ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

ግምቢ ዘብዐኛ—ሕታም መጽናዕቲ  |  ታሕሳስ 2016

 ታሪኽ ህይወት

ንዅሎም ዓይነት ሰባት ኵሉ ዀይነ

ንዅሎም ዓይነት ሰባት ኵሉ ዀይነ

“እንተ ተጠሚቕኪ፡ ጠንጢነኪ እየ ዝኸይድ!” እዘን ቃላት እዚአን ብ1941 ኣቦይ ንኣደይ እተዛረበን እየን ነይረን። ኣደይ ግና ዋላ እኳ ኣቦይ እንተ ኣፈራርሃ፡ ህይወታ ንየሆዋ ኣምላኽ ወፍያ ተጠምቀት። ንሱ እውን ከምቲ ዝበሎ ሓዲጉና ኸደ። ሽዑ፡ ኣነ ወዲ ሸሞንተ ዓመት እየ ነይረ።

ካብ ንእስነተይ ኣትሒዘ ብዛዕባ ሓቅታት መጽሓፍ ቅዱስ ክፈልጥ እደሊ ነይረ እየ። ኣደይ ጽሑፋት መጽሓፍ ቅዱስ ከተምጽእ ከላ፡ ተመሲጠ እየ ዘንብቦ ነይረ። ብሕልፊ ነቲ ስእልታት እፈትዎ ነይረ እየ። ኣቦይ ንኣደይ፡ ብዛዕባ እቲ እትምሃሮ ዝነበረ ነገራት ንዓይ ክትነግረኒ ኣይፈቕደላን እዩ ነይሩ። ኣነ ግና ተሃንጥየ ሕቶታት እሓትታ ስለ ዝነበረኩ፡ ኣቦይ ኣብ ቤት ኣብ ዘይህልወሉ እዋን መጽናዕቲ ትመርሓለይ ነይራ። ስለዚ፡ ኣነ እውን ህይወተይ ንየሆዋ ኽውፊ ወሰንኩ። ብ1943፡ ወዲ ዓሰርተ ምስ ኰንኩ፡ ኣብ ብላክፑል፡ ዓዲ እንግሊዝ ተጠመቕኩ።

ንየሆዋ ኸገልግሎ ጀመርኩ

ኣነን ኣደይን ወትሩ ኣብ ኣገልግሎት ወፍሪ ብሓባር ንካፈል ኔርና ኢና። መልእኽትታት መጽሓፍ ቅዱስ ንምፍላጥ፡ ገዚፍን 4.5 ኪሎ ግራም ዚምዘንን ፎኖግራፋት ኢና እንጥቀም ኔርና። ሓደ ንእሽቶ ወዲ ነዚ ተሰኪሙ ክኸይድ እሞ ይረኣይኩም።

ወዲ 14 ዓመት ምስ ኰንኩ፡ ፈላሚ ክኸውን ደልየ ነይረ። ኣደይ ከኣ ፈለማ ነቲ ኣገልጋሊ ኣሕዋት (ሕጂ ሓላው ወረዳ ዚብሃል) ኬዘራርቦ ነጊራትኒ። ንሱ ድማ ብስጋዊ መዳይ ርእሰይ ክኢለ ኣብ ኣገልግሎት ፈላምነት ምእንቲ ኽጽመድ፡ መጀመርያ ሞያ ኸጥሪ ሓሳብ  ሂቡኒ። ኣነ እውን ከምኡ ገይረ። ክልተ ዓመት ምስ ሰራሕኩ ኸኣ፡ ንኻልእ ሓላው ወረዳ፡ ፈላሚ ብዛዕባ ምዃን ኣማኺረዮ። ንሱ ድማ፡ “ኣጆኻ፡ ጀምር!” ኢሉኒ።

ስለዚ፡ ኣብ ሚያዝያ 1949 ኣነን ኣደይን ኣቝሑና ሼጥና፡ ካብቲ ተኻሪናሉ ዝነበርና ገዛ ወጺእና ጥቓ ማንቸስተር ናብ እትርከብ ከተማ ሚድልተን ገዓዝና። ኣብኡ ድማ ፈለምቲ ዄንና ኸነገልግል ጀመርና። ድሕሪ ኣርባዕተ ወርሒ ኸኣ መገላግልቲ ዚዀነኒ ሓው ረኸብኩ። ካብ ጨንፈር ቤት ጽሕፈት ድማ ኣብ ኢርላም ናብ ዝቘመት ሓዳስ ጉባኤ ኽንግዕዝ ተነግረና። ኣደይ ከኣ ምስ ሓንቲ ሓብቲ ዀይና ኣብ ካልእ ጉባኤ ፈላሚት ኰይና ተገልግል ነይራ።

ገና ወዲ 17 ዓመት እኳ እንተ ነበርኩ፡ ኣብታ ሓዳስ ጉባኤ ብቕዓት ዘለዎም ኣሕዋት ሒደት ስለ ዝነበሩ፡ ኣነን መገላግልተይን ኣኼባታት ክንመርሕ ሓላፍነት ተዋሂቡና ነበረ። ጸኒሑ ድማ ኣብ ጉባኤ ባክስተን ዝነበሩ ሒደት ኣስፋሕቲ ሓገዝ ስለ ዘድለዮም፡ ናብታ ጉባኤ ገዓዝኩ። እዚ ነቲ ኣብ መጻኢ እተዋህበኒ ዕዮ ኸም ዘሰልጠነኒ ገይረ እየ ዝርእዮ።

ብ1953 ኣብ ሮቸስተር፡ ኒው ዮርክ፡ ህዝባዊ መደረ እናኣፋለጥና

ብ1951፡ ኣብ ናይ ጊልዓድ ቤት ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ግምቢ ዘብዐኛ ኽካፈል ኣመልከትኩ። ይኹን እምበር፡ ኣብ ታሕሳስ 1952፡ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ኪህብ ተጸዋዕኩ። ናይ ምሉእ ግዜ ኣገልጋሊ ስለ ዝዀንኩ ኻብቲ ጻውዒት ናጻ ክኸውን እኳ እንተ ሓተትኩ፡ እቲ ቤት ፍርዲ ግና ኣገልጋሊ ምዃነይ ስለ ዘይተቐበሎ፡ ንሽዱሽተ ወርሒ ኣብ ቤት መእሰርቲ  ኽዳጐን ወሰነ። ኣብኡ ኸለኹ ድማ ኣብ መበል 22 ክፍሊ ጊልዓድ ክሳተፍ ዕድመ ቐረበለይ። ስለዚ፡ ኣብ ሓምለ 1953፡ ጆርጂክ ብእትብሃል መርከብ ናብ ኒው ዮርክ ጕዕዞ ጀመርኩ።

ኣብኡ ምስ በጻሕኩ፡ ኣብቲ ብ1953 እተገብረ “ሕብረተሰብ ሓዳስ ዓለም” ዘርእስቱ ዓብዪ ኣኼባ ተኻፈልኩ። ድሕሪኡ፡ ናብቲ እቲ ቤት ትምህርቲ ዝነበረሉ ሳውዝ ላንሲንግ፡ ኒው ዮርክ ብባቡር ከድኩ። ካብ ቤት ማእሰርቲ ኻብ ዝፍታሕ ነዊሕ ስለ ዘይገበርኩ፡ ገንዘብ ኣይነበረንን። ካብ ባቡር ምስ ወረድኩ፡ ነታ ናብ ሳውዝ ላንሲንግ እትወስደኒ ኣውቶቡስ ዚኸውን 25 ሳንቲም ካብ ሓደ ተጓዓዛይ ክልቃሕ ነበረኒ።

ናብ ወጻኢ ሃገር ተመደብኩ

ኣብ ቤት ትምህርቲ ጊልዓድ ብዛዕባ ዕዮ ሚስዮናውነት ዝረኸብናዮ ስልጠና፡ “ንዅሎም ዓይነት ሰባት ኵሉ” ኽንከውን ሓጊዙና እዩ። (1 ቈረ. 9:22) ሽዑ፡ ኣነን ፓል ብሩንን ረይሞንድ ሊችን፡ ሰለስቴና ናብ ፊሊፒንስ ተመደብና። ቪዛ ኽሳዕ እንረክብ ንእተወሰነ ኣዋርሕ ክንጽበ ነበረና። ደሓር ብመርከብ ጌርና ብሮተርዳም፡ ብባሕሪ መዲተራነያን፡ ብመትረብ ስወጽ፡ ብህንዳዊ ውቅያኖስ፡ ብማለዥያ፡ ብሆንግ ኮንግ ኣቢልና ን47 መዓልቲ ኣብ ባሕሪ ተጓዓዝና። ኣብ መወዳእታኡ ኣብ 19 ሕዳር 1954 ኣብ ማኒላ በጻሕና።

ኣነን ረይሞንድ ሊችን 47 መዓልቲ ብመርከብ ተጓዒዝና ናብ ፊሊፒንስ በጻሕና

ሽዑ፡ ምስ ሓድሽ ህዝብን ምስ ሓዳስ ዓድን ምስ ሓድሽ ቋንቋን ክንላመድ ነበረና። ኣብ ፈለማ እተመደብናላ ጉባኤ መብዛሕትኦም ነበርታ ቛንቋ እንግሊዘኛ ኣብ ዚዛረቡላ ኸተማ ኴዞን እትርከብ እያ ነይራ። ስለዚ፡ ሽዱሽተ ወርሒ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ሒደት ቃላት ታጋሎግ ኢና ፈሊጥና። እቲ ቐጺሉ እተዋህበና ምድብ ግና ነዚ ጸገም ፈቲሑልና እዩ።

ኣብ ግንቦት 1955፡ ሓደ መዓልቲ ኣነን ሓውና ሊችን ካብ ኣገልግሎት ምስ ተመለስና ኣብ ክፍልና ደብዳበታት ጸንሓና። እተን ደብዳበታት ከኣ ሓለውቲ ወረዳ ዄንና ኸም እተመደብና ዚገልጻ እየን ነይረን። ሽዑ፡ ኣነ ገና ወዲ 22 ዓመት እኳ እንተ ነበርኩ፡ እቲ እተዋህበኒ ዕዮ ግና ብኻልእ መገድታት እውን “ንዅሎም ዓይነት ሰባት ኵሉ” ክኸውን ዕድል ኸፊቱለይ እዩ።

ብቛንቋ ቢኮል ኣብ እተገብረ ኣኼባ ወረዳ ህዝባዊ መደረ እናኣቕረብኩ

ንኣብነት፡ እታ ሓላው ወረዳ ድሕሪ ምዃነይ ዝሃብክዋ ናይ መጀመርታ ህዝባዊ መደረ፡ ኣብ ግዳም ኣብ መንጽር ሓንቲ ድኳን ኰይነ እየ ኣቕሪበያ። ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብ ፊሊፒንስ ዚቐርብ ህዝባዊ መደረ፡ ብሓቂ ህዝባዊ ኪኸውን ተባሂሉ ኣብ ግዳም እዩ ዚውሃብ ነይሩ። ናብ እተፈላለያ ጉባኤታት ክበጽሕ ከለኹ፡ ኣብ መዘናግዒ ቦታታት፡ ኣብ ዕዳጋታት፡ ኣብ ፊት ኣዳራሻት ምምሕዳር ከተማ፡ ኣብ ሜዳ ዅዕሶ ሰኪዐት፡ ኣብ መናፈሻታት፡ መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ኣብ ኵርናዕ መገዲ መደረታት እህብ ነበርኩ። ሓደ እዋን ኣብ ከተማ ሳን ፓብሎ ኣብ ዕዳጋ መደረ ከቕርብ ተዳልየ እኳ እንተ ነበርኩ፡ ማይ ይወቕዕ ስለ ዝነበረ ግና ከቕርቦ ኣይከኣልኩን። ስለዚ፡ ነቶም ሓላፍነት ዝነበሮም ኣሕዋት ነቲ መደረ ኣብ ኣዳራሽ መንግስቲ ኣምላኽ ከቕርቦ ሓተትክዎም። ንሳቶም ድማ ኣብ ህዝባዊ ቦታ ዘይቀረበ መደረ፡ ህዝባዊ መደረ ተባሂሉ ጸብጻብ ኪውሃበሉ ዚከኣል እንተ ዀይኑ ሓተቱኒ።

ጉባኤታት ክበጽሕ ከለኹ፡ ኵሉ ሳዕ ኣብ እንዳ ኣሕዋት እየ ዘዕርፍ ነይረ። ኣባይቶም ተራ እኳ እንተ ነበረ፡ ወትሩ ጽሩይ እዩ ነይሩ። ብዕንጨይቲ ኣብ እተረብበ ባይታ፡ ምንጻፍ ኣንጺፈ እየ ዝድቅስ ነይረ። ነብስኻ ኽትሕጸበሉ እትኽእል ሓደ በይኑ ኣማራጺ ሰብ እናረኣየካ ኣብ ግዳም ስለ ዝነበረ፡ ነዚ እውን ክለምዶ ነይሩኒ። ብዙሕ ግዜ ብኣውቶቡስ እጐዓዝ ነይረ፣ ሓድሓደ ግዜ ናብ ካልኦት ደሴታት ክኸይድ ከለኹ ድማ፡ ብጃልባ እጐዓዝ ነይረ እየ። ኣብቲ ኣብ ኣገልግሎት ዘሕለፍክዎ ዓመታት፡ ማኪና ኣጥርየ ኣይፈልጥን እየ።

ኣብ ኣገልግሎት ወፍሪ ምግልጋልን ንጉባኤታት ምብጻሕን፡ ታጋሎግ ክምሃር ሓጊዙኒ እዩ። ስሩዕ ትምህርቲ ቛንቋ ተዋሂቡኒ ኣይፈልጥን እዩ፣ ኣብ ኣገልግሎት ወፍርን ኣብ ኣኼባታትን ንኣሕዋት እናሰማዕኩ እየ ነቲ ቛንቋ መሊኸዮ። ኣሕዋት ኪምህሩኒ ይደልዩ ነይሮም እዮም፣ ስለቲ ትዕግስቶምን ብቕንዕና ዚህብዎ ሓሳባትን ከኣ አመስግኖም እየ።

 በብግዜኡ ሓድሽ ዕዮ ይውሃበኒ ብምንባሩ፡ ምትዕርራያት ክገብር ደሪኹኒ እዩ። ብ1956 ሓውና ናታን ኖር ኪበጽሓና ምስ መጸ፡ ኣብ ሃገራዊ ኣኼባ ተጸዋዒ ህዝባዊ ርክባት ኰይነ ኸገልግል ሓላፍነት ተዋህበኒ። ተመክሮ ኣይነበረንን፣ ስለዚ፡ ካልኦት ሓጊዞምኒ እዮም። ድሕርዚ፡ ዓመት ኣብ ዘይመልእ እዋን፡ ካልእ ሃገራዊ ኣኼባ ገበርና፣ ሓውና ፍረደሪክ ፍራንዝ ድማ ካብ ቀንዲ ቤት ጽሕፈት ኪበጽሓና መጸ። ሽዑ ሓላው ኣኼባ ዀይነ ኸገልግል ከለኹ፡ ሓውና ፍራንዝ መምስ ኵነታቱ ምትዕርራይ ኪገብር ፍቓደኛ ምዃኑ ብምዕዛበይ፡ ካብኡ ተማሂረ እየ። እቶም ደቂ እቲ ዓዲ፡ ሓውና ፍራንዝ ህዝባዊ መደረ ኣብ ዜቕርበሉ እዋን፡ ነቲ ባሮንግ ታጋሎግ ዚብሃል ባህላዊ ኽዳን ፊሊፒናውያን ተኸዲኑ ምስ ረኣይዎ፡ ባህ እዩ ኢልዎም።

ሓላው ወረዳ ዀይነ ምስ ተሸምኩ፡ ተወሳኺ ምትዕርራያት ክገብር ነይሩኒ። ኣብቲ ግዜ እቲ፡ ዘ ሃፒነስ ኦቭ ዘ ኒው ዎርልድ ሶሳይቲ ዘርእስታ ፊልም ነርኢ ነበርና፣ መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ኢና እነርኢ ዝነበረና። ሓድሓደ ግዜ፡ ሓሸራታት የሸግሩና ነይሮም። ብብርሃን እታ ፕሮጀክተር ተሳሒቦም ይመጹ እሞ፡ ምስኣ ይጣበቑ ነይሮም። ድሕሪኡ፡ ነታ ፕሮጀክተር ምጽራያ ቐሊል ኣይነበረን። ነቲ ምርኢታት እቲ ምድላው ቀሊል ኣይነበረን፣ እቶም ህዝቢ ምስታ ኣህጉራዊ ስፍሓት ዘለዋ ውድብ የሆዋ ኺፋለጡ ምርኣይ ግና ዜሐጕስ እዩ ነይሩ።

ካህናት ካቶሊክ፡ ንዓበይቲ ኣኼባታትና ፍቓድ ምእንቲ ኸይውሃበና ኢሎም፡ ንገሊኦም ሰበ ስልጣን  ጸቕጢ ይገብሩሎም ነይሮም እዮም። ኣብ ጥቓ ቤተ ክርስትያን መደረ ኽንህብ ከለና ኸኣ፡ ደወላት ብምድዋል ኪርብሹና ይፍትኑ ነይሮም። ኰይኑ ግና፡ እቲ ዕዮ ኣይተጐናደበን፣ ብዙሓት እውን ኣምለኽቲ የሆዋ ዀይኖም እዮም።

እተመደበለይ ዕዮ ተወሳኺ ምትዕርራያት ኣስዓበ

ብ1959፡ ኣብ ቤት ጽሕፈት ጨንፈር ከገልግል ከም እተመደብኩ እትገልጽ ደብዳበ መጸትኒ። እዚ ድማ ብዙሕ ተመክሮ ኽረክብ ኣኽኢሉኒ እዩ። ድሕሪ ግዜ፡ ሓላው ዞባ ዀይነ ንኻልኦት ሃገራት ክበጽሕ እውን ተላኢኸ እየ። ኣብ ሓደ ኻብቲ መገሻታት እቲ፡ ምስ ጃኔት ዱሞንድ ዝስማ ኣብ ታይላንድ ሚስዮናዊት ኰይና እተገልግል ሓብቲ ተላለኹ። ንእተወሰነ ግዜ ብደብዳበ ድሕሪ ምጽሕሓፍ፡ ተመርዓና። ብሓንሳእ ከኣ ን51 ዓመት ዜሐጕስ ኣገልግሎት ኣሕሊፍና ኢና።

ኣነን ጃኔትን ኣብ ሓንቲ ኻብተን ብዙሓት ደሴታት ፊሊፒንስ

ብድምር ኣብ 33 ሃገራት ንዚርከቡ ህዝቢ የሆዋ ናይ ምብጻሕ ዜሐጕስ ኣጋጣሚ ረኺበ እየ። እቲ ኣቐዲሙ እተዋህበኒ ዕዮታት፡ እተፈላለየ ባህሊ ንዘለዎም ህዝብታት ከገልግል ኣዳልዩኒ ነይሩ እዩ። እዚ ምብጻሓት እዚ ኸኣ ንኣተሓሳስባይ ብዝያዳ ኣስፊሕዎ፡ የሆዋ ንዅሎም ዓይነት ሰባት ከም ዜፍቅሮም ክግንዘብ ድማ ሓጊዙኒ እዩ።—ግብ. 10:34, 35

ኣብ ኣገልግሎት ኣዘውቲርና ንሳተፍ ኢና

ገና ምትዕርራይ እገብር ኣለኹ

ኣብ ፊሊፒንስ ምስ ዚርከቡ ኣሕዋትና ምግልጋል፡ ብሓቂ ደስ ዜብል እዩ! ቍጽሪ ኣስፋሕቲ ምስቲ ኣነ ኣብዚ ኸገልግል ዝጀመርኩሉ እዋን ኪነጻጸር ከሎ፡ ብዓሰርተ ዕጽፊ ወሲኹ ኣሎ። ኣነን ጃኔትን ኣብቲ ኸተማ ኴዞን ዚርከብ ቤት ጽሕፈት ጨንፈር ፊሊፒንስ ነገልግል ኣለና። ኣብ ወጻኢ ሃገር ልዕሊ 60 ዓመት ድሕሪ ምግልጋለይ እኳ፡ ከምቲ የሆዋ ዚብለና ምትዕርራይ ንምግባር ድሉው ክኸውን ኣሎኒ። ብመሰረት እቲ ኣብ ቀረባ ግዜ እተገብረ ውድባዊ ምትዕርራይ፡ ኣብቲ ንኣምላኽን ንኣሕዋትናን እነቕርቦ ኣገልግሎት ተዓጻጸፍቲ ኽንከውን ኣሎና።

ኣብ ብዝሒ ናይ የሆዋ መሰኻኽር እተራእየ ወሰኽ ወትሩ የሐጕሰና እዩ

ፍቓድ የሆዋ ንምግባር ዚከኣለና ጽዒርና ኢና፣ ዕግበት ዘለዎ ህይወት ድማ ኢና እንነብር። ዜድሊ ምትዕርራያት ንምግባር ጽዒርና ኢና፣ ንኣሕዋትና ኸኣ ጽቡቕ ጌርና ኣገልጊልናዮም ኢና። እወ፡ የሆዋ ኽሳዕ ዝፈቐዶ፡ “ንዅሎም ዓይነት ሰባት ኵሉ” ኽንከውን ቈሪጽና ኢና።

ኣብ ከተማ ኴዞን ኣብ ዚርከብ ቤት ጽሕፈት ጨንፈር ነገልግል ኣለና