ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

ግምቢ ዘብዐኛ  |  ቍ. 6 2017

እቲ ናይ ዘለኣለም ህይወት ክንረክብ ኣጋጣሚ ዝኸፈተልና ኣምላኽ ዝሃበና ውህበት በጃ፡ ካብ ኵሉ ዝበለጸ ውህበት እዩ

 ገበር | ብሉጽ ውህበት ኣየናይ እዩ፧

ብሉጽ ውህበት ኣየናይ እዩ፧

ብሉጽ ውህበት ኣየናይ እዩ፧

“ኵሉ ጽቡቕ ውህበትን ኵሉ ፍጹም ውህበትን ካብ ላዕሊ፡ ካብቲ . . . ኣቦ ሰማያዊ ብርሃናት እዩ ዚወርድ።” (ያእቆብ 1:17) እዛ ጥቕሲ እዚኣ ንልግሲ እቲ ሰማያዊ ኣቦና ዝዀነ የሆዋ ኣምላኽ ከም እተመልክት ፍሉጥ እዩ። ካብ ኵሉ እቲ ኣምላኽ ንደቂ ሰብ ዝሃቦም ብዙሕ ውህበታት ዚዓቢ ሓደ ውህበት ግና ኣሎ። እዚ እንታይ እዩ፧ እቲ ኣብ ዮሃንስ 3:16 ተመዝጊቡ ዚርከብ ፍሉጥ ቃላት የሱስ፡ “ኣምላኽሲ በቲ ሓደ ወዱ ዚኣምን ኵሉ ናይ ዘለኣለም ህይወት ምእንቲ ኺረክብ እምበር፡ ከይጠፍእሲ፡ ንወዱ በጃ ኽሳዕ ዚህብ፡ ክሳዕ ክንድዚ ንዓለም ኣፍቂርዋ እዩ” ብምባል ይነግረና።

እቲ ኣምላኽ ነቲ ሓደ ወዱ ምእንታና ዝሃበሉ ውህበት፡ ክንቅበሎ ኻብ እንኽእል ዝዀነ ይኹን ውህበት እቲ ዝዓበየ እዩ፣ ከመይሲ፡ ብሳላኡ ኻብ ባርነት ሓጢኣትን እርጋንን ሞትን ሓራ ኽንወጽእ ንኽእል ኢና። (መዝሙር 51:5፣ ዮሃንስ 8:34) ዝጸዓርና እኳ እንተ ጸዓርና፡ ካብዚ ባርነት እዚ ባዕልና ሓራ ኽንወጽእ ኣይንኽእልን ኢና። ኰይኑ ግና፡ ኣምላኽ በታ ዓባይ ፍቕሩ ተደሪኹ፡ ሓራ ንምውጻእ ዜድሊ ነገር ኣዳለወ። የሆዋ ኣምላኽ ነቲ ሓደ ወዱ ዝዀነ የሱስ ክርስቶስ በጃ ኪኸውን ብምሃብ፡ ንእዙዛት ደቂ ሰብ ተስፋ ናይ ዘለኣለም ህይወት ሃቦም። በጃ ግና ብልክዕ እንታይ እዩ፧ ኣገዳሲ ዝዀነ ስለምንታይ እዩ፧ ካብኡ ኽንጥቀም እንኽእልከ ብኸመይ ኢና፧

በጃ ንዝጠፍአ ነገር መሊስካ ንምዕዳግ ወይ ካብ ባርነት ሓራ ንምውጻእ ዚኽፈል ዋጋ እዩ። እቶም ቀዳሞት ወለድና ዝዀኑ ኣዳምን ሄዋንን ኪፍጠሩ ኸለዉ፡ ሓጢኣት ዘይብሎም ከም ዝነበሩ፡ ምስቶም ጸኒሖም ዚወልድዎም ዘርኦም ድማ ኣብታ ገነት ዝዀነት ምድሪ ንዘለኣለም ብህይወት ናይ ምንባር ተስፋ ኸም ዝነበሮም መጽሓፍ ቅዱስ ይገልጽ እዩ። (ዘፍጥረት 1:26-28) እቲ ዜሕዝን ግና፡ ንኣምላኽ ከይእዘዙ ብምምራጾም ስለ ዝሓጥኡ፡ ንዅሉ እዚ ነገራት እዚ ኣጥፍእዎ። እሞኸ ሳዕቤኑ እንታይ ኰነ፧ መጽሓፍ ቅዱስ፡ “ከምቲ ብሓደ ሰብ ሓጢኣት ናብ ዓለም ዝኣተወ፡ ብሓጢኣት እውን ሞት፡ ኵላቶም ስለ ዝሓጥኡ ድማ ሞት ናብ ኵሉ ሰብ ሓሊፉ ኣሎ” ብምባል ይምልስ። (ሮሜ 5:12) ኣዳም ንዘርኡ ፍጹም ህይወት ኣብ ክንዲ ዜውርሶም፡ ሓጢኣትን ሳዕቤኑ ዝዀነ ሞትን ኣውረሶም።

በጃ ዚብሃል፡ ዋጋ እቲ ዚኽፈል ማዕረ እቲ ዝጠፍአ ምስ ዚኸውን እዩ። ኣዳም ደይ መደይ ኢሉ ትእዛዝ ኣምላኽ ምስ ጠሓሰ፡ ሓጥአ፣ ከም ሳዕቤኑ ኸኣ ፍጹም ሰብኣዊ ህይወት ኣጥፍአ። ብመሰረት መጽሓፍ ቅዱስ፡ እዚ ዘርኢ ኣዳም ባሮት ሓጢኣትን ሞትን ገበሮም። ስለዚ፡ ካብ ባርነት ሓራ ምውጻእ ምእንቲ ኺከኣል፡ ካልእ ፍጹም ሰብኣዊ ህይወት፡ ማለት ህይወት የሱስ፡ መስዋእቲ ዀይኑ ኪቐርብ ኣድለየ። (ሮሜ 5:19፣ ኤፌሶን 1:7) ኣምላኽ ብፍቕሪ ተደሪኹ ነዚ በጃ እዚ ስለ ዝኸፈለ፡ ደቂ ሰብ ነቲ ኣዳምን ሄዋንን ዘጥፍእዎ ነገር፡ ማለት ኣብ ገነታዊት ምድሪ ንዘለኣለም ናይ ምንባር ተስፋ ረኸቡ።—ራእይ 21:3-5

እቲ ናይ ዘለኣለም ህይወት ኪርከብ ኣጋጣሚ ዝኸፈተልና ኣምላኽ ዝሃበና ውህበት በጃ፡ ፍሉይ ዕማም እዩ ዓሚሙ። ስለዚ ኸኣ፡ ካብ ኵሉ ዝበለጸ ውህበት ምዃኑ ኣየጠራጥርን እዩ። ከመይ ዝበለ “ፍጹም ውህበት” ከም ዝዀነ ምእንቲ ኽንግንዘብ፡ ነቲ ኣብ ዝሓለፈት ዓንቀጽ ዝረኣናዮ ጠቓሚ ውህበት ክንህብ ዚሕግዘና ረቛሒታት ሓለፍ ብዝበለ መገዲ ዜማልኦ ብኸመይ ከም ዝዀነ እስከ ንርአ።

ባህግታትና የዕግብ። ደቂ ሰብ ዘበልና ብተፈጥሮና ንዘለኣለም ክንነብር ሓያል ባህጊ ኣሎና። (መክብብ 3:11) ነዚ ባህጊ እዚ፡ ባዕልና ኸነዕግቦ ዘይንኽእል እኳ እንተ ዀንና፡ እቲ  በጃ ግና ንዘለኣለም ክንነብር የኽእለና እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ፡ “ዓስቢ ሓጢኣትሲ ሞት እዩ፣ ኣምላኽ ብክርስቶስ የሱስ ጐይታና ኣቢሉ ዚህበና ውህበት ግና፡ ናይ ዘለኣለም ህይወት እዩ” ይብል።—ሮሜ 6:23

ዜድልየና የማልእ። ደቂ ሰብ ነቲ በጃ ኪኸፍልዎ ኣይክእሉን እዮም። መጽሓፍ ቅዱስ፡ “ዋጋ በጃ ህይወቶምሲ ኣዝዩ ኽቡር ብምዃኑ፡ ወትሩ ኻብ ዓቕሞም ንላዕሊ እዩ” ብምባል ይገልጽ። (መዝሙር 49:8) ስለዚ እምበኣር፡ ካብ ባርነት ሓጢኣትን ሞትን ሓራ ንምውጻእ ግድን ሓገዝ ኣምላኽ የድልየና ነይሩ። ኣምላኽ ድማ፡ “በቲ ብክርስቶስ የሱስ እተኸፍለ በጃ” ኣቢሉ ነቲ ዜድሊ ዝነበረ ነገር ኣማሊእዎ እዩ።—ሮሜ 3:23, 24

ኣብ ግዜኡ። መጽሓፍ ቅዱስ፡ “ንሕና ገና ሓጥኣን ከለና፡ ክርስቶስ ምእንታና [ሞተ]” ይብለና። (ሮሜ 5:8) እቲ በጃ፡ “ንሕና ገና ሓጥኣን ከለና” ስለ እተዋህበ፡ ሓጥኣን ክነስና ኣምላኽ ንዓና ዓሚቝ ፍቕሪ ኸም ዘለዎ መረጋገጺ ይህበና። ብዘይካዚ፡ ዋላ እኳ ንሳዕቤናት ሓጢኣት ክንጻወሮ እንተ ኣለና፡ ንመጻኢ ተስፋ ይህበና።

ብቕዱስን ስስዐ ብዘይብሉን ድራኸ እተዋህበ። መጽሓፍ ቅዱስ፡ ኣምላኽ ንወዱ በጃ ኪኸውን ኬቕርቦ ዝደረኾ እንታይ ምዃኑ ይሕብር እዩ፦ “ኣምላኽ፡ በቲ ሓደ ወዱ ህይወት ምእንቲ ኽንረክብ ኢሉ፡ ንዕኡ ናብ ዓለም ብምልኣኹ፡ ፍቕሪ ኣምላኽ ንዓና በዚ ተገሊጻትልና እያ። ንሕና ንኣምላኽ ስለ ዘፍቀርናዮ ዘይኰነስ፡ ንሱ ስለ ዘፍቀረና . . . እታ ፍቕሪ በዚ እያ።”—1 ዮሃንስ 4:9, 10

ነቲ ኻብ ኵሉ ዝዓበየ ውህበት ከም እተማስወሉ ብኸመይ ከተርኢ ትኽእል፧ እቲ ኣብ ዮሃንስ 3:16 ዚርከብ ቃላት የሱስ፡ እቶም ብእኡ ‘ዚኣምኑ’ ጥራይ ከም ዚድሕኑ ዚሕብር ምዃኑ ዘክር። ብመሰረት መጽሓፍ ቅዱስ፡ እምነት፡ “ናይቲ ተስፋ ዚግበሮ ርግጽ ትጽቢት [እያ]።” (እብራውያን 11:1) ከምዚ ዝኣመሰለ መረጋገጺ ምእንቲ ኺህልወካ፡ ልክዕ ፍልጠት ምርካብ ኣገዳሲ እዩ። ስለዚ፡ ግዜ መዲብካ ብዛዕባ እቲ ወሃብ እዚ “ፍጹም ውህበት” ዝዀነ የሆዋ ኣምላኽ ክትምሃር ንምሕጸነካ። የሆዋ በቲ መስዋእታዊ በጃ የሱስ ኣቢልና ናይ ዘለኣለም ህይወት ክንረክብ እንኽእለሉ ኣጋጣሚ ኸፊቱልና ኣሎ። እሞ ደኣ ናይ ዘለኣለም ህይወት ንምርካብ እንታይ ክትገብር ከም ዘሎካ እውን ስለምንታይ ዘይትምሃር፧

ነቲ ኣብ www.jw.org/ti ዚርከብ ቅዱስ ጽሑፋዊ ሓበሬታ ብምምርማር፡ ብዛዕባ እዚ ነገራት እዚ ኽትምሃር ትኽእል ኢኻ። ናይ የሆዋ መሰኻኽር ተሓጒሶም ኪሕግዙኻ ይኽእሉ እዮም። ብዛዕባ እዚ ዝዓበየ ውህበት እዚ ምስ ተምሃርካን ካብኡ ምስ ተጠቐምካን፡ “ኣምላኽ ብየሱስ ክርስቶስ ጐይታና ይመስገን!” ክትብል ከም እትድረኽ ርግጸኛታት ኢና።—ሮሜ 7:25