እንታይ ይመስለካ፧

ብዙሓት ሰባት ነቲ ኣብ መጽሓፍ ራእይ ዚርከብ ብዛዕባ ምግላብ እቶም ኣርባዕተ ፈረሰኛታት ዚገልጽ ትንቢት ይፈልጥዎ እዮም። እዚ ንገሊኦም የፍርሆም፡ ንገሊኦም ከኣ ይስሕቦም እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ እዚ ትንቢት እዚ እንታይ ከም ዚብል ርአ።

“እቲ ንቓል እዚ ትንቢት እዚ ዓው ኢሉ ዜንብቦን እቶም ዚሰምዕዎን . . . ሕጉሳት እዮም።”ራእይ 1:3

እዛ ሕታም ግምቢ ዘብዐኛ እዚኣ፡ ምግላብ እቶም ኣርባዕተ ፈረሰኛታት ንዓና ብኸመይ ብስራት ኪኸውን ከም ዚኽእል ትገልጽ።