መሐበሪ ርእሰ ነገር ግምቢ ዘብዐኛ 2017 እቲ ዓንቀጽ ዚርከበሉ ዕለት ሕታም

ሕቶታት ካብ ኣንበብቲ

 • ብዛዕባ ግዜ ንእስነት የሱስ ዚገልጽ ጸብጻባት ማቴዎስን ሉቃስን ፍልልይ ዘለዎ ስለምንታይ እዩ፧ ነሓ.

 • ናብ መሲሕ ዚመርሕ መስመር ወለዶ ምስ ብዅርና ምትእስሳር ነይርዎ ድዩ፧ ታሕ.

 • ካብ መጥቃዕቲ ሰብ ክትከላኸል ኢልካ ኣጽዋር ምሓዝ ግቡእ ድዩ፧ ሓም.

 • ክርስትያናት ሰብ ሓዳር ኣብ ውሽጢ ማሕጸን ንዚቕመጥ መከላኸሊ ጥንሲ ዘለዎም ኣረኣእያ፡ ታሕ.

 • የሆዋ “ኻብ ዓቕምኹም ንላዕሊ ኽትፍተኑ ኣይሓድገኩምን እዩ” (1ቈረ 10:13)፡ ለካ.

መጽሓፍ ቅዱስ

 • ትርጉማት ዝበዝሐ ስለምንታይ እዩ፧ ቍ. 6

 • ኤሊያስ ሃተርን ዘዳለዎ መጽሓፍ ቅዱሳት እብራይስጥን፡ ቍ. 4

 • ካልእ ንእሽቶ መርትዖ (ታትናይ ብህይወት ዝነበረ)፡ ቍ. 3

 • ካብ ንባብ መጽሓፍ ቅዱስካ ዝያዳ ተጠቐም፡ ቍ. 1

 • ግጉይ ምርዳእ፡ ቍ. 1

መጽሓፍ ቅዱስ፡ ህይወት ሰባት ይቕይር

 • ልዕሊ ዝዀነ ይኹን ነገር በይዝ ቦል እፈቱ ነይረ! (ሳሙኤል ሃሚልቶን)፡ ቍ. 3

 • ኣምላኽ ከም ዘሎ ኣይኣምንን እየ ነይረ (ኣንድርያስ ጐለትስ)፡ ቍ. 5

 • ክመውት ኣይደልን እየ ነይረ! (ኢቮን ኵዋሪ)፡ ቍ. 1

ታሪኽ ህይወት

 • ምስ መንፈሳውያን ሰብኡት ብምዕያየይ ተባሪኸ እየ (ዴቪድ ሲንክለ)፡ መስ.

 • ምስ ጥበበኛታት ብምምልላሰይ ተጠቒመ (ዊልያም ሳሙኤልሰን)፡ መጋ.

 • ብብዙሕ መገድታት ጸጋ ኣምላኽ ረኺብና (ዳግላስ ገስት)፡ ለካ.

 • ንዅሉ ሓዲገ ንክርስቶስ ስዒበ (ፌሊክስ ፋሃርዶ)፡ ታሕ.

 • ወተሃደር ክርስቶስ ክኸውን ቈሪጸ (ዲሚትሪየስ ሳራስ)፡ ሚያ.

 • የሆዋ ንዚሓትቶ ዘበለ እንተ ፈጺምና፡ ንባረኽ ኢና (ኦሊቭ ማቲውስ)፡ ጥቅ.

 • ጽሙም ክነሰይ፡ ንኻልኦት ክምህር ክኢለ (ዎልተር ማርኪን)፡ ግን.

 • ፈተና ምጽዋር፡ በረኸት የምጽእ (ፓቨል ሲቩልስኪ)፡ ነሓ.

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

 • “ለጋስ ይባረኽ”(ወፈያታት)፡ ሕዳ.

 • ምስ ሓዳስ ጉባኤኻ ብኸመይ ክትላመድ ትኽእል፧ ሕዳ.

 • ቀሊል ናብራ ምንባር ዘለዎ ሓጐስ፡ ግን.

 • ብተግባር እተገልጸት ክርስትያናዊት ለውሃት፡ ጥቅ.

 • “ኣጸጋምን ነዊሕን መገዲ፡ ዕንቅፋት ኣይኰኖምን” (ኣውስትራልያ)፡ ለካ.

 • ካልእ ዓብዪ ኣኼባ መዓስ እዩ ዚህልወና፧ (መክሲኮ)፡ ነሓ.

 • ‘ካብ ቅድሚኡ ብዝያዳ ቕንኣትን ፍቕርን’ (ብ1922 እተገብረ ዓብዪ ኣኼባ)፡ ግን.

 • ፈትዮም ይመጹ—ቱርኪ፡ ሓም.

 • ፈትዮም ይመጹ—ዘይተመርዓዋ ኣሓት፡ ጥሪ

እተፈላለየ

 • ‘ልብምናኺ ይባረኽ!’ (ኣቢጋይል)፡ ሰነ

 • “መልክዐኛ ሰበይቲ” (ሳራ)፡ ቍ. 3

 • መከራ፡ ቍ. 1

 • መጽሓፍ ቅዱሳዊ ስም ኣብ ጥንታዊ ዕትሮ፡ መጋ.

 • መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ህይወትን ሞትን እንታይ ይብል፧ ቍ. 4

 • ሰብካ ብዘይምሕር ሕማም ምስ ዚጥቃዕ፡ ቍ. 4

 • ብሉጽ ውህበት፡ ቍ. 6

 • ብዛዕባ መላእኽቲ እቲ ሓቂ እንታይ እዩ፧ ቍ. 5

 • ‘ንኣምላኽ ባህ ኣበሎ’ (ሄኖክ)፡ ቍ. 1

 • ኣምላኽ “ልዕልቲ” ኢሉ ጸውዓ (ሳራ)፡ ቍ. 5

 • ኣርባዕተ ፈረሰኛታት፡ ቍ. 3

 • ኣብ ምድሪ ሰላም ይሰፍን ደዀን ይኸውን፧ ቍ. 5

 • ኣብ ቤተ መቕደስ እንስሳታት ዚሸጡ ዝነበሩ ነጋዶ፡ “ጐሓሉት” ድዮም ነይሮም፧ ሰነ

 • “ኣብተን ዳሕሮት መዓልትታት” ዲና እንነብር ዘለና፧ ቍ. 2

 • ካብ ባርነት ሓራ ምውጻእ፡ ቍ. 2

 • ክንየው ደጋዊ ትርኢት ክትርኢ ትኽእልዶ፧ ሰነ

 • ዝነኣሰት ፊደል እብራይስጢ፡ ቍ. 4

 • የሱስ ንማሕላ ዝዀነኖ ስለምንታይ እዩ፧ ጥቅ.

 • ዮሴፍ ብዓል ኣርማትያስ፡ ጥቅ.

 • ገነት ኣብ ምድሪ—ሕልሚ ጥራይ ድዩ፧ ቍ. 4

 • ጋይዮስ ንኣሕዋቱ ብኸመይ ሓጊዝዎም፧ ግን.

 • ጥንቲ፡ ሓዊ ብኸመይ እዩ ዚጐዓዓዝ ነይሩ፧ ጥሪ

 • ጭንቀት፡ ቍ. 4

 • ጳውሎስ ብዛዕባ ጕዕዞ ባሕሪ ዝሃቦ ምኽሪ (ግብ 27)፡ ቍ. 5

ክርስትያናዊ ናብራን ባህርያትን

 • ብዛዕባ ጌጋታት ግቡእ ኣረኣእያ ይሃሉኻ፡ ቍ. 6

 • ንኣእምሮኻ ኻብ መጥቃዕቲ ተኸላኸለሉ፡ ሓም

 • እሙን ዓርኪ ዲኻ፧ መጋ.

 • ካብ ምሃብ ዚርከብ ጥቕሚ፡ ቍ. 2

 • ክርስትያናት፡ በዓል ልደት የብዕሉ ድዮም፧ ቍ. 6

 • ክርስትያን ኣገልገልቲ መውስቦ ኪኽልከሉ ግቡእ ድዩ፧ ቍ. 2

 • ክትዕረቕን ሰላም ከተስፍንን ዲኻ፧ ሰነ

 • ፍቕሪ—ኣገዳሲት ባህርይ፡ ነሓ.

ዓንቀጻት መጽናዕቲ

 • ልብኻ ኣብ መንፈሳዊ መዛግብቲ ግበር፡ ሰነ

 • ሎሚ ንህዝቢ ኣምላኽ ዚመርሖም ዘሎ መን እዩ፧ ለካ.

 • ሓቂ፡ “ሰላም ዘይኰነስ፡ ሰይፊ” ተምጽእ፡ ጥቅ.

 • ሓድሽ ስብእና ለቢስና እንነብር ብኸመይ ኢና፧ ነሓ.

 • መንግስቲ ኣምላኽ ምስ መጸት፡ እንታይ ከተወግድ እያ፧ ሚያ.

 • “ምስቶም ዚበኽዩ ብኸዩ፡” ሓም.

 • ራእያት ዘካርያስ ብኸመይ ይጸልወካ፧ ጥቅ.

 • ርእሰ ግትኣት ኣማዕብል፡ መስ.

 • ሰረገላታትን ዘውድን ኪሕልዉኻ እዮም፡ ጥቅ.

 • “ቃል ኣምላኽና . . . ንዘለኣለም ይነብር፡” መስ.

 • ‘ቃል ኣምላኽ ዚዓዪ እዩ’ መስ.

 • በጃ—“ፍጹም ውህበት” ኣቦ፡ ለካ.

 • ብልብኻ ናብቲ እተጻሕፈ ተቕልብ ዲኻ፧ መጋ.

 • ብታሕጓስ ዘምር! ሕዳ.

 • ብትዕግስቲ ኽትጽበ ፍቓደኛ ዲኻ፧ ነሓ.

 • ብእምነት ጥበባዊ ውሳነ ግበር፡ መጋ.

 • ብዛዕባ ፍትሒ፡ ኣረኣእያ የሆዋ ድዩ ዘሎካ፧ ሚያ.

 • “ብየሆዋ ተኣመን፡ ሰናይ ከኣ ግበር፡” ጥሪ

 • “ብግብርን ብሓቅን” ንፋቐር፡ ጥቅ.

 • ትሕትና ኣገዳሲት ዝዀነት ስለምንታይ እያ፧ ጥሪ

 • “ትባዕን . . . ስራሕን፡” መስ.

 • ነቲ ኣረጊት ስብእና ቐንጢጥና እንድርብዮ ብኸመይ ኢና፧ ነሓ.

 • “ነቲ እተመባጻዕካዮ፡ ፈጽሞ፡” ሚያ.

 • ናይ ሓቂ ሃብቲ ድለ፡ ሓም.

 • ንልዑላውነት የሆዋ ደግፍ! ሰነ

 • ንርሕራሐ የሆዋ ቕድሓዮ፡ መስ.

 • ንናይ ምምራጽ ናጽነትካ ኣኽቢርካ ርኣዮ፡ ጥሪ

 • ‘ንእሙናት ሰባት ሕድሪ ሃቦም፡’ ጥሪ

 • ንዚግብኦ ዘበለ ኽብሪ ሃብ፡ መጋ.

 • ንየሆዋ ብምሉእ ልቢ ኣገልግሎ፡ መጋ.

 • “ንያህ ወድስዎ!”—ስለምንታይ፧ ሓም.

 • ንደቂ “ጓኖት” ንሓግዞም፡ ግን.

 • ንፍትሕን ንምሕረትን የሆዋ ቕድሓየን፡ ሕዳ.

 • ኣብቲ ዓብዪ ጕዳይ ኣተኵር፡ ሰነ

 • “ኣብ ኣምላኽ ተስፋ ኣሎኒ፡” ታሕ.

 • “ኣብ ኵሉ ውጥናትካ . . . ኣሳልጦ ይሃብካ፡” ሓም.

 • ኣብ የሆዋ ትምዕቈብዶ ኣለኻ፧ ሕዳ.

 • ኣብ ግዜ ፈተና ብትሕትና ተመላለስ፡ ጥሪ

 • ኣቱም መንእሰያት፡ “ድሕነትኩም ፈጽሙ፡” ታሕ.

 • ኣቱም ወለዲ—ንውሉዳትኩም ‘ንድሕነት ኪልብሙ’ ሓግዝዎም፡ ታሕ.

 • “እቲ ኻብ ኵሉ ሓሳብ ዚበልጽ ሰላም ኣምላኽ፡” ነሓ.

 • “እቲ ፈራድ ኵላ ምድሪ” ወትሩ ቕኑዕ ዘበለ ይገብር፡ ሚያ.

 • “ከም ዚትንስእሲ፡ እፈልጥ እየ፡” ታሕ.

 • “ካብዚኣቶም ኣብሊጽካዶ ተፍቅረኒ ኢኻ፧” ግን.

 • ዓለማዊ ኣተሓሳስባ ኣወግድ፡ ሕዳ.

 • ዕላማ የሆዋ ኺፍጸም እዩ! ለካ.

 • የሆዋ ንህዝቡ ይመርሖም፡ ለካ.

 • የሆዋ ኣብ ኵሉ ጸበባና የጸናንዓና፡ ሰነ

 • ገለ እኳ ሽልማትካ ኣይከልክልካ፡ ሕዳ.

 • “ጓኖት” ‘ንየሆዋ ብሓጐስ ኬገልግልዎ’ ንሓግዞም፡ ግን.

 • ፈቲኻ ብምግልጋል ንየሆዋ ወድሶ! ሚያ.

 • ፍቕርኻ ኽትዝሕል ኣይትሕደጋ፡ ግን.

የሆዋ

 • ብሉጽ ውህበት ኣምላኽ ትቕበል ዲኻ፧ ቍ. 2

 • ጠንቂ መከራ መን እዩ፧ ቍ. 1

የሱስ ክርስቶስ

 • እቲ የሱስ ብዛዕባ “ዀራኹር” ዝሃቦ ምሳሌ፡ ዜዋርድ ድዩ ነይሩ፧ ቍ. 5

 • የሱስ ብሓቂ ኸመይ ይመስል ነይሩ፧ ቍ. 6