ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

ንቕሑ!  |  ቍ. 4 2017

 ንስድራ ቤት | ሓዳር

ውሉዳት ካብ ቤት ምስ ዚወጹ

ውሉዳት ካብ ቤት ምስ ዚወጹ

ጸገም

ሰብ ሓዳር፡ ደቆም ዓብዮም ካብ ቤት ምስ ወጹ፡ ካብ ኵሉ ዝዓበየ ጸገም የጋጥሞም እዩ። እቲ ብዘይ ውሉዳቶም ዝተረፈ ገዛ፡ ጓኖት ኰይኖም ከም ዚስምዖም ኪገብር ይኽእል እዩ። ክኢላ ስድራ ቤት ዝዀነ ጌሪ ኑማን፡ “ከመይ ገይሮም ምስ መጻምድቶም ሓሳብ ንሓሳብ ኪለዋወጡ ኸም ዚኽእሉ ንዘይፈልጡ ሓያሎ ሰባት አማኽር እየ። ደቆም ካብ ቤት ምስ ወጹ፡ ኬዕልሉሉ ዚኽእሉ ጕዳያት ኣዝዩ ሒደት ይኸውን እዩ” ይብል። *

ንስኻኸ ኣብ ሓዳርካ ኸምዚ ዓይነት ጸገማት ኣጋጢሙካ ኣሎ ድዩ፧ ከምኡ እንተ ዀይኑ፡ ንርክብካ ኸተመሓይሾ ትኽእል ኢኻ። ፈለማ ግና ጠንቂ እቲ ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ መጻምድትኻን ዝማዕበለ ምርሕሓቕ ኪኸውን ዚኽእል ገለ ረቛሒታት እስከ ንርአ።

እቲ ጸገም ዜጋጥመሉ ምኽንያት

ንዓመታት ዚኣክል፡ ቈልዑ እዮም ቀዳምነት ተዋሂብዎም ነይሩ። ብዙሓት ወለዲ ኻብ ጽቡቕ ሓሳብ ተበጊሶም፡ ነቲ ንውሉዳቶም ዜድልዮም ነገር ልዕሊ እቲ ንመጻምድቶም ዜድልዮ ነገር ይሰርዕዎ እዮም። ከም ውጽኢቱ፡ ነቲ ኸም ኣቦን ኣደን ዘለዎም ግደ ኣጸቢቖም ስለ ዚለምድዎ፡ ነቲ ኸም ሰብኣይን ሰበይትን ዝነበሮም ርክብ የጥፍእዎ እዮም። እዚ ጸገም እዚ ኸኣ እቶም ውሉዳት ካብ ቤት ምስ ወጹ፡ ብቐሊሉ ይርአ እዩ። ጓል 59 ዓመት ዝዀነት ሰበይቲ፡ “ደቅና ኣብ ቤት ከለዉ፡ ምስ ብዓል ቤተይ እንተ ወሓደ ብሓባር ንዓዪ ነይርና” ትብል። ደቃ ኻብ ቤት ምስ ወጹ ግና፡ ንበበይኑ ነገራት ቀዳምነት ይህቡ ኸም ዝነበሩ ትእመን። ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ እሞ ኸኣ ንሰብኣያ፡ ጥራስ ከም ዘይቃደዉ ነጊራቶ እያ።

ገሊኦም ሰብ ሓዳር ምስዚ ሓድሽ ምዕራፍ ህይወት ኪወሃሃዱ ኣይተዳለዉን። ኤምፕቲ ነስቲንግ ዘርእስታ መጽሓፍ፡ “ብዙሓት ሰብ ሓዳር፡ ሓድሽ ሓዳር ዝጀመሩ ዀይኑ እዩ ዚስምዖም” ትብል። ሓባራዊ ነገር ዘለዎም ኰይኑ ስለ ዘይስምዖም፡ ብዙሓት ሰብኡትን ኣንስትን ኣብ ነናይ ውልቆም ብሕታዊ ጕዳያት እዮም ዚጥሕሉ። በዚ ኸምዚ ኸኣ፡ ከም መጻምድቲ ዘይኰኑስ፡ ከም ኣብ ሓንቲ ኽፍሊ ዚቕመጡ ውልቀ ሰባት ጥራይ ኰይኖም ይነብሩ።

 እቲ ዜሐጕስ ግና፡ ካብዚ ጸገም እዚ ኸተምልጥ ትኽእል ኢኻ። ነቲ ኣብ ህይወትካ ሓድሽ ምዕራፍ ዝኸፈተ ኣጋጣሚ ዜምጽኣልካ ጥቕምታት እውን ከተስተማቕሮ ትኽእል ኢኻ። ኣብዚ መዳይ እዚ መጽሓፍ ቅዱስ ብኸመይ ኪሕግዘካ ኸም ዚኽእል እስከ ንርአ።

ክትገብሮ እትኽእል ነገራት

ነቲ ለውጢ ኽትቅበሎ ቝረጽ። መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ዓበይቲ ውሉዳት፡ “ሰብኣይ ኣቦኡን ኣዲኡን ይሓድግ” ይብል። (ዘፍጥረት 2:24) ከም ወለዲ መጠን፡ ሸቶኹም፡ ውሉዳትኩም ኣብዚ ደረጃ እዚ ምእንቲ ኺበጽሑ ኸተሰልጥንዎምን ከም እኹላት ሰባት ኰይኖም ኪዓይዩ ዜድልዮም ክእለታት ምእንቲ ኼጥርዩ ኽትሕግዝዎምን እዩ ነይሩ። በዚ መገዲ እዚ እንተ ርኢኻዮ፡ ደቅኻ ኻብ ቤት ምውጻኦም ክትሕበነሉ እትኽእል ነገር እዩ።—ስርዓት መጽሓፍ ቅዱስ፦ ማርቆስ 10:7

ንውሉዳትካ ወትሩ ወላዲኦም ምዃንካ ኣይተርፈካን እዩ። ሕጂ ግና ኣማኻሪ ደኣ እምበር፡ ተቘጻጻሪ ኣይኰንካን። እዚ ሓድሽ ርክብ እዚ፡ ቀንዲ ቘላሕታኻ ኣብ መጻምድትኻ እናገበርካ፡ ምስ ደቅኻ ጥቡቕ ምቅርራብ ኪህልወካ ይሕግዘካ እዩ። *ስርዓት መጽሓፍ ቅዱስ፦ ማቴዎስ 19:6

ብዛዕባ ዜተሓሳስበካ ነገራት ተዛረብ። እቲ ኣብ ህይወትካ ዘጋጠመ ለውጢ ብኸመይ ከም ዝጸለወካ ንመጻምድትኻ ንገሮ፣ መጻምድትኻ እተሰምዖ ኺነግረካ ኸሎ እውን ጽን ኢልካ ስምዓዮ። ተዓገሶን ተረድኣሉን። ከም ሰብኣይን ሰበይትን ዘሎኩም ርክብ ንምድልዳል ግዜ ኺወስድ ይኽእል እዩ፣ እቲ እትገብርዎ ጻዕሪ ግና ዓስቢ ኣለዎ።—ስርዓት መጽሓፍ ቅዱስ፦ 1 ቈረንቶስ 13:4

ሓቢርኩም ሓድሽ ነገር ግበሩ። ብዛዕባ እቲ ሓቢርኩም ክትስዕብዎ እትደልዩ ሸቶታት ወይ ድማ ከም ሰብ ሓዳር ኴንኩም ክትገብርዎ እትደልዩ ዜገድሰኩም ነገራት ተዛራረቡ። ውሉዳት ስለ ዘዕበኹም፡ ብዙሕ ግብራዊ ጥበብ ኣጥሪኹም ኢኹም። ነዚ ንኻልኦት ንምሕጋዝ ንምንታይ ዘይትጥቀሙሉ፧—ስርዓት መጽሓፍ ቅዱስ፦ እዮብ 12:12

ቃል ኪዳንኩም ኣደልድሉ። ናብ መጻምድትኹም ከም እትሰሓቡ ብዛዕባ ዝገበረኩም ባህርያት ሕሰቡ። ከም ሰብ ሓዳር ኴንኩም ብዛዕባ ዘሕለፍኩምዎ እዋንን ዝሰገርኩምዎ ጸገማትን እውን ምልስ ኢልኩም ሕሰቡ። እዚ ኣብ ህይወትኩም እተኸፍተ ሓድሽ ምዕራፍ፡ ባህ ዜብል እዋን ኪኸውን ይኽእል እዩ። ግደ ሓቂ፡ ሓባራዊ ጻዕሪ ብምግባር ሓዳርኩም ከተደልድሉን ነታ ኣብ ፈለማ ንኽልቴኹም ዘሕበረትኩም ፍቕሪ ኸተጐሃህርዋን ሕጂ ዝያዳ ኣጋጣሚ ኣሎኩም።

^ ሕ.ጽ. 4 ኢሞሽናል ኢንፊደሊቲ ኻብ ዘርእስታ መጽሓፍ እተወስደ።

^ ሕ.ጽ. 12 ገና ቘልዑ ተዕቢ እንተ ኣሊኻ፡ ምስ መጻምድትኻ “ሓደ ስጋ” ምዃንካ ኣይትረስዕ። (ማርቆስ 10:8) ቈልዑ፡ ወለዶም ድልዱል ርክብ ከም ዘለዎም ኪርእዩ ኸለዉ ድሕንነት ይስምዖም እዩ።