ባህ ኢሉካ መጽሓፍ ቅዱስ ከተንብብን ካብኡ ዝያዳ ጥቕሚ ኽትረክብን ዚሕግዘካ እንታይ መገድታት ኣሎ፧ ብዙሓት ሰባት ጠቓሚ ዀይኑ ዝረኸብዎ ሓሙሽተ ርእይቶታት እስከ ርአ።

ምሹእ ኵነታት ፍጠር። ጽምው ዝበለ ቦታ ርኸብ። ኣብቲ እተንብቦ ምእንቲ ኸተተኵር፡ ዜስግለካ ነገራት ነኪ። እኹል ብርሃንን ጽሩይ ኣየርን ካብ ንባብካ ዝያዳ ጥቕሚ ኽትረክብ ኪሕግዘካ ይኽእል እዩ።

ቅኑዕ ኣመለኻኽታ ይሃሉኻ። መጽሓፍ ቅዱስ ካብ ሰማያዊ ኣቦና ዝመጸ ስለ ዝዀነ፡ ልክዕ ከምቲ ኻብ ፈቃር ወላዲኡ ኺምሃር ድሉው ዝዀነ ቘልዓ ዘለዎ ኣመለኻኽታ ምስ ዚህልወካ ብዝያዳ ኽትጥቀም ኢኻ። ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባ መጽሓፍ ቅዱስ ኣሉታዊ ሓሳባት እንተ ነይሩካ፡ ኣምላኽ ምእንቲ ኺምህረካ ነዚ ሓሳባት እዚ ኣወግዶ።—መዝሙር 25:4

ቅድሚ ምንባብካ ጸሊ። መጽሓፍ ቅዱስ ሓሳባት ኣምላኽ ዝሓዘ እዩ፣ ስለዚ፡ ምእንቲ ኽንርድኦ ሓገዝ ኣምላኽ ምሕታት ዜድልየና ምዃኑ ዜገርም ኣይኰነን። ኣምላኽ ነቶም ‘ዚልምንዎ መንፈስ ቅዱስ’ ከም ዚህቦም ኣተስፍዩ እዩ። (ሉቃስ 11:13) እዚ መንፈስ ቅዱስ እዚ፡ ኣተሓሳስባ ኣምላኽ ክትርዳእ ኪሕግዘካ ይኽእል እዩ። ድሕሪ ግዜ፡ “ንመዓሙቝ ኣምላኽ እኳ ኸይተረፈ” ምእንቲ ኽትርድኦ፡ ኣእምሮኻ ኪኸፍተልካ እዩ።—1 ቈረንቶስ 2:10

ንኽትርዳእ ኢልካ ኣንብብ። ጽሑፍ ንምሽፋን ጥራይ ኣይተንብብ። ብዛዕባ እቲ እተንብቦ ዘለኻ ብትዅረት ሕሰበሉ። ንርእስኻ ኸምዚ ዝኣመሰለ ሕቶታት ሕተት፦ ‘ኣብዚ ዘንብቦ ዘለኹ ገጸ ባህርይ እንታይ ባህርያት እየ ተዓዚበ፧ ነዚ ኸመይ ገይረ ኣብ ህይወተይ ክዓይየሉ እኽእል፧’

ንጹር ሸቶታት ኣውጽእ። ካብ ንባብ መጽሓፍ ቅዱስካ ጽቡቕ ውጽኢት ምእንቲ ኽትረክብ፡ ንህይወትካ ዝያዳ ትርጉም ከም ዚህልዋ ዚገብር ነገር ክትምሃር መድብ። ከምዚ ዝኣመሰለ ሸቶታት ከተውጽእ ትኽእል ኢኻ፦ ‘ብዛዕባ ኣምላኽ ዝያዳ ኽምሃር እደሊ እየ።’ ‘ዝሓሸ ሰብ፡ ዝሓሸ ብዓል ቤት ወይ ዝሓሸት ብዓልቲ ቤት ክኸውን እደሊ እየ።’ ድሕርዚ፡ ነዚ ሸቶታት ክትወቅዕ ዚሕግዘካ ኽፋላት መጽሓፍ ቅዱስ ምረጽ። *

እዚ ሓሙሽተ ርእይቶታት እዚ፡ ንባብ ክትጅምር ኪሕግዘካ እዩ። ንንባብካ ብዝያዳ ሰሓቢ ኽትገብሮ እትኽእል ግና ብኸመይ ኢኻ፧ እዛ እትቕጽል ዓንቀጽ እተወሰነ ርእይቶታት ተቕርብ እያ።

^ ሕ.ጽ. 8 ኣብዚ መዳይ እዚ፡ ኣየናይ ክፋላት መጽሓፍ ቅዱስ ብዝበለጸ ኺሕግዘካ ኸም ዚኽእል እንተ ዘይፈሊጥካ፡ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ተሓጒሶም ኪሕግዙኻ ይኽእሉ እዮም።