እንታይ ይመስለካ፧

ክንመውት ዕላማ ኣምላኽ ድዩ ነይሩ፧ መጽሓፍ ቅዱስ፡ “[ኣምላኽ] ንብዘሎ ንብዓት ካብ ኣዒንቶም ኪደርዝ እዩ፣ ደጊም ሞት ኣይኪኸውንን [እዩ]” ይብል።—ራእይ 21:4

እዛ ሕታም ግምቢ ዘብዐኛ እዚኣ፡ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ህይወትን ሞትን እንታይ ከም ዚብል ትገልጽ።