ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

ግምቢ ዘብዐኛ  |  ቍ. 6 2017

የሱስ ብሓቂ ኸመይ ይመስል ነይሩ፧

የሱስ ብሓቂ ኸመይ ይመስል ነይሩ፧

ናይ ሓቂ ስእሊ የሱስ ዘለዎ ሰብ የሎን። የሱስ ኪስኣል ወይ ኪቕረጽ ኢሉ ኣብ ቅድሚ ኻልኦት ቈይሙ ኣይፈልጥን። ኰይኑ ግና፡ ማእለያ ዘይብሎም ስነ ጥበባውያን ኣብ ስራሕቶም ንዘመናት ኣቕሪቦምዎ እዮም።

እዞም ስነ ጥበባውያን እዚኦም፡ የሱስ ብሓቂ ኸመይ ይመስል ምንባሩ ኸም ዘይፈልጡ እተረጋገጸ እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ፡ ባህልን ሃይማኖታዊ እምነታትን ድሌታት ዓማዊልን፡ ነቲ ስነ ጥበባውያን ንየሱስ ዚስእልሉ ዝነበሩ መገዲ ይጸልዎ ነበረ። ይኹን እምበር፡ ቅብኣታቶምን ቅርጻታቶምን ነቲ ሰባት ብዛዕባ የሱስን ትምህርትታቱን ዘለዎም ኣረኣእያ ኺጸልዎ፡ አረ ኼበላሽዎ እውን ይኽእል እዩ።

ገሊኦም ስነ ጥበባውያን ንየሱስ፡ ከም ሓደ ነዊሕ ጸጕርን ቀጢን ጭሕምን ዘለዎ ድኹም ሰብ ወይ ከኣ ከም ትኩዝ ሰብ ገይሮም እዮም ዜቕርብዎ። ኣብ ገሊኡ ስእልታት ከኣ፡ የሱስ ኣብ ምድሪ ኸሎ መልኣኽ መሲሉ፡ ብኣኽሊል ብርሃን ተሰሊሙ፡ ወይ ካብ ካልኦት ተገሊሉ ይርአ። ከምዚ ዝኣመሰለ ስእልታት ግና ንየሱስ ብልክዕ ይገልጾ ድዩ፧ የሱስ ከመይ ይመስል ከም ዝነበረ ብኸመይ ክንፈልጥ ንኽእል፧ ነዚ ኽንፈልጠሉ እንኽእል ሓደ መገዲ፡ ነቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዚርከብ ሓሳባት ብምምርማር እዩ። ከምኡ ምግባርና፡ ብዛዕባኡ ቕኑዕ ኣረኣእያ ኺህልወና እውን ኪሕግዘና ይኽእል እዩ።

‘ሰብነት ኣዳሊኻለይ’

እዘን ቃላት እዚአን፡ የሱስ ኣብ እተጠምቀሉ እዋን ኪጽሊ ኸሎ እተዛረበን እየን። (እብራውያን 10:5፣ ማቴዎስ 3:13-17) እዚ ሰብነት እዚ ኸመይ ይመስል ነይሩ፧ ኣስታት 30 ዓመት ኣቐዲሙ፡ ገብርኤል መልኣኽ ንማርያም፡ “ክትጠንሲ፡ ወዲ እውን ክትወልዲ ኢኺ፣ . . . ወዲ ኣምላኽ ኪብሃል እዩ” ኢልዋ ነበረ። (ሉቃስ 1:31, 35) ስለዚ፡ ከምቲ ኣዳም ኪፍጠር ከሎ ፍጹም ዝነበረ፡ የሱስ እውን ፍጹም ሰብ እዩ ነይሩ። (ሉቃስ 3:38፣ 1 ቈረንቶስ 15:45) የሱስ ጽቡቕ ቍመና ዝነበሮ ነይሩ ኪኸውን ኣለዎ፣ ነታ ኣይሁዳዊት ዝዀነት ኣዲኡ ማርያም ይመስል ነይሩ ኪኸውን እውን ይኽእል እዩ።

የሱስ፡ ከም ሮማውያን ዘይኰነስ፡ ከም ልምዲ ኣይሁድ ጭሕሚ ነይርዎ እዩ። ከምዚ ዝኣመሰለ ጭሕሚ ምልክት ክብርን ውርዝናን እዩ ነይሩ፣ ነዊሕን ዘጋፍን ግና ኣይነበረን። የሱስ ንጭሕሙ ዀነ ንጸጕሩ ብጽፈት ይቕምቅሞ ኸም ዝነበረ ኣየጠራጥርን እዩ። ከም ሲምሶን ዝኣመሰሉ ናዝራውያን ጥራይ እዮም ጸጕሮም ዘይቈርጹ ነይሮም።—ዘሁልቍ 6:5፣ መሳፍንቲ 13:5

የሱስ ወዲ 30 ዓመት ኣቢሉ ኽሳዕ ዚኸውን ጸራቢ እዩ ነይሩ፣ ብዘይ ሓገዝ ዘመናዊ መሳርሒታት ድማ እዩ ዚዓዪ ነይሩ። (ማርቆስ 6:3) ስለዚ እምበኣር፡ ድልዱል ሰብነት ነይርዎ ኪኸውን ኣለዎ። ኣገልግሎቱ ኣብ ዝጀመረሉ እዋን፡ በይኑ “ንዅሎም እቶም ምስተን ኣባጊዕን ምስቶም ከብትን ዝነበሩ ኻብ ቤተ መቕደስ ሰጐጎም፣ ንሰልዲ እቶም ኣሽረፍቲ እውን ፋሕ ኣበሎ፡ ንሰደቓኦም ከኣ ገልበጦ።” (ዮሃንስ 2:14-17) ከምዚ ኺገብር ዚኽእል፡ ድልዱልን ሓያልን ሰብ ጥራይ እዩ። የሱስ ነቲ ኣምላኽ ዘዳለወሉ ሰብነት፡ ብኣምላኽ ንእተዋህቦ መዝነት ንምፍጻም እዩ ተጠቒሙሉ። የሱስ፡ “ስለዚ እየ እተለኣኽኩ እሞ፡ ንኻልኦት ከተማታት እውን ብስራት መንግስቲ ኣምላኽ ከበስረን ይግብኣኒ እዩ” በለ። (ሉቃስ 4:43) ናብ መላእ ምድሪ ፍልስጥኤም ብእግሪ ምጕዓዝን ነዚ መልእኽቲ እዚ ምእዋጅን፡ ፍሉይ ብርታዐ ዚሓትት እዩ ነይሩ።

“ናባይ ንዑ፡ ኣነ ድማ ከዕርፈኩም እየ”

እቲ ፍቕሪ ዚንበቦ ገጽን መሳጢ ባህርያትን የሱስ፡ እቶም ‘ዚጽዕሩን ጾር ዝኸበዶምን’ ዘበሉ ሰባት በቲ ዘቕረበሎም ዕድመ ኺስሓቡ ኸም ዝሓገዞም ፍሉጥ እዩ። (ማቴዎስ 11:28-30)  ፍቕሩን ለውሃቱን ከኣ፡ ነቶም ካብኡ ኺምሃሩ ፍቓደኛታት ዝነበሩ ሰባት በቲ ኸም ዜዕርፎም ዝሃቦ ተስፋ ዝያዳ እምነት ኬሕድሩ ሓጊዝዎም እዩ። ከምቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዚብሎ፡ ‘ንቘልዑ ይሓቝፎም’ ስለ ዝነበረ፡ ቈልዑ እውን ከይተረፉ ኪቐርብዎ ይደልዩ ነበሩ።—ማርቆስ 10:13-16

የሱስ ቅድሚ ሞቱ ብዙሕ እኳ እንተ ተሳቐየ፡ ትኩዝ ሰብ ኣይነበረን። ንኣብነት፡ ኣብ ቃና ንማይ ናብ ጽቡቕ ወይኒ ብምልዋጥ፡ ንሓጐስ እቲ መርዓ ኣበርክቶ ገይሩ እዩ። (ዮሃንስ 2:1-11) ኣብ ካልእ ምትእኽኻባት ከኣ ፈጺምካ ዘይርሳዕ ትምህርትታት ምሂሩ እዩ።—ማቴዎስ 9:9-13፣ ዮሃንስ 12:1-8

ልዕሊ ዅሉ ድማ፡ ስብከት የሱስ ኵሎም ሰማዕቱ ብተስፋ ናይ ዘለኣለም ህይወት ከም ዚሕጐሱ ዚገብር እዩ ነይሩ። (ዮሃንስ 11:25, 26፣ 17:3) እቶም 70 ደቀ መዛሙርቱ ኣብ ኣገልግሎቶም ብዛዕባ ዘጋጠሞም ነገር ምስ ነገርዎ “ባህ በሎ”፣ “ስምኩም ኣብ ሰማያት ስለ እተጻሕፈ . . . ተሓጐሱ” ኸኣ በሎም።—ሉቃስ 10:20, 21

“ንስኻትኩም ግና ከምኡ ኣይትኹኑ”

ብግዜ የሱስ ዝነበሩ መራሕቲ ሃይማኖት፡ ኣቓልቦ ሰባት ኪስሕቡን ስልጣኖም ኬርእዩን ይጽዕሩ ነበሩ። (ዘሁልቍ 15:38-40፣ ማቴዎስ 23:5-7) የሱስ ግና ከማታቶም ኣይነበረን። እኳ ደኣስ፡ ንደቀ መዛሙርቱ ንኻልኦት ‘ዚገዝኡ’ ኸይኰኑ እዩ ምሂርዎም። (ሉቃስ 22:25, 26) “ካብቶም ወለል ዚብል ክዳን ተኸዲኖም ዚዞሩን ኣብ ዕዳጋ ሰላምታ ኺውሃቦም ዚደልዩን ጸሓፍቲ ተጠንቀቑ” ድማ በሎም።—ማርቆስ 12:38

ብኣንጻሩ ግና፡ የሱስ ምስ ህዝቢ ይሕወስ ብምንባሩ፡ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ እኳ ሰባት ኣየለለይዎን ነይሮም። (ዮሃንስ 7:10, 11) ብኣካላዊ መዳይ ካብቶም 11 እሙናት ሃዋርያቱ ዝያዳ ጐሊሑ ዚርአ እውን ኣይነበረን። እቲ ኣሕሊፉ ዝሃቦ ይሁዳ፡ የሱስ ኣየናይ ምዃኑ ነቶም ጭፍራ ንምሕባር፡ ከምቲ “እተሰማምዑሉ ምልክት” ኪስዕሞ ኣድልይዎ ነበረ።—ማርቆስ 14:44, 45

ስለዚ እምበኣር፡ ዘይፍለጥ ብዙሕ ዝርዝር ነገራት እኳ እንተሎ፡ የሱስ ከምቲ ብዙሕ ግዜ ኣብ ስእልታትን ቅርጻታትን ዚግለጸሉ መገዲ ይመስል ከም ዘይነበረ ርግጽ እዩ። እቲ ዝያዳ ዜገድስ ግና የሱስ ብሓቂ ኸመይ ይመስል ነይሩ ዘይኰነስ፡ ሕጂ ብኸመይ ንርእዮ እዩ።

“ድሕሪ ቝሩብ ግዜ፡ ዓለም ደጊም ኣይክትርእየንን እያ”

የሱስ ነዘን ቃላት እዚአን ኣብ እተዛረበላ መዓልቲ እዩ ሞይቱን ተቐቢሩን። (ዮሃንስ 14:19) እወ፡ ህይወቱ “ምእንቲ ብዙሓት በጃ ኼሕልፍ” ፍቓደኛ ዀይኑ እዩ። (ማቴዎስ 20:28) ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ኸኣ፡ ኣምላኽ “ብመንፈስ” ኣተንሲእዎ፡ ንገሊኦም ደቀ መዛሙርቱ “ኺገሃድ ድማ ፈቒዱሉ” እዩ። (1 ጴጥሮስ 3:18፣ ግብሪ ሃዋርያት 10:40) እሞ ደኣ፡ የሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ኺርኣዮም ከሎ፡ ከመይ ይመስል ነይሩ፧ እቶም ናይ ቀረባ ፈተውቱ እኳ ቐልጢፎም ኬለልይዎ ስለ ዘይከኣሉ፡ ትርኢቱ ኻብ ናይ ቀደሙ እተፈልየ ኸም ዝነበረ ፍሉጥ እዩ። ማርያም መግደላዊት ንየሱስ ምስ ረኣየቶ፡ ኣታኽልተኛ እዩ መሲልዋ ነይሩ፣ እቶም ናብ ኤማሁስ ብዚወስድ መገዲ ዚኸዱ ዝነበሩ ኽልተ ደቀ መዛሙርቲ ኸኣ ጓና መሲልዎም ነበረ።—ሉቃስ 24:13-18፣ ዮሃንስ 20:1, 14, 15

ሎሚ ንየሱስ ከመይ ዓይነት ሰብ ጌርና ኢና ኣብ ኣእምሮና ኽንስእሎ ዘሎና፧ ድሕሪ ሞት የሱስ ልዕሊ 60 ዓመት ጸኒሑ፡ እቲ የሱስ ዜፍቅሮ ዝነበረ ሃዋርያ ዮሃንስ ንየሱስ ዚምልከት ራእያት ረኣየ። ዮሃንስ ኣብ መስቀል ተሰቒሉ ዚመውት ዘሎ ኣካል ኣይረኣየን። ኣብ ክንዳኡስ፡ ድሕሪ ቝሩብ ግዜ ነቶም ጸላእቲ ኣምላኽ ዝዀኑ ኣጋንንትን ሰባትን ዜጥፍእ፡ ንደቂ ሰብ ከኣ ዘለኣለማዊ በረኸት ዜምጽእ፡ ንጉስ መንግስቲ ኣምላኽ ዝዀነ “ንጉሰ ነገስትን ጐይታ ጐይተትን” እዩ ርእዩ።—ራእይ 19:16፣ 21:3, 4