ካዛክ ብሓፈሻኡ ዘላን እዮም ነይሮም። ክሳዕ ሕጂ እውን ገሊኦም ጓሶት ካዛክ፡ ምስ ምቅይያር ወቕትታት ንማሎም ዚኸውን መገሃጫ ንምርካብ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ይግዕዙ እዮም። ሓጋይ ኣብቲ ዝዘሓለ መገሃጫ ኸበሳታት ይሓግዩ። እቲ ውርጪ ዚዘንመሉ ኽራማቶም ምስ ቀረበ ድማ፡ ንማሎም ናብቲ ዝሓሸ ሙቐት ዘለዎ ቘላታት የውርድወን።

ገሊኦም ካዛክ ኣብ ዘመናውያን ምዕቡላት ከተማታት እዮም ዚነብሩ። ባህሎምን ምግቦምን ኢደ ስራሓቶምን ግና ነቲ ኻብ ኣቦታቶም ዝጸንሐ ናብራ ዘላን ዜንጸባርቕ እዩ። ካዛክ ናይ ርእሶም ናውቲ ሙዚቃን ሃብታም ውርሻ ግጥምን ደርፍን ሙዚቃን ኣለዎም።

እቲ ዩርት ዚብሃል ዘላን ዚነብሩሉ ባህላዊ መንበሪ፡ ምልክት እቲ ምስ ተፈጥሮ ተሳንዩ ዚነብር ሰብ ኰይኑ የገልግል ኣሎ። ጓሶት ክሳዕ  ሕጂ ኣብ ዩርት ምንባር ይፈትዉ እዮም፣ ኣብ ከተማ ዚነብሩ ካዛክ ከኣ ንዩርት ኣብ ፍሉይ እዋናት ይጥቀሙሉ እዮም። ዩርት ምሹእ መሕደሪ በጻሕቲ ሃገር ኰይኑ እውን የገልግል እዩ። ውሽጣዊ ኽፋል ዩርት፡ በቲ ኣንስቲ ካዛክ ዚሰርሓኦ ስርሓት ጥልፍን ማእለማን ምንጻፍን ይምዕርግ እዩ።

ውሽጢ ዩርት

ኣብ ገጠር ዚነብሩ ካዛክ፡ ኣፍራስ ይፈትዉ እዮም። ኣብ ቋንቋ ካዛክ ንፈረስ እንተ ወሓደ 21 በበይኑ ቓላት ኣለዎም፣ ትርጉም እዚ ቓላት እዚ ድማ ሓደ ኻብቲ ሓደ ቝሩብ ይፍለ እዩ። ብዘይካዚ፡ ሕብሪ ወይ ጽጋረት ፈረስ ዚገልጽ ልዕሊ 30 ቓላት ኣለዎም። ክሳዕ ሕጂ፡ ጽቡቕ ፈረስ ከም ክቡር ህያብ ጌርካ እዩ ዚርአ። ኣብ ገጠራት፡ ኣወዳት ካብ ንእስነቶም ኣትሒዞም እዮም ፈረስ ተወጢሕካ ምኻድ ዚመልኩ።

ኣብ ባህላዊ ምግቢ ካዛክ፡ ስጋ ዝውቱር እዩ፣ መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ምግቦም ቀመማት ዝበዝሖ እዩ። ህዝቢ ካዛክ ነቲ ኮሚስ ዚብሃል ካብ ጸባ ባዝራ (ኣንስተይቲ ፈረስ) ዚዳሎ መስተን ነቲ ሹባት ዚብሃል ካብ ጸባ ግመል ዚዳሎ ምጽጽ ዝበለ መስተን ይፈትውዎ እዮም።

ኣብ ኣልማቲ ዚርከብ ቤት ጽሕፈት ጨንፈር ናይ የሆዋ መሰኻኽር፡ ንበጻሕቲ ኽፉት እዩ።

እቲ ብቐሊሉ ዘይርከብ ነብሪ ውርጪ፡ ሓጋይ ኣብ ኣኽራን ካዛክስታን ይሓጊ