ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

ትዝክሮዶ፧

ትዝክሮዶ፧

ነቲ ኣብዚ ቐረባ እዋን ዝወጸ ሕታማት ግምቢ ዘብዐኛ ብጥንቃቐ ኣንቢብካዮዶ፧ እስከ ነዚ ዚስዕብ ሕቶታት ክትምልሶ ትኽእል እንተ ዄንካ ርአ፦

እቲ የሱስ ኣብ ማቴዎስ 18:15-17 እተዛረበሉ በደል እንታይ ዓይነት በደል እዩ፧

ኣብ መንጎ እቶም ውልቀ ሰባት ኪድቅስ ዚኽእል ዝነበረ በደል ኰይኑ፡ እቲ ነገር እንተ ዘይደቂሱ ኽሳዕ ውገዳ ዜብጽሕ ከቢድ በደል እዩ። ንኣብነት፡ ምጥፍፋእ ወይ ብሕሜት ጌርካ ስም ሰብ ምጽላም ኪኸውን ይኽእል።—w16.05, ገጽ 7

ካብ ንባብ መጽሓፍ ቅዱስ ምእንቲ ኽትጥቀም፡ እንታይ ክትገብር ትኽእል፧

ከምዚ ዚስዕብ ክትገብር ትኽእል ኢኻ፦ ኣብ ግብሪ ኸተውዕሎ እትኽእል ነጥብታት እናኣናደኻ ብኽፉት ኣእምሮ ኣንብብ፣ ከምዚ ዚስዕብ ዝኣመሰለ ሕቶታት ሕተት፦ ‘ነዚ ሓበሬታ እዚ፡ ንኻልኦት ክሕግዘሉ ዝኽእል ከመይ ገይረ እየ፧’፣ ምስ ኣንበብካ፡ ክትረኽቦ ብእትኽእል ናውቲ ጌርካ ምርምር ግበር።—w16.05, ገጽ 24-26

ሓደ ክርስትያን ብትንሳኤ እናኣመነ ኽነሱ ኺሓዝንሲ ግቡእ ድዩ፧

ኣብ ትንሳኤ ዘሎና እምነት ነቲ ሓደ ክርስትያን ሰቡ ምስ ሞቶ ዚስምዖ ሓዘን ኣየወግዶን እዩ። ኣብርሃም ብሞት ሳራ ሓዚኑ እዩ። (ዘፍ. 23:2) እናሓደረ እቲ ሓዘን ይንኪ እዩ።—wp16.3, ገጽ 4

እቶም ኣብ ህዝቅኤል ምዕራፍ 9 እተጠቕሱ ናይ ጸሓፊ ቐርኒ ቐለም ዘለዎ ሰብኣይን ኣጽዋር ዝሓዙ ሽዱሽተ ሰብኡትን ንመን የመልክቱ፧

ንሳቶም ነቶም ኣብ ጥፍኣት የሩሳሌም እተሳተፉን ኣብ ኣርማጌዶን ዚሳተፉን ሰማያዊ ሓይልታት የመልክቱ። ኣብ ዘመናዊ ፍጻመኡ፡ እቲ ናይ ጸሓፊ ቐርኒ ቐለም ዘለዎ ሰብኣይ ነቲ ንዚድሕኑ ምልክት ዚገብረሎም የሱስ ክርስቶስ የመልክት።—w16.06, ገጽ 16-17

መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ዜስግእ ኵነታት እዩ ሰጊሩ፧

(1) ብሰንኪ ምምሽማሽ እቲ ኸም ጳጲሮስን ብራንና ዝኣመሰለ እተጻሕፈሉ ናውቲ ጽሕፈት ኣይጠፍአን፣ (2) ብሰንኪ እቶም ኬጥፍእዎ ዝጸዓሩ ፖለቲካውያንን ሃይማኖታውያንን መራሕቲ ኣይጠፍአን፣ (3) መልእኽቱ ንምጥዋይ ብእተገብረ ፈተነ ኣይጥፍአን።—wp16.4, ገጽ 4-7

ንናብራኻ ኸተቕልለሉ እትኽእል ገለ መገድታት እንታይ እዩ፧

ብሓቂ ዜድልየካ ፍለጥ። ዘየድሊ ወጻኢታት ነኪ። ኪኸውን ዚኽእል ባጀት ኣዳሉ። ዘይትጥቀመሉ ነገር ኣወግድ። ዕዳኻ ኽፈል። ዓለማዊ ስራሕካ ነኪ። ኣገልግሎትካ ኸተስፍሕ መድብ።—w16.07, ገጽ 10

መጽሓፍ ቅዱስ ካብ ወርቂ ወይ ብሩር ኣብሊጹ ዚርእዮ ነገር እንታይ እዩ፧

መለኮታዊት ጥበብ ካብ ወርቂ ወይ ብሩር ከም እትበልጽ ኣብ እዮብ 28:12, 15 ተገሊጹ ኣሎ። ከተናድያ ኸለኻ፡ ትሑትን ብእምነት ድልዱልን ንምዃን ጽዓር።—w16.08, ገጽ 18-19

ኣሕዋት ጭሕሚ ኼብቍሉ ግቡእ ድዩ፧

ኣብ ገሊኡ ባህልታት፡ ብግቡእ እተቐምቀመ ጭሕሚ ቕቡል ኪኸውን ይኽእል እዩ፣ ንመልእኽቲ መንግስቲ ኣምላኽ ካብ ምስማዕ ዘይዕንቅፍ እውን ኪኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር፡ ገሊኦም ኣሕዋት ጭሕሚ ዘይምብቋል ይመርጹ ይዀኑ። (1 ቈረ. 8:9) ኣብ ገሊኡ ባህልታት ወይ ከባቢ ግና፡ ጭሕሚ ንክርስትያናት ኣገልገልቲ ቕቡል ኣይኰነን።—w16.09, ገጽ 21

ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተመዝጊቡ ዘሎ ዛንታ ዳዊትን ጐልያድን ሓቂ ምዃኑ ኽንተኣማመን እንኽእል ስለምንታይ ኢና፧

ቍመት ጐልያድ ካብቲ ኣብ ዘመናዊ ታሪኽ እተመዝገበ ዝነውሐ ሰብ ብ15 ሰንቲ ሜተር ጥራይ እዩ ዚነውሕ። ጥንቲ እተጻሕፈ ጽሑፍ ንቤት ዳዊት ስለ ዚጠቅስ፡ የሱስ እውን ንዳዊት ብሓቂ ኸም ዝነበረ ገይሩ ስለ እተዛረበሉ፡ ዳዊት ብሓቂ ኣብ ታሪኽ ዝነበረ ሰብ እዩ። እቲ ኣብቲ ዛንታ እተጠቕሰ ቦታታት እውን ምስ ጭቡጥ ሓቅታት ዚሳነ እዩ።—wp16.5, ገጽ 13

ኣብ መንጎ ፍልጠትን ምስትውዓልን ጥበብን እንታይ ፍልልይ ኣሎ፧

ፍልጠት ዘለዎ ሰብ፡ ብዙሕ ሓበሬታ እዩ ዚእክብ። ምስትውዓል ዘለዎ ሰብ ድማ፡ ሓደ ሓበሬታ ምስ ካልእ ዘለዎ ዝምድና ይርዳእ ወይ የስተውዕል እዩ። ጥበብ ዘለዎ ሰብ ግና፡ ንፍልጠትን ምስትውዓልን ብሓንሳእ ጠሚሩ ግብራዊ ብዝዀነ መገዲ ይጥቀመሉ እዩ።—w16.10, ገጽ 18