ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

 ንስድራ ቤት | ኣተዓባብያ ውሉዳት

ንውሉድካ ስርዓታት እተውጽኣሉ መገዲ

ንውሉድካ ስርዓታት እተውጽኣሉ መገዲ

ጸገም

እቲ መንእሰይ ዝዀነ ውሉድካ፡ ኣመና ጥብቂ ኸም ዝዀንካ ይዛረብ። ንስኻ ግና ኣመና ጥብቂ ዝዀንካ ዀይኑ ኣይስምዓካን እዩ። ‘ነቲ ስርዓታት እንተ ኣፍኲሰሉ፡ ኣብ ጸገም ምውዳቑ ኣይተርፎን እዩ’ ኢልካ ትሓስብ።

ንውሉድካ ሚዛናዊ ስርዓታት ከተውጽኣሉ ትኽእል ኢኻ። ፈለማ ግና፡ እቲ ስርዓታት ንውሉድካ ዓጽዓጽ ዜብሎ ስለምንታይ ምዃኑ ኽትፈልጥ ኣሎካ።

እቲ ጸገም ዜጋጥመሉ ምኽንያት

ጌጋ፦ ኵሎም መንእሰያት፡ ስርዓት የፍርሱ እዮም፣ ከምኡ ምግባር ሓደ ኽፋል ብጽሕና/ጕርዝውና እዩ።

ኑዕ፦ ሓደ መንእሰይ፡ ወለዱ ሚዛናዊ ስርዓታት እንተ ኣውጺኦምሉን ብዛዕባ እቲ ስርዓታት ምስኡ እንተ ተመያይጦምን ኣይዓሉን እዩ።

ንሓደ መንእሰይ ከም ዚዓሉ ኺገብሮ ዚኽእል እተፈላለየ ረቛሒታት እኳ እንተሎ፡ እቲ ወለዲ ዜውጽእዎ ስርዓታት ጥብቂ ወይ ምስ ዕድመ ውሉዳት ዘይመጣጠን እንተ ዀይኑ፡ ወለዲ ኸይፈለጡ ንደቆም ከም ዚዓልዉ ኺገብርዎም ይኽእሉ እዮም። ነዚ ዚስዕብ እስከ ንርአ፦

  • ጥብቂ፦ ወለዲ ምስ ደቆም ከይተዘራረቡ ነቲ ዜውጽእዎ ስርዓታት ዜተግብርዎ እንተ ዀይኖም፡ እቲ ስርዓታት ነቲ መንእሰይ ልክዕ ከምቲ ዜዕቍቦ መቐነት መንበር ዘይኰነስ፡ ከም ቀይዲ እዩ ዚዀኖ። ከም ሳዕቤኑ ኸኣ፡ እቲ ውሉድ ነቲ ወለዱ ዝኸልከልዎ ነገራት ብምስጢር ኪገብሮ ይጅምር።
  • ምስ ዕድመ ዘይመጣጠን፦ ንንእሽቶ ቘልዓ፡ “በቃ፡ ኢለካ ኣለኹ” ምባል እኹል ኪኸውን ይኽእል እዩ፣ ንሓደ መንእሰይ ግና ካብኡ ንላዕሊ እዩ ዜድልዮ፣ ስለምንታይ ከም እተኸልከለ ዚሕብር ምኽንያት ኪግለጸሉ ኣለዎ። ከመይሲ፡ ድሕሪ ሓጺር እዋን፡ እቲ መንእሰይ ዝዀነ ውሉድካ፡ ርእሱ ኽኢሉ ኺነብርን ረዚን ውሳነታት ኪገብርን እዩ። ስለዚ፡ ገና ምሳኻ ኸሎ፡ ብኸመይ ከም ዜመዛዝንን ጽቡቕ ውሳነ ኸም ዚገብርን ኪምሃር ኣለዎ።

ይኹን እምበር፡ እቲ ዘውጻእካዮ ስርዓታት ንውሉድካ ዅሉ ግዜ ዓጽዓጽ ዜብሎ እንተ ዀይኑ፡ እንታይ ክትገብር ትኽእል፧

 ክትገብሮ እትኽእል ነገራት

ብቐዳምነት፡ ነቲ መንእሰይ ዝዀነ ውሉድካ ስርዓታት ከተውጽኣሉ ኸም ዜድሊ ኽትፈልጥ ኣሎካ፣ ንሱ እውን እንተ ዀነ፡ ብንጹር እኳ እንተ ዘይነገረካ፡ ከምኡ ኽትገብር ይደሊ እዩ። ስለዚ፡ ስርዓታት ኣውጽእ፣ ውሉድካ ነቲ ስርዓታት ከም ዚርድኦ እውን ግበር። እታ ለቲንግ ጎ ዊዝ ላቭ ኤንድ ኮንፊደንስ ዘርእስታ መጽሓፍ፡ “መንእሰያት ንጹር ስርዓታት ኪወጸሎም ከሎን ብወለዶም ቍጽጽር ከም ዚግበረሎም ኪፈልጡ ኸለውን፡ ኣብ ጸገም ዚወድቁሉ ኣጋጣሚ ዝተሓተ እዩ” በለት። ነቶም መንእሰያት ዝዀኑ ደቆም እምብዛ ብዙሕ ናጽነት ዚህብዎም ወለዲ፡ ብዛዕባ ደቆም ብዙሕ ከም ዘይግደሱ እዩ ዜርኢ። እዚ ኸኣ ከም ዚዓልዉ እዩ ዚገብሮም።—ስርዓት መጽሓፍ ቅዱስ፦ ምሳሌ 29:15

እሞኸ ብኸመይ ኢኻ ሚዛንካ ኽትሕሉ እትኽእል፧ ውሉድካ ብዛዕባ ስርዓታት ስድራ ቤትኩም ሓሳቡ ኸም ዚገልጽ ግበር። ንኣብነት፡ እቲ ኣብ ገዛ ኺኣትወሉ ዘለዎ ሰዓት ኪቕየረሉ እንተ ሓቲቱ፡ ኪዛረብ ከሎ ጽን ኢልካ ስምዓዮ። ንውሉድካ ጽን ኢልካ እንተ ሰሚዕካዮ፡ ዋላ እኳ ነቲ ዝገበርካዮ ውሳነ እንተ ዘይተሰማምዓሉ፡ ኬኽብሮን ምስኡ ተሰማሚዑ ኺነብርን እዩ።—ስርዓት መጽሓፍ ቅዱስ፦ ያእቆብ 1:19

ይኹን እምበር፡ ውሳነ ቕድሚ ምግባርካ ነዚ ዚስዕብ ክትዝክር ኣሎካ፦ መንእሰያት ካብ ዚግብኦም ንላዕሊ ናጽነት ኪውሃቦም ይሓትቱ እኳ እንተ ዀኑ፡ ወለዲ እውን እንተ ዀኑ ኻብቲ ኺህብዎ ዚኽእሉ ዝወሓደ ናጽነት እዮም ዚህቡ። ስለዚ፡ ነቲ ውሉድካ ዜቕርቦ ሕቶ ኣርዚንካ ሕሰበሉ። ሓላፍነት ዚስምዖ ውሉድ ከም ዝዀነ ኣርእዩ ድዩ፧ ንስኻኸ እተወሰነ ሕድገታት ክትገብር ትኽእልዶ፧ ግቡእ ኣብ ዝዀነሉ እዋን፡ ተዓጻጻፊ ኹን።—ስርዓት መጽሓፍ ቅዱስ፦ ዘፍጥረት 19:17-22

ውሉድካ ስምዒቱ ኺገልጽ ከሎ ስምዓዮ፣ ነቲ ንዓኻ ዜተሓሳስበካ ጕዳይ ከም ዚርድኦ እውን ግበር። ከምኡ እንተ ጌርካ፡ ብዛዕባ እቲ ንሱ ዚደልዮ ነገራት ጥራይ ዘይኰነስ፡ ብዛዕባ ስምዒት ካልኦት ሰባት እውን ንኺግደስ ክትምህሮ ኢኻ።—ስርዓት መጽሓፍ ቅዱስ፦ 1 ቈረንቶስ 10:24

ኣብ መወዳእታኡ፡ ውሳነ ግበር እሞ፡ ከምኡ ዝገበርካሉ ምኽንያት ንውሉድካ ግለጸሉ። ምናልባት ውሉድካ በቲ ውሳነ ኣይሕጐስን ይኸውን፣ ኰይኑ ግና፡ ጽን ኢሎም ዚሰምዕዎ ወለዲ ኸም ዘለውዎ ብምፍላጥ ኪሕጐስ እዩ። ነቲ መንእሰይ ዝዀነ ውሉድካ፡ በጽሒ ንኪኸውን ተሰልጥኖ ኸም ዘለኻ ኣይትረስዕ። ስለዚ፡ ሚዛናዊ ስርዓታት ተውጽእን ብዛዕባኡ ምስ ውሉድካ ትዘራረብን እንተ ዄንካ፡ ውሉድካ ሓላፍነት ዚስምዖ በጽሒ ንኪኸውን ክትሕግዞ ኢኻ።—ስርዓት መጽሓፍ ቅዱስ፦ ምሳሌ 22:6