ጽቡቕ ስም ኣዝዩ ኽቡር ካብ ምዃኑ እተላዕለ ኣብ ገሊአን ሃገራት ብሕጋዊ መገዲ ኽትከላኸለሉ ትኽእል ኢኻ። እዚ ድማ፡ ምክልኻል ኣንጻር ጸለመን ምክፋእን (ብእተሓትመ ጽሑፍ፡ ብቓል ወይ ብኻልእ መገዲ እተዘርግሐ ጠቃኒ ሓሳባት) ኬጠቓልል ይኽእል እዩ። እዚ ዅነታት እዚ ኸኣ፡ ነቲ “ጽቡቕ ስም ካብ ብዙሕ ሃብቲ ይሕረ፣ ክብሪ ኻብ ብሩርን ወርቅን ይሓይሽ” ዚብል ጥንታዊ ምስላ እዩ ዜዘኻኽረና። (ምሳሌ 22:1) ከመይ ጌርና ኢና ጽቡቕ ስምን ኣኽብሮት ካልኦት ሰባትን ከነጥሪ እንኽእል፧ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብሉጽ ሓሳባት ክንረክብ ንኽእል ኢና።

ንኣብነት፡ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ መዝሙር 15 እንታይ ከም ዚብል እስከ ንርአ። እቲ ዘማሪ ነታ፡ “ኣብ ድንኳን [ኣምላኽ] ጋሻ ዚኸውን መን እዩ፧” እትብል ሕቶ ኺምልሳ ኸሎ፡ “እቲ . . . ቅኑዕ ዚገብር፡ ብልቡ ድማ ሓቂ ዚዛረብ። . . . ዘይሓሚ፡ ንብጻዩ ገለ ኽፉእ ዘይገብሮ፡ ንፈተውቱ ኸኣ ዘየጸልም። ንዑቕ ዘበለ ዚንዕቕ፡ . . . ዚጐድኦ እኳ እንተ ዀነ፡ ቃሉ ዘይልውጥ። . . . ጉቦ ዘይቅበል” ኢሉ ጸሓፈ። (መዝሙር 15:1-5) ነዚ ባህ ዜብል ስርዓታት እዚ ሓልዩ ንዚመላለስ ሰብሲ ኣይመኽበርካዮንዶ፧

ኣኽብሮት ክትረክብ ኣበርክቶ እትገብር ካልእ ባህርይ ትሕትና እያ። ምሳሌ 15:33፡ “ቅድሚ ኽብሪ ትሕትና ኣላ” ትብል። ነዚ እሞ ሕሰበሉ፦ ትሑታት ሰባት ኣበየናይ መዳያት ምምሕያሽ ኪገብሩ ኸም ዚኽእሉ ይግንዘቡን ኪመሓየሹ ኣበርቲዖም ይጽዕሩን እዮም። ብዘይካዚ፡ ንሓደ ሰብ እንተ ደኣ ኣጕህዮምዎ፡ ይቕረታ ይሓትትዎ እዮም። (ያእቆብ 3:2) ዕቡያት ከምዚ ኣይገብሩን እዮም፣ ኣብ ክንዳኡስ፡ ንዅራ እዮም ዚህወኹ። ምሳሌ 16:18፡ “ትምክሕቲ ቕድሚ ውድቀት እያ፣ መንፈስ ትዕቢት ከኣ ቅድሚ ምዕንቃፍ እዩ” ትብል።

ሓደ ሰብ ንስምካ እንተ ኣጸሊምዎኸ፧ ተሃዊኽካ፡ ምናልባት እውን ብቝጥዓ ነዲድካ ስጕምቲ ኽትወስድ ኣሎካ ድዩ፧ ‘ንስመይ ክጣበቐሉ እንተ ፈቲነ፡ እቲ ሓሶት መሊሱ ኸም ዚላባዕ ድየ ዝገብር፧’ ኢልካ ንርእስኻ ሕተታ። ኣብ ገሊኡ እዋናት፡ ሕጋዊ ስጕምቲ ኽትወስድ ኣድላዪ ኪኸውን ዚኽእል እኳ እንተ ዀነ፡ መጽሓፍ ቅዱስ ግና፡ “ናብ ነገር ኣይትተሃወኽ” ዚብል ጥበባዊ ምኽሪ ይህብ እዩ። ኣብ ክንዳኡ፡ “ብዛዕባ ጕዳይካ ምስ ብጻይካ ተማጐት።” (ምሳሌ 25:8, 9) * ንጕዳይካ ብኸምዚ ዝኣመሰለ ጥንቃቐ ዝመልኦን ልኡምን መገዲ ምስ እትሕዞ፡ ንቤት ፍርዲ ኻብ ዚወጽእ ብዙሕ ወጻኢታት ኪሰትረካ እውን ይኽእል እዩ።

መጽሓፍ ቅዱስ ሃይማኖታዊ መጽሓፍ ጥራይ ኣይኰነን። ብዛዕባ ህይወት ዜተኣማምን መምርሒ ዚህብ መጽሓፍ እዩ። እቶም ነቲ ኣብኡ ዚርከብ ጥበብ ዚትግብርዎ ሰባት፡ ብዙሕ ኣኽብሮት ከም ዚረኽቡን ጽቡቕ ስም ከም ዚህልዎምን ዚገብር ባህርያት የማዕብሉ እዮም።

^ ሕ.ጽ. 5 ንዕርቂ ዚምልከት ተወሳኺ ስርዓታት መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ማቴዎስ 5:23, 24፣ 18:15-17 ይርከብ።