ዚርከበሉ ኣገባብ ኣዐሪ

ቋንቋ ምረጽ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

ንቕሑ! ቍ. 6 2016

ሕማም—ከመይ ጌርካ ኽትከላኸሎ ትኽእል፧

ሓደስትን ዳግም ዚቕልቀሉን ተላገብቲ ሕማማት ንጥዕናኻ ኣዝዮም ሓደገኛታት ኪዀኑ ይኽእሉ እዮም። ዝበለጸ መከላኸሊኻ እንታይ እዩ፧

ሕማም—ከመይ ጌርካ ኽትከላኸሎ ትኽእል

ኣካላትካ በብመዓልቱ ንህይወትካ ኣብ ሓደጋ ምስ ዜእትዉ ሰላሕታውያንን ዘይረኣዩን ጸላእቲ ይዋጋእ እዩ።

ንርእስኻ ኻብ ሕማም ተኸላኸለላ

ንሕማም ኬቃልዑኻ ዚኽእሉ ሓሙሽተ ረቛሒታትን ከመይ ጌርካ ብዝበለጸ መገዲ ኽትከላኸል ከም እትኽእልን መርምር።

ዓለባ ማስል ባሕሪ

ማስል ባሕሪ፡ ዓለባ ተጠቒሞም ይጣበቑ እዮም። እዚ ብኸመይ ከም ዚዓዪ ምርዳእ፡ ንገለ መሳርሒታት ምስ ህንጻታት ወይ ንጅማት ምስ ዓጽሚ ኣብ ምልጋብ፡ ሓድሽን ዝሓሸን መገዲ ንምርካብ ሓጋዚ ኪኸውን ይኽእል እዩ።

ኣኽብሮት ብኸመይ ከም እተርኢ

ኣብ ሓዳር፡ ኣኽብሮት ኣብ ቃሕ ዝበለካ እዋን እተርእዮ ነገር ኣይኰነን፣ መሰረታዊ ነገር እዩ። ንመጻምድትኻ ኸም እተኽብሮ ኸተርኢ እትኽእል ብኸመይ ኢኻ፧

ደሲደርዩስ ኢራስመስ

“ምስዞም ሎሚ ዘለዉ ሰብ ዝና ዚመዓራረ መራሒ ተሓድሶ” ተባሂሉ ተጸዊዑ እዩ። ህቡብ ዝገበሮ እንታይ እዩ፧

ፍሉያት ዓሳ ባህሌላ

እዚ ዚማርኽ ሕብርታት ዘለዎ ዓሳ ምስ ኣኒሞን ዜገርም ሽርክነት ይምስርት እዩ። ነዚ ርክብ እዚ ፍሉይ ዚገብሮ እንታይ እዩ፧ ብኸመይከ እዩ ዚምስረት፧

ሰዓት ምኽባር

ሰዓትካ ምኽባር ወይ ዘይምኽባር ንስምካ ኺጸልዎ ይኽእል እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ እዚ ኣገዳሲ ዝዀነ ባህርይ እንታይ ይብል፧ ሰዓት ምኽባር ክትምሃር እትኽእልከ ብኸመይ ኢኻ፧

መሐበሪ ርእሰ ነገር ንቕሑ! 2016

ብርእሰ ነገር እተሰርዐ መሐበሪ እቲ ኣብ 2016 እተሓትመ ዓንቀጻት ንቕሑ!