ኣብ ምድሪ ሰላም ይሰፍን ደዀን ይኸውን፧

እንታይ ምበልካ፧

  • እወ

  • ኣይፋል

  • ምናልባት

መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብል፧

ኣብ ትሕቲ ግዝኣት የሱስ ክርስቶስ፡ “ወርሒ ኽሳዕ እትጠፍእ፡” ማለት ንዘለኣለም፡ “ሰላም ኪበዝሕ እዩ።”—መዝሙር 72:7

ካብ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ተወሳኺ ነገር ንምሃር፧

  • እኩያት ሰባት ካብ ምድሪ ኺጠፍኡ ስለ ዝዀኑ፡ ቅኑዓት ሰባት ‘ብብዝሒ ሰላም ኣዝዩ ደስ ኪብሎም እዩ።’—መዝሙር 37:10, 11

  • ኣምላኽ ንዅሉ ውግእ መወዳእታ ኺገብረሉ እዩ።—መዝሙር 46:8, 9

ሕጂ ናይ ሓቂ ኣእምሮኣዊ ሰላም ኪርከብ ይከኣል ድዩ፧

ገሊኦም ሰባት፡ . . . ዓለም ብመከራን ብዘይፍትሓውነትን ክሳዕ ዝመልአት፡ ናይ ሓቂ ኣእምሮኣዊ ሰላም ኪርከብ ከም ዘይከኣል ይኣምኑ። ንስኻ እንታይ ይመስለካ፧

መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብል፧

እቶም ንኣምላኽ ዚቐርብዎ፡ ሕጂ እውን ከይተረፈ፡ “ካብ ኵሉ ሓሳብ ዚበልጽ ሰላም ኣምላኽ” ኪረኽቡ ይኽእሉ እዮም።—ፊልጲ 4:6, 7

ካብ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ተወሳኺ ነገር ንምሃር፧

  • ኣምላኽ ‘ንዅሉ ብምሕዳስ፡’ ንመከራን ንዘይፍትሓውነትን ከም ዜወግዶ ኣተስፍዩ ኣሎ።—ራእይ 21:4, 5

  • ዜድልየና “መንፈሳዊ ነገራት” እንተ ኣማሊእና፡ ውሽጣዊ ሰላም ክንረክብ ንኽእል ኢና።—ማቴዎስ 5:3