ካብ ምዕራባዊ ንፍቀ ኽቢ እተረኽበ ዜናታት፡ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዚርከብ ግዜ ዘይሓልፎ ጥበብ ዘለዎ ጥቕሚ የርኢ።

ብዘይመጠን እተገብረ ምግፋፍ ዓሳ ካብ ዘስዓቦ ጕድኣት ናብ ንቡር ምምላስ

ዋይልድላይፍ ኮንዘርቬሽን ሶሳይቲ (WCS) ዘቕረቦ ጸብጻብ፡ ኣብ በሊዝን ካልእ ከባቢታት ካሪብያንን፡ “ኣብቲ ባህርያዊ ሃብቲ ምጕሕጓሕ ዘይፍቀዶ ዞባታት፡ ኣብ ብዝሒ ዛዕጎልን ሎብስተርን ካልኦት ዓሳታትን ምምሕያሽ ከም እተራእየ ተሰኒዱ ኣሎ” ይብል። ቀጺሉ ኸኣ፡ “ኣብቲ ብብዝሒ እተገፈፈሉ ኸባቢታት እዚ ዞባ ዚርአ ምምሕያሽ ቍጽሪ እዞም እተጓሕጕሑ ጅር፡ ካብ 1-6 ዓመት ኪወስድ፡ ቍጽሮም ምሉእ ብምሉእ ናብ ንቡር ንምምላስ ድማ . . . ዓሰርተታት ዓመታት ኪወስድ ይኽእል” ይብል። ሓላፊት እዚ መጽናዕቲ ዜካይድ ጕጅለ ዝዀነት ጃኔት ጊብሶን ብዛዕባ በሊዝ፡ “እዚ ባህርያዊ ሃብቲ ምጕሕጓሕ ዘይፍቀዶ ዞባታት፡ ነቲ ዓሳታት ዚግፈፎ ቦታታት እታ ሃገር ኣብ ምትካእን ህይወታዊ ብዙሕነት ከም ዚህሉ ኣብ ምግባርን ኪሕግዝ ይኽእል እዩ” በለት።

ነዚ ዚስዕብ ሕሰበሉ፦ እቲ ተፈጥሮ ዘለዎ ናብ ዝነበሮ ዅነታት ናይ ምምላስ ክእለት፡ ጥበበኛ ፈጣሪ ኸም ዘሎ ዚሕብርዶ ኣይኰነን፧—መዝሙር 104:24, 25

ኢ-መይል እናሻዕ ዘይምኽፋት፡ ውጥረት ይንኪ ድዩ፧

ብመሰረት እቲ ኣብ ቫንኩቨር፡ ካናዳ እተኻየደ መጽናዕቲ፡ ሰባት ኢ-መይሎም እናሻዕ ኣብ ክንዲ ዚኸፍቱ፡ ኣብ መዓልቲ ሰለስተ ሳዕ ጥራይ ምስ ዚኸፍቱ፡ ዝተሓተ መጠን ውጥረት ኪህልዎም ይኽእል። እቲ ነቲ መጽናዕቲ ዝመርሖ ኮስታዲን ኩሽለቭ ኣብ ዘቕረቦ መደምደምታ፡ “ሰባት ነቲ ኢ-መይል እናሻዕ ናይ ምኽፋት ፈተና ኺቃወምዎ ይኸብዶም እዩ፣ ይኹን እምበር፡ ነዚ ፈተና ምቅዋሙ ንውጥረቶም ይንክዮ እዩ” በለ።

ነዚ ዚስዕብ ሕሰበሉ፦ ኣብ “ጽንኩር ግዜ” ንነብር ብምህላውናስ፡ ውጥረት ክንንክየሉ እንኽእል መገዲ ኸነናዲ ግቡእዶ ኣይኰነን፧—2 ጢሞቴዎስ 3:1

ኣብ ብራዚል ዚርአ ዓመጽ

ብመሰረት ወሃብ ኣገልግሎት ዜና ኤጀንሲያ ብራዚል ዘቕረቦ ጸብጻብ፡ ኣብ ብራዚል ዓመጽ እናወሰኸ ይኸይድ ኣሎ። ኣብ 2012 ልዕሊ 56,000 ዝዀኑ ሰባት ተቐቲሎም እዮም፣ እዚ ኸኣ ብሚኒስትሪ ጥዕና ኻብ እተመዝገበ መጠን ዓመታዊ ቕትለት እቲ ዝለዓለ እዩ ነይሩ። ክኢላ ህዝባዊ ጸጥታ ሉዊስ ሳፖሪ፡ እዚ ወሰኽ እዚ ንሞራላዊ ውድቀት ዜንጸባርቕ ምዃኑ እዩ ዚኣምን። ሰባት ንሕግታት ሕብረተ ሰብ ዘለዎም ኣኽብሮት ምስ ዜጥፍኡ፡ “ንረብሓታቶም ኢሎም ጭካነ ዝመልኦ ሓይሊ ኺጥቀሙ ይጅምሩ እዮም” ከኣ በለ።

ትፈልጥዶ፧ መጽሓፍ ቅዱስ፡ ‘ፍቕሪ እትዝሕለሉ፡’ ጥሕሰት ሕጊ ድማ ዚበዝሓሉ እዋን ከም ዚመጽእ ተነብዩ ነይሩ እዩ።—ማቴዎስ 24:3, 12