የሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ብኸመይ ብስራት መንግስቲ ኣምላኽ ኪሰብኩ ኸም ዘለዎም ኪምህሮም ከሎ፡ ነቲ መልእኽቲ ዚቕበሎ ዅሉ ሰብ ከም ዘይኰነ ገሊጹ እዩ። (ሉቃ. 10:3, 5, 6) ኣብ ኣገልግሎትና ጽቡቕ ምላሽ ዘይህቡ ወይ ከኣ ዜጋፍዑና ሰባት ንረክብ ንኸውን። እዚ ኸምዚ ዝኣመሰለ ምላሽ ከኣ፡ ነቶም እንሰብከሎም ሰባት ርሕሩሓት ክንከውን ንእንገብሮ ጻዕሪ ኼዳኽሞ ይኽእል እዩ።

ሓደ ርሕሩሕ ሰብ፡ ሰባት እንታይ ከም ዜድልዮምን እንታይ ዓይነት ጸገማት ከም ዘለዎምን ይርዳእ እዩ። ስለ ዚድንግጸሎም ከኣ፡ ኪሕግዞም ይደሊ እዩ። ይኹን እምበር፡ ነቶም እንሰብከሎም ሰባት ዘሎና ርሕራሐ ኺዳኸም እንተ ጀሚሩ፡ ቅንኣትናን እንረኽቦ ውጽኢትን እውን ኪንኪ ይኽእል እዩ። በቲ ኻልእ ሸነኽ ግና፡ ከምቲ ንሓዊ ዕንጨይቲ ኺውሰኸሉ ኸሎ ዝያዳ ዚጐሃሃር፡ ርሕሩሓት ክንከውን ምስ እንጽዕር እውን ንኣገልግሎትና ዘሎና ቕንኣት ዝያዳ ኺጐሃሃር እዩ።—1 ተሰ. 5:19

እሞ ደኣ ዚኸብደና እውን እንተ ዀነ፡ ርሕሩሓት ክንከውን እንኽእል ብኸመይ ኢና፧ በዚ መዳይ እዚ፡ ንየሆዋን ንየሱስን ንሃዋርያ ጳውሎስን ብኸመይ ክንመስሎም ከም እንኽእል እስከ ንርአ።

ንርሕራሐ የሆዋ ቕድሓዮ

ንኣሽሓት ዓመታት፡ የሆዋ ነቲ ኣብ ልዕሊ ስሙ ዝወረደ ጸርፊ ተጻዊሩ እዩ። ይኹን እምበር፡ “ንዘየመስግኑን ንእኩያትን ለዋህ እዩ።” (ሉቃ. 6:35) ትዕግስቱ ድማ ክሳዕ ክንደይ ለዋህ ከም ዝዀነ ይምስክር እዩ። የሆዋ “ዅሉ ዓይነት ሰብ” ኪድሕን እዩ ዚደሊ። (1 ጢሞ. 2:3, 4) እከይ ዚጸልእ እኳ እንተ ዀነ፡ ንደቂ ሰብ ኣኽቢሩ እዩ ዚርእዮም፣ ኪጠፍኡ እውን ኣይደልዮምን እዩ።—2 ጴጥ. 3:9

የሆዋ፡ ሰይጣን ንዘይኣመንቲ ኽሳዕ ክንደይ ኣዕዊርዎም ከም ዘሎ ይፈልጥ እዩ። (2 ቈረ. 4:3, 4) ብዙሓት ሰባት ካብ ንእስነቶም ኣትሒዞም ግጉይ እምነታትን ኣረኣእያታትን ስለ እተማህሩ፡ ሓቂ ኪቕበሉ ይኸብዶም እዩ። የሆዋ ግና ነዞም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት ኪሕግዞም ሃረር እዩ ዚብል። ብኸመይ ንፈልጥ፧

ነቲ የሆዋ ብዛዕባ ጥንታውያን ሰብ ነነዌ ዝነበሮ ኣመለኻኽታ ኸም ኣብነት ንርአ። ንሳቶም ጨካናት እኳ እንተ ነበሩ፡ የሆዋ ንዮናስ፡ “ነታ ቕኑዕን ጌጋን ዘይፈልጡ ኻብ 120,000 ዚበዝሑ ሰባት . . . ዘለውዋ ዓባይ ከተማ ነነዌ ኽድንግጸላዶ ኣይግብኣንን፧” ኢልዎ እዩ። (ዮና. 4:11) የሆዋ፡ ሰብ ነነዌ ብመንፈሳዊ መዳይ ነዳያት ከም ዝዀኑ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ፡ ንዮናስ ኬጠንቅቖም ብምልኣኽ ምሕረት ኣርእይዎም እዩ።

ንሕና እውን ከም የሆዋ ንሰባት ኣኽቢርና ኢና እንርእዮም። ነቶም ኪሰምዑና ዚኽእሉ፡ እንተላይ ነቶም ጽቡቕ ምላሽ ዚህቡ ዘይመስሉና ኽንሕግዞም ብምጽዓር ንየሆዋ ንምሰሎ።

ንርሕራሐ የሱስ ቅድሓዮ

የሱስ ከም ኣቦኡ ነቶም መንፈሳዊ ነገራት ዜድልዮም ይድንግጸሎም ነይሩ እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ፡ “ህዝቢ ምስ ረኣየ፡ ጓሳ ኸም ዘይብለን ኣባጊዕ ግፉዓትን ድርቡያትን ስለ ዝነበሩ፡ ደንገጸሎም” ይብለና። (ማቴ. 9:36) የሱስ ንሰባት ብደጋዊ ትርኢቶም ኣይፈርዶምን እዩ ነይሩ። እቶም ንዘረባኡ ኺሰምዑ ዚመጹ ዝነበሩ ናይ ሓሶት ትምህርትታት ከም እተማህሩን ብመራሕቲ ሃይማኖት ከም እተገፍዑን ይፈልጥ ነይሩ እዩ። ብዙሓት ሰባት ብሰንኪ እተፈላለየ ዕንቅፋታት ነቲ ስብከቱ ጽቡቕ ምላሽ ከም ዘይህብሉ ይፈልጥ እኳ እንተ ነበረ፡ ‘ብዙሕ ይምህሮም’ ነይሩ እዩ።—ማር. 4:1-9

ሓደ ሰብ ኣብ ፈለማ ጽቡቕ ምላሽ እንተ ዘይሂቡ፡ ተስፋ ኽንቈርጽ የብልናን

ነቲ ሰብ ኣብ ህይወቱ ለውጥታት ኬጋጥሞ ኸሎ፡ ንሓቂ ዝነበሮ ኣረኣእያ እውን ይልወጥ ይኸውን

ሰባት ንመልእኽትና ጽቡቕ ምላሽ እንተ ዘይሂቦም፡ ስለምንታይ ከምኡ ዓይነት ምላሽ ከም ዝሃቡ ኽንሓስብ  ኣሎና። ገሊኦም ሰባት ብሰንኪ እቶም ክርስትያናት ኢና ዚብሉ ሰባት ዜርእይዎ ሕማቕ ኣብነት ብዛዕባ መጽሓፍ ቅዱስን ብዛዕባ ክርስትናን ኣሉታዊ ኣረኣእያ ሒዞም እዮም። ገሊኦም ብዛዕባ እቲ እንኣምኖ ነገራት ናይ ሓሶት ወረ ሰሚዖም ኪዀኑ ይኽእሉ እዮም። ካልኦት ከኣ ንመልእኽትና ጽቡቕ ምላሽ እንተ ሂቦም፡ ማሕበረሰቦም ወይ ኣባላት ስድራ ቤቶም የላግጹሎም ይዀኑ።

ኣብ ኣገልግሎት እንረኽቦም ገሊኦም ሰባት፡ ኣብ ህይወቶም ብዙሕ ዜሕዝን ኵነታት ስለ ዘጋጠሞም ብስምዒታዊ መዳይ ብዙሕ እተጐድኡ እዮም። ኪም ዝስማ ሚስዮናዊት ከምዚ በለት፦ “ኣብ ገሊኡ ኽፋል ክልና ዘለዉ ሓያሎ ሰባት ብሰንኪ ውግእ ኵሉ ንብረቶም ጠፊኡ እዩ። ብዛዕባ መጻኢ ናይ ሓቂ ተስፋ የብሎምን። ጕሁያትን ተጠራጠርትን ድማ እዮም። ኣብዚ ኸባቢ እዚ፡ ንመልእኽትና ዚቃወሙ ሰባት ብዙሕ ሳዕ የጋጥሙና እዮም። ሓደ እዋን ከኣ፡ ክሰብኽ ከለኹ መጥቃዕቲ ወሪዱኒ እዩ።”

ኪም ከምዚ ዝኣመሰለ ዅነታት እናኣጋጠማ ኽነሱ ርሕርሕቲ ኽትከውን ዝኸኣለት ብኸመይ እያ፧ ከምዚ በለት፦ “ምጽራር ኬጋጥመኒ ኸሎ፡ ነቲ ኣብ ምሳሌ 19:11 ዘሎ ‘ልቦና ንሰብ፡ ብርግጽ ንቝጥዓ ደንጓዪ ይገብሮ’ ዚብል ቃላት እዝክሮ እየ። ድሕረ ባይታ እቶም ኣብ ክልና ዘለዉ ሰባት ምዝካረይ፡ ወትሩ ኺርሕርሓሎም ሓጊዙኒ እዩ። እንረኽቦም ሰባት ኵሎም ድማ ኣይኰኑን ዚቃወሙና። ኣብቲ ኽሊ እቲ፡ ተመላሊስካ ምብጻሕ እንገብረሎም ቅኑዓት ሰባት እውን ኣለዉ።”

ስለዚ፡ ንርእስና፡ ‘ኣነ ኸምቶም ዚሰብከሎም ዘለኹ ሰባት እንተ ዝኸውን፡ ንመልእኽቲ መንግስቲ ኣምላኽ እንታይ ዓይነት ምላሽ ምሃብኩ ነይረ፧’ ኢልና ኽንሓትታ ኣሎና። ንኣብነት፡ ብዛዕባ ናይ የሆዋ መሰኻኽር ተደጋጋሚ ናይ ሓሶት ወረ እንተ ንሰምዕ፡ እንታይ ምላሽ ምሃብና ኔርና፧ ከምኡ እንተ ዜጋጥመና፡ ንሕና እውን ኣሉታዊ ምላሽ ከም እንህብን ናይ የሆዋ መሰኻኽር ዜርእይዎ ርሕራሐ ኸም ዜድልየናን ፍሉጥ እዩ። ነቲ የሱስ ከምቲ ሰባት ኪገብሩልና እንደልዮ ንዓታቶም እውን ከምኡ ኽንገብረሎም ከም ዘሎና ዝሃቦ ትእዛዝ ምስ እንዝክሮ፡ ኣጸጋሚ ኣብ ዝዀነሉ እዋን እውን ከይተረፈ ንሰባት ክንርሕርሓሎም ኢና።—ማቴ. 7:12

ንርሕራሐ ጳውሎስ ቅድሓዮ

ሃዋርያ ጳውሎስ ንሕሱማት ተጻረርቱ እውን ከይተረፈ ራሕሪሑሎም እዩ። ስለምንታይ፧ ምኽንያቱ፡ ሕሉፍ ታሪኹ ኣይረስዐን። “ቀደም ተጻራፍን ሰጓጕን ነቓጽን ዝነበርኩ ኽነሰይ፡ ብዘይ ፍልጠትን ብዘይ እምነትን ስለ ዝገበርክዎ፡ ተማሒረ እየ” ድማ በለ። (1 ጢሞ. 1:13) የሆዋን የሱስን ዓብዪ ምሕረት ከም ዘርኣይዎ ይፈልጥ ነይሩ እዩ። እቶም ዚሰብከሎም ዝነበረ ሰባት ከምቲ ቐደም ዝነበሮ ኣተሓሳስባ ኸም ዘለዎም እውን ኣስተብሂሉ ነበረ።

 ሓድሓደ ግዜ፡ ጳውሎስ ሱር ዝሰደደ ናይ ሓሶት እምነታት የጋጥሞ ነበረ። እሞ ደኣ ኸመይ ተሰምዖ፧ ግብሪ ሃዋርያት 17:16፡ ጳውሎስ ኣብ ኣቴና ኸሎ፡ “እታ ኸተማ ብጣኦታት ተመሊኣ ምስ ረኣየ፡ ኣብ ውሽጡ መንፈሱ ሓረቐ” ትብለና። ነቲ ዘሕረቖ ነገር ግና፡ ምስክርነት ንምሃብ ተጠቒሙሉ እዩ። (ግብ. 17:22, 23) ብዘይካዚ፡ “ብዅሉ መገዲ ንገሊኦም ምእንቲ ኸድሕን፡” ንሜላታት ስብከቱ ኸከም ድሕረ ባይታ እቶም ዚረኽቦም ሰባት ይቐያይሮ ነይሩ እዩ።—1 ቈረ. 9:20-23

ንሕና እውን ነቲ ጳውሎስ ዝሓደጎ ኣብነት ብምስዓብ፡ ሰባት ኣሉታዊ ኣተሓሳስባ ወይ ግጉይ እምነታት ኪህልዎም ከም ዚኽእል ብምግንዛብ፡ “ዝሓሸ ብስራት” ክንሰብከሎም ንጽዓር። (ኢሳ. 52:7) ዶረቲ ዝስማ ሓብቲ ኸምዚ በለት፦ “ኣብ ክልና ዘለዉ ሰባት፡ ኣምላኽ ጨካንን ብኣድልዎ ዚፈርድን ከም ዝዀነ እዮም ተማሂሮም። ነዞም ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ሰባት፡ ኣብ ኣምላኽ ድልድልቲ እምነት ስለ ዘላቶም እንእዶም እየ። ድሕሪኡ፡ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ እቲ ፍቕሪ ዜንጸባርቕ ባህርያት የሆዋን ብዛዕባ እቲ ዘተስፈወና ተስፋታት መጻእን እንታይ ከም ዚብል አርእዮም እየ።”

“ነቲ እከይ ደኣ ብሰናይ ስዓሮ”

እተን “ዳሕሮት መዓልትታት” እናተጸንቀቓ ኣብ ዚኸዳሉ ዘለዋ እዋን፡ ኣረኣእያ እቶም እንሰብከሎም ሰባት ‘ናብ ዝገደደ ኸም ዚበጽሕ’ ርዱእ እዩ። (2 ጢሞ. 3:1, 13) ይኹን እምበር፡ እዚ እናኣንቈልቈለ ዚኸይድ ዘሎ ኣተሓሳስባ ሰባት ንርሕራሐና ወይ ንሓጐስና ኼጥፍኦ ኸነፍቅደሉ የብልናን። የሆዋ፡ ‘ነቲ እከይ ብሰናይ ክንስዕሮ’ ዜኽእለና ሓይሊ ኺህበና ይኽእል እዩ። (ሮሜ 12:21) ጀሲካ ዝስማ ፈላሚት ከምዚ በለት፦ “ንዓናን ንመልእኽትናን ዜቈናጽቡን ዕቡያትን ሰባት ብዙሕ ሳዕ የጋጥሙኒ እዮም። እዚ ድማ የበሳጩ እዩ። ስለዚ፡ ምስ ሓደ ሰብ ክዘራረብ ምስ ጀመርኩ፡ የሆዋ ብዛዕባ እቲ ሰብ ከም ናቱ ዓይነት ኣረኣእያ ኺህልወኒ ምእንቲ ኺሕግዘኒ ብውሽጠይ ናብኡ እጽሊ እየ። ከምኡ ምግባረይ፡ ኣብ ስምዒተይ ከየተኰርኩ ነቲ ሰብ ብኸመይ ክሕግዞ ኸም ዝኽእል ክሓስብ ሓጊዙኒ እዩ።”

ነቶም ናብ ናይ ዘለኣለም ህይወት ዘንቀዱ ሰባት ብቐጻሊ ነናድዮም ኢና

ገሊኦም ሰባት ነቲ ብመንፈሳዊ መዳይ ክንሕግዞም እንገብሮ ጻዕሪ ጽቡቕ ምላሽ ኪህቡሉ እዮም

ንመገላግልትና ብኸመይ ከም እነተባብዖ እውን ክንሓስብ ኣሎና። ጀሲካ ኸምዚ በለት፦ “ሓዴና ሕማቕ ተመክሮ እንተ ኣጋጢሙና፡ ብዛዕባኡ ብዙሕ ክንዘራረብ ኣይደልን እየ። የግዳስ፡ ኣወንታዊ ዕላል ከዕልል እየ ዝጽዕር፣ ንኣብነት፡ ኣሉታዊ ምላሽ እናሃለወ ኽነሱ፡ ኣብ ኣገልግሎትና ብዛዕባ ዝረኸብናዮ ጽቡቕ ተመክሮታት እየ ዝዛረብ።”

የሆዋ ነቲ ኣብ ኣገልግሎትና ዜጋጥመና በዳሂ ዅነታት ኣጸቢቑ ይፈልጦ እዩ። ንምሕረቱ ኽንቀድሖ ኸለና ድማ ኣዝዩ እዩ ዚሕጐስ። (ሉቃ. 6:36) ኰይኑ ግና፡ ርሕራሐ የሆዋ ደረት ኣለዎ። ነዚ ስርዓት እዚ ብልክዕ መዓስ ከም ዜጥፍኦ ኣጸቢቑ ኸም ዚፈልጥ ርግጸኛታት ክንከውን ንኽእል ኢና። ክሳዕ ሽዑ ግና፡ ብህጹጽ ክንሰብኽ ኣሎና። (2 ጢሞ. 4:2) ሃየ እምበኣር፡ ን“ዅሉ ዓይነት ሰብ” ብቕንኣትን ብርሕራሐን ንስበኸሉ።