ዚርከበሉ ኣገባብ ኣዐሪ

ቋንቋ ምረጽ

ናብ ተወሳኺ ዝርዝር ኪድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናብ ትሕዝቶ ኺድ

ናይ የሆዋ መሰኻኽር

ትግርኛ

ንቕሑ! ቍ. 4 2016

ንልማዳትካ ብኸመይ ከም እትቈጻጸሮ

ኣስተውዒልካሉ ኹን ኣይትኹን፡ ልማዳትካ ብኣወንታ ወይ ብኣሉታ ኣብ መዓልታዊ ህይወትካ ይጸልወካ እዩ።

ንልማዳትካ ብኸመይ ከም እትቈጻጸሮ

ንልማዳትካ፡ ኣብ ክንዲ ንጕድኣትካ ንጥቕምኻ ኸም ዚኸውን ግበሮ።

1 ሚዛናዊ ኹን

ብሓንሳእ ጽቡቕ ልማድ ከተማዕብልን ንዅሉ ሕማቕ ልማዳትካ ኸተጥፍእን ኣይትኽእልን ኢኻ። ቀዳምነታት ብኸመይ ክትሰርዕ ከም እትኽእል ርአ።

2. ከባቢኻ ብግቡእ ኣመሓድር

ቅኑዕ ውሳነታት ክትገብር ዚሕግዘካ ዅነታት ፍጠር።

3. ኣይትተሓለል

ሓድሽ ልማድ ከተማዕብል ወይ ዝነበረካ ልማድ ከተቋርጾ እንተ ኸቢዱካ፡ ኣይትተሓለል!

መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ግብረ ሶዶም እንታይ ይብል፧

መጽሓፍ ቅዱስ ንግብረ ሶዶም ይዅንኖ ድዩ፧ ንግብረ ሶዶማውያን ምጽላእ የተባብዕ ድዩ፧

ንለውጢ ብኸመይ ከም እትዋጽኣሉ

ለውጢ ኸተወግዶ ዘይከኣል እኳ እንተዀነ፡ ገሊኦም ብዕዉት መገዲ ንኺዋጽኡሉ እንታይ ኸም ዝገበሩ እስከ ርአ።

ናብ ኪርጊዝስታን እተገብረ ምብጻሕ

ደቂ ኪርጊዝስታን፡ ተቐበልቲ ጋሻን ንሰባት ዜኽብሩን ብምዃኖም እዮም ዚፍለጡ። እንታይ ልምድታት እዩ መለለዪ ናብራ ስድራ ቤቶም፧

ኣካላዊ ጽባቐ

ናይ ቅዲ ኢንዱስትሪታትን ህቡብ መራኸቢ ብዙሓንን፡ ብዛዕባ ትርኢት ሚዛናዊ ዘይኰነ ኣረኣእያ ኬቕርባ ይኽእላ እየን።

ዑደት ህይወት ፋንጣ

ዑደት ህይወት እዘን ማረኽቲ ሓሸራ ፍሉይ ዚገብሮ፡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 13 ወይ 17 ዓመት ንሒደት ሰሙናት ጥራይ ዚቕልቀላ ምዃነን እዩ።

ኣብ ኢንተርነት ዝወጸ ተወሳኺ ዓንቀጻት

ንቘየቛ ብኸመይ ደው ከም እተብሎ

ንስኻን መጻምድትኻን ወትሩ ትቋየቑ ዲኹም፧ ስርዓታት መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ሓዳርካ ብኸመይ ኪሕግዘካ ኸም ዚኽእል ተምሃር።