ኢንዶነዥያ ብ17,000 ደሴታት ዝቘመት ሃገር እያ። ህዝባ ምቕሉላትን ዕጉሳትን ትሑታትን ተቐበልቲ ኣጋይሽን ብምዃኖም እዮም ዚፍለጡ።

ኣብ ኢንዶነዥያ ልሙድ ዝዀነ መኣዲ፡ ሩዝ ምስ ካልእ ቀመም ዘለዎ ጸብሕን ፍረታትን የጠቓልል። ኣብ ገሊኡ ቦታታት፡ ኣባላት ስድራ ቤታት ኣብ ተንኮበት ኮፍ ኢሎም ሩዝ ምስ ካልእ ምግቢ ብኢዶም ይበልዑ። ብዙሓት ኢንዶነዥያውያን፡ ምግቢ ብኢድካ ምብላዕ፡ ዝጠዓመ ምዃኑ እዮም ዚዛረቡ።

ዱርያን ዚብሃል ፍረ ብርቱዕ ጨና እኳ እንተ ኣለዎ፡ ከም ጠስሚ ዝበለን ምዑዝን ብምዃኑ፡ ብዙሓት ይፈትውዎ

ኢንዶነዥያውያን ስነ ጥበብን ሳዕስዒትን ሙዚቃን ይፈትዉ እዮም። ሓደ ኻብቲ ዝውቱር መሳርሒ ሙዚቃ ኢንዶነዥያ ኣንክሎንግ ዚብሃል እዩ፣ እዚ ድማ ኣርቃይ ኣብ መቓን ጌርካ እዩ ዚስራሕ። እቲ ኣርቃይ ኪውቃዕ ከሎ፡ ሓደ ፍሉይ ኖታ ወይ ቅኒት ከም ዜድሂ ጌርካ ይቃነ። ሓደ ጣዕመ ዜማ ንምውቃዕ፡ ብዙሓት ተጻወትቲ ተሓባቢሮም፡ ነፍሲ ወከፎም ኣብ ልክዕ ግዜ ነናቶም ኣንክሎንግ ኬወዛውዙ ኣለዎም።

ኣብ ጫካታት ሱማትራን ቦርነዮን ዚርከብ ኦራንጉታን፡ ካብቶም ኣብ ዓለም ዚርከቡ ኣብ ኣግራብ ዚነብሩ እንስሳታት ብዕቤቱ ቐዳማይ ደረጃ ዝሓዘ እዩ። ሓደ ዕቤቱ ዘእኸለ ተባዕታይ፡ 90.7 ኪሎ ግራም ኪምዘን፡ ኣእዳዉ ኸኣ ካብ ጫፍ ክሳዕ ጫፍ 2.4 ሜተር ኪበጽሕ ይኽእል

ክሳዕ መበል 15 ዘመን ድ.ክ.፡ ኢንዶነዥያ ብዓብይኡ ብሃይማኖት ሂንዱነት፡ ድሕሪኡ ኸኣ ብቡድህና ተጸልያ ነይራ። ክሳዕ መበል 16 ዘመን ኣብ ዝነበረ እዋን ግና፡ እስላም ኣብ ባህሊ ኢንዶነዥያ ደልዲሉ ሰረተ። ኤውሮጳውያን ቀመማት ደልዮም ኣብ መበል 16 ዘመን ናብታ ሃገር መጹ፣ ምሳታቶም ድማ ሃይማኖታት ህዝበ ክርስትያን ተኣታተዋ።

 ብዕዮ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ትምህርቶም ኣብ ብዘላ ዓለም ዚፍለጡ ናይ የሆዋ መሰኻኽር፡ ካብ 1931 ኣትሒዞም ኣብ ኢንዶነዥያ ብንጥፈት ይንቀሳቐሱ ኣለዉ። ኣብዚ እዋን እዚ፡ ኣብ ኢንዶነዥያ ልዕሊ 22,000 ናይ የሆዋ መሰኻኽር ይርከቡ፣ ኣብታ ሃገር ከኣ፡ ንጽሙማን ንምርካብ ፍሉይ ጻዕሪ ይገብሩ ኣለዉ። ኣብ ቀረባ እዋን፡ ሞት የሱስ ክርስቶስ ንምዝካር ብናይ የሆዋ መሰኻኽር ኣብ እተገብረ ፍሉይ ኣኼባ ቛንቋ ምልክት፡ ልዕሊ 500 ሰባት ተኣኪቦም ነይሮም።

መጽሔት ንቕሑ! ብ98 ቛንቋታት፡ እንተላይ ብኢንዶነዥያንኛ (ባሃሳ ኢንዶነዥያ እውን ዚብሃል) ትሕተም