ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

 ዓንቀጽ መጽናዕቲ 30

ልቢ ዘይሃይማኖተኛታት ብኸመይ ትትንኪ፧

ልቢ ዘይሃይማኖተኛታት ብኸመይ ትትንኪ፧

“ብዅሉ መገዲ ንገሊኦም ምእንቲ ኸድሕን፡ ንዅሎም ዓይነት ሰባት ኵሉ ዀይነ።”—1 ቈረ. 9:22

መዝሙር 82 ‘ብርሃንኩም ይብራህ’

መላለዪ *

1. ኣብ ቀረባ ዓመታት፡ ኣብ ገሊኡ ቦታታት እንታይ ለውጢ እዩ ዀይኑ ዘሎ፧

ንኣሽሓት ዓመታት፡ ኣብ ዓለም ዚነብሩ መብዛሕትኦም ሰባት ሃይማኖት ነይርዎም እዩ። ኣብዚ ቐረባ ዓመታት ግና፡ ዓብዪ ለውጢ ዀይኑ ኣሎ። ሃይማኖት ዘይብሎም ሰባት፡ ቍጽሮም እናወሰኸ ይኸይድ ኣሎ። ኣብ ገሊአን ሃገራት እሞ ኸኣ መብዛሕትኦም ነበርተን ዘይሃይማኖተኛታት ከም ዝዀኑ እዮም ዚገልጹ። *ማቴ. 24:12

2. ኣዝዮም ብዙሓት ሰባት ዘይሃይማኖተኛታት ኰይኖም ዘለዉ ስለምንታይ እዮም፧

2 ቍጽሮም እናወሰኸ ዚኸይድ ዘሎ ሰባት ዘይሃይማኖተኛታት ዚዀኑ ዘለዉ ስለምንታይ እዮም፧ * ገሊኦም ብተድላ ወይ ብጭንቀት ኣቓልቦኦም ይውሰድ እዩ። (ሉቃ. 8:14) ገሊኦም ከኣ ብህልውና ኣምላኽ ኣይኣምኑን እዮም። ገሊኦም ድማ ብኣምላኽ ዚኣምኑ እኳ እንተ ዀኑ፡ ንሃይማኖት ግና ግዜኡ ኸም ዝሓለፎን ምስ ስነ ፍልጠት ኰነ ምስ ርትዓዊ ኣተሓሳስባ ኸም ዘይቃዶን ገይሮም ይርእይዎ እዮም። ህይወት ብፍልቀት ከም ዝመጸ ኻብ ፈተውቶም፡ ካብ መምህራኖም፡ ወይ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ካብ ዚሰርሑ ሰባት ይሰምዑ ይዀኑ፣ ብኣምላኽ ንምእማን ዚቐርብ ርትዓዊ ሓሳባት ግና ኣይሰምዑን እዮም። ገሊኦም ከኣ ነቶም ህርፋን ገንዘብን ስልጣንን ዘለዎም ኣቕሽሽቲ ይጸልእዎም እዮም። ኣብ ገሊኡ ቦታታት ድማ፡ መንግስትታት ንሃይማኖታዊ ንጥፈታት ብወግዒ ይድርትዎ እዮም።

3. ዕላማ እዛ ዓንቀጽ እዚኣ እንታይ እዩ፧

3 የሱስ ‘ካብ ኵሎም ኣህዛብ፡ ደቀ መዛሙርቲ ኽንገብር’ ይጽበየና እዩ። (ማቴ. 28:19) እሞ ደኣ ኸመይ ጌርና ኢና ንዘይሃይማኖተኛታት ሰባት ንኣምላኽ ምእንቲ ኼፍቅርዎን ደቀ መዛሙርቲ ክርስቶስ ምእንቲ ኪዀኑን ክንምህሮም  እንኽእል፧ ሓደ ሰብ ንመልእኽትና ዚህቦ ምላሽ፡ ኣብ ኣተዓባብያኡ ኺምርኰስ ከም ዚኽእል ክንፈልጥ ኣሎና። ንኣብነት፡ ኤውሮጳውያን ከም ናይ እስያውያን ዓይነት ምላሽ ከይህቡ ይኽእሉ እዮም። ስለምንታይ፧ ኣብ ኤውሮጳ ዝዓበዩ ሰባት፡ ብዛዕባ መጽሓፍ ቅዱስ እተወሰነ ፍልጠት ኣለዎም፣ ‘ኣምላኽ ንዅሉ ፈጢርዎ’ ዚብል ሓሳብ እውን ሓድሽ ኣይኰኖምን እዩ። ኣብ እስያ ዝዓበዩ መብዛሕትኦም ሰባት ግና፡ ብዛዕባ መጽሓፍ ቅዱስ ብዙሕ ኣይፈልጡን እዮም፡ ወይ ጠሪሶም ኣይፈልጡን እዮም፣ ኣብ ፈጣሪ እውን ኣይኣምኑን ይዀኑ። እዛ ዓንቀጽ እዚኣ፡ ኣተዓባብያ ሰባት ብዘየገድስ፡ ልቢ ዅሎም እቶም ኣብ ኣገልግሎት እንረኽቦም ሰባት ንምትንካይ ክትሕግዘና ተባሂላ እያ ተዳልያ።

ኣወንታዊ ኣረኣእያ ሓዝ

4. ስለምንታይ ኢና ኣወንታዊ ኣረኣእያ ኽንሕዝ እንኽእል፧

4 ኣወንታዊ ኹን። ኣብ ዓዓመት፡ ዘይሃይማኖታውያን ዝነበሩ ሰባት ናይ የሆዋ መሰኻኽር ይዀኑ እዮም። ብዙሓት ካባታቶም ካብ ቀደሞም ኣትሒዞም ልዑል ስነ ምግባራዊ ስርዓታት ነይርዎም እዩ፣ ንሃይማኖታዊ ግብዝና እውን ይፍንፍንዎ ነይሮም እዮም። ገሊኦም ከኣ ትሑት ስነ ምግባራዊ ስርዓታትን ኪሓድግዎ ዚግባእ ሕማቕ ልማዳትን ነይርዎም እዩ። ብሓገዝ የሆዋ ግና፡ ነዞም “ናብ ናይ ዘለኣለም ህይወት ዘንቀዱ” ሰባት ከም እንረኽቦም ርግጸኛታት ክንከውን ንኽእል ኢና።—ግብ. 13:48፣ 1 ጢሞ. 2:3, 4

ነቶም ብመጽሓፍ ቅዱስ ዘይኣምኑ ሰባት ንምምስካር፡ ኣብ መእተዊኻ ተዓጻጻፊ ኹን (ሕጡብ ጽሑፍ 5-6 ርአ) *

5. መብዛሕትኡ ግዜ ሰባት ኣባና እንታይ ርእዮም እዮም ንመልእኽትና ዚቕበልዎ፧

5 ብለውሃትን ብሜላን ተዛረቦም። መብዛሕትኡ ግዜ፡ ሰባት ንመልእኽትና ዚቕበልዎ፡ እንታይ ከም እንብል ሰሚዖም ዘይኰነስ፡ ብኸመይ ከም እንዛረቦም ርእዮም እዮም። ብለውሃትን ብሜላን ምስ እንዛረቦምን ብሓቂ ምስ እንግደሰሎምን ባህ ይብሎም እዩ። ርእይቶና ኺሰምዑ ኽንግድዶም ኣይንፍትንን ኢና። ኣብ ክንዳኡ ግና፡ ንሃይማኖታዊ ኣረኣእያኦም ክንርድኦ ንጽዕር ኢና። ንኣብነት፡ ገሊኦም ሰባት ምስ ዘይፈልጥዎ ሰብ ብዛዕባ ሃይማኖት ምዝርራብ ደስ ኣይብሎምን እዩ። ገሊኦም ድማ ንሰብ ብዛዕባ ኣምላኽ እንታይ ከም ዚሓስብ ምሕታት ነውሪ ዀይኑ ይስምዖም እዩ። ገሊኦም ከኣ ምናዳ ምስ ናይ የሆዋ ምስክር መጽሓፍ ቅዱስ ኬንብቡ ኸለዉ ኸይርኣዩ ይስከፉ እዮም። ዝዀነ ዀይኑ፡ ንስምዒቶም ክንርድኣሎም ንፍትን ኢና።—2 ጢሞ. 2:24፡ እ.ጽ.።

6. ሃዋርያ ጳውሎስ ብኸመይ እዩ ተዓጻጻፊ ዝዀነ፧ ከመይ ጌርናኸ ኢና ኣብነቱ ኽንስዕብ እንኽእል፧

6 ከም “መጽሓፍ ቅዱስ፡” “ፍጥረት፡” “ኣምላኽ፡” ወይ “ሃይማኖት” ዝኣመሰለ ቓላት ምስ እንጥቀም እሞ ገሊኦም ሰባት ከም ዘይተበርሆም ምስ እንርኢ፡ እንታይ ክንገብር ንኽእል፧ ኣብነት ሃዋርያ ጳውሎስ ብምስዓብ፡ ኣቀራርባና ምስቲ ኣረኣእያኦም ከም ዚሳነ ኽንገብር ንኽእል ኢና። ጳውሎስ ንኣይሁድ ብቕዱሳት ጽሑፋት ገይሩ እዩ ኣዛራሪብዎም። ኣብ ኣርዮስፋጎስ ንዝረኸቦም ግሪኻውያን ፈላስፋታት ግና፡ ብቐጥታ ኻብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣይጠቐሰሎምን። (ግብ. 17:2, 3, 22-31) ከመይ ጌርና ኢና ኣብነት ጳውሎስ ክንስዕብ እንኽእል፧ ንመጽሓፍ ቅዱስ ዘይቅበሎ ሰብ እንተ ኣጋጢሙካ፡ ምስኡ ኽትዛራረብ ከለኻ ብቐጥታ ኻብ መጽሓፍ ቅዱስ እንተ ዘይጠቐስካሉ ይሓይሽ። ሓደ ሰብ ምሳኻ መጽሓፍ ቅዱስ የንብብ ከም ዘሎ ኺርአ እንተ ዘይደልዩ፡ ካልኦት ብዘየቕልቡሉ መገዲ ጥቕስታት ኣርእዮ፣ ንኣብነት፡ ካብ ኤለክትሮኒካዊ መሳርሒ ኸተርእዮ ትኽእል ኢኻ።

7. ከምቲ ኣብ 1 ቈረንቶስ 9:20-23 ተገሊጹ ዘሎ፡ ከም ጳውሎስ ንምዃን እንታይ ክንገብር ኣሎና፧

7 ተረድኣሎምን ስምዓዮምን። ነቲ ንሰባት ዝጸለዎም ረቛሒታት ንምርዳኡ ኽንፍትን ኣሎና። (ምሳ. 20:5) ሕጂ እውን ኣብነት ጳውሎስ እስከ ንርአ። ንሱ ኣብ መንጎ ኣይሁድ እዩ ዓብዩ። ስብከቱ ነቶም ብዛዕባ የሆዋን ቅዱሳት ጽሑፋትን ዋላ ሓንቲ ዘይፈልጡ ኣህዛብ ከም ዚኸውን ገይሩ ኬቕርቦ ነይርዎ እዩ። ንሕና እውን ንኣተሓሳስባን ንስምዒትን እቶም ኣብ ክልና ዘለዉ ሰባት ምእንቲ ኽንርዳእ፡ ምርምር ክንገብር ወይ ኣብ ጉባኤና ንዚርከቡ ምኩራት ከነማኽር ንደሊ ንኸውን።—1 ቈረንቶስ 9:20-23 ኣንብብ።

8. ብዛዕባ መጽሓፍ ቅዱስ ዝርርብ ክትጅምረሉ እትኽእል ሓደ መገዲ እንታይ እዩ፧

 8 ሸቶና ነቶም ‘ዚግብኦም’ ምርካብ እዩ። (ማቴ. 10:11) ውጽኢታዊ ንምዃን፡ ሰባት ርእይቶኦም ኪገልጹ ኽንሓትቶምን ብኣቓልቦ ኽንሰምዖምን ኣሎና። ሓደ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዚነብር ሓው ንሰባት፡ ብኸመይ ዜሐጕስ ሓዳር ከም ዚገብሩ፡ ብኸመይ ውሉዳት ከም ዜዕብዩ፡ ወይ ብኸመይ ንግፍዒ ኸም ዚጻወርዎ ርእይቶኦም ይሓትቶም። ሓሳባቶም ድሕሪ ምስማዑ ኸኣ፡ “እዚ 2,000 ዓመት ይገብር እተጻሕፈ ምኽሪ እሞ ርኣዮ፣ ብዛዕባኡ እንታይ ርእይቶ ኣሎካ፧” ይብሎም። ቀጺሉ፡ “መጽሓፍ ቅዱስ” እትብል ቃል ከይጠቐሰ፡ እተመርጸ ጥቕስታት መጽሓፍ ቅዱስ ካብ ተሌፎኑ የርእዮም።

ልቢ ሰባት ተንኪ

9. ብዛዕባ ኣምላኽ ኪዛራረቡ ንዘይደልዩ ሰባት ከመይ ጌርና ኽንሕግዞም ንኽእል፧

9 ንሰባት ብዛዕባ ዜገድሶም ነገራት ብምምይያጥ፡ ልቢ እቶም ብዛዕባ ኣምላኽ ኪዛራረቡ ዘይደልዩ ሰባት ክንትንኪ ንኽእል ኢና። ንኣብነት፡ ብዙሓት ብተፈጥሮ ይድነቑ እዮም። ስለዚ፡ ከምዚ ዚስዕብ ክንብል ንኽእል ኢና፦ “ብዙሕ ምህዞታት፡ ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት ካብ ተፈጥሮ ዝቐድሕዎ ምዃኑ ትፈልጥ ትኸውን። ንኣብነት፡ ነደፍቲ ማይክሮፎን ብዛዕባ ኣእዛን፡ ነደፍቲ ካሜራ ኸኣ ብዛዕባ ኣዒንቲ መጽናዕቲ ይገብሩ እዮም። እሞ ደኣ ብዛዕባ ተፈጥሮ እንታይ ትብል፧ ድንቂ ሓይሊ ድዩ፡ ብርእሱ ዚሓስብ ኣካል ድዩ፡ ወይስ ካልእ ነገር፧” ንዚውሃበና ምላሽ ብኣቓልቦ ድሕሪ ምስማዕ፡ ከምዚ ኽንብል ንኽእል ኢና፦ “መሃንድሳት ካብ ንድፊ ኣእዛንን ኣዒንትን ኪምሃሩ ኸለዉ፡ ካብ መን እዮም ዚምሃሩ ዘለዉ ኢልና ኽንሓስብ ንኽእል ኢና። ጥንቲ ዝነበረ ገጣሚ ዝጸሓፎ ነገር የገርመኒ እዩ፣ ንሱ ኸምዚ ኢሉ ጽሒፉ እዩ፦ ‘እቲ እዝኒ ዝተኸለስ፡ ኣይሰምዕንዶ፧ እቲ ዓይኒ ዝገበረኸ፡ ኣይርእንዶ፧ . . . ንህዝቢ ፍልጠት ዚምህር ንሱ እዩ!’ ገሊኦም ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት ኣብ ተመሳሳሊ መደምደምታ በጺሖም ኣለዉ።” (መዝ. 94:9, 10) ድሕሪኡ፡ ነታ ኣብ jw.org® ኣብ ትሕቲ “መንእሰያት” እትርከብ፡ “መዛኑኻ እንታይ ይብሉ፧—ብኣምላኽ ምእማን” ዘርእስታ ቪድዮ ኸተርኢ ትኽእል ኢኻ። (ኣብ ትሕቲ ሕታማት > ቪድዮታት ርአ።) ወይ ከኣ ነታ ዎዝ ላይፍ ክሪኤትድ፧ ዘርእስታ ብሮሹር ወይ ዘ ኦርጅን ኦቭ ላይፍ—ፋይቭ ኰስችንስ ዎርዝ ኣስኪንግ ዘርእስታ ብሮሹር ክንህብ ንኽእል ኢና።

10. ምስ ሓደ ብዛዕባ ኣምላኽ ኪዛረብ ዘይደሊ ሰብ ከመይ ጌርና ኢና ዝርርብ ክንጅምር እንኽእል፧

10 መብዛሕትኦም ሰባት ዝሓሸ መጻኢ ኺህሉ ይምነዩ እዮም። ይኹን እምበር፡ ምድሪ ኸይትጠፍእ ወይ ሰብ ኪነብራ ዘይትኽእል ከይትኸውን ይሰግኡ እዮም። ኣብ ኖርወይ ዚነብር ሓደ ገያሺ ሓላዊ ብዛዕባ ኣምላኽ ኪዛረቡ ዘይደልዩ ሰባት፡ ብዛዕባ ዅነታት ዓለም ኪዛረቡ  ኸም ዚደልዩ ገሊጹ ኣሎ። ንሰባት ሰላምታ ድሕሪ ምሃቡ፡ “ዝሓሸ መጻኢ ካብ መን ዚመጽእ ይመስለካ፧ ካብ ፖለቲከኛታትዶ፡ ካብ ተመራመርቲ ስነ ፍልጠትዶ፡ ወይስ ካብ ካልእ፧” ኢሉ ይሓትቶም እዩ። ጽን ኢሉ ድሕሪ ምስማዑ፡ ብዛዕባ ብሩህ መጻኢ ዚሕብር ጥቕሲ መጽሓፍ ቅዱስ የንብበሎም ወይ ብኣፉ ይጠቕሰሎም እዩ። ገሊኦም ሰባት በቲ ምድሪ ንዘለኣለም ከም እትነብርን ቅኑዓት ኣብኣ ንዘለኣለም ከም ዚነብሩን ዚገልጽ መጽሓፍ ቅዱስ ዜተስፍዎ ተስፋ ይምሰጡ እዮም።—መዝ. 37:29፣ መክ. 1:4

11. በበይኑ ኣቀራርባታት ክንፍትን ዘሎና ስለምንታይ ኢና፧ ከምቲ ኣብ ሮሜ 1:14-16 ተገሊጹ ዘሎኸ፡ ከመይ ጌርና ኢና ኣብነት ጳውሎስ ክንስዕብ እንኽእል፧

11 ነቶም እንረኽቦም ሰባት ንምዝርራብ በበይኑ ኣቀራርባታት ክንጥቀም ኣሎና። ስለምንታይ፧ ምኽንያቱ፡ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ካብ ካልእ እተፈልየ እዩ። ንሓደ ሰብ ዚስሕቦ ነገር፡ ንኻልእ ከይስሕቦ ይኽእል እዩ። ገሊኦም ብዛዕባ ኣምላኽ ወይ መጽሓፍ ቅዱስ ምምይያጥ ኣይከብዶምን እዩ፣ ገሊኦም ግና ብቐጥታ ናብዚ ጕዳይ ኪኣትዉ ኣይደልዩን እዮም። ኣብ ክልቲኡ ዅነታት፡ ንዅሎም ዓይነት ሰባት ከነዛራርቦም ኣሎና። (ሮሜ 1:14-16 ኣንብብ።) እዚ ኽንገብር ከለና ግና፡ ንሓቂ ኣብ ልቢ እቶም ቅኑዕ ዚፈትዉ ሰባት ዜብቍሎ፡ የሆዋ ምዃኑ ኽንርስዕ የብልናን።—1 ቈረ. 3:6, 7

ከመይ ጌርና ኢና ንእስያውያን ብዛዕባ ሓቂ እንነግሮም፧

ብዙሓት ኣስፋሕቲ መንግስቲ ኣምላኽ፡ ክርስትያናት ካብ ዘይኰና ሃገራት ንዝመጹ ሰባት ብብሕቲ ይግደሱሎም፡ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዚርከብ ግብራዊ ጥበብ እውን የካፍልዎም (ሕጡብ ጽሑፍ 12-13 ርአ)

12. ብዛዕባ ፈጣሪ ሓሲቦም ንዘይፈልጡ እስያውያን ንምሕጋዝ እንታይ ክንገብር ንኽእል፧

12 ኣብ ብዘላ ዓለም ዚርከቡ ብዙሓት ኣስፋሕቲ ምስ እስያውያን ይራኸቡ ኣለዉ፣ ገሊኦም እስያውያን ድማ፡ ሃይማኖታዊ ንጥፈታት ብመንግስቲ ኻብ እተደረተሉ ሃገራት ዝመጹ እዮም። ኣብ ሓያሎ ሃገራት እስያ፡ ብዙሓት ሰባት ብዛዕባ ፈጣሪ ብርዝነት ሓሲቦም ኣይፈልጡን እዮም። ገሊኦም ንምፍላጥ ሃንቀውታ ስለ ዘለዎም፡ መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ኪገብሩ ፍቓደኛታት ይዀኑ እዮም፣ ገሊኦም ግና ኣብ ፈለማ ብዛዕባ ሓድሽ ሓሳብ ተገዳስነት የብሎምን። እሞ ደኣ ንምሕጋዞም እንታይ ክንገብር ንኽእል፧ ገሊኦም ምኩራት ኣስፋሕቲ፡ ዕላል ይጅምሩ፡ ብሕታዊ ተገዳስነት የርእዩ፡ ድሕሪኡ ንሳቶም ሓደ ስርዓት መጽሓፍ ቅዱስ ምትግባሮም ብኸመይ ንህይወቶም ከም ዘመሓይሾ የዘንትዉ እዮም፣ እዚ ጽቡቕ ኣቀራርባ ዀይኑ ረኺቦምዎ እዮም።

13. ሰባት ብምንታይ እዮም ናብ መጽሓፍ ቅዱስ ዚስሓቡ፧ (ኣብ ገበር ዘላ ስእሊ ርአ።)

13 ብዙሓት ሰባት ኣብ መጀመርታ ናብቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዚርከብ ግብራዊ ጥበብ እዮም ዚስሓቡ። (መክ. 7:12) ኣብ ኒው ዮርክ እትነብር ንተዛረብቲ ቛንቋ ማንዳሪን እትሕግዝ ሓብቲ፡ “ንሰባት ክግደሰሎምን ክሰምዖምን እፍትን እየ። ሓደስቲ ስደተኛታት ከም ዝዀኑ እንተ ፈሊጠ፡ ‘ነዚ ዓዲ ትለምዶዶ ኣለኻ፧ ስራሕዶ ረኺብካ፧ ደቂ እዚ ዓዲ ጽቡቕ ገይሮምዶ ይሕዙኻ ኣለዉ፧’ ኢለ እሓትቶም እየ” ትብል። ሓድሓደ ግዜ፡ እዚ ንትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ መገዲ ይኸፍት እዩ። ግቡእ ኣብ ዚዀነሉ መዳያት፡ እታ ሓብቲ ቐጺላ ኸምዚ ትብል፦ “ምስ ሰባት ንምርድዳእ ዚሕግዝ ወሳኒ ነገር እንታይ ይመስለካ፧ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዚርከብ ምስላዶ ኸርእየካ፧ ከምዚ ይብል፦ ‘ምጅማር ባእሲ ኸም ምኽፋት ኣፍ ደገ ውሒዝ እዩ፣ ቈየቛ ኸይተላዕለ ርሓቕ።’ እዚ ምኽሪ እዚ ምስ ካልኦት ንምርድዳእ ኪሕግዘና ዚኽእልዶ ይመስለካ፧” (ምሳ. 17:14) ከምዚ ዝኣመሰለ ዝርርባት እንተ ጌርና፡ ብዝያዳ ኺፈልጡ ንዚደልዩ ሰባት ንምፍላጥ ኪሕግዘና ይኽእል እዩ።

14. ሓደ ኣብ ርሑቕ ምብራቕ ዚነብር ሓው ብኣምላኽ ከም ዘይኣምኑ ንዚገልጹ ሰባት ብኸመይ ይሕግዞም፧

14 ብኣምላኽ ዘይኣምኑ ምስ ዜጋጥሙና ደኣኸ እንታይ ክንገብር ንኽእል፧ ኣብ ርሑቕ ምብራቕ ንዚርከቡ ዘይሃይማኖተኛታት ሰባት ብምስባኽ ብዙሕ ተመክሮ ዘለዎ ሓው ከምዚ ይብል፦ “ኣብዚ ሓደ ሰብ፡ ‘ብኣምላኽ ኣይኣምንን እየ’ ኺብል ከሎ፡ መብዛሕትኡ ግዜ ነቶም ኣብዚ ዓዲ ዘለዉ ኣማልኽቲ ምምላኽ ከም ዘይኣምነሉ ማለቱ እዩ። ስለዚ፡ መብዛሕትኦም ኣማልኽቲ ብሰብ ከም እተገብሩን ናይ ሓቂ ኸም ዘይኰኑን  ብምግላጽ፡ ምስ ሓሳቡ ኸም ዝሰማማዕ እገልጸሉ። መብዛሕትኡ ግዜ ኸኣ፡ ኤርምያስ 16:20 አንብበሉ፣ እታ ጥቕሲ ኸምዚ ትብል፦ ‘ሰብዶ ንርእሱ ኣማልኽቲ ኺገብር ይኽእል እዩ፧ ንሳቶምሲ ብሓቂ ኣማልኽቲ ኣይኰኑን።’ ድሕሪኡ፡ ‘ናይ ሓቂ ኣምላኽ ካብቶም ሰብ ዝገበሮም ኣማልኽቲ ኸመይ ጌርና ኽንፈልዮ ንኽእል፧’ ኢለ እሓትቶ። ጽን ኢለ ድሕሪ ምስማዕ ድማ፡ ኢሳይያስ 41:23 አንብበሉ፣ እታ ጥቕሲ ኸምዚ ትብል፦ ‘ኣማልኽቲ ምዃንኩም ምእንቲ ኽንፈልጥሲ፡ ኣብ መጻኢ ዚኸውን ንገሩና።’ ድሕሪኡ፡ የሆዋ ብዛዕባ መጻኢ ብኸመይ ከም እተነበየ ዜርኢ ኣብነት አርእዮ።”

15. ካብ ኣብነት ሓደ ኣብ ምብራቕ እስያ ዚነብር ሓው እንታይ ክንምሃር ንኽእል፧

15 ኣብ ምብራቕ እስያ ዚነብር ሓው ድማ፡ ነቲ ተመላሊስካ ምብጻሓት ኪገብር ከሎ ዚጥቀመሉ ኣቀራርባ ኸምዚ ኢሉ ገሊጽዎ ኣሎ፦ “ካብ ጥበብ መጽሓፍ ቅዱስን ካብ እተፈጸመ ትንቢታት መጽሓፍ ቅዱስን ካብቲ ንዩኒቨርስ ዚቈጻጸር ሕግታትን ገለ ኣብነታት አርእዮም። ድሕርዚ፡ እዚ ዅሉ ብዛዕባ ህልውና ሓደ ህያውን ጥበበኛን ፈጣሪ ብኸመይ ከም ዚሕብር አርእዮም። ሓደ ሰብ ንህልውና ኣምላኽ ብእተወሰነ ኪቕበሎ ምስ ጀመረ፡ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ የሆዋ እንታይ ከም ዚብል ከርእዮ እጅምር።”

16. ብመሰረት እብራውያን 11:6፡ ተምሃሮ ኣብ ኣምላኽን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስን እምነት ምእንቲ ኼሕድሩ ኽንሕግዞም ዘሎና ስለምንታይ ኢና፧ ከመይ ጌርናኸ ኢና እምነቶም ኪሃንጹ ኽንሕግዞም እንኽእል፧

16 ንዘይሃይማኖተኛታት ሰባት መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ክንመርሓሎም ከለና፡ ነቲ ኣብ ህልውና ኣምላኽ ዘለዎም እምነት ብቐጻሊ ኽንሃንጾ ኣሎና። (እብራውያን 11:6 ኣንብብ።) ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እምነት ምእንቲ ኼሕድሩ እውን ክንሕግዞም ኣሎና። ከምኡ ንምግባር፡ ገሊኡ ነጥብታት ደጋጊምና ኽንጠቕሰሎም የድሊ ይኸውን። ምሳታቶም ብዘጽናዕና መጠን፡ መጽሓፍ ቅዱስ ቃል ኣምላኽ ከም ዝዀነ ዚሕብር መርትዖ ኽንገልጸሎም ኣሎና። ኣብዚ መዳይ እዚ ኸኣ፡ ብዛዕባ እተፈጸመ ትንቢታት መጽሓፍ ቅዱስ፡ ብዛዕባ ስነ ፍልጠታውን ታሪኻውን ልክዕነቱ፡ ወይ ብዛዕባ ግብራዊ ጥበቡ ሓጺር ምይይጥ ክንገብር ኣሎና።

17. ፍቕርና ኣብ ሰባት እንታይ ጽልዋ ኺህልዎ ይኽእል፧

17 ሰባት ሃይማኖተኛታት ይኹኑ ወይ ኣይኹኑ፡ ብፍቕርና ኣቢልና ደቀ መዛሙርቲ ክርስቶስ ኪዀኑ ንሕግዞም ኢና። (1 ቈረ. 13:1) ሸቶና ድማ፡ ኣምላኽ ከም ዜፍቅረናን ከነፍቅሮ ኸም ዚደልየናን ምምሃር እዩ። ኣብ ዓዓመት፡ ብሃይማኖት ብዙሕ ዘይግደሱ ዝነበሩ ወይ ጠሪሱ ተገዳስነት ዘይነበሮም ኣሽሓት ሰባት፡ ንኣምላኽ ኬፍቅርዎ ብምኽኣሎም ይጥመቑ ኣለዉ። ስለዚ፡ ኣወንታዊ ኹን፡ ንዅሎም ዓይነት ሰባት እውን ፍቕርን ተገዳስነትን ኣርእዮም። ስምዓዮም። ተረድኣሎም። ብኣብነትካ ኣቢልካ ኸኣ፡ ደቀ መዛሙርቲ ክርስቶስ ኪዀኑ ምሃሮም።

መዝሙር 76 የሐጕሰካዶ፧

^ ሕ.ጽ. 5 ካብ ቅድሚ ሕጂ ብዝያዳ፡ ምስ ዘይሃይማኖተኛታት ሰባት ንራኸብ ንኸውን። እዛ ዓንቀጽ እዚኣ፡ ንዓታቶም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዚርከብ ሓቂ ኸመይ ጌርና ኸም እነካፍሎም፡ ከምኡ ድማ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እምንቶ ኼሕድሩን ብየሆዋ ኣምላኽ ኪኣምኑን ከመይ ጌርና ከም እንሕግዞም ትገልጽ።

^ ሕ.ጽ. 1 ብመሰረት መጽናዕትታት፡ ገለ ኻብተን ሃገራት እቲአን፡ እዘን ዚስዕባ እየን፦ ሆንግ ኮንግ፡ ስዊዘርላንድ፡ ስጳኛ፡ ሽወደን፡ ቭየትናም፡ ቸክ (ሪፓብሊክ)፡ ቻይና፡ ነዘርላንድስ፡ ኖርወይ፡ ኣልባንያ፡ ኣውስትራልያ፡ ኣይርላንድ፡ ኣዘርባጃን፡ እስራኤል፡ ኦስትርያ፡ ካናዳ፡ ዩናይትድ ኪንግደም፡ ደቡብ ኮሪያ፡ ደንማርክ፡ ጀርመን፡ ጃፓን፡ ፈረንሳ።

^ ሕ.ጽ. 2 መግለጺ ቓላት፦ ኣብዛ ዓንቀጽ እዚኣ፡ እታ ዘይሃይማኖተኛታት እትብል ቃል ነቶም ኣባል ሓደ እተወደበ ሃይማኖት ዘይኰኑ ወይ ነቶም ብኣምላኽ ዘይኣምኑ ሰባት ተመልክት።

^ ሕ.ጽ. 54 መግለጺ ስእሊ፦ ሓደ ሓው ንሓደ ምስኡ ኣብ ሆስፒታል ዚሰርሕ መሳርሕቱ ይምስክረሉ፣ እቲ ሰብ እቲ ኸኣ ጸኒሑ ነቲ ብኦንላይን እነቕርቦ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ይርእዮ።