ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

ካብ ከባቢ ዓለም

ካብ ከባቢ ዓለም

ዓለም

ውድብ ጥዕና ዓለም፡ ንትኪ ማካይን ምቅላዕ፡ “ምስ መንሽሮ ሳንቡእ” ከምኡውን ምስ መንሽሮ ፍሕኛ “ዚተሓሓዝ ከቢድ ሳዕቤን” ኪህልዎ ኸም ዚኽእል ሓቢሩ።

ኣንታርክቲካ

ኣብ ኣንታርክቲካ፡ ኦም ስየን ሎሚ ኣብ ጥቓ ትሮፒክ ጥራይ ዚበቝሉ ኣግራብን ከም ዝነበሩ ዚሕብር፡ ንነዊሕ እዋን ኣብ ባይታ ባሕሪ ዝግ ኢሉ ዝነበረ ጽገን (ሓርጭ መሰል ዘርኢ) ዋህዮኣዊ ዘርኢ ተኽልን ተረኺቡ። ኣብቲ “መዋእል ኤዮሲን ግሪንሃውስ” ዚብሃል እዋን፡ ቈራሪ ወቕቲ ኸምዚ ሎሚ ኸቢድ ኣይነበረን፣ “ካብ ኣስሓይታ እውን ናጻ እዩ ነይሩ፣” ኵነታት ኣየር ዋልታ ምድሪ ድማ ካብቲ ኣብ ቅናት ምድሪ ዝነበረ ብዙሕ ኣይፍለን እዩ ነይሩ።

ኣይርላንድ

ብ2012 ብማሕበር ኣቕሽሽቲ ካቶሊክ ኣይርላንድ እተሓትመ ጸብጻብ ከም ዝሓበሮ፡ ካብቶም ኣብ ኣይርላንድ ኣብ እተገብረ መጽናዕቲ እተኻፈሉ ሰባት፡ እቶም 87 ሚእታዊት ዚዀኑ ሰዓብቲ እምነት ካቶሊክ፡ ኣብታ ሃገር ዘለዉ ኣቕሽሽቲ ንኺምርዓዉ ኺፍቀደሎም ከም ዘለዎ እዮም ዚኣምኑ፣ 77 ሚእታዊት ዚዀኑ ድማ፡ ደቂ ኣንስትዮ ኣቕሽሽቲ ኪዀና ኸም ዘለወን እዮም ዚኣምኑ።

ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ዘለዋ ሃገራት ኣፍሪቃን ደቡባዊ ምብራቕ እስያን

ብዛዕባ ኣፋውስ ጸረ ዓሶ እተገብረ ምርምር ከም ዝሓበሮ፡ ኣብ ገሊኡ ቦታታት፡ መብዛሕትኡ እዋን፡ እቲ ኣፋውስ ደረጃኡ ዝተሓተ ወይ ከኣ ናይ ሓሶት ስለ ዝነበረ፡ ምሉእ ብምሉእ ኬሕዊ ወይ ፈጺሙ ኼሕዊ ኣይከኣለን። ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ እስያ፡ ካብቲ መርመራ እተገብረሉ ኣፋውስ እቲ 36 ሚእታዊት ዚኸውን፡ ካብቲ ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ኣብ ዘለዋ ሃገራት ኣፍሪቃ መርመራ እተገብረሉ ኣፋውስ ከኣ እቲ 20 ሚእታዊት ናይ ሓሶት እዩ ነይሩ።

ኤል ሳልቫዶር

ኣብ መፋርቕ ሚያዝያ 2012፡ ሰበ ስልጣን ኤል ሳልቫዶር፡ ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ዓመት፡ ቅትለት ዘየጋጠመላ ሓንቲ መዓልቲ ጥራይ ምዃና ሓቢሮም። ኣብዛ ሃገር እዚኣ፡ ብ2011 ካብ 100,000 ሰባት እቶም 69 ምስ ሓሽሽ ብዚተሓሓዝ ዓመጽ እዮም ተቐቲሎም፣ እዚ ኣሃዝ እዚ ኸኣ፡ ኣብ ዓለም እቲ ዝለዓለ እዩ።