ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

ንቕሑ!  |  ቍ. 4 2016

 ርእይቶ መጽሓፍ ቅዱስ

ኣካላዊ ጽባቐ

ኣካላዊ ጽባቐ

ብዛዕባ ኣካላዊ ጽባቐ ሚዛናዊ ኣረኣእያ ምሓዝ ሓጐስ ኬምጽኣልካ ይኽእል እዩ፣ ሚዛኑ ዘይሓለወ ኣረኣእያ ግና ንሓጐስካ ኼጥፍኦ ይኽእል እዩ።

ጽባቐ እነድንቕ ስለምንታይ ኢና፧

እቲ ሓንጐል ደቂ ሰብ ንጽባቐ ዜስተውዕለሉ መገዲ፡ ገና ምስጢር እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ እዚ ዘይገልጽ እኳ እንተ ዀነ፡ ንጽባቐ እነድንቐሉ ምኽንያት ግና ይገልጽ እዩ። እዚ ኸኣ ኣምላኽ ባህርያቱ ኸም እነንጸባርቕ ገይሩ ስለ ዝፈጢረና እዩ። (ዘፍጥረት 1:27፣ መክብብ 3:11) ኣብ ርእሲ እዚ፡ ነቲ ኣዝዩ እተሓላለኸ ኣካል ወዲ ሰብ፡ ዜደንቕ ቅርጽን ዕዮን ከም ዚህልዎ ገይሩ እዩ ፈጢርዎ። በዚ ድማ እዩ ሓደ ጥንታዊ ጸሓፍ መዝሙር ንኣምላኽ፡ “መስተንክርን ድንቅን ኰይነ ተፈጢረ እየ እሞ ኽውድሰካ እየ” ዝበሎ።—መዝሙር 139:14

ሎሚ ግና ብሰንኪ ናይ ቅዲ ኢንዱስትሪታትን ህቡብ መራኸቢ ብዙሓንን፡ ብዛዕባ ጽባቐ ሚዛናዊ ዘይኰነ ኣረኣእያ ምህላው እናኣስፋሕፍሐ እዩ ዚኸይድ ዘሎ። ብመሰረት እታ ቦዲ ኢመጅ ዘርእስታ መጽሓፍ፡ ኣብ ባህሊ ምዕራባውያን ብእተገብረ ሓያሎ መጽናዕትታት፡ “ኣካላዊ ትርኢት፡ ነቲ ሓደ ሰብ ብዛዕባ ገዛእ ርእሱ ዘለዎ ኣረኣእያ ዚጸሉ ቐንዲ ረቛሒ እዩ።” ኰይኑ ግና፡ ከምዚ ዝኣመሰለ ጸቢብ ኣተሓሳስባ፡ ነቲ ልዕሊ ዅሉ ኣገዳሲ ዝዀነ ልቢ ሓደ ውልቀ ሰብ ዕሽሽ ከም እትብሎ እዩ ዚገብር።—1 ሳሙኤል 16:7

ብዙሕ ባህልታት ኣብ ኣካላዊ ትርኢትን ጾታዊ ሰሓብነትን ዘይጥዑይ ኣትኵሮ እዩ ዚገብር

ጐድኒ ጐድኒ እቲ ኣብ ኣካላዊ ትርኢት ዘሎ ኣትኵሮ፡ ጾታዊ ሰሓብነት ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ዝያዳ ኣትኵሮ ይግበረሉ ኣሎ። ብመሰረት እቲ ማሕበር ስነ ኣእምሮ ኣመሪካ ብ2007 ዘቕረቦ ጸብጻብ፡ “ዳርጋ ዅሉ መራኸቢ ብዙሓን፡ ኣብ ጾታዊ ሰሓብነት ደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ዘተኰረ እዩ።” መጽሓፍ ቅዱስ ብኸምዚ ዝኣመሰለ ነገራት ከይንጽሎ እዩ ዜተባብዓና፣ ከምኡ ዚብለሉ ብቝዕ ምኽንያት ድማ ኣለዎ።—ቈሎሴ 3:5, 6

“ስልማትክን ደጋዊ . . . ኣይኹን፣ የግዳስ፡ እቲ ኣብ ቅድሚ ኣዒንቲ ኣምላኽ ክቡር ዝዀነ ብህዱእን ልኡምን መንፈስ ብዘይሓልፍ ስልማት እተሰለመ ኣብ ልቢ ዘሎ ሕቡእ ሰብ ይኹን።” 1 ጴጥሮስ 3:3, 4

ሚዛናዊ ኣረኣእያ ኺህልወና ጥበባዊ ዝዀነ ስለምንታይ እዩ፧

ገሊኦም ሰባት ኣካላዊ ጽባቐ እንተ ኣልዩካ ኽትርኣየሉ ኸም ዘሎካ ይዛረቡ እዮም። ብመሰረት እቲ ማሕበር ስነ ኣእምሮ ኣመሪካ ዘቕረቦ ጸብጻብ፡ እዚ ኣተሓሳስባ እዚ ልሙድ ኣብ ዝዀነሉ ባህልታት፡ መንእሰያትን ኰተቴታትን ኣዋልድ ንገዛእ ርእሰን “ከም ባህግታት ካልኦት ዜዕግባን . . . ዚጥመታን ብትርኢተን ዋጋ ዚውሃበንን” ገይረን እየን ዚርእያኣ። ከምዚ ዝኣመሰለ ኣረኣእያ ኣዝዩ ጐዳኢ ኪኸውን ይኽእል እዩ። ከም ሓቂ እውን እዚ ኣተሓሳስባ  እዚ፡ “ኣሉታዊ ስምዒታት ዜስዕብ” ስለ ዝዀነ ኣብ ማሕበረ ሰብን ጥዕናን ቀንዲ ኣተሓሳሳቢ ጕዳይ እዩ። እዚ ድማ፡ ጭንቀትን “ነፍስኻ ምጽላእን . . . ናይ ኣመጋግባ ምምዝባልን ጕድለት ርእሰ ተኣማንነትን” ኬጠቓልል ይኽእል እዩ።

“ንእስነትን ብጽሕነትን ከንቱነት እዩ እሞ፡ ኣብ ጸገም ዜእቱ ነገር ካብ ልብኻ፡ ጐዳኢ ነገር ድማ ካብ ሰብነትካ ኣወግድ።”መክብብ 11:10

እንታይ ኣረኣእያ እዩ ልብምና ኸም ዘሎና ዜርኢ፧

መጽሓፍ ቅዱስ ን“ልብምና” ወይ ንምምዝዛን ምስ ትሕትና እዩ ዜተሓሕዞ። (1 ጢሞቴዎስ 2:9) ትሑታት ሰባት፡ ኣብ ትርኢቶምን ደጋዊ ጽባቐኦምን እምብዛ ዜተኵሩ ሰባት ኣይኰኑን፣ ኣብ ክንዳኡስ፡ ብዛዕባ ገዛእ ርእሶም ጥዑይን ሚዛናውን ኣረኣእያ እዩ ዘለዎም። ስምዒት ካልኦት ሰባት ኣብ ግምት ስለ ዜእትዉ፡ ኣድናቖትን ኣኽብሮትን ይረኽቡ፣ ልዕሊ ዅሉ ድማ ሞገስ ኣምላኽ ይረኽቡ እዮም። (ሚክያስ 6:8) ኣብ ርእሲ እዚ፡ ኣብ ኣካላዊ ምቅርራብ ጥራይ ዘይኰነስ፡ ነባርን ሕጕስን ሓዳር ኣብ ምምስራት ንዚግደሱ ናይ መርዓ ብጾት ኪማርኹን ናይ ሓቂ ኣዕሩኽ ኬጥርዩን ይኽእሉ እዮም።

መጽሓፍ ቅዱስ፡ ኣብ ውሽጣዊ እንታይነት እቲ ሰብ፡ ማለት ኣብቲ “ኣብ ልቢ ዘሎ ሕቡእ ሰብ” ከነተኵር ኪምዕደና እምበኣር ሓቁ እዩ። (1 ጴጥሮስ 3:3, 4) ውሽጣዊ ጽባቐ ብሓቂ ዘይሓልፍ እዩ፣ ብኣንጻሩ እኳ ደኣስ ምስ ግዜ ኺመሓየሽ ይኽእል እዩ። ምሳሌ 16:31፡ “ብመገዲ ጽድቂ ኺርከብ ከሎስ፡ ሸያብ ጸጕሪ፡ ዘውዲ ጽባቐ እዩ” ትብል። ስለዚ እምበኣር፡ ንኣሽቱ ይኹኑ ዓበይቲ፡ ነዚ ብሉጽ ምኽሪ መጽሓፍ ቅዱስ ምስ ዜቕልቡሉ ነቲ ዘይሓልፍ ጽባቐ ጥራይ ዘይኰነስ፡ ክብርን ዕግበትን እውን ኪረኽቡ እዮም።

ውቃበ ሓሶት፡ ጽባቐ ድማ ሓላፊ እዩ፣ ንየሆዋ እትፈርህ ሰበይቲ ግና ትውደስ።” ምሳሌ 31:30