ብ9 ጥሪ 2016 ሓደ ኣገዳሲ መንፈሳዊ ፍጻመ ተፈጺሙ እዩ፣ እወ፡ መጽሓፍ ቅዱስ—ትርጉም ሓዳስ ዓለም ብትግርኛ ወጺኡ እዩ።

ሕጂ፡ ትርጉም ሓዳስ ዓለም ምስቲ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዚነብሩ ፍርሃት ኣምላኽ ዘለዎም ሰባት ዚጥቀሙሉ ኻልእ ትርጉማት መጽሓፍ ቅዱስ ተሰሪዑ ኣሎ። ኰይኑ ግና፡ ካልእ ትርጉም መጽሓፍ ቅዱስ ዘድለየ ስለምንታይ እዩ፧ ነዚ ትርጉም እዚ መን እዩ ኣዳልይዎ፧ ትርጉም ሓዳስ ዓለም ዜተኣማምን ምዃኑኸ ኸመይ ጌርና ርግጸኛታት ክንከውን ንኽእል፧

ስለምንታይ እዩ ሓያሎ ትርጉማት መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎ፧

ኣብ ቀረባ ዓመታት ሓያሎ ሓደስቲ ትርጉማት መጽሓፍ ቅዱስ ይሕተም ኣሎ። ገሊኡ ሓደስቲ ትርጉማት፡ ቃል ኣምላኽ ብገሊኡ ቛንቋታት ንፈለማ ግዜ ኸም ዚርከብ ገይሩ እዩ። ኰይኑ ግና፡ ዝጸንሐ ትርጉማት መጽሓፍ ቅዱስ ብዘለዎ ቛንቋታት እውን ሓደስቲ ትርጉማት ይወጽእ ኣሎ። ስለምንታይ፧ ብሳካየ ኩቦን ብዋልተር ስፐኽትን እተዳለወት ሶ ሜኒ ቨርሽንስ፧ ዘርእስታ መጽሓፍ፡ “ናይ መወዳእታ ጌርካ ዚርአ ትርጉም መጽሓፍ ቅዱስ የልቦን። ትርጉማት ማዕረ ማዕረ እቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ሊቅነትን ኣብ ለውጥታት ቋንቋን ዚርአ ዕቤት ኪስጕም ኣለዎ” ኢላ ትገልጽ።

ኣብ ቀረባ ዓመታት፡ ብዛዕባ እቲ መጽሓፍ ቅዱስ ንፈለማ ግዜ እተጻሕፈሉ እብራይስጥን ኣራማይስጥን ግሪኽኛን ዘሎ ግንዛበ ብዙሕ ዓብዩ እዩ። ብጥንታውነቱን ብልክዕነቱን ካብቲ እቶም ዝቐደሙ ወለዶታት ተርጐምቲ መጽሓፍ ቅዱስ እተጠቕሙሉ ዚሓይሽ ኢደ ጽሑፋት መጽሓፍ ቅዱስ እውን ተረኺቡ ኣሎ። እምበኣር፡ ቃል ኣምላኽ ሎሚ ኻብ ቅድሚ ሕጂ ብዝሓሸ ልክዕነት ኪትርጐም ይከኣል እዩ።

ፕሮፌሰር ኢንተርናሽናል ቢዝነስ ዝዀነ ደክላን ሃየስ፡ “ዓመት ዓመት፡ መጽሓፍ ቅዱስ ብብዝሒ መሸጣ ቐዳማይ ቦታ ይሕዝ እዩ” ኢሉ ጽሒፉ ኣሎ። ሓድሓደ ግዜ ግና ብዙሕ ኪሽየጥ ተባሂሉ ልክዕነቱ ኣብ ዜተሓታትት ኵነታት ይኣቱ እዩ። ኣብ ሓደ ትርጉም መጽሓፍ ቅዱስ፡ ነቲ  ኣሕተምቱ “ዜሰልኪ” ኢሎም ዝሓሰብዎ ኽፋላት ሰሪዞምዎ እዮም። ኣብ ካልእ ትርጉም መጽሓፍ ቅዱስ ከኣ፡ ንገሊኦም ዘመናውያን ኣንበብቲ ደስ ዘይብሎም ዝበልዎ ቓላት ወይ ሓረጋት ቀይሮምዎ እዮም። ንኣብነት፡ ንገሊኦም ሰባት ንምስሓብ ተባሂሉ ንኣምላኽ፡ “ኣቦ-ኣደ” ኢሎም ጸዊዖምዎ ኣለዉ።

ንመለኮታዊ ስም ሓቢኦምዎ

ልዕሊ ዅሉ ዚርብሽ ኣተራጕማ ግና፡ እቲ ኣብቲ የሆዋ ዚብል ብሕታዊ ስም ኣምላኽ ዚግበር ተግባር እዩ። (ገሊኦም ምሁራት ንስም ኣምላኽ “ያህወህ” ኢሎም ይትርጕምዎ እዮም።) ኣብ ጥንታዊ ቕዳሓት መጽሓፍ ቅዱስ፡ መለኮታዊ ስም በተን የሀወሀ ዚብላ ኣርባዕተ ተደመጽቲ ፊደላት እብራይስጢ እዩ ዚውከል ነይሩ። እዚ ፍሉይ ስም እዚ ኣብቲ ብሉይ ኪዳን ተባሂሉ ዚጽዋዕ ጥራይ ዳርጋ 7,000 ሳዕ ይርከብ። (ዘጸኣት 3:15፣ መዝሙር 83:18) እምበኣር፡ ፈጣሪና ንኣምለኽቱ፡ ስሙ ኺፈልጥዎን ኪጥቀሙሉን እዩ ሓሊኑ ነይሩ።

ይኹን እምበር፡ ሓያሎ ዘመናት ይገብር ኣይሁድ ብሰንኪ ማሪታዊ ፍርሂ ንመለኮታዊ ስም ምድማጽ ሓዲጎምዎ። ጸኒሑ ኸኣ፡ ክርስትና እውን በዚ ማሪታዊ ኣረኣእያ እዚ ተበኪሉ። (ግብሪ ሃዋርያት 20:29, 30፣ 1 ጢሞቴዎስ 4:1) ተርጐምቲ መጽሓፍ ቅዱስ ንመለኮታዊ ስም፡ “ጐይታ” ወይ “እግዚኣብሄር” ብዚብል መዓርግ ናይ ምትካእ ልምዲ ኣጥርዮም። ሎሚ፡ መብዛሕትኡ ትርጉማት መጽሓፍ ቅዱስ ንስም ኣምላኽ ጠሪሱ እዩ ኣወጊድዎ ዘሎ። ገሊኡ ብእንግሊዝኛ እተዳለወ ዘመናዊ ትርጉማት መጽሓፍ ቅዱስ ከኣ፡ ነታ ኣብ ዮሃንስ 17:6 እትርከብ “ስም” እትብል ቃል እኳ ኣልጊሶምዋ ኣለዉ፣ ኣብታ ጥቕሲ እቲኣ፡ የሱስ፡ “ስምካ ኣግሂደሎም ኣለኹ” ኢሉ እዩ ተዛሪቡ። ጉድ ኒውስ ትራንስሌሽን ግና ነዛ ጥቕሲ እዚኣ፡ “ንዓኻ ኣፍሊጠዮም ኣለኹ” ኢሉ ተርጒምዋ ኣሎ።

ንስም ኣምላኽ ክሳዕ ክንድዚ ጽልኢ ዚርአ ዘሎ ስለምንታይ እዩ፧ ፕራክቲካል ፔፐርስ ፎር ዘ ባይብል ትራንስሌተር ኣብ እትብሃል መጽሔት ዝወጸ ሓሳባት እስከ ንርአ። እታ መጽሔት ብሓልዮት እቲ ንመብዛሕትኡ ዓለምለኻዊ ዕዮ ትርጉም መጽሓፍ ቅዱስ ዜተሓባብር ሕቡራት ማሕበራት መጽሓፍ ቅዱስ እትዳሎ እያ። ኣብኣ ኣብ ዝወጸት ሓንቲ ዓንቀጽ፡ “የሀወሀ ናይ ተጸውዖ ስም ስለ ዝዀነ፡ ከም ስርዓቱ እንተ ዀይኑ፡ ብስግረ ፊደል [ንሓንቲ ቓል ብፊደላት ካልእ ቋንቋ ብምጽሓፍ] እዩ ኺትርጐም ዘለዎ” ትብል። ግናኸ፡ እታ ዓንቀጽ ኣስዕብ ኣቢላ፡ “ኰይኑ ግና፡ ገሊኡ ጭቡጥ ሓቅታት ኣብ ግምት ኪኣቱ ኣለዎ” ትብል።

እዚ “ጭቡጥ ሓቅታት” ተባሂሉ ዘሎ ኽሳዕ ክንደይ እዩ ጭቡጥ፧ ብመሰረት እዛ መጽሔት እዚኣ፡ ገሊኦም ምሁራት፡ “ከም ያህወህ ዝኣመሰለ ስም እንተ ኣተኣታቲና፡ ጌጋ ሓሳብ ኬመሓላልፍ ይኽእል እዩ፣ . . . ‘ያህወህ’ ካብቲ ድሮ ሰባት ዚፈልጥዎ ኣምላኽ እተፈልየ ጓና ኣምላኽ ወይ ሓድሽን ዘይፍለጥን ኣምላኽ ከም ዝዀነ ኼምስል ይኽእል እዩ” ኢሎም ይሓስቡ እዮም። መጽሓፍ ቅዱስ ግና፡ የሆዋ ኣምላኽ ካብቶም ክርስትያናት ዘይኰኑ ሰባት ዜምልኽዎም ኣማልኽቲ እተፈልየ ምዃኑ ብንጹር ይምህር እዩ።—ኢሳይያስ 43:10-12፣ 44:8, 9

ገሊኦም ምሁራት ንስም ኣምላኽ በቲ “ጐይታ” ወይ “እግዚኣብሄር” ዚብል መዓርግ ኪትክእዎ ኸለዉ፡ ዝጸንሖም ስርዓት ጥራይ ይስዕቡ ኸም ዘለዉ ይማጐቱ እዮም። ግናኸ፡ የሱስ ነቶም ንኣምላኽ ዘየኽብር ስርዓታት ዚስዕቡ ዀኒንዎም እዩ። (ማቴዎስ 15:6) ብዘይካዚ፡ ንስም ብመዓርግ ናይ ምትካእ ተግባር፡ ኣብ ቅዱሳት ጽሑፋት መሰረት የብሉን። የሱስ ክርስቶስ ንባዕሉ፡ ከም እኒ “ቓል ኣምላኽ፡” “ንጉሰ ነገስት” ዝኣመሰለ መዓርጋት ነይርዎ እዩ። (ራእይ 19:11-16) እሞኸ ስም የሱስ በዚ መዓርጋት እዚ ኺትካእዶ ግቡእ እዩ፧

ኣብታ ኣቐዲማ እተጠቕሰት መጽሔት ዝወጸት ካልእ ዓንቀጽ፡ “ከም ንቡር፡ እቲ ‘የሆዋ’ ዚብል ኣጸዋውዓ ኺሕደግ ኣለዎ” ትብል። ስለምንታይ፧ “ምሁራት ብሓፈሻ እቲ በዅሪ ኣደማምጻ ‘ያህወህ’ እንተ ተባህለ ኸም ዚሓይሽ ይኣምኑ እዮም” ዚብል ምኽንያት ኣቕሪባ ኣላ። ኰይኑ ግና፡ ከም እኒ ኢሳይያስን ኤርምያስን የሱስን ዝኣመሰለ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዚርከብ ፍሉጥ ስማት፡ ምስቲ ኣብ በዅሪ እብራይስጢ ዚዝውተር ዝነበረ ኣደማምጻ (ማለት፡ የሻያሁ፡ ዪርመያህ፡ የሆህሹዓ) ኣጸቢቑ ዚመሳስል ኣይኰነን። እቲ “የሆዋ” ዚብል ኣደማምጻ ንመለኮታዊ ስም ንምትርጓም ዜገልግል ግቡእ ኣደማምጻ ብምዃኑ፡ ማለት ኣብ እንግሊዝኛ ዀነ ኣብ ካልእ ቋንቋታት ነዊሕ ዝጸንሐ ብምዃኑ፡ ብዛዕባኡ ዚልዓል ተቓውሞ መሰረት የብሉን። መለኮታዊ ስም ንምጥቃም ዜድሓርሕሩ ሰባት፡ ኣብ ስምዒትን ጽልእን እተመስረቱ ደኣ እምበር፡ ኣብ መጽናዕቲ ተመስሪቶም ዚውስኑ ኣይኰኑን ዚመስሉ።

 ይኹን እምበር፡ እዚ ተላዒሉ ዘሎ ጕዳይ፡ ኣካዳምያዊ ጥራይ ኣይኰነን። ንኣብነት፡ ኣብ ህንዲ ዚርከብ ኣማኻሪ ሕቡራት ማሕበራት መጽሓፍ ቅዱስ ንመለኮታዊ ስም ካብቲ ዝነበሮ ቦታታት ምውጻኡ ዘለዎ ሳዕቤናት ከምዚ ኢሉ ገሊጽዎ ኣሎ፦ “ሰዓብቲ ሂንዱነት ብመዓርግ ኣምላኽ ኣይግደሱን እዮም፣ ብሕታዊ ስም ኣምላኽ እዮም ኪፈልጡ ዚደልዩ፣ ስሙ እንተ ዘይፈሊጦምዎ ኸኣ፡ ምስቲ በቲ ስም እቲ ዚጽዋዕ ኣምላኽ ዝምድና ኺምስርቱ ኣይክእሉን እዮም።” ከም ሓቂ ግና፡ እዚ እተዋህበ ሓሳብ፡ ንዅሎም እቶም ንኣምላኽ ዚደልይዎ ሰባት ዚምልከት እዩ። ስም ኣምላኽ ምፍላጡ፡ ከም ሓደ ብርእሱ ዘይሓስብ ሓይሊ ዘይኰነስ፡ ብርእሱ ሓሲቡ ዚዓዪ ኣካል ምዃኑ፡ ክንፈልጦ እውን ከም እንኽእል ክንርዳእ ይሕግዘና። (ዘጸኣት 34:6, 7) ስለዚ ድማ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ፡ “ስም የሆዋ ዚጽውዕ ዘበለ ዅሉ ኺድሕን እዩ” ዚብል። (ሮሜ 10:13) ንኣምላኽ ዜምልኽዎ ዘበሉ ዅሎም፡ ስሙ ኺጽውዑ ግዴታ ኣለዎም!

ንኣምላኽ ዜኽብር ትርጉም

ትርጉም ሓዳስ ዓለም ነቲ የሆዋ ዚብል ስም ኣምላኽ ይጥቀመሉ እዩ

ብ1950 መጽሓፍ ቅዱስ—ትርጕም ሓዳስ ዓለም (ማቴዎስ-ራእይ) ብእንግሊዝኛ ምውጻኡ፡ ኣገዳሲ ፍጻመ እዩ ነይሩ። ኣብቲ ድሕሪኡ ዝነበረ ዓሰርተ ዓመት፡ እቲ መብዛሕትኡ እዋን ብሉይ ኪዳን ተባሂሉ ዚጽዋዕ ቅዱሳት ጽሑፋት እብራይስጢ በብኽፋላት ተሓቲሙ እዩ። ብ1961 ከኣ ምሉእ መጽሓፍ ቅዱስ፡ ኣብ ሓደ ጥራዝ ኰይኑ ብእንግሊዝኛ ወጺኡ። ትርጉም ሓዳስ ዓለም ነቲ “የሆዋ” ዚብል መለኮታዊ ስም፡ ዳርጋ 7,000 ሳዕ ኣብ ብሉይ ኪዳን ጠቒስዎ ኣሎ። ንመለኮታዊ ስም ኣብ ክርስትያናዊ ቕዱሳት ጽሑፋት ግሪኽኛ ወይ “ሓድሽ ኪዳን፡” ናብ ግቡእ ቦታኡ ብምምላስ፡ ኣብ 237 ቦታ ኣእትይዎ ኣሎ።

ነቲ ስም እቲ ናብ ቦታኡ ምምላሱ፡ ንግንዛበና የስፍሖ እዩ። ንኣብነት፡ ብዙሓት ተርጐምቲ ንማቴዎስ 22:44፡ “ጐይታ ንጐይታይ፡ . . . በሎ” ኢሎም እዮም ዚትርጕምዋ። ኣብዚ ግና መን ንመን እዩ ዚዛረቦ ዘሎ፧ ትርጉም ሓዳስ ዓለም ንማቴዎስ 22:44 ካብ መዝሙር 110:1 ብልክዕ ጠቒሱ፡ “የሆዋ ንጐይታይ፡ . . . በሎ” ኢሉ ተርጒምዋ ኣሎ። በዚ ኸምዚ፡ ኣንበብቲ ኣብ መንጎ የሆዋ ኣምላኽን ወዱን ዘሎ ኣገዳሲ ፍልልይ ኬለልይዎ ይኽእሉ እዮም።

መን እዩ ኣዳልይዎ፧

ትርጉም ሓዳስ ዓለም በቲ ንናይ የሆዋ መሰኻኽር ዚውክል ሕጋዊ ትካል ዝዀነ ማሕበር መጽሓፍ ቅዱስን ትራክትን ግምቢ ዘብዐኛ እዩ ተሓቲሙ። ናይ የሆዋ መሰኻኽር ንልዕሊ ሚእቲ ዓመት መጽሓፍ ቅዱስ ሓቲሞምን ኣብ ብዘላ ዓለም ዘርጊሖምን እዮም። ትርጉም ሓዳስ ዓለም፡ ኮሚተ ትርጉም መጽሓፍ ቅዱስ ሓዳስ ዓለም ተባሂሎም ብዚፍለጡ ጕጅለ ክርስትያናት ድሕሪ ምድላዉ እዩ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ተረኪቦምዎ። ኣባላት እቲ ኮሚተ ተፈላጥነት ብዘይምድላዮም፡ ድሕሪ ሞቶም እኳ መንነቶም ኪፍለጥ ኣይደለዩን።—1 ቈረንቶስ 10:31

እዚ ትርጉም እዚ ትርጉም ሓዳስ ዓለም ዚብል ኣርእስቲ እተዋህቦ ስለምንታይ እዩ፧ እቲ ብ1950 ዝወጸ ሕታም፡ እዚ ኣርእስቲ እዚ ነቲ ደቂ ሰብ “ኣብ ድርኵዂት እቲ ኣብዚ [ኣብ 2 ጴጥሮስ 3:13] እተተስፈወት ሓዳስ ዓለም” ከም ዘለዉ ዚሕብር ጽኑዕ እምነት ዜንጸባርቕ ከም ዝዀነ ኣብ መቕድሙ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ኮሚተ ኸም ዝጸሓፎ፡ ኣብቲ “ኻብ ኣረጊት ዓለም፡ ጽድቂ ናብ ዚነብረላ ሓዳስ ዓለም ዚህሉ እዋን ምስግጋር፡” ትርጉማት መጽሓፍ ቅዱስ “ንጹህ ሓቂ ቃል ኣምላኽ” ኬብርሁ ኸም ዚግባእ ገሊጹ ኣሎ።

ልክዕ ትርጉም

ንልክዕነት እቲ ትርጉም ቀዳምነት ተዋሂቡ ተዓይዩሉ እዩ። ተርጐምቲ እቲ ሕታም እንግሊዝኛ፡ ካብ በዅሪ ቛንቋታት እብራይስጥን ኣራማይስጥን ግሪኽኛን ብቐጥታ እዮም ተርጒሞም፣ ሕጂ ኺርከብ ዚከኣል ብሉጽ ጽሑፋት ከኣ እዮም  ተጠቒሞም። * ነቲ ጥንታዊ ጽሑፍ ብእተኻእለ መጠን ብተኣማንነት ግናኸ ሕጂ ንዘለዉ ኣንበብቲ ብቐሊሉ ብዚርዳእ መገዲ ንምትርጓም ልዑል ጥንቃቐ ተገይሩ እዩ።

እምበኣር፡ ገሊኦም ምሁራት ንትርጉም ሓዳስ ዓለም፡ ቅኑዕን ልክዕን ብምዃኑ እንተ ነኣድዎ ዜገርም ኣይኰነን። ብ1989 ኣብ እስራኤል ዚነብር ምሁር እብራይስጢ ዝዀነ ፕሮፌሰር በንጃሚን ከዳር፡ “ምስ ናይ እብራይስጢ መጽሓፍ ቅዱስን ትርጉማቱን እተተሓሓዘ ናይ ቋንቋ መጽናዕቲ ኽገብር ከለኹ፡ መብዛሕትኡ ግዜ ነቲ ትርጉም ሓዳስ ዓለም ተባሂሉ ዚፍለጥ ሕታም እንግሊዝኛ እየ ዝውከስ። እዚ ኽገብር ከለኹ፡ እዚ ትርጉም እዚ ነቲ ጽሑፍ ብእተኻእለ መጠን ብልክዕ ንምርዳእ ልባዊ ጻዕሪ ኸም እተገብረ ዜርኢ ምዃኑ ብተደጋጋሚ ኣረጋጊጸ እየ” በለ።

ብኻልእ ቋንቋታት ዚዳሎ ትርጉማት

ናይ የሆዋ መሰኻኽር ንትርጉም ሓዳስ ዓለም ካብ እንግሊዝኛ ወጻኢ ብዘሎ ቛንቋታት ኣዳልዮምዎ እዮም። ክሳዕ ሕጂ ኸኣ ብምሉእ ወይ ብኸፊል ብ125 ቋንቋ ተዳልዩ ኣሎ። ነዚ ዕዮ እዚ ንምቅልጣፍ፡ ኣብ ቃላት መጽሓፍ ቅዱስ ዚግበር መጽናዕቲ ምስ ተክኖሎጂ ኮምፕዩተር ዜጣምር ሜላ ትርጉም መጽሓፍ ቅዱስ ኣማዕቢሎም እዮም። ንተርጐምቲ ንምሕጋዝ ድማ ኣገልግሎት ትርጉም ዚብሃል ክፍሊ ቘይሙ እዩ። ኣመሓዳሪ ኣካል ናይ የሆዋ መሰኻኽር ንዕዮ ትርጉም መጽሓፍ ቅዱስ ብኮሚተ ጽሕፈት ኣቢሉ ብቐረባ ይከታተሎ እዩ። እዚ ዕዮ እዚ ግና ብኸመይ እዩ ዚዕየ፧

ፈለማ፡ እተወሰኑ ውፉያት ክርስትያናት ሓደ ጕጅለ ትርጉም ኬቝሙ ይምዘዙ። ተርጐምቲ ኣብ ክንዲ በብውልቆም፡ ብጕጅለ ምስ ዚዓይዩ፡ ዝሓሸን ሚዛናውን ትርጉም ከም ዜዳልዉ ብተመክሮ ተራእዩ እዩ። (ምሳሌ 11:14) ብሓፈሻኡ፡ ነፍሲ ወከፍ ኣባል እቲ ጕጅለ፡ ጽሑፋት ናይ የሆዋ መሰኻኽር ኣብ ምትርጓም ተመክሮ ዘለዎ እዩ። ድሕሪኡ፡ ነቲ ጕጅለ ብዛዕባ መሰረታዊ ስርዓታት ትርጉም መጽሓፍ ቅዱስን ብዛዕባ ኣጠቓቕማ እቲ ብፍሉይ መገዲ ዝማዕበለ ፕሮግራማት ኮምፕዩተርን ሰፊሕ ስልጠና ይውሃቦ።

ንኣባላት ጕጅለ ትርጉም፡ ልክዕ ግናኸ ንተራ ሰባት ርዱእ ዝዀነ ትርጉም መጽሓፍ ቅዱስ ኬዳልዉ እዩ ዚንገሮም። ቃል ብቓሉ ኺትርጐም ዚከኣል እንተ ዀይኑ፡ ቃል ብቓሉ ይትርጐም፣ ግናኸ፡ መልእኽቲ እቲ በዅሪ ጽሑፍ ጠሪስካ ኺጥወ የብሉን። እዚ ግና ከመይ ጌርካ እዩ ዚግበር፧ ነዚ ሓድሽ ዝወጸ መጽሓፍ ቅዱስ እሞ ርኣዮ። እቲ ጕጅለ ትርጉም ንዅሉ እቲ ኣብቲ ብእንግሊዝኛ እተዳለወ ትርጉም ሓዳስ ዓለም ዚርከብ ቀንዲ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ቓላት ዚኸውን ቃላት ትግርኛ ብምሕራይ እዩ ጀሚሩ። እቲ ኣብ ኮምፕዩተር ዚርከብ ዎችታወር ትራንስሌሽን ሲስተም ዚብሃል ፕሮግራም ድማ ምስቲ ቓላት ዚዛመድን ዚመሳሰልን ቃላት መጽሓፍ ቅዱስ የውጽኣልካ እዩ። እቲ ቓላት እንግሊዝኛ ኻበየናይ በዅሪ ቓላት ግሪኽኛ ወይ እብራይስጢ ኸም እተተርጐመ ስለ ዜርኢ፡ ተርጐምቲ ነቲ ቓላት ግሪኽኛ ወይ እብራይስጢ ኣብ ካልእ ቦታታት ከመይ ከም እተተርጐመ መጽናዕቲ ኺገብሩሉ ይኽእሉ እዮም። እዚ ዅሉ ኸኣ ብትግርኛ ቕኑዕ ቃላት ንምሕራይ ሓጊዙ እዩ። ኣባላት እቲ ጕጅለ በቲ ዝሓረይዎ ቓላት ምስ ተሰማምዑ፡ መጽሓፍ ቅዱስ ኪትርጕሙ ይጅምሩ፣ ኣብቲ ግዜ እቲ ድማ በብፍቕዲ ኺትርጕሙ ኸለዉ፡ ነቲ ድሮ እተሓርየ ቓላት ትግርኛ ኣብ ኮምፕዩተር ኪርእይዎ ይኽእሉ እዮም።

ይኹን እምበር፡ ትርጉም ኪብሃል ከሎ፡ ንሓደ ጕጅለ ቓላት ብኻልእ ጕጅለ ቓላት ምትካእ ጥራይ ኣይኰነን። እቲ ብትግርኛ እተሓርየ ቓላት ኣብ ኵሉ እቲ እተሰዅዓሉ ቦታ፡ ቅኑዕ ቅዱስ ጽሑፋዊ ሓሳብ ከም ዜመሓላልፍ ንምርግጋጽ ብዙሕ ጻዕሪ ተገይሩ እዩ። ሰዋስዉ ዀነ ኣሰራርዓ ቓላቱ ባህ ዜብልን ባህርያውን ንምግባር እውን ጥንቃቐ ተገይሩ እዩ። እቲ ኣብዚ ዕዮ እዚ እተገብረ ጻዕሪ ባዕሉ ነዚ ይምስክር እዩ። እቲ ብትግርኛ ዝወጸ ሕታም ትርጉም ሓዳስ ዓለም ንምንባቡ ቐሊልን ንጹርን ርዱእን ንጥንታዊ ጽሑፍ እሙንን ኰይኑ እዩ ተተርጒሙ። *

ሃየ እምበኣር፡ መጽሓፍ ቅዱስ—ትርጉም ሓዳስ ዓለም ባዕልኻ መርምሮካብ ኣሕተምቲ እዛ መጽሔት እዚኣ ወይ ኣብ ከባቢኻ ኻብ እትርከብ ጉባኤ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ። ቃል ኣምላኽ ናብ ቋንቋኻ ብተኣማንነት ከም እተተርጐመ ብምሉእ እምንቶ ኸተንብቦ ትኽእል ኢኻ። ነዊሕ ከይጸናሕካ፡ እዚ ትርጉም መጽሓፍ ቅዱስ እዚ ምውጻኡ ብሓቂ ኣገዳሲ መንፈሳዊ ፍጻመ ምዃኑ ኽትሰማምዓሉ ኢኻ!

^ ሕ.ጽ. 24 እቲ ናይ ፈለማ ሕታም እንግሊዝኛ፡ ኣብቲ ዘ ኒው ተስታመንት ኢን ዘ ኦሪጅናል ግሪክ ዚብሃል ብዌስትኮትን ብሆርትን እተዳለወ ኣኽቢርካ ዚርአ ጽሑፍ ግሪኽኛ እተመስረተ እዩ ነይሩ። ብሩዶልፍ ኪተል እተዳለወ ቢብልያ ሄብራይካ ኸኣ ንቕዱሳት ጽሑፋት እብራይስጢ ቐንዲ መሰረት ኰይንዎ እዩ። ብተወሳኺ፡ እቲ ብ2013 እተኸለሰ ትርጉም ኺዳሎ ኸሎ፡ ተርጐምቲ ነቲ ኣብ ካልኣይን ሳልሳይን ዘመን ድ.ክ. ዝዕለቱ ተባሂሉ ዚእመነሉ ጥንታዊ ጳጲሮስ ተጠቒሞም እዮም። ኣብ ርእሲ እዚ፡ ነቲ ኣብ ቀረባ ግዜ ምሁራት ዝገበርዎ መጽናዕቲ ዝሓዘ ኸም እኒ ብነስትልን ብኣላንድን እተዳለወን ብሕቡራት ማሕበራት መጽሓፍ ቅዱስ እተዳለወን ዝኣመሰለ መበገሲ ጽሑፋት እውን ተወኪሶም እዮም።

^ ሕ.ጽ. 30 ብዛዕባ ስርዓታት ትርጉም መጽሓፍ ቅዱስን መዋቕር እዚ ትርጉም ትግርኛን ዝያዳ ሓበሬታ እንተ ደሊኻ፡ ኣብ መመላእታ ጽሑፍ እቲ ትርጉም ሓዳስ ዓለም፡ ኣብ ሀ1ን ሀ2ን ዝወጸ ዓንቀጻት ርአ።