ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

ግምቢ ዘብዐኛ—ሕታም መጽናዕቲ  |  ጥቅምቲ 2016

 ታሪኽ ህይወት

ካልኦት ዝሓደጉልና ሰናይ ኣብነት ከነንጸባርቕ ጽዒርና

ካልኦት ዝሓደጉልና ሰናይ ኣብነት ከነንጸባርቕ ጽዒርና

“ዕድመይ ክንደይ ምዃኑ ትፈልጥ ዲኻ፧” ኢለ ሓተትክዎ። እቲ ኻብ ፓተርሰን፡ ኒው ዮርክ ናብ ኮሎራዶ ዝደወለለይ ኢሳክ ማራይስ ከኣ፡ “ዕድመኻ ብልክዕ እፈልጦ እየ” ኢሉ መለሰለይ። ናብዚ ዝርርብ እዚ ዝመርሐ እንታይ ምዃኑ እስከ ኽገልጸልኩም።

ብ10 ታሕሳስ 1936 ኣብ ዊቺታ፡ ካንዛስ፡ ሕ.መ.ኣ. እየ ተወሊደ። ካብቶም ኣብ ስድራና ዝነበርና ኣርባዕተ ቘልዑ ድማ በዅሪ እየ። ዊልያምን ጂንን ዚብሃሉ ወለደይ፡ ውፉያት ኣምለኽቲ የሆዋ እዮም ነይሮም። ኣቦይ ኣገልጋሊ ማሕበር እዩ ነይሩ፡ ማለት ኣብ ጉባኤ መሪሕ ግደ እዩ ነይርዎ። ኣደይ ከኣ ካብ ኣዲኣ ኤማ ዋግነር እያ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ሓቅታት ተማሂራ። ኤማ ንብዙሓት ሰባት ሓቂ ምሂራ እያ፣ ሓንቲ ኻብቶም ዝመሃረቶም ከኣ፡ ገርትሩድ ስቲል እትብሃል ንሓያሎ ዓመታት ኣብ ፖርቶ ሪኮ ሚስዮናዊት ኰይና ዘገልገልት ትርከቦም። * ስለዚ፡ ሓያሎ ሰናይ ኣብነታት ነይሮምኒ እዮም።

ተዘክሮ እቶም ሰናይ ኣብነታት ዝሓደጉለይ ሰባት

ኣቦይ ኣብ ኵርናዕ መገዲ ደው ኢሉ ንሓለፍቲ መገዲ መጽሔታት እናኣበርከተ

ወዲ ሓሙሽተ ዓመት ኣብ ዝነበርኩሉ እዋን፡ ሓደ ቐዳም ንግሆ ኣነን ኣቦይን ብሓባር ኴንና ንሓለፍቲ መገዲ መጽሔታት ግምቢ ዘብዐኛኮንሶሌሽንን (ሕጂ ንቕሑ!) ነበርክት ነበርና። ኣብቲ ግዜ እቲ፡ እታ ሃገር ኣብ ካልኣይ ውግእ ዓለም እያ ተኣሊኻ ነይራ። ሓደ ዝሰኸረ ሓኪም ድማ መጺኡ ንኣቦይ ብምኽንያት ክርስትያናዊ ገለልትነቱ ፈራህን ካብ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ዚሕባእ ሃዳምን ኢሉ ጸረፎ። እቲ ሓኪም ገጹ ኣብ ቅድሚ ገጽ ኣቦይ ገቲሩ፡ “ኣታ ፈራህ ጀራቚ፡ እስከ ውቕዓኒ!” በሎ። ፈሪሀ እኳ እንተ ነበርኩ፡ ንኣቦይ ግና ኣድነቕክዎ። ስቕ ኢሉ ነቶም ኣብኡ እተኣከቡ ሰባት፡ መጽሔታት የርእዮም ነበረ። ሽዑ፡ ሓደ ወተሃደር ኪሓልፍ ከሎ፡ እቲ ሓኪም፡ “ነዚ ፈራህ ጀራቚ ገለ ግበሮ!” ኢሉ ጨደረሉ። እቲ ወተሃደር ከኣ፡ እቲ ሰብኣይ ከም ዝሰኸረ ስለ እተረድኦ፡ “ስኽራንካ ኽሳዕ ዚወጸልካ ገዛኻ እስከ ኺድ!” በሎ። ክልቲኦም ድማ ከዱ። ብዛዕባ እቲ ኣቦይ ካብ የሆዋ ዝረኸቦ ትብዓት ክዝክር ከለኹ፡ ንዕኡ ኣድንቖት ይሓድረኒ እዩ። ኣቦይ ኣብ ዊቺታ ኽልተ እንዳ ቐምቃማይ ነይርዎ እዩ፣ እቲ ሓኪም ድማ ሓደ ኻብ ዓማዊሉ እዩ ነይሩ።

ብ1940ታት ምስ ወለደይ ኣብ ዊቺታ ናብ ዚግበር ኣኼባ ዞባ እናኸድኩ

ወዲ ሸሞንተ ዓመት ኣብ ዝነበርኩሉ እዋን፡ ወለደይ ገዛኦምን ቤት ዕዮኦምን ሸይጦም ሓንቲ ተንቀሳቓሲት ቤት ሰርሑ፣ ዝያዳ ዓየይቲ ኣብ ዜድልዩሉ ንምግልጋል ድማ ናብ ኮሎራዶ ገዓዙ። ኣብ ጥቓ ግራንድ ጃንክሽን ከኣ ሰፈርና፣ ኣብኡ ድማ ወለደይ ብኸፊል ግዜኦም ኣብ እተፈላለየ  ሕርሻ እናሰርሑ ፈለምቲ ዀይኖም የገልግሉ ነበሩ። ነቲ ቕንኣት ዝመልኦ ዕዮኦም የሆዋ ስለ ዝባረኾ ኸኣ፡ ሓንቲ ጉባኤ ቘመት። ብ20 ሰነ 1948 ድማ ኣቦይ ኣብቲ ቦታ እቲ፡ ካብ ሓደ ከረን ኣብ ዚውሕዝ ርባ ኣጥመቐኒ፣ ምሳይ እተጠምቁ እውን ካልኦት ነይሮም እዮም። ቢሊ ኒኮላስን ብዓልቲ ቤቱን፡ ካብቶም ምሳይ እተጠምቁ እዮም ነይሮም። ንሳቶም ከኣ ጸኒሖም ኣብ ዕዮ ወረዳ ኣገልጊሎም እዮም፣ ወዶም ምስ ሰበይቱ እውን ኣሰሮም ስዒቡ እዩ።

ኣብ ዕዮ መንግስቲ ኣምላኽ ምስ እተጸምዱ ሓያሎ ክርስትያናት ጽቡቕ ቅርርብን ሃናጺ መንፈሳዊ ምይይጥን ንገብር ኔርና ኢና፣ ምናዳ ምስ እንዳ ስቲል፡ ማለት ምስ ዶንን ኢርሊንን፡ ዴቭን ጁልያን፡ ሲን ማርታን ኣጸቢቕና ንቀራረብ ኔርና ኢና። እዚ ድማ ኣብ ህይወትና ዓብዪ ጽልዋ ነይርዎ። ቅድም መንግስቲ ኣምላኽ ምዳላይ፡ ኣብ ህይወትካ ብኸመይ ናይ ሓቂ ትርጉምን ሓጐስን ከም ዜምጽእ ኣርእዮምኒ እዮም።

መሊስና ገዓዝና

ወዲ 19 ዓመት ምስ ኰንኩ፡ ባድ ሄስቲ ዚብሃል ፈታዊና ኣብ ደቡባዊ ሕቡራት መንግስትታት ኣመሪካ ምስኡ ኸይደ ኸገልግል ሓተተኒ። ሓላው ወረዳና ኸኣ ናብታ ብዙሓት ናይ የሆዋ መሰኻኽር ዘይንጡፋት ዝዀኑላ ኸተማ ራስተን፡ ሉዊዝያና ኼድና ኸነገልግል ሓተተና። ብዝሒ ተኣከብቲ ብዘየገድስ፡ ኣብ ሰሰሙን ኵሉ ኣኼባታት ክንገብር ድማ ተነግረና። ኣብኡ ድማ ጽቡቕ መአከቢ ቦታ ረኺብና ኣተዓራረናዮ። ኵሉ እቲ ኣኼባታት ንገብር እኳ እንተ ነበረና፡ ንእተወሰነ ግዜ ግና ኣብቲ ኣኼባ ኽልቴና ጥራይ ኢና እንእከብ ኔርና። ነቲ ኽፍልታት በብተራ ነቕርቦ ነበርና፣ ሓዴና ኽፍሊ ኬቕርብ ከሎ፡ እቲ ሓደ ንዅሉ እቲ ሕቶታት መልሲ ይህብ ነበረ። እቲ ኽፍሊ ብመርኣያ ዚቐርብ እንተ ዀይኑ ኸኣ፡ ክልቴና ኣብ መድረኽ ንድይብ ነበርና። ደሓር ግና፡ ሓንቲ ብዕድመ ዝደፍአት ሓብቲ ኽትእከብ ጀመረት። በብቝሩብ ገሊኦም ተምሃሮ መጽሓፍ ቅዱስን ገለ ኻብቶም ዘይንጡፋትን ናብ ኣኼባታት ኪመጹ ጀመሩ፣ ነዊሕ ከይጸንሐ ኸኣ እታ ጉባኤና ሰሰነት።

ሓደ መዓልቲ፡ ኣነን ባድን ምስ ኣገልጋሊ ቸርች ኦቭ ክራይስት ተራኸብና እሞ፡ ንሱ ድማ ኣነ ኣጸቢቐ ብዛዕባ ዘይፈልጦ ጥቕስታት ተዛረበ። እዚ ስለ ዘሰምበደኒ፡ ብዛዕባ እቲ ዝኣምነሉ ዝነበርኩ ነገራት ኣጸቢቐ ኽሓስብ ጀመርኩ። ንሓደ ሰሙን፡ ነቲ ዘበገሶ ሕቶታት ንምምላስ ለይቲ ለይቲ አጽንዕ ነበርኩ። ከምኡ ምግባረይ፡ ንሓቂ ኸጥርያ ብዙሕ ሓጊዙኒ እዩ፣ ድሕሪኡ፡ ምስ ካልእ ሰባኺ ንምርኻብ ተሃንጥየ ነበርኩ።

ድሕርዚ ነዊሕ ከይጸንሐ፡ ሓላው ወረዳና ንሓንቲ ኣብ ኤል ዶራዶ፡ ኣርካንሰስ እትርከብ ጉባኤ ንምሕጋዝ፡ ናብኡ ኽግዝዕ ሓተተኒ። ኣብኡ ኸለኹ፡ ኣብ ቅድሚ ቦርድ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ንምቕራብ ናብ ኮሎራዶ እመላለስ ነበርኩ። ኣብ ሓደ ጕዕዞ፡ ኣነን ገሊኦም ፈለምትን ብሓባር ኴንና ብማኪናይ እናተጐዓዝና ኸለና፡ ኣብ ቴክሳስ ሓደጋ ስለ ዘጋጠመኒ፡ እታ ማኪናይ  ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ዀነት። ሽዑ፡ ንሓደ ሓው ደወልናሉ፡ ንሱ መጺኡ ድማ ፈለማ ናብ ገዛኡ፡ ድሕሪኡ ኸኣ ናብ ኣኼባ ጉባኤ ወሰደና። ኣብቲ ኣኼባ ድማ ብዛዕባ እቲ ዘጋጠመና ሓደጋ ምልክታ ምስ ተነግረ፡ ኣሕዋት ብገንዘብ ሓገዙና። እቲ ሓው ከኣ ነታ ማኪናይ ብ25 ዶላር ሸጣ።

ካብኡ ናብ ዊቺታ ኸድና፣ ኣብኡ ኸኣ ፈታዊ ስድራ ቤትና ኤቨሪጅ ፍራንክ ማክካርትኒ ፈላሚ ዀይኑ የገልግል ነበረ። ፍራንክን ፍራንሲስን ዚብሃሉ ማናቱ ደቁ ድማ፡ ካብ ቀደም ኣትሒዞም ናይ ቀረባ ኣዕሩኸይ እዮም። ንሳቶም ከኣ ንሓንቲ ኣረጊት ማኪናኦም ብ25 ዶላር ሸጡለይ፣ ስለዚ፡ ብማዕረ እታ እተሰብረት ማኪናይ እየ ዓዲገያ። እቲ ግዜ እቲ፡ ንመንግስቲ ኣምላኽ ብምቕዳመይ የሆዋ ዜድልየኒ ኸም ዜማልኣለይ ንፈለማ ግዜ ብንጹር ዝረኣኹሉ እዋን እዩ ነይሩ። ሽዑ፡ እንዳ ማክካርትኒ ምስ ሓንቲ መንፈሳዊ ኣተሓስስባ ዘለዋ ቤትኤል ክሬን ዝስማ ምጭውቲ ሓብቲ ኣፋለጡኒ። ኣዲኣ ሩት ኣብ ወሊንግተን፡ ካንሳስ ክሳዕ 90ታት ዕድሚኣ ፈላሚት ኰይና ዘገልገለት ቀናኣ ሓብቲ እያ ነይራ። ኣነን ቤትኤልን ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ብ1958 ተመርዓና፣ ንሳ እውን ምሳይ ኣብ ኤል ዶራዶ ፈላሚት ኰይና ኸተገልግል ጀመረት።

ዜሐጕስ ጻውዒታት

ብዛዕባ እቶም ሰናይ ኣብነት ዝሓደጉልና ክርስትያናት ድሕሪ ምስትንታንና፡ ካብ ውድብ የሆዋ ንዚመጸና ዝዀነ ይኹን ጻውዒት ገዛእ ርእስና ኸነቕርብ ወሰንና። ስለዚ፡ ኣብ ዋልናት ሪጅ፡ ኣርካንሰስ ፍሉያት ፈለምቲ ኽንከውን ተመደብና። ድሕሪኡ፡ ብ1962 ናብ መበል 37 ክፍሊ ጊልዓድ ምስ ተጸዋዕና፡ ኣዚና ተሓጒስና ኢና። ኣብ ርእሲ ሓጐስና ሓጐስ ዝወሰኸልና ድማ፡ ዶን ስቲል እውን ሽዑ ተጸዊዑ ምንባሩ እዩ። ድሕሪ ምረቓ፡ ኣነን ቤትኤልን ናብ ናይሮቢ፡ ኬንያ ተመደብና። ካብ ኒው ዮርክ ክንነቅል ከለና፡ ሕንቕንቕ እናበልና ኢና ነቒልና። ኣብቲ ኣብ ናይሮቢ ዚርከብ መዓርፎ ነፈርቲ ምስ ኣሕዋት ምስ ተራኸብና ግና፡ ጓሂና ናብ ሓጐስ ተቐየረ።

ኣብ ናይሮቢ ምስ ሜሪ ካናያን ክሪስ ካናያን እናኣገልገልና

ነዊሕ ከይጸናሕና ንኬንያን ነቲ ኣብኡ እንገብሮ ደስ ዜብል ኣገልግሎትናን ፈቶናዮ። ጽቡቕ ዕቤት ዝገበሩ ናይ መጀመርታ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝመራሕናሎም ሰባት ክሪስ ካናያን ማርያ ካናያን እዮም ነይሮም። ክሳዕ ሕጂ ድማ ኣብ ኬንያ ናይ ምሉእ ግዜ ኣገልገልቲ ዀይኖም ብተኣማንነት የገልግሉ ኣለዉ። ንዓመታኡ፡ ናብ ካምፓላ፡ ኡጋንዳ ኽንከይድ ተነግረና፣ ናብታ ሃገር ዝኣቶና ናይ ፈለማ ሚስዮናውያን ኢና ኔርና። ኣብቲ ግዜ እቲ፡ ብዙሓት ሰባት ሓቅታት መጽሓፍ ቅዱስ ኪምሃሩ ብርቱዕ ድሌት ስለ ዝነበሮም፡ ዜሐጕስ ግዜ እዩ ነይሩ፣ ብዙሓት ድማ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ይዀኑ ነበሩ። ኣብ ኣፍሪቃ ሰለስተ ዓመትን መንፈቕን ድሕሪ ምጽናሕና ግና፡ ሰበይተይ ስለ ዝጠነሰት፡ ናብ ሕቡራት መንግስትታት ኣመሪካ ተመለስና። ኣብታ ኻብ ኣፍሪቃ ዝነቐልናላ መዓልቲ ኸኣ፡ ካብታ ኻብ ኒው ዮርክ ዝነቐልናላ መዓልቲ ብዝያዳ ሕንቕንቕ በልና። ንህዝቢ ኣፍሪቃ ፈቲናዮም ስለ ዝነበርና፡ ሓደ መዓልቲ ኽንምለስ ተስፋ ጌርና ነበርና።

ሓድሽ ዕዮ

ኣብቲ ወለደይ ዝነበሩሉ ምዕራባዊ ሸነኽ ኮሎራዶ ድማ ተቐመጥና። ነዊሕ ከይጸናሕና፡ በዅሪ ጓልና ኪምበርሊ ተወልደት፣ ድሕሪ ዓመትን ሓሙሽተ ወርሕን ከኣ ካልአይቲ ጓልና ስተፋኒ ተወልደት። ነቲ ኸም ወለዲ መጠን ዘሎና ዕዮ ኣርዚንና ንርእዮ ነበርና፣ ኣብተን ምጩዋት ደቅና ድማ ሓቂ ኽንቀርጽ ቈሪጽና ነበርና። ነቲ ኻልኦት ዝሓደጉልና ኣብነት ከነንጸባርቕ ንደሊ ነበርና። ሰናይ ኣብነት ምዃን ንውሉዳት ኣብ ምቕራጽ ዓብዪ ጽልዋ እኳ እንተ ኣለዎ፡ ኣገልገልቲ የሆዋ ኸም ዚዀኑ ግና ውሕስነት ኣይከውንን እዩ። ምንኣሰይ ሓወይን ሓብተይን ንሓቂ ሓዲጎምዋ እዮም። ሓደ መዓልቲ፡ ነቲ ኻልኦት ዝሓደጉሎም ሰናይ ኣብነት ኪስዕቡ ተስፋ እገብር።

 ንደቅና ኸነዕቢ እንገብሮ ዝነበርና ጻዕርታት ብዙሕ የሐጕሰና ነበረ፣ ኵሉ ንጥፈታትና እውን ብስድራ ቤት ክንገብር ኢና እንጽዕር ዝነበርና። ኣብ ጥቓ ኣስፐን፡ ኮሎራዶ ንነብር ስለ ዝነበርና፡ ሓሓሊፍና ብስድራ ቤት ኣብ በረድ ሸታሕታሕ እናበልና ንዘናጋዕ ነበርና። እቲ እዋን እቲ ድማ፡ ምስ ደቅና ንምዝርራብ ኣጋጣሚ ይኸፍተልና ነበረ። ሓድሓደ ግዜ ኸኣ፡ ንምዝንጋዕ ኣብ በረኻ ንሓድር እሞ፡ ኣብ ጥቓ መጋርያ ሓዊ ኾፍ ኢልና ባህ ዜብል ዕላል ነዕልል ነበርና። ደቅና ገና ንኣሽቱ እኳ እንተ ነበራ፡ “ምስ ዓበኹ እንታይ እየ ዝገብር፧” “እንታይ ዓይነት ሰብኣይ እየ ዝደሊ፧” ኢለን ይሓትታና ነበራ። ንሕና እውን ኣብ ኣእምሮን ልብን ደቅና መንፈሳዊ ስርዓታት ንምቕራጽ ንጽዕር ነበርና። ናይ ምሉእ ግዜ ኣገልግሎት ሸቶአን ክገብራኦ፡ ተመሳሳሊ ሸቶ ዘለዎ ሰብ ጥራይ ከኣ ኪምርዓዋ ኸም ዘለወን ነተባብዐን ነበርና። ብንእስነት ዘይምምርዓው ከም ዚሓይሽ እውን ነረድአን ነበርና። “ክሳዕ 23፡ መርዓ የለን” ዚብል ብሂል ኣውጺእና ነበርና።

ከምቲ ወለድና ዝገበሩልና፡ ብስድራ ቤት ኣብ ኣኼባታት ንእከብን፡ ኣብ ኣገልግሎት ወፍሪ ብስሩዕ ንካፈልን ነበርና። ኣብ ናይ ምሉእ ግዜ ኣገልግሎት ዝነበሩ ገሊኦም ክርስትያናት፡ ኣብ ገዛና ንዕድሞም ነበርና። ብዛዕባ እቲ ዘሕለፍናዮ ኣገልግሎት ሚስዮናውነት እውን ብሓጐስ ናይ ምዝራብ ልማድ ነበረና። ሓደ መዓልቲ፡ ኣርባዕቴና ናብ ኣፍሪቃ ኽንከይድ ከኣ ንምነ ነበርና። ደቅና ነዚ ብሓቂ እየን ዚምነያኦ ነይረን።

ስሩዕ መጽናዕቲ ስድራ ቤት እውን ነበርና፣ ኣብኡ ኸኣ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኼጋጥመን ዚኽእል ነገራት ንዋሳእ ነበርና። ደቅና ድማ ንናይ የሆዋ መሰኻኽር ዚቐርበሎም ሕቶታት ከም ዚምልሳ ዀይነን ይዋስኣ ነበራ። በዚ ኸምዚ ዚቐርበለን ትምህርቲ የሐጕሰንን ምትእምማን የሕድረለንን ነበረ። እናዓበያ ምስ ከዳ፡ ብዛዕባ መጽናዕቲ ስድራ ቤት ዘጕረምረማሉ እዋናት ነይሩ እዩ። ሓደ ግዜ፡ ዝገብሮ ስለ ዝጠፍኣኒ፡ ናብ ክፍለን ኪኸዳ፡ በታ መዓልቲ እቲኣ ኸኣ መጽናዕቲ ኸም ዘየልቦ ነገርክወን። በዚ ስለ ዝሰምበዳ፡ እናበኸያ ኸጽንዓ ኸም ዚደልያ ነገራኒ። ሽዑ፡ ኣድንቖት መንፈሳዊ ነገራት ኣብ ልበን ሱር ኪሰድድ ከም ዝጀመረ ተረዳእና። በብቝሩብ ነቲ መጽናዕቲ ፈተዋኦ፡ ንሕና እውን ሓሳበን ብናጻ ኺገልጻ ንፈቕደለን ነበርና። ሓድሓደ ግዜ ግና፡ ምስ ገሊኡ መዳያት ሓቂ ኸም ዘይሰማምዓ ኺገልጻ ኸለዋ፡ ይኸብደና ነይሩ እዩ። ግናኸ፡ ብሓቂ ኣብ ልበን ዘሎ ንፈልጥ ነበርና። ድሕሪኡ፡ ምስ ኣረዳእናየን፡ ነቲ የሆዋ ብዛዕባ እቲ ጕዳይ ዘለዎ ሓሳብ ይቕበላኦ ነበራ።

ምስ ተወሳኺ ለውጥታት ዝገበራናዮ ምትዕርራይ

ንደቅና ናይ ምዕባይ ፕሮጀክት ካብቲ ዝሓሰብናዮ ንላዕሊ ብፍጥነት እዩ ሓሊፉ። ብሓገዝን መምርሕን ውድብ ኣምላኽ ከኣ፡ ንየሆዋ ፍቕሪ ኸም ዚሓድረን ጌርና ንምዕባይ ዝከኣለና ጌርና ኢና። ክልቲአን ደቅና ኻልኣይ ደረጃ ትምህርተን ወዲአን ፈለምቲ ዀይነን ኬገልግላ ምስ ጀመራ፡ ብዙሕ ኢና ተሓጒስና፣ ብገንዘብ ርእሰን ዚኽእላሉ ሞያ እውን ኣጥርየን ነበራ። ዝያዳ ዓየይቲ ኣብ ዜድልዩሉ ንምግልጋል ድማ ምስ ክልተ ኻልኦት ኣሓት ኰይነን ናብ ክሊቭላንድ፡ ተነሲ ገዓዛ። ብዙሕ እኳ ንናፍቐን እንተ ነበርና፡ ህይወተን ኣብ ናይ ምሉእ ግዜ ኣገልግሎት ይጥቀማሉ ብምንባረን ግና ባህ ኢሉና ነበረ። ሽዑ፡ ኣነን ቤትኤልን ከም ብሓድሽ ፈለምቲ ዄንና ኸነገልግል ጀመርና፣ እዚ ኸኣ ንኻልእ ዜሐጕስ ኣገልግሎት መገዲ ኸፈተልና። ተተካኢ ሓላው ወረዳ ዀይነ ኣገልጊለ፡ ኣብ ዕዮ ኣኼባ ዞባ እውን ኣገልጊለ እየ።

ደቅና ናብ ተንሲ ቕድሚ ምግዓዘን፡ ናብ ለንደን፡ ዓዲ እንግሊዝ ከይደን፡ ኣብኡ ዚርከብ ቤት ጽሕፈት ጨንፈር በጽሓ። ኣብኡ ኸኣ ሽዑ ጓል 19 ዝነበረት ስተፋኒ፡ ፖል ኖርተን ምስ ዚብሃል መንእሰይ ቤት-ኤላዊ ተላለየት። ኣብ ካልእ መገሻ ድማ፡ ኪምበርሊ ምስ ሓደ ብራያን ለውሊን ዚብሃል መሳርሕቱ ተላለየት። ጸኒሖም፡ ፖልን ስተፋኒን ተመርዓዉ፡ ግናኸ ጓል 23 ዓመት ምስ ኰነት እያ ተመርዕያ። ብራያንን ኪምበርሊን እውን ንዓመታኡ ተመርዓዉ፣ ሽዑ ድማ ኪምበርሊ ጓል 25 ዓመት እያ ነይራ። ስለዚ፡ ነቲ፡ “ክሳዕ 23፡ መርዓ የለን” ዚብል ብሂል ዓይየናሉ እየን። ነቲ ኣብ ሓዳር ዝገበራኦ ጽቡቕ ምርጫ ብምሉእ ልብና ደጊፍናዮ ኢና።

ኣብ ዓመተ 2002፡ ኣብ ጨንፈር ማላዊ ምስ ፖልን ስተፋንን ኪምበርሊን ብራያንን

ደቅና እቲ ኣባሓጎታተንን እኖሓጎታተንን ንሕናን ዝሓደግናለን ኣብነት፡ ሕጽረት ገንዘብ ኣብ ዜጋጥመን ግዜ እውን እንተ ዀነ፡ ነቲ የሱስ ‘ቅድም መንግስቲ ኣምላኽ ብቐጻሊ ድለዩ’ ኢሉ ዝሃቦ ትእዛዝ ኪሕልዋ ኸም ዝሓገዘን ነጊረናና እየን። (ማቴ. 6:33) ኣብ ሚያዝያ 1998፡ ፖልን ስተፋኒን ናብ መበል 105 ክፍሊ ጊልዓድ ተጸውዑ፣ ድሕሪኡ ኸኣ፡ ናብ ማላዊ ተመደቡ። ኣብቲ ግዜ እቲ፡ ብራያንን ኪምበርልን ኣብ ለንደን ኣብ ዚርከብ ቤት-ኤል ኬገልግሉ ተጸውዑ፣ ደሓር ከኣ ኣብ ማላዊ ናብ ዚርከብ ቤት-ኤል ተመሓላለፉ። መንእሰያት ንህይወቶም ካብዚ ብዝሓሸ መገዲ ኺጥቀሙሉ ስለ ዘይክእሉ፡ በዚ ብዙሕ ኢና ተሓጒስና።

ካልእ ዜሐጕስ ጻውዒት

ኣብ ጥሪ 2001፡ ነቲ ኣብ መእተዊ ዝጠቐስክዎ ጻውዒት ተሌፎን ተቐበልኩ። ሓላዊ ኣገልግሎት ትርጉም ዝዀነ  ሓውና ማራይስ፡ ኣብ ብዘላ ዓለም ንዘለዉ ተርጐምቲ፡ ትምህርቲ እንግሊዝኛ ኺውሃብ መሰናድዎ ስለ እተገብረ፡ ኣብ 64 ዓመት ዕድመይ መምህር ክኸውን ስልጠና ኺውሃበኒ ኸም እተሓስበ ገለጸለይ። ኣነን ቤትኤልን ብዛዕባ እዚ ድሕሪ ምጽላይና፡ ነተን ብዕድመ ዝደፍኣ ኣዴታትና ኣማኸርናየን። ክልቲአን ከኣ ዚድግፈን እኳ እንተ ዘይብለን፡ ክንከይድ ደለያና። ኣነ ድማ መሊሰ ደዊለ፡ ነቲ ዜደንቕ ዕዮ እቲ ድሉዋት ምዃንና ሓበርክዎም።

ሽዑ፡ ኣደይ መንሽሮ ኸም ዘለዋ ብመርመራ ተረጋገጸ። ኣነ ኸኣ ካብ መገሻና ተሪፈ፡ ምስ ሊንዳ ሓብተይ ኰይነ ኸም ዝከናኸና ነገርክዋ። ኣደይ ግና፡ “ከምዚ እሞ ኣይትገብርን ኢኻ። እንተ ዘይኬድካ፡ ዝገደደ እዩ ኺስምዓኒ” ኢላ መለሰትለይ። ሊንዳ እውን ከምኡ ተሰምዓ። ነቲ ጥቕሚ ርእሰን ናይ ምስዋእ መንፈሰንን ነቲ ኣብቲ ኸባቢ ዘለዉ ኣሕዋትን ኣሓትን ዝገበሩልና ደገፍን ብዙሕ ኢና እነመስግነሉ። ናብቲ ኣብ ፓተርሰን ዚርከብ ትምህርታዊ ማእከል ግምቢ ዘብዐኛ ምስ ነቐልና፡ ንጽብሒቱ ሊንዳ ደዊላ ኣደይ ምዕራፋ ነገረትኒ። ከምቲ ኣደይ ዘተባብዓትና ድማ ኣብቲ ሓድሽ ዕዮና ምሉእ ብምሉእ ተዋሓጥና።

ቀዳማይ ምድብና ናብቲ ደቅና ምስ ሰብኡተን ዜገልግላሉ ዝነበራ ጨንፈር ማላዊ ምዃኑ ምስ ተነግረና፡ ብዙሕ ኢና ተሓጒስና። ጽቡቕ ምትእኽኻብ ስድራ ቤት እዩ ዀይኑልና! ድሕሪኡ፡ ኣብ ዚምባብወ፡ ቀጺልና ድማ ኣብ ዛምብያ መሃርና። ነቲ ትምህርቲ እቲ ንሰለስተ ዓመትን መንፈቕን ድሕሪ ምምሃርና፡ ተመክሮታት እቶም ኣብ ማላዊ ክርስትያናዊ ገለልትነቶም ብምሕላዎም ብዙሕ መከራ ዝጸገቡ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ንምስናድ፡ ናብ ማላዊ ኽንምለስ ተነግረና። *

ምስ ደቂ ደቅና እናኣገልገልና

ብ2005 ናብ ባሳልት፡ ኮሎራዶ ኽንምለስ ምስ ነቐልና፡ ከም ብሓድሽ ሕንቕንቕ ኢና ኢልና፣ ኣብኡ ድማ ኣነን ቤትኤልን ፈለምቲ ዄንና ነገልግል ኣለና። ብ2006፡ ብራያንን ኪምበርሊን፡ ማክከንዚን ኤሊዛቤትን ዚብሃላ ኽልተ ደቆም ኬዕብዩ ናብ ጐረቤትና ገዓዙ። ፖልን ስተፋኒን ክሳዕ ሕጂ ኣብ ማላዊ ኣለዉ፣ ፖል ድማ ኣባል ጨንፈር ኮሚተ ዀይኑ የገልግል ኣሎ። ሕጂ ናብ 80 ዓመት ዕድመይ እቐርብ ስለ ዘለኹ፡ ምሳይ ነዊሕ ዝሰርሑ ኻባይ ዚንእሱ ኣሕዋት ነቲ ኣነ ዝስከሞ ዝነበርኩ ሓላፍነታት ኪስከሙ ምርኣየይ ብዙሕ ባህ ይብለኒ እዩ። እቲ ኻልኦት ዝሓደጉልና ንሕና ድማ ንደቅናን ንደቂ ደቅናን ከነንጸባርቖ ዝጸዓርና ሰናይ ኣብነት፡ ነዚ ረኺብናዮ ዘሎና ሓጐስ ክንረክብ ዓብዪ እጃም ነይርዎ እዩ።

^ ሕ.ጽ. 5 ብዛዕባ ኣገልግሎት ሚስዮናውነት እንዳ ስቲል ክትፈልጥ እንተ ደሊኻ፡ ኣብ ሕታማት ግምቢ ዘብዐኛ (እንግሊዝኛ) ናይ ግንቦት 1956፡ ገጽ 269-272፣ ናይ 15 መጋቢት 1971፡ ገጽ 186-190 ርአ።

^ ሕ.ጽ. 30 ንኣብነት፡ ኣብ ናይ 15 ሚያዝያ 2015 ሕታም ግምቢ ዘብዐኛ፡ ኣብ ገጽ 14-18 ዝወጸ ታሪኽ ህይወት ትሮፊም ንሶምባ ርአ።