እንታይ ይመስለካ፧

ኣምላኽ ዝሃበና ብሉጽ ውህበት እንታይ እዩ፧

መጽሓፍ ቅዱስ፡ “ኣምላኽ . . . ንወዱ በጃ ኽሳዕ ዚህብ፡ ክሳዕ ክንድዚ ንዓለም ኣፍቂርዋ እዩ” ይብለና።—ዮሃንስ 3:16

እዛ ሕታም ግምቢ ዘብዐኛ እዚኣ፡ ኣምላኽ ንየሱስ ምእንታና ኺመውት ናብ ምድሪ ዝለኣኾ ስለምንታይ ምዃኑን ነዚ ውህበት እዚ ዘሎና ሞሳ ብኸመይ ከነርኢ ኸም እንኽእልን ትገልጽ።