ኣምላኽ ስም ኣለዎዶ፧

ገሊኦም ሰባት እንታይ ይኣምኑ፧ ገሊኦም ስም የብሉን ይብሉ፡ ገሊኦም ስሙ፡ ኣምላኽ ወይ ጐይታ ወይ እግዚኣብሄር እዩ ይብሉ፡ ገሊኦም ከኣ ብዙሕ ስማት ኣለዎ ይብሉ። ንስኻኸ እንታይ ይመስለካ፧

መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብል፧

“ንስኻ፡ የሆዋ ዝስምካ፡ በይንኻ ኣብ ልዕሊ ዅላ ምድሪ ልዑል ምዃንካ ይፍለጡ።”—መዝሙር 83:18

ካብ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ተወሳኺ ነገር ንምሃር፧

  • ኣምላኽ እተፈላለየ መዓርጋት እኳ እንተ ኣለዎ፡ ንርእሱ ሓደ ስም ጥራይ እዩ ኣውጺኡ።—ዘጸኣት 3:15

  • ኣምላኽ ኪፍለጥ ዘይከኣል ምስጢር ኣይኰነን፣ ክንፈልጦ እውን ይደልየና እዩ።—ግብሪ ሃዋርያት 17:27

  • ስም ኣምላኽ ምፍላጥ፡ ምስኡ ዕርክነት ንምምስራት ዜኽእል ቀዳማይ ስጕምቲ እዩ።—ያእቆብ 4:8

ስም ኣምላኽ ምጽዋዕ ጌጋ ድዩ፧

እንታይ ምበልካ፧

  • እወ

  • ኣይፋል

  • ከከም ኵነታቱ

መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብል፧

“ስም የሆዋ ኣምላኽካ ብኸንቱ ኣይተልዕል።” (ዘጸኣት 20:7) ስም ኣምላኽ ብንዕቀት ምስ ዚጽዋዕ ጥራይ እዩ ጌጋ ዚኸውን።—ኤርምያስ 29:9

ካብ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ተወሳኺ ነገር ንምሃር፧

  • የሱስ ንስም ኣምላኽ ይፈልጦን ይጥቀመሉን ነይሩ እዩ።—ዮሃንስ 17:25, 26

  • ኣምላኽ ብስሙ ኽንጽውዖ እዩ ዚደልየና። —መዝሙር 105:1

  • ጸላእቲ ኣምላኽ፡ ሰባት ንስም ኣምላኽ ከም ዚርስዕዎ ኪገብርዎም እዮም ዚጽዕሩ።—ኤርምያስ 23:27