ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ቋንቋ ምረጽ ትግርኛ

 ርእይቶ መጽሓፍ ቅዱስ

ሰማይ

ሰማይ

ብዛዕባ ሰማይ ሰፊሕ ግምታዊ ሓሳባት ይውሃብን ብርቱዕ ክርክር ይልዓልን እዩ። እቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ሰማይ ዚምህሮ ትምህርቲ ግና፡ ካብቲ ብዙሓት ዚምህርዎ ኣዝዩ እተፈልየ እዩ።

ሰማይ እንታይ እዩ፧

ሰባት እንታይ ይብሉ፧

ብዛዕባ ሰማይ እተፈላለየ እምነታት እዩ ዘሎ። ንኣብነት፦

  • ብዙሓት ክርስትያናት ኢና ዚብሉ ሰባት ከምቲ ኣብ ዘ ኒው ካቶሊክ ኢንሳይክሎፔድያ ተገሊጹ ዘሎ ዓይነት እምነት እዩ ዘለዎም። እቲ መጽሓፍ ብዛዕባ ሰማይ ኪገልጽ ከሎ፡ “እቶም ብጐይታ ዝሞቱ ብሩኻት ኣብ መወዳእታኡ ዚነብሩሉ ቤት” ኢሉ ጸዊዕዎ ኣሎ።

  • ኣይሁድነት ኣብቲ ድሕሪ ሞት ዚህሉ ህይወት ዘይኰነስ፡ ኣብ ናይ ሕጂ ህይወት ብዝያዳ ኸም ዜተኵር፡ ረቢ ቤንትጽዮን ክራቪትስ ገሊጹ ኣሎ። ብዛዕባ ሰማይ ኪገልጽ ከሎ ግና፦ “ነፍሲ ኣብ ሰማይ ኣዝዩ ዝለዓለ ባህታ ትረክብ፡ ብዛዕባ ኣምላኽ ዘለዋ ግንዛበ ይዓቢ፡ ካብቲ ቕድሚኡ ዝነበራ ንላዕሊ ድማ ምስኡ ትቀራረብ” በለ። ይኹን እምበር፡ ክራቪትስ፡ “ኣይሁድነት ብሰማይ ዚኣምን እኳ እንተ ዀነ፡ ቶራህ ግና ብዛዕባኡ ብዙሕ ኣይገልጽን እዩ” እውን ኢሉ እዩ።

  • ሰዓብቲ ሂንዱን ቡድህናን፡ ሰማይ እተፈላለየ መንፈሳዊ ደረጃታት ከም ዘለዎ እዮም ዚኣምኑ። ሰብ ንግዜኡ ኣብኡ ጸኒሑ ኸም ብሓድሽ ኣብ ምድሪ ኸም ዚውለድ ወይ ናብቲ ኻብ ሰማይ ዝለዓለ ቦታ ዝዀነ ኒርቫና ኸም ዚሰግር እዮም ዚኣምኑ።

  • ገሊኦም ድማ ነቲ ብዛዕባ ሰማይ ዚገልጽ ዝዀነ ይኹን ሓሳብ ይነጽግዎን ከም ዕሽነት ገይሮም ይርእይዎን እዮም።

ብዛዕባ ሰማይ ሰፊሕ ግምታዊ ሓሳባት ይውሃብ እዩ

መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይምህር፧

ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ፡ እታ “ሰማይ” እትብል ቃል ካብ ሓደ ንላዕሊ ትርጉም እዩ ዘለዋ። ንኣብነት፦

  • ዘፍጥረት 1:20፡ “ኣብ ልዕሊ ምድሪ ኣብ ትሕቲ ጠፈር ሰማይ ከኣ ኣዕዋፍ ይንፈራ” ትብል። ኣብዚ፡ እታ “ሰማይ” እትብል ቃል፡ ነቲ ብዓይንና እንርእዮ ሰማይ እያ እተመልክት።

  • ኢሳይያስ 13:10፡ “ከዋኽብቲ ሰማይን እቶም በብጋንታኦም ዘለዉ ኸዋኽብትን” ትብል። እዚ ድማ ንህዋ የመልክት።

  • መጽሓፍ ቅዱስ፡ ኣምላኽ ‘ኣብ ሰማይ ከም ዚነብር፡’ ‘መላእኽቲ ድማ ኣብ ሰማይ ከም ዘለዉ’ ይገልጽ እዩ። (1 ነገስት 8:30፣ ማቴዎስ 18:10) ኣብዚ ድማ፡ እታ “ሰማይ” እትብል ቃል፡ ንምሳልያዊ ቦታ ዘይኰነስ፡ ንናይ ሓቂ መንበሪ ቦታ እያ እተመልክት። *

“ካብ ሰማይ ኣመንጽር፡ ካብቲ ማሕደር ቅድስናኻን ግርማኻን ከኣ ጠምት።”ኢሳይያስ 63:15

 ኵሎም ቅኑዓት ሰባት ምስ ሞቱ ናብ ሰማይ ይኸዱ ድዮም፧

መጽሓፍ ቅዱስ፡ ምድሪ ድሕሪ ሞት ናብ ሰማይ ቅድሚ ምኻድና ንግዜኡ እንጸንሓላ መንበሪት ከም ዝዀነት ኣይምህርን እዩ። የግዳስ፡ መጽሓፍ ቅዱስ፡ እቲ ኣምላኽ ዝነበሮ ናይ መጀመርታ ዕላማ ደቂ ሰብ ንኺሞቱ ኸም ዘይነበረ ብንጹር ይገልጽ እዩ። ነዚ ዚስዕብ እስከ ርአ፦

  • ኣምላኽ ነቶም ናይ መጀመርታ ሰብኣይን ሰበይትን፡ “ፍረዩን ተባዝሑን ንምድሪ ኸኣ ምልእዋ” በሎም። (ዘፍጥረት 1:28) ምድሪ፡ ሰብ ንዘለኣለም ዚነብረላ ቐዋሚት መንበሪት ክትከውን እያ ተፈጢራ። እቶም ናይ መጀመርታ ሰብኣይን ሰበይትን ንኣምላኽ እንተ ዘይተኣዚዞም ከም ዚሞቱ ተነጊርዎም ነይሩ እዩ። እቲ ዜሕዝን ድማ፡ ኣይተኣዘዙን።—ዘፍጥረት 2:17፣ 3:6

  • እቲ ናይ መጀመርታ ሰብኣይ ብዘይምእዛዙ፡ ንሱን ሰበይቱን ሞይቶም ጥራይ ዘይኰኑስ፡ ሞት ናብ ዘርኦም እውን ሓሊፉ እዩ። (ሮሜ 5:12) እሞኸ ድሕሪኡ ደቂ ሰብ ብዘይተስፋ ድዮም ተሪፎም፧

  • መጽሓፍ ቅዱስ፡ “ከምቲ ተስፋኡ፡ ጽድቂ ዚነብረሉ ሓድሽ ሰማያትን ሓድሽ ምድርን ንጽበ ኣለና” ይብል። * (2 ጴጥሮስ 3:13) ኣምላኽ ብመንግስቱ ኣቢሉ ንምድርና ናብቲ ናይ መጀመርታ ዕላማኡ ዚፍጽመሉ ዅነታት ኪመልሳ እዩ፣ ብዘይካዚ፡ “ደጊም ሞት ኣይኪኸውንን” እዩ። (ራእይ 21:3, 4) እዛ ጥቕሲ እዚኣ፡ ብዛዕባ እቲ ኣብ ሰማይ ዚህሉ ህይወት ድያ እትዛረብ ዘላ ወይስ ብዛዕባ እቲ ኣብ ምድሪ ዚህሉ ህይወት፧ ‘ደጊም ኣይኪህሉን’ ዚብሃል፡ ቅድሚኡ ንዝነበረ ነገር ጥራይ እዩ። ኰይኑ ግና፡ ሞት ኣብ ሰማይ ፈጺሙ ኣይነበረን። እምበኣር፡ እታ ጥቕሲ ነቲ ኣብታ ምስ እንፈትዎም ሰባት ክንነብረላ እተፈጥረት ምድሪ ዚፍጸም ነገር እያ እተመልክት። መጽሓፍ ቅዱስ፡ ምዉታት ከም ዚትንስኡን ምስ ዜፍቅርዎም ሰባት ብሓንሳእ ከም ዚነብሩን ይገልጽ እዩ።—ዮሃንስ 5:28, 29

ብዙሓት ሰባት እቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ሰማይ ዚምህሮ ምስ ፈለጡ ኣዝዮም ተሓጒሶም እዮም። ንኣብነት፡ ካቶሊክ ዝነበረ ጆርጅ፡ “በቲ ኣብ ምድሪ ንዘለኣለም ብዛዕባ ምንባር ዚገልጽ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ተሓጒሰ እየ። ካብቲ ናብ ሰማይ ምኻድ ዚብልዎ ሓሳብ ንላዕሊ ኽትቅበሎ ዝቐለለ እዩ” በለ። *

“ሰማያትሲ ናይ እግዚኣብሄር ሰማያት እዮም፡ ምድሪ ግና ንደቂ ሰብ ሀቦም።”መዝሙር 115:16

^ ሕ.ጽ. 13 ሓቂ እዩ፡ ኣምላኽ መንፈስ እዩ እምበር፡ ስጋዊ ኣካል የብሉን። (ዮሃንስ 4:24) ስለዚ፡ እቲ ዚነብረሉ ቦታ ብዓይኒ ዚርአ ወይ ዚድህሰስ ዘይኰነስ፡ መንፈሳዊ ዓለም እዩ።

^ ሕ.ጽ. 19 እቲ “ሓድሽ ምድሪ” ዚብል ሓረግ፡ ቃል ብቓሉ ንምድርና ዜመልክት ኣይኰነን፣ የግዳስ፡ ነቶም ኣብ ምድሪ ዚነብሩ ሞገስ ኣምላኽ ዝረኸቡ ማሕበረሰብ ዜመልክት ምሳልያዊ ኣገላልጻ እዩ።—መዝሙር 66:4

^ ሕ.ጽ. 20 መጽሓፍ ቅዱስ፡ ሒደት ሰባት፡ ማለት 144,000 ምስ የሱስ ኰይኖም ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ኣምላኽ፡ ኣብ ሰማይ ኪገዝኡ ኸም እተሓርዩ ይምህር እዩ።—1 ጴጥሮስ 1:3, 4፣ ራእይ 14:1