እንታይ ይመስለካ፧

ኣብ ዩኒቨርስ እቲ ዝለዓለ ወሃብ ውህበት መን እዩ፧

“ኵሉ ጽቡቕ ውህበትን ኵሉ ፍጹም ውህበትን ካብ ላዕሊ፡ ካብቲ . . . ኣቦ ሰማያዊ ብርሃናት እዩ ዚወርድ።”ያእቆብ 1:17

እዛ ሕታም ግምቢ ዘብዐኛ እዚኣ፡ ነቲ ኣምላኽ ዝሃበና ኻብ ኵሉ ውህበታት ዝበለጸ ውህበት ከነማስወሉ ትሕግዘና።