ኣብዚ ግዜና፡ ናብራ ብዙሓት ሰባት ሃታሃታ ዝመልኦ እዩ። ከም ውጽኢቱ ድማ ሓድሓደ ግዜ ርክባት ይሕርፍፍ እዩ፣ ስድራ ቤታት እውን ይህሰያ እየን።

ኣብ ኣጠቓቕማ ግዜና ሚዛናውያን ክንከውን እንኽእል ብኸመይ ኢና፧

ሓደ ጥበበኛ ሰብ፡ “ካብ ምሉእ ሕፍኒ ጻዕርን ደድሕሪ ንፋስ ምጕያይንሲ፡ ሓደ ዕማዅ ዕረፍቲ ይሓይሽ” ኢሉ ጽሒፉ እዩ።—መክብብ 4:6

እዛ ሕታም “ንቕሑ!” እዚኣ፡ ንግዜና ብጥበብ ክንጥቀመሉ ዚሕግዘና ግብራዊ ሓሳባት ሒዛ ኣላ፣ ሓደ ኻብኡ ኸኣ ቀዳምነት ክንህቦ ዚግባእ ነገራት ብኸመይ ከም እንሰርዕ ዚገልጽ እዩ።