“ከምቲ . . . ዅሉ ሳዕ እተኣዘዝኩም፡ ብፍርሃትን ብምንቅጥቃጥን ድሕነትኩም ፈጽሙ።”—ፊል. 2:12

መዝሙር፦ 133, 135

1. ጥምቀት ኣገዳሲ ስጕምቲ ዝዀነ ስለምንታይ እዩ፧ (ኣብ መእተዊ ዘሎ ስእሊ ርአ።)

በብዓመቱ፡ ብኣሽሓት ዚቝጸሩ ተምሃሮ መጽሓፍ ቅዱስ ይጥመቑ እዮም። ብዙሓት ካባታቶም ከኣ፡ ኣብ ሓቂ ዝዓበዩ ዀተቴታትን ኣብ ዕድመ ዅትትና ዘይበጽሑ ቘልዑን እዮም። ንስኻኸ ሓደ ኻባታቶም ዲኻ፧ እንተ ዄንካ፡ ክትንኣድ ይግብኣካ እዩ። ጥምቀት፡ ክርስትያናት ኬማልእዎ ዘለዎም ብቕዓት እዩ፣ ድሕነት ንምርካብ ዚሕግዝ ኣገዳሲ ስጕምቲ እውን እዩ።—ማቴ. 28:19, 20፣ 1 ጴጥ. 3:21

2. ጥምቀት ኬፍርሃካ ዘይብሉ ስለምንታይ እዩ፧

2 ጥምቀት ብዙሕ በረኸት ዜምጽኣልካ እኳ እንተ ዀነ፡ ሓላፍነት እውን የሰክመካ እዩ። ብኸመይ፧ ኣብታ እተጠመቕካላ መዓልቲ፡ ነታ “ብመሰረት መስዋእቲ የሱስ ክርስቶስ፡ ካብ ሓጢኣትኩም ተነሲሕኩም ፍቓዱ ንምግባር ርእስኹም ንየሆዋ ወፊኹም ዲኹም፧” እትብል ሕቶ “እወ” ኢልካ መሊስካ ኢኻ። ጥምቀትካ ድማ ተወፋይነትካ እዩ ዜርኢ። ንየሆዋ ኸተፍቅሮን ቅድሚ ዅሉ ፍቓዱ ኽትገብርን ተመባጺዕካ ኢኻ። እዚ ድማ ኣርዚንካ ኺርአ ዘለዎ ውሳነ እዩ። ከምኡ ብምግባርካ ኽትጥዓስ ይግብኣካ ድዩ፧ ኣይፋልን። የሆዋ ንህይወትካ ኺመርሖ ምፍቃድካ፡ ፈጺሙ ዜጣዕስ ስጕምቲ ኣይኰነን። ከመይሲ፡ ካብ የሆዋ ተፈልዩ ዚነብር ሰብ፡ ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ሰይጣን እዩ ዘሎ። ድያብሎስ ከኣ ብዛዕባ ድሕነትካ  ኣይግደሰልካን እዩ። እኳ ደኣስ፡ ምስኡ ወጊንካ ንልዑላውነት የሆዋ ስለ ዝነጸግካ ናይ ዘለኣለም ህይወት ምስ እትስእን፡ ደስ እዩ ዚብሎ።

3. ርእስኻ ንየሆዋ ብምውፋይካ እትረኽቦ በረኸት እንታይ እዩ፧

3 ርእስኻ ንየሆዋ ብምውፋይካን ብምጥማቕካን ብዛዕባ ዝረኸብካዮ በረኸት እሞ ሕሰብ። ህይወትካ ንየሆዋ ስለ ዝወፈኻ፡ ኣፍካ መሊእካ፡ “የሆዋ ምሳይ እዩ፣ ኣይፈርህን እየ። ሰብከ እንታይ ከይገብረኒ፧” ክትብል ትኽእል ኢኻ። (መዝ. 118:6) እወ፡ ብወገን ኣምላኽ ካብ ምዃንን ሞገሱ ኻብ ምርካብን ዚዓቢ ኽብሪ የልቦን።

ብሕታዊ ሓላፍነት

4, 5. (ሀ) ወፈያ ብሕታዊ ሓላፍነት ዝዀነ ብኸመይ እዩ፧ (ለ) ንመንእሰያት ጥራይ ዘየጋጥሞም ብድሆታት እንታይ እዩ፧

4 እቲ ምስ የሆዋ ዘሎካ ርክብ፡ ከምቲ ወለድኻ እናኸፈሉልካ እትጥቀመሉ ሞባይል ኣይኰነን። ዋላ እውን ምስ ወለድኻ ትነብር እንተ ዀንካ፡ ምስ የሆዋ ብውልቅኻ ርክብ ክትምስርት ሓላፍነት ኣሎካ። ነዚ ምዝካርካ ኣገዳሲ ዝዀነ ስለምንታይ እዩ፧ ምኽንያቱ፡ ኣብ መጻኢ እንታይ ከም ዜጋጥመካ ኣይትፈልጥን ኢኻ። ንኣብነት፡ ገና ዀተቴ ኸይኰንካ እንተ ተጠሚቕካ፡ ኣብ እዋን ብጽሕና ወይ ግርዝውና ኸምኡ እውን ድሕሪኡ ሓድሽ ስምዒታትን ጸገማትን ኬጋጥመካ እዩ። ሓንቲ ጐርዞ ኸምዚ በለት፦ “ሓደ ቘልዓ ኣብ ቤት ትምህርቲ ናይ ልደት ዶልሺ ስለ ዘይበልዐ ጥራይ፡ ናይ የሆዋ ምስክር ብምዃኑ ኣየማርርን እዩ። ድሕሪ እተወሰነ ዓመታት እቲ ብዛዕባ ጾታዊ ርክብ ዚስምዖም ስምዒት ኣብ ዚሕይለሉ እዋን ግና፡ ሕግታት የሆዋ ምሕላው ንጥቕምና ኸም ዝዀነ ኣጸቢቖም ኪኣምኑሉ ኣለዎም።”

5 ርግጽ እዩ፡ መንእሰያት ጥራይ ኣይኰኑን ፍሉይ ብድሆታት ዜጋጥሞም። እቶም እተጠምቁ ዓበይቲ ሰባት እውን ዘይሓሰብዎ ፈተናታት እምነት የጋጥሞም እዩ። እዚ ፈተናታት እዚ፡ ምስ ሓዳር፡ ጸገማት ጥዕና፡ ወይ ስራሕ ዚተሓሓዝ ኪኸውን ይኽእል እዩ። እወ፡ ዕድመ ብዘየገድስ፡ ኵሉ ክርስትያን ንየሆዋ ዘለዎ ተኣማንነት ዚፍትን ኵነታት የጋጥሞ እዩ።—ያእ. 1:12-14

6. (ሀ) ንየሆዋ ዝገበርካዮ ወፈያ ብዅነታት ዘይቀያየር ስለምንታይ እዩ፧ (ለ) ካብ ፊልጲ 4:11-13 እንታይ ኢኻ እትምሃር፧

6 ኣብ ትሕቲ ዝዀነ ይኹን ኵነታት እሙን ምእንቲ ኽትከውን፡ እቲ ንኣምላኽ ዝኣተኻዮ መብጽዓ ብዅነታት ዚቀያየር ከም ዘይኰነ ኣይትረስዕ። ከመይሲ፡ ኣዕሩኽካ ወይ ወለድኻ ንየሆዋ ምግልጋል እንተ ሓዲጎምዎ እውን፡ ንዕኡ ኸም እተገልግል ነቲ ልዑላዊ ጐይታ ዅሉ ፍጥረት ቃል ኣቲኻሉ ኢኻ። (መዝ. 27:10) ስለዚ፡ ዝዀነ ይኹን ኵነታት እኳ እንተ ኣጋጠመካ፡ ብሓገዝ የሆዋ ምስ ወፈያኻ ተሰማሚዕካ ኽትነብር ኢኻ እትጽዕር።ፊልጲ 4:11-13 ኣንብብ።

7. “ብፍርሃትን ብምንቅጥቃጥን” ድሕነትካ ምፍጻም ኪብሃል ከሎ እንታይ ማለት እዩ፧

7 የሆዋ ዓርኩ ኽትከውን እዩ ዚደልየካ። ኣብዚ ዕርክነት እዚ ምጽናዕን ድሕነትካ ምፍጻምን ግና ጻዕሪ ዚሓትት እዩ። ፊልጲ 2:12፡ “ብፍርሃትን ብምንቅጥቃጥን ድሕነትኩም ፈጽሙ” እያ እትብል። ስለዚ፡ ምስ የሆዋ ንዘሎካ ዕርክነት ብኸመይ ብጽኑዕ ከም እትሕዞን ጸገማት እናኣጋጠመካ ኽነሱ እሙን ኴንካ ብኸመይ ከም እትመላለስን ሕሰበሉ። እምብዛ ብርእስኻ ኣይትተኣማመን። ንሓያሎ ዓመታት ንኣምላኽ ዘገልገሉ ሰባት ካብ ሓቂ ርሒቖም እዮም። እሞ ደኣ ድሕነትካ ምእንቲ ኽትፍጽም እንታይ ስጕምትታት ክትወስድ ትኽእል፧

መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ኣገዳሲ እዩ

8. ብሕታዊ መጽናዕቲ እንታይ የጠቓልል፧ ኣገዳሲ ዝዀነኸ ስለምንታይ እዩ፧

8 ምስ የሆዋ እትምስርቶ ዕርክነት፡ ንዕኡ ምስማዕን ምዝራብን ዜጠቓልል እዩ። ንየሆዋ ኽትሰምዓሉ እትኽእል ቀንዲ መገዲ ድማ፡ ብብሕታዊ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ኣቢልካ እዩ። እዚ ኸኣ፡ ንቓል ኣምላኽን ነቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እተመስረተ ጽሑፋትን ምንባብን ብዛዕባኡ ምስትንታንን  የጠቓልል። ይኹን እምበር፡ መጽሓፍ ቅዱስ ምጽናዕ ኣካዳምያዊ ፍልጠት ምድላብ ማለት ጥራይ ከም ዘይኰነ ኣይትረስዕ። ከምቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ንዚውሃበካ መርመራ ምእንቲ ኽትሓልፍ እትሽምድዶ ጽሑፍ ኣይኰነን። የግዳስ፡ ፍረ ዘለዎ መጽናዕቲ፡ ናብ ሓድሽ ከባቢ ምስ ዚግበር ወፍሪ ኺመሳሰል ይኽእል እዩ። ከምቲ ኣብቲ ወፍሪ ብዙሕ ሓደስቲ ነገራት እትረክብ፡ ኣብ መጽናዕትኻ እውን ብዛዕባ ባህርያት የሆዋ ብዙሕ ሓድሽ ነገራት ክትምሃር ኢኻ። ብዘይካዚ፡ ንኣምላኽ ክትቀርቦ፡ ንሱ ድማ ናባኻ ኪቐርብ ኪሕግዘካ እዩ።—ያእ. 4:8

ክሳዕ ክንደይ ኢኻ ምስ የሆዋ እትዛራረብ፧ (ሕጡብ ጽሑፍ 8-11 ርአ)

9. ብሕታዊ መጽናዕቲ ኽትገብር ዝሓገዘካ ናውቲ እንታይ እዩ፧

9 ውድብ የሆዋ፡ ውጽኢታዊ ዝዀነ መደብ መጽናዕቲ ኺህልወካ ዚሕግዘካ ብዙሕ ናውቲ ኣዳልያ እያ። ንኣብነት፡ ኣብቲ ኣብ jw.org ኣብ ትሕቲ “መንእሰያት” ዚርከብ “ንጥፈታት መጽሓፍ ቅዱስ” ዘርእስቱ ብእንግሊዝኛ ዚወጽእ ክፋል ካብ ፍጻመታት መጽሓፍ ቅዱስ ግብራዊ ትምህርቲ ኽትረክብ ኪሕግዘካ ይኽእል እዩ። ብዘይካዚ፡ እቲ “መጽሓፍ ቅዱስ ብሓቂ እንታይ እዩ ዚምህር፧” ዘርእስቱ ኣብ jw.org ብእንግሊዝኛ ዚርከብ ንመጽናዕቲ ዚሕግዝ ዓምዲ፡ እምነትካ ኸተደልድል ኪሕግዘካ ይኽእል እዩ። እዚ ዓምዲ፡ እምነትካ ብኸመይ ንኻልኦት ክትገልጸሎም ከም እትኽእል ኪምህረካ ይኽእል እዩ። ጽቡቕ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ክትገብር ዚሕግዘካ ኻልእ ሓሳባት ከኣ፡ ኣብታ ኣብ ናይ ቍ. 1 2017 ሕታም ግምቢ ዘብዐኛ ዝወጸት፡ “ሰሓቢ ኺገብሮ ዚኽእል እንታይ እዩ፧” ዘርእስታ ዓንቀጽ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። እወ፡ መጽናዕትን ምስትንታንን፡ ድሕነትካ ኽትፍጽም ኣብ እትገብሮ ጻዕሪ ኣገዳሲ ግደ ኣለዎ።መዝሙር 119:105 ኣንብብ።

ጸሎት ኣገዳሲ እዩ

10. ጸሎት ንሓደ እተጠምቀ ክርስትያን ኣገዳሲ ዝዀነ ስለምንታይ እዩ፧

10 ብሕታዊ መጽናዕቲ ሓደ ኻብቲ ንየሆዋ እንሰምዓሉ መገዲ እዩ። ጸሎት ከኣ ሓደ ኻብቲ ንየሆዋ እንዛረበሉ መገዲ እዩ። ሓደ ክርስትያን ንጸሎት ጥቕሚ ኸም ዘይብሉ ልማዳዊ ተግባር ገይሩ ኺርእዮ የብሉን፣ ኣብ ጻዕርታትካ ‘ጽቡቕ ዕድል’ ክትረኽበሉ ኢልካ ዚግበር ልማድ እውን ኣይኰነን። የግዳስ፡ ጸሎት ብሓቂ ምስ ፈጣሪኻ እትዘራረበሉ መገዲ እዩ። የሆዋ ኺሰምዓካ ይደሊ እዩ። (ፊልጲ 4:6 ኣንብብ።) ዝዀነ ዓይነት ጭንቀት ምስ ዚስምዓካ፡ ከምቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዚብሎ፡ “ጾርካ ናብ የሆዋ ደርቢ።” (መዝ. 55:22) እዚ ምኽሪ እዚ ጠቓሚ ኸም ዝዀነ  ትኣምነሉ ዲኻ፧ ብሚልዮናት ዚቝጸሩ ኣሕዋትን ኣሓትን፡ ጠቓሚ ኸም ዝዀነ ኼረጋግጹልካ ይኽእሉ እዮም። ንዓኻ እውን ኪጠቕመካ ይኽእል እዩ።

11. ኵሉ ሳዕ ንየሆዋ ኸተመስግኖ ዘሎካ ስለምንታይ ኢኻ፧

11 ጸሎት ሓገዝ የሆዋ ኽትረክብ ንምልማን ጥራይ ዘይኰነስ፡ ንኻልእ ነገር እውን ይጠቕመካ እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ፡ “ኣመስገንቲ እውን ኩኑ” ይብለና። (ቈሎ. 3:15) ሓድሓደ ግዜ፡ ብጸገማትና ስለ እንወሓጥ፡ ነቲ ዝረኸብናዮ በረኸት ንርስዖ ኢና። እሞ ደኣ፡ መዓልቲ መዓልቲ ኸተመስግነሉ እትኽእል ሰለስተ ነገር ስለምንታይ ዘይትሓስብ፧ ድሕሪኡ፡ ብዛዕባ እዚ በረኸት እዚ ንየሆዋ ብጸሎት ኣመስግኖ። ኣብ 12 ዓመት ዕድሚኣ እተጠምቀት ኣቢጋይል ዝስማ ጐርዞ ኸምዚ በለት፦ “ኣብ ዩኒቨርስ ካብ ዘሎ ዅሉ ብዝያዳ ንየሆዋ ኸነመስግኖ ይግብኣና እዩ። ብዝረኸብናዮ ኣጋጣሚ፡ ስለቲ ዝሃበና ውህበታት ከነመስግኖ ኣሎና። ሓደ እዋን ዝሰማዕክዎ፡ ‘ጽባሕ ንግሆ ምስ ተንሳእና ዚህልወና ነገራት፡ እቲ ሎሚ ኣብ ጸሎትና ብምስጋና ዝጠቐስናዮ ነገራት ጥራይ ከም ዝዀነ ጌርና እሞ ንሕሰብ። እዚ እንተ ዚኸውን፡ ብዙሕ ነገራትዶ ኣይምጐደለናን፧’ ዚብል መዘኻኸሪ ኣይርስዖን እየ።”

ብሕታዊ ተመክሮ ዘለዎ ጥቕሚ

12, 13. ሕያውነት የሆዋ ብብሕትኻ ብኸመይ ከም ዝጠዓምካ ምሕሳብ ኣገዳሲ ዝዀነ ስለምንታይ እዩ፧

12 እቲ ብግዜ ጥንቲ ኻብ ብዙሕ ከቢድ ጸገማት ዝደሓነ ንጉስ ዳዊት፡ “የሆዋ ሕያዋይ ምዃኑ ጥዓሙን ርኣዩን፣ ኣብኡ ዚምዕቈብ ሰብ ሕጉስ እዩ” ኢሉ ዘመረ። (መዝ. 34:8) እዛ ጥቕሲ እዚኣ፡ ብሕታዊ ተመክሮ ዘለዎ ጥቕሚ እያ እተጕልሕ። መጽሓፍ ቅዱስን ካልእ ጽሑፋትናን ከተንብብ ከለኻ ወይ ከኣ ኣብ ክርስትያናዊ ኣኼባታት ክትእከብ ከለኻ፡ ኣምላኽ ንኻልኦት ሰባት፡ እሙናት ኪዀኑ ብኸመይ ከም ዝሓገዞም ተንብብን ትሰምዕን ኢኻ። ብመንፈስ ክትዓቢ ኸለኻ ግና፡ የሆዋ ኣብ ህይወትካ ብኸመይ ይሕግዘካ ኸም ዘሎ ኽትርኢ የድልየካ እዩ። እሞ ደኣ ሕያውነት የሆዋ ብብሕትኻ ዝጠዓምካ ብኸመይ ኢኻ፧

13 ኵሎም ክርስትያናት ሕያውነት የሆዋ ዝጠዓሙሉ ሓደ መገዲ ኣሎ። እወ፡ ኣምላኽ ንዅላትና ንዕኡን ንወዱን ክንቀርቦም ዕድመ ሳላ ዘቕረበልና፡ ሕያውነቱ ኽንጥዕም ክኢልና ኢና። የሱስ፡ “እቲ ዝለኣኸኒ ኣቦይ ዚስሕቦ እንተ ዘይኰይኑ፡ ናባይ ኪመጽእ ዚኽእል የልቦን” በለ። (ዮሃ. 6:44) እሞኸ፡ የሆዋ ኸም ዝሰሓበካ ዀይኑ ይስምዓካ ድዩ፧ ሓደ መንእሰይ፡ ‘የሆዋ ንወለደይ እዩ ስሒብዎም፡ ኣነ ግና ስቕ ኢለ እየ ዝስዕቦም ዘለኹ’ ኢሉ ኺሓስብ ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር፡ ርእስኻ ንየሆዋ ወፊኻ ምስ ተጠመቕካ፡ ምስኡ ብሕታዊ ርክብ ክትምስርት ፍሉይ መሰል ረኺብካ ኢኻ። ስለዚ፡ ኣምላኽ ብሓቂ ይፈልጠካ እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ፡ “ሓደ ንኣምላኽ ዜፍቅሮ እንተ ኣልዩ ግና፡ ንሱ ብእኡ ይፍለጥ እዩ” ይብለና። (1 ቈረ. 8:3) እምበኣር፡ ነቲ ኣብ ውድብ የሆዋ ዘሎካ ግደ ኣኽቢርካ ርኣዮ።

14, 15. ኣገልግሎት፡ እምነትካ ኸተደልድል ዚሕግዘካ ብኸመይ እዩ፧

14 ሕያውነት የሆዋ ኽትጥዕመሉ እትኽእል ካልእ መገዲ ድማ፡ እምነትካ ንኻልኦት ከተካፍሎም ከለኻ ደገፉ ምስ እትረክብ እዩ። ኣብ ኣገልግሎትን ኣብ ቤት ትምህርትን እምነትካ ኸተካፍል ትኽእል ኢኻ። ገሊኦም መንእሰያት ኣብ ቤት ትምህርቲ ንመሳቱኦም ምስባኽ ይኸብዶም እዩ። ንስኻ እውን ከምኡ ይስምዓካ ይኸውን። እንታይ ዓይነት ምላሽ ከም ዚህቡ የሻቕለካ ይኸውን። ብፍላይ ከኣ ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ሰባት ብዛዕባ እምነትካ ምዝራብ ይኸብደካ ይኸውን። እሞ ደኣ እንታይ ኪሕግዘካ ይኽእል፧

15 ፈለማ፡ መሰረት እምነታትካ እንታይ ምዃኑ ሕሰብ። እቲ ኣብ jw.org ዚርከብ ንመጽናዕቲ ዚሕግዝ ክፋል ብቛንቋኻ ዚርከብ እንተ ዀይኑ፡  ተጠቐመሉ። እዚ ኽፋል እዚ፡ እንታይ ከም እትኣምን፡ ስለምንታይ ከም እትኣምነሉ፡ እቲ ዝኣመንካሉ ነገራት ንኻልኦት ብኸመይ ከም እትገልጸሎም ክትሓስብ ኪሕግዘካ እዩ። እምነትካ ምስ ደልደለትን ኣጸቢቕካ ምስ ተዳለኻን፡ ብዛዕባ የሆዋ ኽትምስክር ድራኸ ኺሓድረካ እዩ።—ኤር. 20:8, 9

16. ብዛዕባ እምነትካ ብትብዓት ክትዛረብ ኪሕግዘካ ዚኽእል እንታይ እዩ፧

16 ጽቡቕ ምድላው እንተ ገበርካ እውን፡ ብዛዕባ እምነትካ ንኻልኦት ምዝራብ የፍርሃካ ይኸውን። ጓል 13 ዓመት ከላ እተጠምቀት 18 ዓመት ዝዕድሚኣ ሓብቲ፡ “ብዛዕባ እምነተይ እፈልጥ እኳ እንተ ዀንኩ፡ ሓድሓደ ግዜ ሓሳባተይ ብቓላት ምግላጽ ይኸብደኒ እዩ” በለት። እሞ ደኣ ነዚ ጸገም እዚ ብኸመይ ሰጊራቶ፧ ከምዚ በለት፦ “ብወዝቢ ኸዘራርብ እየ ዝፍትን። መማህርተይ ብዛዕባ እቲ ዚገብርዎ ነገራት ብዘይ ስክፍታ እዮም ዚዛረቡ። ኣነ እውን ከምኡ ምግባር ኬሰክፈኒ የብሉን። ስለዚ፡ ከዕልል ከለኹ፡ ዝገበርክዎ ነገራት ብወዝቢ እጠቅስ እየ። ንኣብነት፡ ‘ብኣምሆ መጽሓፍ ቅዱስ ክምህር ከለኹ፡ . . .’ እብል። ድሕሪኡ ድማ ዕላለይ እቕጽል። እቲ ቐንዲ ዕላለይ ብዛዕባ መጽሓፍ ቅዱስ እኳ እንተ ዘይኰነ፡ ዝበዝሕ ግዜ ግና ካልኦት ብዛዕባ እቲ መጽሓፍ ቅዱስ ክምህር ከለኹ ዝገብሮ ነገራት ኪፈልጡ ይህንጠዩ እዮም። ሓድሓደ ግዜ ድማ ብዛዕባኡ ሕቶታት ይሓትቱኒ እዮም። እዚ መገዲ እዚ ኽጥቀም ከለኹ፡ ብዛዕባ እምነተይ ምዝራብ ዝያዳ እዩ ዚቐልለኒ። ደሓር ከኣ፡ ኣዝየ እየ ዝሕጐስ።”

17. ብዛዕባ እምነትካ ዘሎካ ኣረኣእያ፡ ንኻልኦት ክትዛረቦም ዚሕግዘካ ብኸመይ እዩ፧

17 ንኻልኦት ምስ እተኽብሮምን ምስ እትግደሰሎምን፡ ንሳቶም እውን ከምኡ ዓይነት ምላሽ ኪህቡ እዮም። ኦሊቭያ ዝስማ ብቝልዕነታ እተጠምቀት ጓል 17 ዓመት ጐርዞ፡ “ኣብ ዘረባይ ብዛዕባ መጽሓፍ ቅዱስ እንተ ጠቒሰ፡ ሰባት ከም ኣኽራሪት ገይሮም ከይርእዩኒ እፈርህ እየ” በለት። ድሕሪኡ ግና፡ እተፈልየ ኣረኣእያ ሓዘት። ብዛዕባ እቲ ዚስምዓ ፍርሂ እምብዛ ኣብ ክንዲ እትጭነቕ፡ ከምዚ ኢላ ሓሰበት፦ “ብዙሓት መንእሰያት ብዛዕባ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ኣይፈልጡን እዮም። ዚፈልጥዎም ናይ የሆዋ መሰኻኽር ንሕና ጥራይ ኢና። እቲ እትገብሮ ነገራት፡ ነቲ ምላሽ ዚህቡሉ መገዲ ይጸልዎ እዩ። ሓፋራት፡ ፈራሃት ወይ ብዛዕባ እምነትና ምዝራብ ዚኸብደና እንተ ዄንና፡ ንእምነትና ኸም ዘይንዀርዓሉ ገይሮም ኪሓስቡ ይኽእሉ እዮም። ሰኣን ርእሰ ተኣማንነት ምርኣይና ኸኣ ኬጋፍዑና ይኽእሉ እዮም። ይኹን እምበር፡ ብዛዕባ እምነትና ኸይተሰከፍና ብርእሰ ተኣማንነት ንዛረብን ኣብ ዘረባና ብወዝቢ ንጠቕሶን እንተ ዄንና፡ እቶም ዚሰምዑና ኬኽብሩና እዮም።”

ድሕነትኩም ፈጽሙ

18. ድሕነትካ ምእንቲ ኽትፍጽም እንታይ ክትገብር ኣሎካ፧

18 ከምቲ ኽንርእዮ ዝጸናሕና፡ ድሕነትካ ንምፍጻም እትገብሮ ጻዕሪ ኸቢድ ሓላፍነት እዩ። ስለዚ፡ ድሕነትካ ምእንቲ ኽትፍጽም፡ ቃል ኣምላኽ ከተንብብን ከተስተንትነሉን፡ ናብ የሆዋ ኽትጽሊ፡ ከምኡ ድማ የሆዋ ብብሕትኻ ብኸመይ ከም ዝባረኸካ ኣዕሚቝካ ኽትሓስብ ኣሎካ። ከምኡ ምስ እትገብር፡ የሆዋ ናይ ቀረባ ዓርክኻ ኸም ዝዀነ ዝያዳ ምትእምማን ኪሓድረካ እዩ። እዚ ድማ፡ ንኻልኦት ብዛዕባ እምነትካ ኽትዛረብ ኪድርኸካ እዩ።መዝሙር 73:28 ኣንብብ።

19. ድሕነትና ኽንፍጽም ጻዕሪ ኽንገብር ዘሎና ስለምንታይ ኢና፧

19 የሱስ፡ “ኪስዕበኒ ዚደሊ ዘበለ፡ ርእሱ ቐቢጹ፡ ጕንዲ ስቅያቱ ኣልዒሉ፡ ብቐጻሊ ይስዓበኒ” በለ። (ማቴ. 16:24) ንየሱስ ኪስዕቦ ዚደሊ ዝዀነ ይኹን ሰብ ከኣ፡ ርእሱ ንየሆዋ ኺውፍን ኪጥመቕን ኣለዎ። ከምኡ ምግባርካ ኸኣ፡ ሕጂ ብዙሕ በረኸት፡ ኣብ መጻኢ ድማ ናይ ዘለኣለም ህይወት ክትረክብ ኣጋጣሚ ይኸፍተልካ እዩ። ሃየ እምበኣር፡ ድሕነትካ ኽትፍጽም ዚከኣለካ ዘበለ ግበር።