እዚ፡ ሓንቲ ጓል 13 ዓመት፡ ንእሽቶ ኸልቢ ኸም ህያብ ምስ ተዋህባ ዝበለቶ እዩ። ሓንቲ ዕውትቲ ነጋዲት፡ ተምሃሪት ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዝነበረትሉ ግዜ ኣቦኣ ዝሃባ ኮምፕዩተር፡ ህይወታ ዝቐየረ ውህበት ከም ዝነበረ ተዛረበት። ካብ ዚምርዖ ነዊሕ ዘይገበረ ሓደ ሰብኣይ ከኣ እቲ ሰበይቱ ኣብታ ቐዳመይቲ ዓመት መርዓኦም ዘኽበሩላ መዓልቲ ዝሃበቶ ብኢድ እተሰርሐ ካርድ፡ ቅድሚ ሕጂ ኻብ እተቐበሎ ውህበት እቲ ዝበለጸ ኸም ዝነበረ ገለጸ።

በብዓመቱ፡ ብዙሓት ሰባት ኣብ ፍሉይ ኣጋጣሚ ንፈታዊኦም ወይ ንቤተ ሰቦም ዚህብዎ “ብሉጽ” ውህበት ኪረኽቡ ኢሎም ብዙሕ ግዜን ጕልበትን የጥፍኡ እዮም። መብዛሕትኦም ከኣ ከምቲ ኣብ መእተዊ እተጠቕሰ ዓይነት ምላሽ ኪሰምዑ ይደልዩ እዮም። ንስኻኸ፧ ልቢ ዚትንክፍ ውህበት ክትህብ ወይ ክትቅበል ትደሊዶ፧

ከምዚ ዝኣመሰለ ውህበት ኣብቲ ተቐባሊ ጥራይ ዘይኰነስ፡ ኣብቲ ወሃቢ እውን ዓብዪ ጽልዋ ኺህልዎ ስለ ዚኽእል ብሓቂ ባህ ዜብል እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ እውን፡ “ካብ ምቕባል፡ ምሃብ የሐጕስ” ይብል እዩ። (ግብሪ ሃዋርያት 20:35) ሓቂ እዩ፡ ካብ ምሃብ ዚርከብ ሓጐስ ኪዛይድ ዚኽእል፡ እቲ ተቐባሊ ነቲ እተዋህቦ ውህበት ኣኽቢሩ ምስ ዚርእዮ እዩ።

እቲ እትህቦ ውህበት ንዓኻን ነቲ ተቐባልን ኣዝዩ ዜሐጕስ ምእንቲ ኪኸውን ደኣ እሞ እንታይ ክትገብር ትኽእል፧ “ብሉጽ” ውህበት ክትህብ ዘይትኽእል እንተ ዄንካኸ፡ ውህበትካ ልባዊ ምስጋና እትረኽበሉ ምእንቲ ኪኸውን እንታይ ክትገብር ትኽእል፧