣንቢበ ወዳእክዎ። ብልክዕነት እቲ ኣብኡ ዚርከብ ትንቢት ድማ ኣዝየ ተደነቕኩ። ኣብ መወዳእታኡ፡ ምንጪ መጽሓፍ ቅዱስ፡ ኣምላኽ ምዃኑ ኣሚነ።

ብዛዕባ መበቈል ህይወት እንታይ ኣተሓሳስባ እዩ ነይሩኪ፧

ኣብ መወዳእታ 1990ታት ብዛዕባ እዚ ጕዳይ እዚ ኣርዚነ ኽሓስብ ኣብ ዝጀመርኩሉ እዋን፡ ብዛዕባ ሞለክዩላት ዜጽንዑ ተመራመርቲ ስነ ህይወት፡ እቲ ምስ ህያዋን ነገራት ዚተሓሓዝ ከሚስትሪ፡ ካብቲ ቕድሚኡ ዚሓስብዎ ዝነበሩ ብዝያዳ ዝሰፍሐ ምዃኑ ኺግንዘቡ ጀሚሮም ነይሮም። ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት፡ ቅድሚኡ እውን እንተ ዀነ፡ እቲ ኣብ ህያዋን ዋህዮታት ዚርከብ ፕሮቲን ኣዝዩ እተሓላለኸ ከሚካዊ ሞለክዩል ከም ዝዀነ ይፈልጡ ነይሮም እዮም። ኣብ መወዳእታ 1990ታት ግና፡ እቲ ኣዝዩ ዜደንቕ ተንቀሳቓሲ ማሽን ዝዀነ እኩብ ፕሮቲን፡ ብኸመይ ብዚግባእ ከም እተወደበ ኼጽንዑ ጀሚሮም። ሓደ ሞለክዩላዊ ማሽን ብልዕሊ 50 ፕሮቲን ዝቘመ ኪኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ዝቐለለ ዚብሃል ዋህዮ እውን እንተ ዀነ፡ ሓይሊ ንኼውጽእ፡ ሓበሬታ ንኼባዝሕ፡ ከምኡውን ዚኣትዉን ዚወጹን ነገራት ንኺቈጻጸር ዜኽእሎ እተፈላለየ ዓይነት እኩብ ማሽናት የድልዮ እዩ።

እሞኸ ኣብ ምንታይ መደምደምታ በጺሕኪ፧

‘እቶም ከም ማሽናት ዝዀኑ ፕሮቲን፡ ብዜደንቕ መገዲ ኺዓይዩ ዚኽእሉ ብኸመይ እዮም፧’ ኢለ ንርእሰይ ሓቲተያ። ኣብቲ እዋን እቲ፡ ከሚስትሪ ዋህዮታት እተሓላለኸ ምዃኑ፡ ንሓያሎ ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት ተመሳሳሊ ሕቶ ኸም ዜበግሱ ገይርዎም እዩ። ሓደ ኣብ ሕቡራት መንግስትታት ኣመሪካ ዚነብር ብዛዕባ ሞለክዩላት ዜጽንዕ ተመራማሪ ስነ ህይወት፡ ኣብ ህያዋን ዋህዮታት ዚርከቡ ሞለክዩላዊ ማሽናት፡ ኣዝዮም እተሓላለኹ ስለ ዝዀኑ፡ ብሃንደበት ኪመጹ ኸም ዘይክእሉ እትገልጽ መጽሓፍ ኣሕቲሙ ነይሩ። ኣነ እውን ነቲ ሓሳቡ ስለ እተሰማማዕኩሉ፡ ህይወት ተፈጢራ ኽትከውን ኣለዋ ኣብ ዚብል መደምደምታ በጺሐ።

‘እቶም ከም ማሽናት ዝዀኑ ፕሮቲን፡ ብዜደንቕ መገዲ ኺዓይዩ ዚኽእሉ ብኸመይ እዮም፧’ ኢለ ንርእሰይ ሓቲተያ

ስለምንታይ ኢኺ ናይ የሆዋ ምስክር ኴንኪ፧

ሲሞን ጸገም ጥዕና እኳ እንተ ነበራ፡ ሰሙን ሰሙን ንዓይ መጽሓፍ ቅዱስ ንኽትምህረኒ ኢላ 56 ኪሎ ሜተር ትመላለስ ምንባራ፡ ተንኪፉኒ እዩ። ብግዜ ናዚ ገሊኦም ናይ የሆዋ መሰኻኽር ካብ ፖለቲካ ገለልተኛታት ብምዃኖም ኣብ መዳጐኒ ደምበታት ከም እተኣስሩ ምስ ፈለጥኩ፡ ትብዓቶም ኣደኒቑኒ እዩ። እታ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ንኣምላኽ ዘላቶም ፍቕሪ ድማ፡ ከማታቶም ንክኸውን ደሪኻትኒ እያ።

ብኣምላኽ ብምእማንኪ ተጠቒምኪዶ፧

መሳርሕተይ፡ ሕጂ ሕጕስቲ ኸም ዝዀንኩ እዮም ዚዛረቡ። ድኻ ዀይነ ስለ ዝዓበኹ፡ ናይ ትሑትነት ስምዒት ይስምዓኒ ነይሩ፣ ብሰሪ እዚ ኸኣ ንዝዀነ ይኹን ሰብ ኣበይ ከም ዝዓበኹን ወለደይ መን ምዃኖምን ነጊረ ኣይፈልጥን እየ ነይረ። ኰይኑ ግና፡ ኣምላኽ ብዛዕባ ማሕበራዊ ደረጃ ኸም ዘይግደስ፡ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ተማሂረ እየ። የሱስ እውን እንተ ዀነ፡ ልክዕ ከማይ ኣብ ድኻ ስድራ ቤት እዩ ዓብዩ። ሕጂ ንወለደይ እከናኸኖምን ምስ ፈተውተይ አላልዮምን ኣለኹ።