ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

ንቕሑ!  |  ቍ. 5 2016

 ርእይቶ መጽሓፍ ቅዱስ | ሞሳ

ሞሳ

ሞሳ

ሞሳ ምርኣይ፡ ኣካላውን ኣእምሮኣውን ስምዒታውን ጥቕምታት ከም ዘለዎ ተረጋጊጹ እዩ። ኵሉ ሰብ ነዚ ኽፍሊ መዓልታዊ ህይወቱ ኺገብሮ ኣለዎ።

ሞሳ ንጥዕናኻ ጽቡቕ ዝዀነ ብኸመይ እዩ፧

ስነ ፍልጠት ሕክምና እንታይ ይብል፧

ብመሰረት እታ ኣብ ሃርቫርድ ሜንታል ሄልዝ ለተር ዝወጸት ዓንቀጽ፡ “ሞሳ ምስ ዓብዪ ሓጐስ ኣጸቢቑ ይተሓሓዝ እዩ። ንሰባት ኣወንታዊ ስምዒት ኪህልዎም፡ ጽቡቕ ግዜ ኼሕልፉ፡ ጥዕናኦም ኬመሓይሹ፡ ንጸገማት ኪዋጽኡሉ ኸምኡ ድማ ድልዱል ርክብ ኪምስርቱ ይሕግዞም።”

መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብል፧

መጽሓፍ ቅዱስ መማሰውቲ ኽንከውን እዩ ዜተባብዓና። እቲ፡ “ኣመስገንቲ እውን ኩኑ” ብምባል ዝጸሓፈ ሃዋርያ ጳውሎስ፡ ሰናይ ኣብነት ሓዲጉ እዩ። ንኣብነት፡ ሰባት ነቲ ዘካፈሎም መልእኽቲ ጽቡቕ ምላሽ ስለ ዝሃቡሉ፡ ‘ንኣምላኽ ከየቋረጸ ኣመስጊንዎ’ እዩ። (ቈሎሴ 3:15፣ 1 ተሰሎንቄ 2:13) ነባሪ ሓጐስ፡ ሓሓሊፍካ ‘አመስግነካ’ ብምባል ዘይኰነስ፡ መማሰዊ ናይ ምዃን ባህርይ ብምምዕባል እዩ ዚርከብ። እዚ ብግዲኡ ኻብቲ ሰባት ካባና ኸም ዚርሕቁ ዚገብር፡ ሓጐስና ድማ ዜጥፍኣልና ናይ ልዕልናን ቅንእን ቅሬታን ስምዒት የዕቍበና።

ፈጣሪና ንደቂ ሰባት እውን ከይተረፈ ሞሳኡ ብምርኣይ፡ ሰናይ ኣብነት ሰሪዑ እዩ። እብራውያን 6:10፡ “ኣምላኽሲ ግብርኹም ኰነ ንስሙ ዘርኣኹምዎ ፍቕሪ . . . ዚርስዕ ዓማጺ ኣይኰነን” ትብል። እወ፡ ፈጣሪና ንዘይምምሳው ከም ዓመጽ ወይ ምጕዳል ፍትሒ ገይሩ እዩ ዚርእዮ።

“ኵሉ ሳዕ ተሓጐሱ። ብዅሉ ኣመስግኑ።”1 ተሰሎንቄ 5:16, 18

 ሞሳ ነቲ ምስ ካልኦት ዘሎና ርክብ ዜመሓይሾ ብኸመይ እዩ፧

ተመክሮ እንታይ እዩ ዚነግረካ፧

ሓደ ሰብ ህያብ ምስ ሃበና፡ ጥዑም ቃላት ምስ ተዛረበና ወይ ግብራዊ ሓገዝ ምስ ገበረልና ልባዊ ሞሳና ምስ እነርእዮ፡ ዋጋ ዘለዎን ዚምስገንን ኰይኑ ኸም ዚስምዖ ኢና እንገብር። ዘይትፈልጦም ሰባት እውን ከም ማዕጾ ምኽፋት ዝኣመሰለ ሰናይ ነገር ምስ ገበሩልካ ኻብ ልቢ እንተ ኣመስጊንካዮም ይሕጐሱ እዮም።

መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብል፧

የሱስ ክርስቶስ፡ “ሃቡ፡ ኪህቡኹም እውን እዮም። . . . እተሰጐደን እተነኽነኸን መሊኡ ዚፈስስን ጽቡቕ ስፍሪ ኣብ ሕቝፍኹም ኪህቡኹም እዮም” በለ። (ሉቃስ 6:38) ተመክሮ ናይታ ኣብ ደቡብ ፓሲፊክ ኣብ እትርከብ ቫኑዋቱ እትብሃል ሃገር እትነብር ጽምምቲ ዝዀነት ሮዝ እሞ ርአ።

ሮዝ ኣብ ኣኼባታት ናይ የሆዋ መሰኻኽር ትእከብ እኳ እንተ ነበረት፡ ንሳ ትኹን ኣባላት እታ ጉባኤ ቛንቋ ምልክት ዘይፈልጡ ብምንባሮም፡ ካብቲ ኣኼባታት ብዙሕ ጥቕሚ ትረክብ ኣይነበረትን። ክኢላታት ተርጐምቲ ቛንቋ ምልክት ዝዀኑ ሰብ ሓዳር ናብታ ጉባኤ ምስ መጹ እሞ ነቲ ጸገም ምስ ኣስተብሃሉሉ ግና፡ ቋንቋ ምልክት ኪምህርዎም ጀመሩ። ሮዝ ነዚ ኣዝያ እያ ኣማስያትሉ። “ብዙሓት ዜፍቅሩኒ ፈተውቲ ስለ ዘለዉኒ ሕጕስቲ እየ” ኸኣ በለት። እቶም ዝሓገዝዋ ሰብ ሓዳር፡ ሞሳኣ ኽትገልጽን ኣብ ኣኼባታት ሓሳብ ክትህብን ኪርእይዋ ኸለዉ ኣዝዮም እዮም ዚሕጐሱ። ሮዝ እውን ነቲ ኻልኦት ምስኣ ምእንቲ ኺዘራረቡ ኢሎም ቋንቋ ምልክት ንኺምሃሩ ዝገበርዎ ጻዕርታት ኣዝያ እያ እተማስወሉ።—ግብሪ ሃዋርያት 20:35

‘እቲ ምስጋና ዚስውእ ንኣምላኽ የኽብሮ።’ መዝሙር 50:23

መማሰዊ ናይ ምዃን ባህርይ ብኸመይ ከተማዕብል ትኽእል፧

መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብል፧

ስምዒታትና ምስ ሓሳባትና ኣጸቢቑ ይተኣሳሰር እዩ። ጸሓፍ መጽሓፍ ቅዱስ ዝዀነ ዳዊት፡ ኣብቲ ናብ ኣምላኽ ዘቕረቦ ጸሎት፡ “ንዅሉ ተግባርካ አስተንትነሉ፡ ብዛዕባ ግብሪ ኣእዳውካ ድማ ብህንጥዮት ኣጸቢቐ እሓስብ እየ” በለ። (መዝሙር 143:5) እወ፡ ዳዊት ንማለቱ ጥራይ ዚዛረብ ሰብ ኣይነበረን። መመስገኒ ምንባሩ ኻብቲ ኣብ ምሉእ ህይወቱ ዘማዕበሎ ብዛዕባ መገድታት ኣምላኽ ብቐጻሊ ናይ ምስትንታን ልማዱ ዝመንጨወ እዩ ነይሩ።—መዝሙር 71:5, 17

መጽሓፍ ቅዱስ፡ “ብዛዕባ ሓቂ ዘበለ፡ ርዝነት ዘለዎ ዘበለ፡ . . . ተፈታዊ ዘበለ፡ ጽቡቕ ዚዝረበሉ ዘበለ፡ ሕያውነት ዘበለ፡ ዚንኣድ ዘበለ ብቐጻሊ ሕሰቡ” ብምባል ብሉጽ ምኽሪ ይህበና እዩ። (ፊልጲ 4:8) እዘን “ብቐጻሊ ሕሰቡ” ዚብላ ቓላት፡ ብቐጻሊ ኸነስተንትን ከም ዜድልየና እየን ዚሕብራ፣ እዚ ድማ መማሰዊ ናይ ምዃን ባህርይ ከነማዕብል ይሕግዘና።

“ምስትንታን ልበይ ከኣ ምስትውዓል ኬውስእ እዩ።”መዝሙር 49:3