ብ26 መጋቢት 1937፡ ክልተ ብጕዕዞ ዝደኸሙ ሰባት በታ ብደሮና እተሸፈነት ማኪናኦም ናብ ሲድኒ፡ ኣውስትራልያ ኣተዉ። ቅድሚ ዓመት ካብታ ኸተማ ወጺኦም፡ ኣብ ርሑቕን ኣጸጋምን ክሊ ኣውስትራልያ ልዕሊ 19,300 ኪሎ ሜተር ተጓዒዞም እዮም። እቶም ሰባት ዳህሰስቲ ወይ በጻሕቲ ሃገር ኣይኰኑን ነይሮም። እዞም ኣርተር ዊሊስን ቢል ኒውላንድስን ዚብሃሉ ቐናኣት ፈለምቲ፡ ብስራት መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ኣውስትራልያ ኺዝርግሑ እዮም ቈሪጾም ነይሮም።

ክሳዕ መወዳእታ 1920ታት ኣብ ዝነበረ እዋን፡ እቶም ኣብ ኣውስትራልያ ዝነበሩ ሒደት ተምሃሮ መጽሓፍ ቅዱስ * ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ከባቢ ገማግም ኣብ ዚርከባ ኸተማታት እዮም ዚሰብኩ ነይሮም። እቲ ልዕሊ ፍርቂ ሕቡራት መንግስትታት ኣመሪካ ዝስፍሓቱ ምድሪ ኣጻምእ ኣውስትራልያ፡ ብዙሕ ሰብ ኣይቅመጠሉን እዩ። እቶም ኣሕዋት ግና፡ ሰዓብቲ የሱስ፡ “ክሳብ ወሰናት ምድሪ፡” እንተላይ ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ኣውስትራልያ መሰኻኽሩ ኪዀኑ ኸም ዘለዎም ይፈልጡ ነበሩ። (ግብ. 1:8) ነዚ ዓብዪ ዕዮ እዚ ደኣ ብኸመይ እዮም ኪፍጽምዎ፧ የሆዋ ንጻዕሮም ከም ዚባርኾ ብምትእምማን፡ ዚከኣሎም ኪገብሩ ቘሪጾም ነበሩ።

ፈለምቲ መገዲ ጸረጉ

ብ1929 ኣብ ኲንስላንድን ኣብ ዌስተርን ኣውስትራልያን ዚርከባ ጉባኤታት፡ ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ኣውስትራልያ ኺሰብካ ዜኽእለን ማካይን ዓደጋ። ነተን ማካይን ከኣ፡ ኣጸጋሚ ዅነታት ኪሰግሩን ኪበላሸዋ ኸለዋ ኼዐርይወንን ዚኽእሉ ድልዱላት ፈለምቲ ይሕዝወን ነበሩ። እዞም ፈለምቲ፡ ተመስኪሩሉ ኣብ ዘይፈልጥ ቦታታት መስኪሮም እዮም።

ማኪና ኺዕድጉ ዘይክእሉ ፈለምቲ ድማ ብብሽክለታ እዮም ዚጐዓዙ ነይሮም። ንኣብነት፡ ብ1932፡ ወዲ 23 ዓመት በነት ብሪከል ካብ ሮካምቶን፡ ኲንስላንድ ተበጊሱ ንሓሙሽተ ወርሒ ኣብ ሰሜናዊ ኽፋል እታ ኽፍለ ሃገር ሰቢኹ እዩ። ኮቦርታን ክዳንን ምግብን ብዙሕ መጻሕፍትን ኣብ ብሽክለታኡ ጽዒኑ ይጐዓዝ ነበረ። ጎማ ብሽክለታኡ ምስ ተወድአ፡ የሆዋ ኸም ዚመርሖ ብምትእምማን ጕዕዞኡ ቐጺሉ እዩ። ብሽክለታኡ እናጐተተ ድማ፡ በቲ ሰብ ብጽምኢ ዝሞተሉ ምድሪ ኣጻምእ ነቲ ተሪፍዎ ዝነበረ 320 ኪሎ ሜተር ተጓዒዝዎ እዩ። ሓውና ብሪከል፡ ንልዕሊ 30 ዓመት ብብሽክለታን ብብሽክለታ ሞተርን ብማኪናን ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ኣማእታት ኣሽሓት  ኪሎ ሜተራት ተጓዒዙ እዩ። ንደቀባት ኣውስትራልያ ብምስባኹን ሓደስቲ ጉባኤታት ብምምስራቱን፡ ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ኣውስትራልያ ተፈላጥነትን ኣኽብሮትን ረኺቡ እዩ።

ብድሆታት ሰጊሮም

ኣውስትራልያ ሓንቲ ኻብተን ብዙሕ ጻዕቂ ህዝቢ ዘይብለን ሃገራት ዓለም እያ፣ ብፍላይ ከኣ፡ እቲ ኻብ ገማግም ርሒቑ ዚርከብ ከባቢታት ኣውስትራልያ ብዙሕ ህዝቢ የብሉን። ስለዚ፡ ህዝቢ የሆዋ ነቶም ኣብዚ ርሑቕ ከባቢታት ዚቕመጡ ሰባት ንምርካብ ቈሪጾም እዮም።

ስቱዋርት ከልቲን ዊልያም ቶሪንግቶንን ዚብሃሉ ፈለምቲ ኸምዚ ዓይነት ቈራጽነት እዩ ነይርዎም። ብ1933 ነቲ ብድበት ሑጻ እተሸፈነ ምድረ በዳ ሲምፕሶን ኣቋሪጾም፡ ኣብ ማእከል እቲ ኽፍለ ዓለም ኣብ እትርከብ ከተማ ኣሊስ ስፕሪንግስ ሰበኹ። እታ ንእሽቶ ማኪናኦም ምስ ተበላሸወት፡ እቲ ባምቡላ እግሪ ዝነበሮ ሓውና ከልቲ፡ ብገመል ዕዮ ስብከቱ ቐጸለ። እቶም ፈለምቲ፡ ዊልያም ክሪክ ኣብ ዚብሃል ባቡር ደው ዚብላሉ ርሑቕ ቦታ ሓደ ወናኒ ሆቴል ብምርካቦም እቲ ዝገበርዎ ጻዕሪ ፍረ ኣፍርዩ እዩ። እቲ ቻርለስ በርንሃርት ዝስሙ ወናኒ ሆቴል ድሕሪ ግዜ ሓቂ ተቐበለ፣ ሆቴሉ ሸይጡ ድማ፡ ምስቶም ፈለምቲ ሓቢሩ ኣብቲ ተገሊሉ ዚርከብ ምድሪ ኣጻምእ ኣውስትራልያ ን15 ዓመት ኣገልጊሉ እዩ።

ኣርተር ዊሊስ ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ኣውስትራልያ ኺሰብኽ ይዳሎ።—ፐርዝ፡ ዌስተርን ኣውስትራልያ፡ 1936

እዞም ቀዳሞት ፈለምቲ እዚኦም፡ ነቲ ዜጋጥሞም ሓያሎ ብድሆታት ንምስጋሩ ትብዓትን ጽንዓትን የድልዮም ነይሩ እዩ። እቶም ኣብ መእተዊ እተጠቕሱ ኣርተር ዊሊስን ቢል ኒውላንድስን፡ ናብ ርሑቕ ከባቢታት ኣውስትራልያ ኣብ ዝገበርዎ ሓደ ጕዕዞ ስብከት፡ ብሰንኪ ኸቢድ ዝናም እቲ ምድረ በዳ ናብ ባሕሪ ጭቃ ስለ እተቐየረ፡ 32 ኪሎ ሜተር ጥራይ ኪጐዓዙ ኽልተ ሰሙን ወሲድሎም እዩ። ሓድሓደ ግዜ፡ ሃሩር ጸሓይ እናኣንደዶም ብእተዀመረ ሑጻ ኣብ እተሸፈነ ኸባቢ ማኪናኦም ኪደፍኡ ተገዲዶምን ኣኻውሕ ኣብ ዝመልኦ ሽንጭሮታት ተጓዒዞምን ድበት ሑጻ ዘለዎ ርባታት ሰጊሮምን እዮም። ማኪናኦም ብተደጋጋሚ ኽትበላሾ ኸላ፡ ብእግሮም ወይ ብብሽክለታ ኣብ ቀረባኦም ናብ ዘላ ኸተማ ንሓያሎ መዓልትታት ተጓዒዞም ነቲ እተሰብረ ኽፋል ማኪና ዚኸውን ቅያር ክሳዕ ዚመጸሎም ንሰሙናት ኣብኡ ይቕመጡ ነበሩ። ከምዚ ዝኣመሰለ ሽግራት የጋጥሞም እኳ እንተ ነበረ፡ ኣወንታዊ ኣመለኻኽታ እዩ ነይርዎም። ኣርተር ዊሊስ ነቲ ኣብ መጽሔት ዘ ጎልደን ኤጅ ዝወጸ ሓሳብ ብናይ ርእሱ ኣበሃህላ ብምድጋም፡ “ንመሰኻኽሩ፡ ኣጸጋምን ነዊሕን መገዲ፡ ዕንቅፋት ኣይኰኖምን እዩ” በለ።

ንነዊሕ እዋን ፈላሚ ዀይኑ ዘገልገለ ቻርለስ ሃሪስ፡ እቲ ናብ ርሑቕ ከባቢታት ኣውስትራልያ ምስ ከደ ዘጋጠሞ ጽምዋን ኣካላዊ ጸገማትን ናብ የሆዋ ኪቐርብ ከም ዝሓገዞ ገሊጹ እዩ። ወሲኹ ድማ፡ “ንእሽቶ ሳንጣ ሒዝካ እናተጐዓዝካ እትነብሮ ህይወት ዝሓሸ እዩ። የሱስ ኣድላዪ ኣብ ዚዀነሉ እዋን ኣብ ግዳም ኪድቅስ ፍቓደኛ ኻብ ኰነ፡ ንሕና እውን ዕዮና ኽንፍጽም ኣድላዪ ኣብ ዚዀነሉ እዋን ከምኡ ንምግባር ባህ ኪብለና ኣለዎ” በለ። ሓያሎ ፈለምቲ ድማ ከምኡ እዮም ገይሮም። ሳላ እቲ ኸይተሓለሉ ዝገበርዎ ጻዕሪ ኸኣ፡ ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ብስራት ኪስበኽ ክኢሉ እዩ፣ ብዙሓት ውልቀ ሰባት ድማ ኣብ ጐድኒ መንግስቲ ኣምላኽ ቈይሞም እዮም።

^ ሕ.ጽ. 4 ብ1931 ተምሃሮ መጽሓፍ ቅዱስ፡ “ናይ የሆዋ መሰኻኽር” ዚብል ስም ሓዙ።—ኢሳ. 43:10