ዚርከበሉ ኣገባብ ኣዐሪ

ቋንቋ ምረጽ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

ግምቢ ዘብዐኛ (ሕታም መጽናዕቲ) ታሕሳስ 2016

መሐበሪ ርእሰ ነገር ግምቢ ዘብዐኛ 2016

መሐበሪ ርእሰ ነገር ግምቢ ዘብዐኛ 2016

እቲ ዓንቀጽ ዚርከበሉ ዕለት ሕታም

ሕቶታት ካብ ኣንበብቲ

 • ህዝቢ ኣምላኽ ብዓባይ ባቢሎን ተማሪኾም ዝነበሩ መዓስ እዮም፧ መጋ.

 • ሓደ ሰብ ካብ ውገዳ ምስ ተመልሰ፡ ሓጐስካ ምግላጽ፡ ግን.

 • ሓጽቢ ቤት-ዛታ “ተንቀሳቐሰ” (ዮሃ 5:7)፡ ግን.

 • ሰይጣን ንየሱስ ብኣካል ናብ ቤተ መቕደስ ወሲድዎ ድዩ፧ (ማቴ 4:5፣ ሉቃ 4:9)፡ መጋ.

 • “ቃል ኣምላኽ” ንምንታይ የመልክት፧ (እብ 4:12)፡ መስ.

 • ቅቡኣት ዚቕበልዎ “ዕርቡን”ን “ማሕተም”ን (2ቈረ 1:21, 22)፡ ሚያ.

 • ብዛዕባ ምሕጻብ ኢድ ክርክር ዚልዓል ዝነበረ ስለምታይ እዩ፧ (ማር 7:5)፡ ነሓ.

 • ናይ ጸሓፊ ቐርኒ ቐለም ዘለዎ ሰብኣይን ኣጽዋር ዝሓዙ ሽዱሽተ ሰብኡትን (ህዝ 9:2)፡ ሰነ

 • ንሰራሕተኛ መንግስቲ ህያብ ወይ መቝሽሽ ምሃብ፡ ግን.

 • ክልተ ዕንጨይቲ ብሓደ ምልጋቡ (ህዝ 37)፡ ሓም.

መጽሓፍ ቅዱስ

 • ለፈቭረ ዴታፕለ (ተርጓሚ)፡ ቍ. 6

 • ምዕራፋትን ፍቕድታትን፡ ቍ. 2

 • ታሪኽ ዕቃበኡ፡ ቍ. 4

 • ትርጉም ሓዳስ ዓለም ብትግርኛ፡ ቍ. 3

መጽሓፍ ቅዱስ፡ ህይወት ሰባት ይቕይር

 • ብዙሕ ግዜ ወደቕኩ (ጆሴፍ ሙትከ)፡ ቍ. 4

 • ንሓንቲ ዓመት እኳ ሰላምን ሓጐስን ለመንኩ (ኣላን ብሮጂዮ)፡ ቍ. 1

 • ንደቂ ኣንስትዮ ምኽባር ተማሂረ (ጆሴፍ ኢረንቦገን)፡ ቍ. 3

 • ዝመረሮን ዓመጸኛን እየ ነይረ (ኣድርያን ዴ ላ ፍወንተ)፡ ቍ. 5

ታሪኽ ህይወት

 • ብምሃብ ዝረኸብክዎ ሓጐስ (ሮናልድ ፓርኪን)፡ ነሓ.

 • ንዅሎም ዓይነት ሰባት ኵሉ ዀይነ (ደንተን ሆፕኪንሰን)፡ ታሕ.

 • ኣእዳውን ቀላጽምን ዘይብሉ፡ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ሓቂ ተቐቢሉ (በርንሃርድ መርተን)፡ ቍ. 6

 • ካልኦት ዝሓደጉልና ሰናይ ኣብነት ከነንጸባርቕ ጽዒርና (ቶማስ ማክለይን)፡ ጥቅ.

 • የሆዋ ኣሳልጦ ሂቡኒ (ኮርዊን ሮቢሰን)፡ ለካ.

 • ፈለስቲ ናይ ሓቂ መንፈሳውያን ኣሓት ኰና (ፈሊሳ ፈርናንደዝን ኣራሰሊ ፈርናንደዝን)፡ ሚያ.

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

 • ብሚልዮናት እትፍለጥ መጕልሕ ድምጺ እተገጥመላ ማኪና (ብራዚል)፡ ለካ.

 • “ንየሆዋ ውዳሰ ዜምጽእ ፍረ አፍሪ ኣለኹ” (ጀርመን፡ ቀዳማይ ውግእ ዓለም)፡ ነሓ.

 • “ኣቱም ኣብ ብሪጣንያ ዘለኹም ኣስፋሕቲ መንግስቲ ኣምላኽ፡ ንቕሑ!!” (1937)፡ ሕዳ.

 • “እቲ ዕዮ ብሕድሪ እተዋህቦም” (ሰዳር ፖይንት፡ ኦሃዮ፡ ሕ.መ.ኣ፡ ዓብዪ ኣኼባ)፡ ግን.

 • ‘እቲ ዕዮ ዓብዪ እዩ’ (ወፈያታት)፡ ሕዳ.

 • ካብ መምርሒ የሆዋ ተጠቐም (ተመክሮ)፡ መስ.

 • ፈትዮም ይመጹ—ኦሽያንያ፡ ጥሪ

 • ፈትዮም ይመጹ—ጋና፡ ሓም.

እተፈላለየ

 • ሃይማኖት፡ ሰብ ዘምጸኦ ድዩ፧ ቍ. 4

 • ሊቃውንቲ ኻህናት ኣብ ክርስትያናዊ ቕዱሳት ጽሑፋት፡ ቍ. 1

 • መራሕቲ ሃይማኖት ኣይሁድ ፍትሕ ዜፍቅዱሉ ዝነበሩ ምኽንያታት፡ ቍ. 4

 • መንግስቲ ኣምላኽ እንታይ እያ፧ ቍ. 5

 • መጸናንዒ ኻበይ ክትረክብ ትኽእል፧ ቍ. 5

 • ምስ ሞትና እንታይ ኢና እንኸውን፧ ቍ. 1

 • ራእያት መንፈሳዊ ዓለም፡ ቍ. 6

 • ሮሜ ኣብ ይሁዳ ንዝነበሩ ኣይሁድ ዝሃበቶ ናጽነት፡ ጥቅ.

 • ሰባት ኣብ ግራት ክርዳድ ይዘርኡ ነይሮም ድዮም፧ ጥቅ.

 • ንመጠንቀቕታ ምቕላብ፡ ቍ. 2

 • ኣምላኽ ንዅሉ ጸሎት ይምልሶ ድዩ፧ ቍ. 6

 • ኣባል ሓንቲ ሃይማኖት ክትከውን ግድን ድዩ፧ ቍ. 4

 • ኣዝዩ ዜተባብዕ ቃል! (“ጓለይ”)፡ ሕዳ.

 • “እቲ ውግእ ናይ የሆዋ እዩ” (ዳዊት)፡ ቍ. 5

 • እትፈትዎ ሰብካ ምስ ዚሞተካ፡ ቍ. 3

 • ካብ ኣዕዋፍ ዚርከብ ትምህርቲ፡ ቍ. 6

 • ክንጽሊ ኸለና ፍሉይ ኣቃውማ ኺህልወና ኣለዎ ድዩ፧ ቍ. 6

 • ዓመጽ ዘይብላ ዓለም ክትህሉ ድያ፧ ቍ. 4

 • ዝበለጸ ምንጽጻር (እንኣምኖ ነገራት ምስ መጽሓፍ ቅዱስ)፡ ቍ. 4

 • ድያብሎስ መን እዩ፧ ቍ. 2

 • ግጥም ዳዊትን ጎልያድን ብሓቂዶ ተፈጺሙ እዩ፧ ቍ. 5

 • ጥቕላላት መጻሕፍቲ ብግዜ መጽሓፍ ቅዱስ፡ ቍ. 1

ክርስትያናዊ ናብራን ባህርያትን

 • ልእመት—መገዲ ጥበብ፡ ታሕ.

 • ስለምንታይ ብቕንዕና እትመላለስ፧ ቍ. 1

 • ንመንፈስ ነብያት ቅድሓዮ፡ መጋ.

 • ንናይ ምሕሳባ ኽእለትካ ብጥበብ ተጠቐመሉ፡ ሚያ.

 • “ንግብራዊ ጥበብ” ሓልዋ፡ ጥቅ.

 • ኣብ ቅዱስ ዚብሃል ቦታታት ምምላኽ ግቡእ ድዩ፧ ቍ. 2

 • ኣብ ቅድሚ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን ነቲ ብስራት ምምጓት፡ መስ.

 • ኣብ ጉባኤኻ ሓግዝ፡ መጋ.

 • ኣይትጨነቑ፡ ቍ. 1

 • ኣገልግሎትካ ኸም ኣውሊ ድዩ፧ ሚያ.

 • ከመይ ጌርካ ቕሳነት ከም እትረክብ፡ ቍ. 1

 • ካብ ኣልማዝ ዚበልጽ (ቅንዕና)፡ ሰነ

 • ካብ ወርቂ ዚበልጽ (መለኮታዊ ጥበብ)፡ ነሓ.

 • ወትሩ ንየሆዋ ብሓጐስ ኣገልግሎ፡ ለካ.

ዓንቀጻት መጽናዕቲ

 • “ሕውነታዊት ፍቕርኹም ትጽናዕ”! ጥሪ

 • መንፈሳዊ ዕቤት ክትገብር ከም ዚግብኣካ ተስተውዕልዶ፧ ነሓ.

 • “መዓልቲ መዓልቲ ንሓድሕድኩም ተተባብዑ፡” ሕዳ.

 • መጽሓፍ ቅዱስ ንህይወትካ ሕጂ እውን ይልውጦዶ ኣሎ፧ ግን.

 • “ምሳኻትኩም ክንከይድ ኢና፡” ጥሪ

 • ምስ ኣምላኽ ምዕያይ—የሐጕሰና፡ ጥሪ

 • “ምቕባል ኣጋይሽ ኣይትረስዑ፡” ጥቅ.

 • ስለምንታይ ኢና ‘ኽንነቅሕ’ ዘሎና፧ ሓም.

 • ስጋዊ ነገራት ዘይኰነስ፡ መንግስቲ ኣምላኽ ድለ፡ ሓም.

 • በረኸት የሆዋ ንምርካብ ወትሩ ተቓለስ፡ መስ.

 • በቲ ‘ኺግለጽ ዘይከኣል ውህበት ኣምላኽ’ ንደረኽ፡ ጥሪ

 • ብመሰረት ቃል ኣምላኽ እተወደበ ህዝቢ፡ ሕዳ.

 • ብስራት ጸጋ ኣበስር፡ ሓም.

 • ብጸጋ ሓራ ወጺእኩም ኢኹም፡ ታሕ.

 • ተኣማንነት ናብ ስምረት ኣምላኽ ይመርሕ፡ ሚያ.

 • “ተጻዋርነት ዕዮኣ ትፈጽም፡” ሚያ.

 • ነቲ እተቐበልካዮ ጸጋ ኣምላኽ ኣማስወሉ፡ ሓም.

 • ነቶም ናይ ቀረባ ፈተውቲ የሆዋ ምሰሎም፡ ለካ.

 • ‘ናይ መንፈስ ምሕሳብ፡ ህይወትን ሰላምን እዩ፡’ ታሕ.

 • ንቓል የሆዋ ኣዚኻ ተኽብሮ ዲኻ፧ ሕዳ.

 • ንኣምልኾ ኽንእከብ ዘሎና ስለምንታይ ኢና፧ ሚያ.

 • ንዅሉ ጭንቀትካ ናብ የሆዋ ደርብዮ፡ ታሕ.

 • ንየሆዋ እሙን ኩን፡ ለካ.

 • ንፍልልያት ብፍቕሪ ኣደቅሶ፡ ግን.

 • ኣመሰራርታን ዕላማን መውስቦ፡ ነሓ.

 • ኣብ ቋንቋ ወጻኢ ኸተገልግል ከለኻ፡ መንፈሳዊ ጥዕናኻ ሓሉ፡ ጥቅ.

 • ኣብቲ ተስፋ እትገብረሉ ነገር ንዘላትካ እምነት ኣደልድላ፡ ጥቅ.

 • ኣብዛ እተኸፋፈለት ዓለም ገለልትነትካ ሓሉ፡ ሚያ.

 • ኣቱም መንእሰያት፡ ንጥምቀት ተዳሊኹም ዲኹም፧ መጋ.

 • ኣቱም መንእሰያት፡ እምነትኩም ኣደልድሉ፡ መስ.

 • ኣቱም መንእሰያት፡ ከመይ ጌርኩም ንጥምቀት ክትዳለዉ ትኽእሉ፧ መጋ.

 • ኣቱም ወለዲ፡ ንውሉዳትኩም እምነቶም ኪሃንጹ ሓግዝዎም፡ መስ.

 • ‘ኣእዳውካ ኣይተሓለላ፡’ መስ.

 • ኣከዳድናኻ ንኣምላኽ የኽብሮ ድዩ፧ መስ.

 • እቲ መንፈስ ባዕሉ ምስ መንፈስና ዀይኑ ይምስክር፡ ጥሪ

 • እቲ ዓብዪ ሰራሕ ካይላ ኪቐርጸካ ትፈቕደሉ ዲኻ፧ ሰነ

 • ከመይ ጌርካ ብሕታዊ ውሳነታት ትገብር፧ ግን.

 • ከተሰልጥን ከም ዚግብኣካ ተስተውዕልዶ፧ ነሓ.

 • “ኪዱ ኻብ ኵሎም ኣህዛብ . . . ደቀ መዛሙርቲ ግበሩ፡”  ግን.

 • ካብ መሰናድዎ የሆዋ ምሉእ ብምሉእ ተጠቐም፡ ግን.

 • ካብ ናይ ሓሶት ሃይማኖት ሓራ ወጺኦም፡ ሕዳ.

 • ካብ እሙናት ኣገልገልቲ የሆዋ ተምሃር፡ ለካ.

 • ካብ ጸልማት እተጸውዑ፡ ሕዳ.

 • ክርስትያናዊ ሓድነትና ንምድልዳል፡ እጃምካ ኸተበርክት ትኽእል ኢኻ—ብኸመይ፧ መጋ.

 • ዕዉት ክርስትያናዊ ሓዳር፡ ነሓ.

 • የሆዋ ነቶም ኣጸቢቖም ዚደልይዎ ዓስቢ ይህቦም፡ ታሕ.

 • የሆዋ ንህዝቡ ብመገዲ ህይወት ይመርሖም፡ መጋ.

 • “የሆዋ ኣምላኽና ሓደ የሆዋ እዩ፡” ሰነ

 • የሆዋ ኣብ ዘተስፈዎ ተስፋታት ከም እትኣምን ኣርኢ፡ ጥቅ.

 • የሆዋ ኸም ሰራሕ ካይላ ዀይኑ ኸም ዚቐርጸና ነስተውዕል፡ ሰነ

 • የሆዋ “ፈታውየይ” ኢሉ ጸዊዕዎ፡ ለካ.

 • ጕድለት ካልኦት ኪዕንቅፈካ ኣይተፍቅደሉ፡ ሰነ

የሆዋ

 • ስም፡ ቍ. 3

 • “ኣይትፍራህ። ክረድኣካ እየ፡” ሓም.

 • ‘ይሓልየልካ’ እዩ፡ ሰነ

የሱስ ክርስቶስ

 • ስለምንታይ ኪስቀን ኪመውትን ኣድለየ፧ ቍ. 2

 • ንድዉያት ዝሓዘሉ ዘይልሙድ መገዲ፡ ቍ. 4